open
  • PDF
  • DOC
  • Копіювати скопійовано
  • Надіслати
Нечинний


МІНІСТЕРСТВО ПРАЦІ УКРАЇНИ

Н А К А З

N 52 від 21.07.93 р. Зареєстровано в Міністерстві

м.Київ юстиції України

15 вересня 1993 р.
vd930721 vn52 за N 133

( Наказ втратив чинність на підставі Наказу Мінпраці

та соцполітики

N 23 ( z0070-00 ) від 31.01.2000 )

Про умови оплати праці працівників Кримводгоспу,

обласних виробничих управлінь по меліорації і

водному господарству (облводгоспів) та басейнових

водогосподарських об'єднань (БВО)

( Із змінами, внесеними згідно з Наказом Мінпраці

N 2 ( z0059-96 ) від 16.01.96 )

Відповідно до доручення Кабінету Міністрів України від
02.02.1993р. N 1939/36 з метою упорядкування оплати праці
працівників виробничих водогосподарських організацій, які
фінансуються з бюджету, за погодженням з Міністерством фінансів
України, Держводгоспом України НАКАЗУЮ:

1. ( Пункт 1 втратив чинність на підставі Наказу Мінпраці N
2 ( z0059-96 ) від 16.01.96 ) Затвердити шкали співвідношень
посадових окладів керівних працівників і спеціалістів
Кримводгоспу, облводгоспів та басейнових водогосподарських
об'єднань згідно з додатками 1-2.

2. Установити, що керівники Кримводгоспу, облводгоспів та
басейнових водогосподарських об'єднань мають право:

а) ( Підпункт "а" пункту 2 втратив чинність на підставі
Наказу Мінпраці N 2 ( z0059-96 ) від 16.01.96 ) затверджувати в
межах установлених фондів оплати праці штати, установлювати
конкретні посадові оклади працівників вищеназваних організацій
відповідно до вказаних шкал співвідношень;

б) установлювати заступникам керівників посадові оклади на
5-15 процентів нижче посадового окладу відповідного керівника;

в) затверджувати показники та умови преміювання, преміювати
працівників згідно з цими показниками в межах фонду преміювання,
створеного у розмірі чотирьохмісячного фонду заробітної плати та
економії фонду заробітної плати;

г) установлювати:

керівникам структурних підрозділів, спеціалістам і службовцям
Кримводгоспу, облводгоспів, БВО надбавки за високі досягнення у
праці або за виконання особливо важливої роботи до 50 відсотків
посадового окладу в межах установлених фондів оплати праці. У разі
несвоєчасного виконання завдань, погіршення якості роботи і
порушення трудової дисципліни ці надбавки скасовуються або
зменшуються спеціалістам і службовцям (за винятком заступників
керівників організацій, керівників відділів та їх заступників)
Кримводгоспу, облводгоспів, БВО доплати за виконання обов'язків
тимчасово відсутніх працівників цих же категорій персоналу до 50
відсотків посадового окладу за основною роботою, використовуючи
для цієї мети до 50 відсотків окладу відсутнього працівника;

д) надавати працівникам матеріальну допомогу у розмірі до
місячного посадового окладу в межах фонду оплати праці;

е) установлювати посадові оклади керівним працівникам
організацій і структурних підрозділів, які входять до складу
Кримводгоспу, облволдгоспів та басейнових водогосподарських
об"єднань та преміювання вказаних працівників у відповідності з
установленими умовами оплати праці і преміювання.

3. Установити, що Держводгосп України має право:

а) затверджувати показники по віднесенню Кримводгоспу,
облводгоспів, басейнових водогосподарських об"єднань, інших
водогосподарських експлуатаційних організацій до груп по оплаті
праці керівних працівників і структуру цих організацій;

б) встановлювати керівникам Кримводгоспу, облводгоспів,
басейнових водогосподарських об"єднань посадові оклади, надбавки
до посадових окладів, надавати їм матеріальну допомогу в межах
наявних коштів на оплату праці;

в) преміювати керівників Кримводгоспу, облводгоспів,
басейнових водогосподарських об"єднань у межах чотирьохмісячних
посадових окладів на рік.

Міністр М. Каскевич

( Додаток N 1 втратив чинність на підставі Наказу Мінпраці
N 2 ( z0059-96 ) від 16.01.96 )

Додаток N 1

До наказу Міністерства

праці України

від 21 липня 1993 року

N 52

ШКАЛА СПІВВІДНОШЕНЬ

посадових окладів керівних працівників,

спеціалістів Кримводгоспу, облводгоспів

і БВО до мінімального розміру заробітної плати

—————————————————————————————————————————————————————————————————
Найменування посад | Коефіцієнти по групах управлінь

| і об"єднань

|———————————————————————————————————————

| 1 | 2 | 3 | 4
—————————————————————————|———————————————————————————————————————

| | | |
Начальник Кримводгоспу, | | | |
облводгоспу | 11,0-12,0|10,5-11,0|10,0-10,5|9,5-10,0

| | | |
Начальник БВО, Головний | | | |
інженер Кримводгоспу, обл|- | | |
водгоспу | 10,5-11,5|10,0-10,5|9,5-10,0 |9,0-9,5

| | | |
Головний інженер БВО | 10,0-11,0|9,5-10,0 |9,0-9,5 |8,5-9,0

| | | |
Начальник відділу | 9,0-10,0 |8,5-9,5 |8,0-9,0 |7,5-8,0

| | | |
Головний спеціаліст | 7,0-8,0 |6,5-7,5 |6,5-7,0 |6,5-7,0

| | | |
Провідний спеціаліст | 6,0-7,0 |6,0-7,0 |6,0-6,5 |6,0-6,5

| | | |
Спеціаліст 1 категорії | 5,5-6,5 |5,5-6,5 |5,5-6,0 |5,5-6,0

| | | |
Спеціаліст 2 категорії | 5,0-5,5 | 5,0-5,5 |5,0-5,5 |5,0-5,5

| | | |
Спеціаліст | 4,0-5,0 |4,0-5,0 |4,0-5,0 |4,0-5,0
—————————————————————————————————————————————————————————————————

( Додаток N 2 втратив чинність на підставі Наказу Мінпраці
N 2 ( z0059-96 ) від 16.01.96 )

Додаток N 2

до наказу Міністерства

праці України

від 21 липня 1993 року

N 52

ШКАЛА СПІВВІДНОШЕНЬ

посадових окладів службовців Кримводгоспу,

облводгоспів і басейнових водогосподарських

об'єднань до мінімального розміру заробітної

плати

—————————————————————————————————————————————————————————————————

Найменування посад | Коефіцієнти |

| |
————————————————————————————————————————————————————————————————|

Завідуючі: друкарським бюро, | |
копіювально-розмножувальним бюро, | |
бібліотекою, архівом; | |
старші:інспектор, статистик | 4,0 - 5,0 |

| |
Завідуючі: експедицією, господарством, | |
складом; касир, інспектор, статистик | 3,5 - 4,5 |

| |

Комендант | 3,5 - 4,5 |

| |
Стенографістка 1 категорії, оператор | |
комп'ютерного набору | 4,5 - 5,0 |

| |
Стенографістка 2 категорії, секретар- | |
стенографістка, друкарка 1 категорії | 3,5 - 4,5 |

| |
Друкарка 2 категорії, секретар-друкарка | 3,5 - 4,5 |

| |

| |
Діловод, архіваріус | 3,0 - 3,5 |

| |
Експедитор | 2,5 - 3,0 |

| |

| |
—————————————————————————————————————————————————————————————————

  • Друкувати
  • PDF
  • DOC
  • Копіювати скопійовано
  • Надіслати
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу