open
  • PDF
  • DOC
  • Копіювати скопійовано
  • Надіслати
Чинний

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Н А К А З

N 52 від 30.01.2002

Про організацію конкурсу регіональних навчально-методичних

установ професійно-технічної освіти на кращу організацію

методичної роботи та інформаційного забезпечення

професійно-технічних навчальних закладів

З метою підвищення якості професійно-технічної освіти,
удосконалення методичної роботи та інформаційного забезпечення
професійно-технічних навчальних закладів, на виконання рішення
колегії Міністерства освіти і науки України від 16.08.01 р. "Про
підсумки 2000/2001 навчального року та завдання на новий
навчальний рік" ( v_1-3290-01 ) і реалізації Національної доктрини
розвитку освіти України Н А К А З У Ю:

1. Провести в 2002 році конкурс регіональних
навчально-методичних установ професійно-технічної освіти на кращу
організацію методичної роботи та інформаційного забезпечення
професійно-технічних навчальних закладів (далі конкурс).

2. Затвердити Положення про конкурс, склад організаційного
комітету та журі конкурсу (додатки 1-3).

3. Департаменту розвитку професійно-технічної освіти
(Томашенко В.В.), Науково-методичному центру професійно-технічної
освіти Міністерства освіти і науки України (Судаков Є.М.)
здійснити організаційні заходи щодо проведення конкурсу.

4. Міністерству освіти Автономної Республіки Крим,
управлінням освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської
міських державних адміністрацій забезпечити участь регіональних
навчально-методичних установ професійно-технічної освіти у
зазначеному конкурсі.

5. Регіональним навчально-методичним установам
професійно-технічної освіти подати конкурсні матеріали
Науково-методичному центру професійно-технічної освіти
Міністерства освіти і науки України до 10.02.02 р.

6. Департаменту економіки та соціального розвитку
(Куліков П.М.) забезпечити фінансування заходів, пов'язаних з
проведенням заключних етапів конкурсу, відповідно до затвердженого
кошторису.

7. Контроль за виконання наказу покласти на заступника
державного секретаря Науменка Г.Г.

Державний секретар В.О.Зайчук

Додаток N 1

Положення

про конкурс регіональних навчально-методичних установ

професійно-технічної освіти на кращу організацію

методичної роботи та інформаційного забезпечення

професійно-технічних навчальних закладів

1. Загальні положення

1.1. Конкурс регіональних навчально-методичних установ
професійно-технічної освіти (далі конкурс) проводиться
Міністерством освіти і науки України з метою підвищення якості
професійно-технічної освіти, удосконалення методичної роботи та
інформаційного забезпечення професійно-технічних навчальних
закладів.

1.2. Показники оцінювання конкурсних матеріалів розробляються
журі та затверджуються Міністерством освіти і науки України.

2. Основні завдання конкурсу

Основними завданнями конкурсу є:

удосконалення змісту, форм і методів роботи регіональних
навчально-методичних установ професійно-технічної освіти;

вивчення, узагальнення та поширення передового досвіду та
нових інформаційних технологій;

моніторинг діяльності з методичного та інформаційного
забезпечення навчально-виробничого, навчально-виховного процесів
та методичної роботи у професійно-технічних навчальних закладах
(далі ПТНЗ).

3. Робочі органи конкурсу

Робочими органами конкурсу є організаційний комітет і журі.

4. Порядок проведення конкурсу

4.1. Конкурс проводиться з 1 січня 2002 року до 20 червня
2002 року за такими етапами:

1 етап - підготовчий (з 1 січня до 10 лютого 2002 року);

2 етап - відбірковий (з 11 лютого до 31 березня 2002 року);

3 етап - експертний (з 1 квітня до 31 травня 2002 року);

4 етап - підсумковий (з 1 червня до 20 червня 2002 року).

4.2. Характеристика етапів конкурсу.

4.2.1 На 1 етапі здійснюється підготовка та подання
конкурсних матеріалів Науково-методичному центру
професійно-технічної освіти Міністерства освіти і науки України.

4.2.2 На 2 етапі журі вивчає і аналізує конкурсні матеріали
та визначає учасників 3 етапу.

4.2.3 На 3 етапі журі здійснює експертну оцінку відповідності
конкурсних матеріалів реальному стану методичної роботи
регіональних навчально-методичних установ професійно-технічної
освіти безпосередньо за місцем діяльності.

4.2.4 На 4 етапі журі визначає переможців і лауреатів у
номінаціях.

5. Організаційне забезпечення конкурсу

5.1. Конкурсні матеріали містять:

звіт про роботу регіональної навчально-методичної установи
професійно-технічної освіти в 2001 році;

план роботи регіональної навчально-методичної установи
професійно-технічної освіти на 2002 рік;

додаткові матеріали, що відображають особливості діяльності
регіональної навчально-методичної установи професійно-технічної
освіти.

5.2. Звіт про роботу регіональної навчально-методичної
установи професійно-технічної освіти в 2001 році повинен
відображати такі напрями діяльності:

управління методичною роботою;

методичне та інформаційне забезпечення професійної
підготовки;

методичне та інформаційне забезпечення загальноосвітньої
підготовки;

методичне та інформаційне забезпечення виховної роботи та
соціального захисту учнів;

неперервна освіта педагогічних працівників.

5.3. План роботи регіональної навчально-методичної установи
професійно-технічної освіти на 2002 рік повинен містити
інформацію:

5.3.1 вступ із стислим аналізом виконання плану роботи за
2001 р.;

5.3.2 управління методичною роботою;

5.3.3 неперервна освіта педагогічних працівників;

5.3.4 проведення обласних конкурсів, олімпіад тощо;

5.3.5 наукова діяльність;

5.3.6 інформаційна діяльність;

5.3.7 здійснення зв'язків з науковими, методичними
установами, вищими навчальними закладами та іншими організаціями.

6. Нагородження переможців

6.1. За результатами конкурсу визначаються переможці та
лауреати у номінаціях:

управління методичною роботою;

методичне та інформаційне забезпечення професійної
підготовки;

методичне та інформаційне забезпечення загальноосвітньої
підготовки;

методичне та інформаційне забезпечення виховної роботи;

неперервна освіта педагогічних працівників;

інформаційна діяльність.

6.2. Рішення про нагородження переможців і лауреатів у
номінаціях приймає Міністерство освіти і науки України.

7. Показники оцінювання конкурсних матеріалів

Показниками оцінювання конкурсних матеріалів є:

єдина методична проблема, аргументація її вибору з
урахуванням регіонального фактора;

структура організації роботи;

керівництво роботою обласних методичних секцій;

координація роботи педагогічних рад, методичних комісій,
методичних кабінетів професійно-технічних навчальних закладів;

оновлення змісту: професійно-теоретичної та
професійно-практичної підготовки; загальноосвітніх навчальних
дисциплін з урахуванням професійної спрямованості та регіонального
фактора; форм і методів виховної роботи;

моніторинг стану методичної роботи щодо забезпечення
професійної, загальноосвітньої підготовки та виховної роботи;

безперервна освіта педагогічних працівників;

запровадження передового досвіду, педагогічних і виробничих
технологій у навчальний процес;

організаційно-методичне забезпечення та проведення обласних
конкурсів професійної майстерності, олімпіад з навчальних
дисциплін, виставок тощо;

комплексно-методичне забезпечення викладання навчальних
дисциплін;

упровадження Національної програми патріотичного виховання,
формування здорового способу життя, розвитку духовності та
застосування учнівського самоврядування;

комплексне вивчення і аналіз стану методичної роботи в ПТНЗ;

надання організаційно-методичної допомоги з питань підготовки
до ліцензування, атестації, акредитації ПТНЗ та іншим закладам,
які надають послуги, пов'язані з одержанням професійної освіти;

наукова діяльність: засідання науково-методичної ради,
науково-дослідницька робота, науково-методична робота;

інформаційна діяльність: інформаційно-методична робота,
організація комплектування ПТНЗ навчальною літературою,
довідково-інформаційне обслуговування, інформаційно-видавнича
робота, підготовка підручників, навчально-методичних посібників
тощо;

зв'язки з науковими, методичними установами, вищими
навчальними закладами та іншими організаціями;

профорієнтаційні заходи;

організація і проведення конференцій, семінарів;

конкурси на кращу організаційно-методичну роботу в ПТНЗ;

робота обласних шкіл передового досвіду;

участь у розробці типових навчальних планів з професій,
підготовка яких здійснюється у професійно-технічних навчальних
закладах області;

надання методичної допомоги підприємствам та організаціям з
питань підготовки і перепідготовки робітничих кадрів на
виробництві.

"Інформаційний збірник Міністерства освіти і науки України",
N 7, квітень, 2002 р.

  • Друкувати
  • PDF
  • DOC
  • Копіювати скопійовано
  • Надіслати
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу