open
  • PDF
  • DOC
  • Копіювати скопійовано
  • Надіслати
Нечинний

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

П О С Т А Н О В А

від 14 жовтня 1998 р. N 1632

Київ

( Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ

N 1220 ( 1220-2000-п ) від 04.08.2000 )

Про утворення Експертно-консультаційної ради

з питань інформатизації

при Кабінеті Міністрів України

З метою підвищення ефективності державної політики щодо
розвитку інформаційних технологій, налагодження ефективної
співпраці органів виконавчої влади та суб'єктів господарювання в
цій галузі Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:

1. Утворити при Кабінеті Міністрів України
Експертно-консультаційну раду з питань інформатизації у складі
згідно з додатком.

2. Затвердити Положення про Експертно-консультаційну раду з
питань інформатизації при Кабінеті Міністрів України (додається).

Прем'єр-міністр України В.ПУСТОВОЙТЕНКО

Інд. 56

Додаток

до постанови Кабінету Міністрів України

від 14 жовтня 1998 р. N 1632

СКЛАД

Експертно-консультаційної ради з питань інформатизації

при Кабінеті Міністрів України

ТІГІПКО - Віце-прем'єр-міністр України,
Сергій Леонідович голова Ради

ОПРЯ - президент компанії "Улис Системс"
Олег Ігорович заступник голови Ради (за згодою)

УТКІН - голова Ради підприємців при
Євген Володимирович Кабінеті Міністрів України,

президент корпорації

"Квазар-Мікро", заступник голови

Ради (за згодою)

БЕРНАТОВИЧ - начальник управління Національного
Олександр Станіславович агентства з питань інформатизації

при Президентові України

ГАНЗІН - начальник відділу Національного
Олександр Леонідович агентства з питань інформатизації

при Президентові України

ЗАБЛОЦЬКИЙ - завідуючий відділом Інституту
Валерій Григорович стратегічних досліджень

КОЛИШКО - експерт Міжвідомчої ради з
Родіон Анатолійович впровадження економічних реформ

при Кабінеті Міністрів України

САВЕНКО - виконуючий обов'язки генерального
Сергій Аркадійович директора українського

представництва "Compaq Computer

Corporation" (за згодою)

СОЛОМОНОВ - головний конструктор проектів
Віктор Володимирович Інституту проблем математичних

машин і систем Національної

академії наук

ТІМЧЕНКО - заступник голови правління -
Анатолій Павлович начальник управління інформаційних

систем Енергобанку (за згодою)

Міністр

Кабінету Міністрів України А.ТОЛСТОУХОВ

ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 14 жовтня 1998 р. N 1632

ПОЛОЖЕННЯ
про Експертно-консультаційну раду з питань інформатизації

при Кабінеті Міністрів України

1. Експертно-консультаційна рада з питань інформатизації
(далі - Рада) є постійно діючим дорадчо-консультативним органом
при Кабінеті Міністрів України.

2. Рада у своїй діяльності керується Конституцією України
( 254к/96-вр ), законами України, актами Президента України і
Кабінету Міністрів України, а також цим Положенням.

3. Основними завданнями Ради є:

забезпечення експертно-аналітичної та консультаційної
підтримки процесу прийняття рішень Кабінетом Міністрів України
щодо реалізації державної політики у сфері інформатизації;

розгляд питань інформатизації, визначених Законом України
"Про Національну програму інформатизації";

розроблення пропозицій щодо визначення комплексу заходів,
спрямованих на захист державних інтересів в галузі інформаційних
технологій;

проведення експертної оцінки проектів у галузі інформаційних
технологій, що реалізуються за рахунок кредитів іноземних та
міжнародних установ і організацій, у тому числі кредитів,
повернення яких гарантується Кабінетом Міністрів України, а також
за рахунок бюджетних і позабюджетних коштів;

забезпечення ефективної взаємодії між органами виконавчої
влади та суб'єктами господарювання в галузі інформаційних
технологій;

розроблення пропозицій щодо удосконалення нормативно-правової
бази у галузі інформатизації та проведення експертизи проектів
нормативних актів;

інформування Кабінету Міністрів України про тенденції
розвитку інформаційних технологій, результати проведення
інформаційно-аналітичної роботи, спрямованої на розвиток галузі.

4. До складу Ради входять фахівці у галузі інформаційних
технологій, провідні представники органів державної влади,
підприємств, установ, організацій, учені.

Персональний склад Ради затверджується Кабінетом Міністрів
України.

Раду очолює голова, який затверджується Кабінетом Міністрів
України.

Голова Ради має двох заступників.

5. Голова Ради організує її роботу і несе відповідальність за
виконання покладених на Раду завдань.

6. Рада провадить свою діяльність за планами, що
затверджується її головою.

Засідання Ради проводяться згідно з планами її діяльності або
в міру необхідності за рішенням голови Ради чи його заступників.

Засідання вважається правомочним, якщо на ньому присутні не
менш як дві третини складу Ради.

Засідання Ради веде її голова, а у разі його відсутності -
один із заступників голови.

Для участі у засіданнях Ради та проведенні експертизи можуть
запрошуватися представники міністерств, інших центральних органів
виконавчої влади, наукових установ, підприємств та громадських
організацій.

7. Рішення Ради приймаються простою більшістю голосів,
присутніх на засіданні. У разі рівного розподілу голосів
вирішальним є голос головуючого на засіданні.

Рішення ради оформляються протоколами, які підписуються
головуючим на засіданні.

Рішення Ради з питань інформатизації є обов'язковими для
виконання центральними та місцевими органами виконавчої влади.

8. Рада може утворювати постійні і тимчасові робочі групи та
комісії.

9. Організаційне забезпечення діяльності Ради покладається на
Службу Віце-прем'єр-міністра України з питань економіки.

10. Рада має свій бланк.

  • Друкувати
  • PDF
  • DOC
  • Копіювати скопійовано
  • Надіслати
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу