open
  • PDF
  • DOC
  • Копіювати скопійовано
  • Надіслати
Чинний

ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ

N 11831/10/19-0117 від 14.10.98

м.Київ

vd981014 vn11831/10/19-0117

Державним податковим адміністраціям

у Автономній Республіці Крим,

областях, мм.Києві та Севастополі

Про врахування в обліку Методичних вказівок по

обліку реструктуризації податкової заборгованості

сільгоспвиробників

Державна податкова адміністрація України, у зв'язку з
введенням в дію Указу Президента України "Про списання та
реструктуризацію податкової заборгованості платників податків -
сільськогосподарських підприємств і цукрових заводів (комбінатів)
за станом на 1 січня 1998 року" ( 651/98 ) (далі - Указ) та згідно
з Порядком проведення органами державної податкової служби
інвентаризації податкової заборгованості платників податків -
сільськогосподарських підприємств і цукрових заводів (комбінатів)
за станом на 1 січня 1998 року та її списання і реструктуризації
(наказ ДПА України від 03.08.98 N 377 ( z0505-98 ), зареєстрований
в Мін'юсті України від 12.08.98 за N 505/2945) (далі - Порядок 2)
направляє методичні вказівки по відображенню в обліку сум
податкової заборгованості, що підлягають списанню та
реструктуризації та реструктурованих сум.

1. Облік наведених вище сум заборгованості здійснюється на
картках особових рахунків платників відповідно до Методичних
вказівок по обліку податкової заборгованості за станом на
31.03.97, яка підлягає списанню та реструктуризації згідно із
Законом України "Про списання та реструктуризацію податкової
заборгованості платників податків за станом на 31 березня 1997
року" ( 314/97-вр ) (далі - Закон), з врахуванням вимог Указу та
Порядку 2.

Зазначені методичні вказівки направлені листом ДПА України
від 20.08.97 N 19-0217/10-6698 ( v6698225-97 ) по електронній
почті за файлом Е001908.19.

2. При врахуванні в обліку зазначених Методичних вказівок
слід звернути увагу на вимоги Указу щодо підстави відображення в
обліку сум податкової заборгованості, а саме: Рішення Міжвідомчої
і регіональних комісій з проведення санації підприємств
агропромислового комплексу за результатами розгляду
фінансово-господарської діяльності та бізнес-планів платників
податків, або Рішення про списання та реструктуризацію, прийнятого
відповідною радою, або Рішення щодо списання заборгованості, яке
приймуть відповідні органи податкової служби в 1999 році (далі -
Рішення).

Внаслідок чого, облік сум, що підлягають списанню та
реструктуризації здійснюється у картках за формою N 3, 4, 5, 6 по
кожному платежу (окремо по основному платежу та по фінансових
санкціях) з врахуванням наступних змін, а саме:

2.1. У графі "зміст операції" записується "списано на
підставі рішення (дата, номер)", або "виведено на підставі рішення
(дата, номер)", де дата, номер - відповідають даті та номеру
Рішення;

2.2. У графі "строк сплати" вказується дата прийняття
Рішення.

2.3 При записах по графах "зменшено платежів", слід
використовувати дані відповідних граф Повідомлення з додатком N 8
до Порядку 2.

2.4. При списанні (сторнуванні) пені записи проводяться кодом
"51" по графі " нараховано пені" із знаком мінус, дані якої
дорівнюють сумі пені гр.6 "пеня" Повідомлення з додатком N 8 до
Порядку 2.

3. Облік сум податкової заборгованості, що підлягає
реструктуризації, виведених з карток особових рахунків, ведеться у
Відомості про платників податків, які мають податкову
заборгованість, що підлягає реструктуризації (додаток 2 до
Порядку). Відомості складаються в розрізі окремих податків і
зборів та згідно до Порядку 2 в тижневий термін переносяться у
картки з обліку реструктурованої податкової заборгованості форми
N 1-Р, затвердженої наказом ДПА України 22.07.98 N 242.

3.1. По платниках, які підпали під дію Закону і по них
відкриті за відповідними податками картки за формою N 1-Р та на
яких поширюється дія Указу, додаткові картки по аналогічних
податках не відкриваються, лише в автоматичному режимі по графах
22-27 лицьової сторони картки форми N 1-Р проставляються загальні
суми за відповідними даними обох Графіків погашення
реструктурованої податкової заборгованості.

3.1.1 По рядку 21 приведеної вище картки проставляється
загальна сума заборгованості по Указу та Закону.

3.1.2. При автоматизованому веденні картки по зазначених
платниках впроваджено режим збереження обох Графіків, тому на
картках передбачається відокремлене нарахування реструктурованих
сум, приклад станом на 14.01.2000 року:
——————————————————————————————————————————————————————————————————

Витяг із лицьового боку картки
——————————————————————————————————————————————————————————————————
Рік: 2000 | Місяць: січень | Сума: 150
——————————————————————————————————————————————————————————————————

Витяг із зворотного боку картки
——————————————————————————————————————————————————————————————————
Дата |Зміст операції |Термін |Нараховано
проведення| |нарахування|платежів
операції | | |
———————————+———————————————————————————————+———————————+——————————
14.01. |нарахована згідно з графіком |14.01. |100

|N 1 погашення реструктурованої | |

|податкової заборгованості | |
14.01. |нарахована згідно з графіком |14.01. |150

|N 2 погашення реструктурованої | |

|податкової заборгованості | |
——————————————————————————————————————————————————————————————————

3.2. Реструктурована заборгованості по прибутковому податку з
громадян - працівників колективних сільськогосподарських
підприємств, включаючи рибні господарства, риболовецькі колгоспи,
до виділення окремих кодів бюджетної класифікації обліковується на
картках особових рахунків за формою N 1-Р за тимчасовими кодами
11010310; відповідно по податку з власників транспортних засобів
та інших самохідних машин і механізмів - за кодом 12020010. Облік
реструктурованих сум на даних картки буде проводитися відповідно
до Продовження додатка 11 до Порядку 2.

4. Разом з тим доводимо до вашого відому, що в програмному
забезпеченні обліку реструктурованих сум передбачається у випадку
дострокового повного погашення сум реструктурованих порядок
закриття карток за ф.N 1-Р на кінець податкового року, а саме: на
підставі нового Графіку погашення реструктурованої податкової
заборгованості проводиться коригування відповідних граф картки
ф.N 1-Р з відповідним нарахуванням на зворотній стороні картки та
підведенням підсумку за рік за всіма графами.

5. У випадку списання реструктурованої заборгованості в 1999
році порядок коригування Графіку погашення реструктурованої
податкової заборгованості буде направлено додатково.

Заступник Голови О.Я.Савченко

  • Друкувати
  • PDF
  • DOC
  • Копіювати скопійовано
  • Надіслати
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу