open
  • PDF
  • DOC
  • Копіювати скопійовано
  • Надіслати
Чинний

КИЇВСЬКА РЕГІОНАЛЬНА МИТНИЦЯ

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

Н А К А З

N 367 від 19.04.2002

м.Київ

Про затвердження Технологічної схеми проведення
ідентифікаційного огляду товарів та інших предметів декларантом

На виконання наказу Держмитслужби України від 01.04.02 N 174
( z0353-02 ) "Про затвердження Порядку проведення
ідентифікаційного огляду товарів та інших предметів декларантом",
Н А К А З У Ю:

1. Затвердити Технологічну схему проведення ідентифікаційного
огляду товарів та інших предметів декларантом (додається).

2. Начальникам оперативних підрозділів організувати
ознайомлення особового складу з даним наказом та забезпечити його
безумовне виконання.

3. Начальникам оперативних підрозділів забезпечити здійснення
періодичних перевірок дотримання у підрозділі даної Технологічної
схеми.

4. Начальникам оперативних підрозділів довести даний наказ до
відома суб'єктів ЗЕД, у тому числі шляхом висвітлення його на
наочних інформаційних стендах.

5. Начальнику загального відділу (Груша В.М.) довести даний
наказ до оперативних підрозділів митниці.

6. Контроль за виконанням даного наказу покласти на
заступників начальника митниці у відповідності з розподілом
функціональних обов'язків.

Начальник митниці О.Симонов

Затверджено

Наказ Київської регіональної

митниці від

19 квітня 2002 р. N 367

Технологічна схема

проведення ідентифікаційного огляду

товарів та інших предметів декларантом

1. Загальні положення

1.1. Технологічна схема проведення ідентифікаційного огляду
товарів та інших предметів декларантом (далі - Технологічна схема)
розроблена з метою підвищення відповідальності та реалізації прав
і обов'язків декларанта.

1.2. Дана Технологічна схема розроблена у відповідності до
статей 46 та 48 Митного кодексу України ( 1970-12 ) та наказу
Держмитслужби України від 01.04.02 N 174 ( z0353-02 ) "Про
затвердження Порядку проведення ідентифікаційного огляду товарів
та інших предметів декларантом", зареєстрованого у Міністерстві
юстиції України 09.04.02 за N 353/6641 (далі - Порядок).

1.3. Дія цієї Технологічної схеми поширюється на товари та
інші предмети (далі - товари), які переміщуються через митний
кордон України в режимі імпорту або транзиту, якщо:

- у товаросупровідних документах відсутній детальний перелік
(асортимент) товарів;

- наявне документальне підтвердження відправника про
пересортицю, недовкладення, тощо у відправленій партії товару;

- є суперечності або розбіжності в товаросупровідних
документах щодо ваги, назви, вартості, країни походження,
кількості, якості або технічних характеристик вантажу;

- в інших випадках.
2. Організація проведення ідентифікаційного огляду товару

2.1. Підставою для проведення ідентифікаційного огляду
товарів декларантом є заява декларанта про надання дозволу на
проведення такого огляду за формою, що наведена у додатку 1 до
Порядку ( z0353-02 ) (далі - заява).

У разі залучення декларантом до проведення огляду експертів,
юристів, тощо, ПІБ та паспортні дані цих осіб зазначаються у заяві
для пропуску у зону митного контролю.

2.2. Черговий інспектор оперативного підрозділу приймає заяву
декларанта, перевіряє акредитацію суб'єкта ЗЕД, повноваження
декларанта, відсутність боргів, про що здійснює запис на заяві.
Заяві надається номер та вона реєструється черговим інспектором в
окремому журналі.

2.3. Начальник оперативного підрозділу або, у разі його
відсутності, особа, яка виконує його обов'язки (заступник, старший
зміни) розглядає заяву та з урахуванням причин, наведених у п. 1.3
цієї Технологічної схеми, приймає рішення щодо доцільності
проведення ідентифікаційного огляду товарів декларантом.

2.4. У разі прийняття начальником підрозділу позитивного
рішення щодо доцільності проведення ідентифікаційного огляду, на
заяву накладається резолюція "інспектору (ПІБ)________ прийняти
участь у проведенні огляду", яка засвідчується підписом начальника
підрозділу.

2.4. У разі відмови начальника підрозділу у проведенні
ідентифікаційного огляду на заяву накладається резолюція "Не
вбачаю підстав для проведення ідентифікаційного огляду" (із
зазначенням причин відмови), яка засвідчується підписом начальника
підрозділу.

2.5. У разі наявності обгрунтованих підстав або явних ознак
порушення митних правил, позитивне рішення щодо доцільності
проведення ідентифікаційного огляду керівництвом підрозділу не
приймається.

2.6. Черговий інспектор робить копію заяви з резолюцією.
Копії таких заяв зберігаються в окремій теці.
3. Особливості митного контролю та митного оформлення при

проведенні ідентифікаційного огляду

3.1. Інспектор оперативного підрозділу, визначений
начальником, приймає участь у проведенні ідентифікаційного огляду
у відповідності до розділу 2 Порядку ( z0353-02 ) та звіряє
фактичну відповідність забезпечення декларанта з його ознаками, що
зазначені у заяві.

У разі необхідності, при проведенні ідентифікаційного огляду
товару декларантом, можуть бути присутні інші посадові особи
митниці.

3.2. Товар, щодо якого проводився ідентифікаційний огляд, під
забезпеченням декларанта та посадової особи митниці, знаходиться у
зоні митного контролю до завершення митного оформлення.

3.3. Інспектор, який приймав участь у проведенні
ідентифікаційного огляду, не приймає участі у завершенні митного
оформлення товару.

3.4. Подальше митне оформлення товару здійснюється згідно з
вимогами Технології митного контролю і митного оформлення товарів
та інших предметів в оперативних підрозділах КРМ, затвердженої
наказом КРМ від 19.01.01 N 26 ( v0026342-01 ).

3.5. Заява та перший примірник Акту про проведення
ідентифікаційного огляду надаються декларантом до інших
документів, необхідних для митного оформлення товару.

3.6. Після завершення митного оформлення товару заява та
перший примірник Акту про проведення ідентифікаційного огляду
архівуються посадовою особою митниці разом з іншими документами,
на підставі яких було здійснено митне оформлення товару.

Другий примірник Акту про проведення ідентифікаційного огляду
архівується та зберігається в окремій теці разом із копією заяви
декларанта.

4. Заключні положення

4.1. Взаємодія підрозділів КРМ при проведенні
ідентифікаційного огляду товарів здійснюється у відповідності до
чинних нормативних документів Держмитслужби України та КРМ.

4.2. У разі виявлення ознак порушення митних правил, посадова
особа митного органу складає протокол про порушення митних правил
у відповідності до чинного законодавства.

4.3. Положення інших технологічних схем митного контролю та
митного оформлення товарів застосовуються у частині, що не
суперечить даній Технологічній схемі.

4.4. Недотримання посадовими особами КРМ, які задіяні у
виконанні даної Технологічної схеми її вимог є грубим порушенням
трудових обов'язків.


  • Друкувати
  • PDF
  • DOC
  • Копіювати скопійовано
  • Надіслати
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу