open
  • PDF
  • DOC
  • Копіювати скопійовано
  • Надіслати
Чинний

НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ

Л И С Т

N 11-113/396 від 27.02.2002

Щодо надання роз'яснення до пункту 2.15 Положення

про ведення касових операцій

у національній валюті в Україні

Департамент готівково-грошового обігу Національного банку
України розглянув лист щодо надання роз'яснення пункту 2.15
Положення ( z0237-01 ) про ведення касових операцій у національній
валюті в Україні і повідомляє.

Згідно зі статтею 391 Цивільного кодексу України ( 1503-06 ),
працівник підприємства, який придбаває для підприємства та від
імені підприємства товари (послуги, роботи), діє за дорученням
цього підприємства. На довірителя (підприємство) покладаються
обов'язки забезпечення повіреного (працівника) коштами,
необхідними для виконання доручення (якщо інше не передбачено у
договорі) та відшкодування повіреному фактичних витрат, які були
необхідні для виконання доручення. Також Цивільний кодекс України
не зобов'язує заключати договір доручення тільки в письмовій
формі, тому він може бути заключений і в усній формі.

Відповідно до пункту 2.15 Положення про ведення касових
операцій у національній валюті в Україні (далі - Положення),
затвердженого постановою Правління Національного банку України від
19.02.2001 р. N 72 ( z0237-01 ) (із змінами), видача готівки під
звіт проводиться з кас підприємств за умови повного звіту
конкретної підзвітної особи за раніше виданими під звіт сумами,
тобто в разі подання до бухгалтерії авансового звіту про витрачені
(частково витрачені) кошти та одночасного повернення до каси
підприємства залишку готівки, виданої під звіт.

Підзвітні особи зобов'язані подати до бухгалтерії
підприємства разом із невикористаним залишком готівки авансовий
звіт про витрачання одержаних у касі сум у такі строки: за
відрядженнями - протягом трьох робочих днів після повернення з
відрядження; на закупівлю сільськогосподарської продукції,
продуктів її переробки та заготівлю вторинної сировини (крім
металобрухту), - протягом десяти робочих днів з дня видачі готівки
під звіт; на всі інші виробничі (господарські) потреби -
наступного робочого дня після видачі готівки під звіт.

У разі придбання працівником підприємства за власні готівкові
кошти товарів (продукції, послуг) він звітує за витрачені кошти у
вищезазначеному порядку з пред'явленням при цьому відповідних
документів (товарних і касових чеків, товарно-транспортних
накладних, рахунків-фактур тошо), які підтверджують здійснені
витрати.

Виходячи із викладеного вище, якщо працівник підприємства на
підставі доручення придбаває у власність підприємства товар
(послуги, роботи) за власні готівкові кошти з оформленням
відповідних документів від імені підприємства, то за таких умов
підприємство вправі відшкодувати працівнику витрачені ним власні
кошти.

Згідно з пунктом 2.3 Положення ( z0237-01 ) діють обмеження
на здійснення розрахунків готівкою одного підприємства
(підприємця) з іншим підприємством (підприємцем) через їх каси та
через каси установ банків в сумі 3,0 тис. грн. протягом одного дня
за одним або кількома платіжними документами.

У разі здійснення підприємством таких розрахунків з іншим
підприємством (підприємцем) сума, що перевищує розмір граничної
суми, розрахунково додається до фактичних залишків готівки в касі
на кінець дня платника готівки одноразово в день здійснення цієї
операції, з порівнянням одержаної розрахункової суми із
затвердженим лімітом каси. У випадку перевищення за таких умов
ліміту каси до порушників застосовується штрафна санкція
відповідно до Указу Президента України від 12.06.95 р. N 436
( 436/95 ) "Про застосування штрафних санкцій за порушення норм з
регулювання обігу готівки" (із змінами та доповненнями ( 491/99 ).

Вказані обмеження, а також санкції за їх порушення
поширюються і на випадки, коли для підприємства працівником
придбаваються товари (роботи, послуги) з використанням власних
готівкових коштів.

Директор Департаменту
готівково-грошового обігу Н.Дорофєєва

"Бізнес-Бухгалтерія: право-податки-консультації",
N 16/2, 25.04.2002

  • Друкувати
  • PDF
  • DOC
  • Копіювати скопійовано
  • Надіслати
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу