open
  • PDF
  • DOC
  • Копіювати скопійовано
  • Надіслати
Нечинний


МІНІСТЕРСТВО ПРАЦІ УКРАЇНИ

Н А К А З

N 68 від 31.08.93 р. Зареєстровано в Міністерстві

м.Київ юстиції України

20 вересня 1993 р.
vd930831 vn68 за N 134

( Наказ втратив чинність на підставі Наказу Мінпраці

та соцполітики

N 127 ( z0477-98 ) від 08.07.98 )

Про затвердження Інструкції

про порядок організації та

проведення оплачуваних

громадських робіт

Відповідно до статті 23 Закону України "Про зайнятість
населення" ( 803-12 ), Указу Президента України "Про Національну
програму громадських робіт" від 19 червня 1993 р. N 221/93,
Положення про організацію оплачуваних громадських робіт,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів УРСР від 24 червня
1991 р. N 47 "Про затвердження положень про застосування Закону
УРСР "Про зайнятість населення", а також змін і доповнень до
нього, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 29
квітня 1993 р. N 315 ( 315-93-п ) "Про внесення змін і доповнень
до деяких рішень Уряду України у зв'язку з прийняттям Закону
України "Про внесення змін і доповнень до Закону Української РСР
"Про зайнятість населення".

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Інструкцію про порядок організації та
проведення оплачуваних громадських робіт (додається).


Міністр М.Г.Каскевич

Погоджено:

1. Перший заступник Міністра А.П.Сорокін

2. Начальник управління ринку

праці та політики зайнятості О.С.Зінченко

3. Директор державного центру

зайнятості В.В.Єрасов

4. Заступник начальника управ-

ління правового регулювання

праці та соціальних питань І.О.Тубілець

5. Заступник директора Державного

центру зайнятості П.М.Василенко

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказом Міністерства

праці України від

"31" серпня 1993 р.

N 68

ІНСТРУКЦІЯ

про порядок організації та проведення

оплачуваних громадських робіт

Інструкцію розроблено відповідно до статті 23 Закону України
"Про зайнятість населення" ( 803-12 ), Указу Президента України
"Про національну програму громадських робіт" від 19 червня 1993
р. N 221/93, Положення про організацію оплачуваних громадських
робіт, затвердженого постановою Кабінету Міністрів УРСР від 24
червня 1991 р. N 47 "Про затвердження положень про застосування
Закону УРСР "Про зайнятість населення", із змінами і
доповненнями, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України
від 29 квітня 1993 р. N 315 ( 315-93-п ) "Про внесення змін і
доповнень до деяких рішень Уряду України у зв'язку з прийняттям
Закону України "Про внесення змін і доповнень до Закону
Української РСР "Про зайнятість населення".

1. Загальні положення

1.1. Оплачувані громадські роботи - це загальнодоступні види
тимчасової трудової діяльності безробітних або частково незайнятих
громадян, що не потребують, як правило, спеціальної професійної
підготовки.

1.2. Завдяки громадським роботам вирішуються такі основні
завдання:

надання тимчасової роботи громадянам, які втратили роботу і
заробіток (трудовий доход), зареєстровані як безробітні, у першу
чергу тим, у яких закінчився встановлений строк виплати допомоги
по безробіттю, випускникам загальноосвітніх шкіл до направлення їх
центром зайнятості на професійну підготовку, юнакам у період до
призову у Збройні Сили, учнівській молоді у вільний від навчання
час

забезпечення роботою осіб передпенсійного віку, інвалідів,
які втратили професійну й територіальну мобільність, необхідну для
повноцінної трудової діяльності в умовах ринкової економіки;

трудову реабілітацію осіб, які мали значну перерву (більше
року) в професійній діяльності у зв'язку з тривалою хворобою,
вихованням дітей, доглядом за непрацездатними членами сім'ї,
позбавлення волі чи з інших причин;

надання тимчасової роботи громадянам, які проходять
перенавчання за направленням державної служби зайнятості, у
вільний від навчання час.

2. Порядок організації громадських робіт

2.1. на території міста, району громадські роботи організують
місцеві державні адміністрації, виконавчі комітети відповідних Рад
народних депутатів за участю державної служби зайнятості на
підприємствах, в установах і організаціях комунальної власності, а
також за договорами на інших підприємствах, в установах і
організаціях. Громадські роботи повинні мати суспільно корисну
направленість і сприяти соціальному розвитку регіону.

2.2. На основі аналізу ситуації на ринку праці в даній
місцевості з працевлаштуванням громадян місцеві центри зайнятості
направляють запит на підприємства, в установи і організації про
можливість організації на їх базі громадських робіт, перелік цих
робіт (орієнтовний текст запиту - в додатку N1, перелік видів
громадських робіт, умови праці та оплати, режим роботи - в додатку
N2).

2.3. Організація громадських робіт повинна відповідати
вимогам законодавчих та інших нормативних актів про охорону праці.
Підприємства, установи, організації забезпечують створення на
кожному робочому місці безпечних і нешкідливих умов праці,
призначають відповідальних за це посадових осіб.

2.4. Основні напрямки організації громадських робіт:

благоустрій та озоленення територій населених пунктів, зон
відпочинку і туризму;

підсобні роботи на будівництві житла, об'єктів соціальної
сфери (дитячих дошкільних закладів, спортивних майданчиків,
закладів культури і охорони здоров'я, будинків для осіб похилого
віку та інвалідів, інших об'єктів);

роботи на будівництві шляхів, водопровідних, каналізаційних,
газових, залізничних, портових та інших транспортних споруд;

землевпорядкувальні та меліоративні роботи;

виконання сільськогосподарських робіт (під час
весняно-польових робіт, збирання вражаю, сінокосіння);

окремі види робіт на овочевих базах (перебирання овочів,
розфасування їх та інші);

виконання вантажно-розвантажувальних робіт на залізницях,
тощо;

догляд за особами похилого віку та інвалідами, а також догляд
за хворими в закладах охорони здоров'я;

відбудова історико-архітектурних пам'яток, заповідників;

збирання та заготівля лікарських рослин і ягід;

інші доступні види трудової діяльності.

2.5. Для громадських робіт можна використовувати на
договірній основі тимчасову роботу на підприємстві, установі,
організації на строк до 2-х місяців. Якщо тимчасово прийнятий
працівник виявив бажання і при згоді адміністрації був прийнятий
на постійну роботу, картка персонального обліку громадянина, який
шукає роботу (безробітного), закривається з дня прийняття на
роботу.

2.6. Центри зайнятості узагальнюють пропозиції підприємств,
установ і організацій, порівнюють попит і пропозиції на робочу
силу для участі в громадських роботах і готують проект рішення
місцевих органів державної виконавчої влади з цих питань. У
проекті рішення повинно бути передбачено конкретні підприємства,
установи і організації, на яких створюються такі робочі місця,
види і обсяги громадських робіт та інше (додаток N 3).

2.7. Прийняте рішення про організацію громадських робіт
місцеві органи державної виконавчої влади доводять до підприємств,
установ і організацій не пізніше ніж за місяць до початку
наступного року. Окрім того, попит і пропозиції на робочу силу для
участі у громадських роботах вносяться до регіональної програми
зайнятості населення на наступний рік.

2.8. Не можуть використовуватися під громадські роботи
вакантні постійні робочі місця.

2.9. Для організації громадських робіт і забезпечення їх
робочою силою укладається договір між підприємством, установою і
організацією та центром зайнятості (форма договору N4).

На громадські роботи направляються безробітні і незайняті
громадяни, які проживають на території регіону, де вони
зареєстровані у центрі зайнятості.

2.10. Протягом року центр зайнятості може, у разі потреби,
самостійно, без рішення місцевих органів державної влади, укладати
з підприємствами, установами і організаціями, які не належать до
комунальної власності, договори на організацію громадських робіт.

3. Порядок направлення громадян

на громадські роботи

3.1. На громадські роботи направляються громадяни,
зареєстровані в службі зайнятості як такі, що шукають роботу, або
безробітні. Участь громадян у громадських роботах допускається
тільки за умови добровільної згоди.

3.2. Відмову громадян, які втратили роботу і заробіток
(трудовий доход), від участі у громадських роботах не може бути
визнано відмовою від підходящої роботи.

3.3. У разі, коли громадські роботи мають не одноразовий, а
тимчасовий характер, вони є підходящою роботою для осіб, які
вперше шукають роботу і не мають професії (спеціальності).

3.4. З громадян, які бажають брати участь у громадських
роботах, підприємства, установи, організації, місцеві державні
адміністрації або органи виконавчої влади вкладають строкові
трудові договори (додаток N5) з правом їх продовження за
погодженням сторін до вирішення про їхнє працевлаштування на
підходящу роботу.

Переважним правом укладання договорів користуються громадяни,
зареєстровані як безробітні, у першу чергу ті, у яких закінчився
встановлений строк виплати допомоги по безробіттю. У разі
одержання постійної підходящої роботи укладений із громадянином
договір підлягає розірванню.

При укладенні трудового договору треба враховувати період
проведення робіт, умови та оплату праці, соціальні гарантії тощо.

4. Порядок фінансування громадських робіт

4.1. Фінансування громадських робіт провадиться за рахунок
місцевого бюджету, коштів підприємств, установ і організацій, для
яких ці роботи виконуються, коштів державного фонду сприяння
зайнятості населення, спрямованих на організацію таких робіт для
безробітних: витрат на придбання обладнання, сировини, на
транспортні засоби, потрібні для перевезення громадян, які беруть
участь у громадських роботах.

4.2. за рахунок коштів державного фонду сприяння зайнятості
населення у разі потреби можуть частково фінансуватися витрати
підприємств, установ і організацій на створення робочих місць для
громадських робіт. За рахунок цих коштів роботодавець може
придбати інвентар для благоустрою і озеленення території населених
пунктів, виконання підсобних робіт на будівництві і
сільськогосподарських роботах, оплати проживання у гуртожитку.

4.3. Організація громадських робіт для безробітних громадян,
які не отримують допомоги по безробіттю, може повністю
фінансуватися за рахунок коштів державного фонду сприяння
зайнятості населення.

4.4. Залучення коштів державного фонду сприяння зайнятості
населення для фінансування громадських робіт здійснюється за
рішенням обласного центру зайнятості відповідно до цієї
Інструкції.

4.5. Фінансування громадських робіт у сфері розвитку
соціальної інфраструктури, сільського господарства може
здійснюватися на основі добровільного об'єднання коштів
підприємств, установ і організацій, місцевих бюджетів, державного
сприяння зайнятості населення за рішенням місцевих органів
державної виконавчої влади.

5. Оплата праці та соціальної гарантії для

громадян, зайнятих на громадських роботах

5.1. На громадських роботах може застосовуватись як
індивідуальна, так і колективна форма організації та оплати праці.

5.2. Оплата праці громадян, зайнятих на громадських роботах,
здійснюється за фактично виконану роботу, але не нижче
мінімального розміру заробітної плати, встановленої законодавством
України, при якісному виконанні норм праці. Підприємства можуть
встановлювати доплати до заробітної плати, а також інші пільги в
оплаті праці.

5.3. Громадянам, зайнятим на громадських роботах, тривалість
робочого часу встановлюється відповідно до законодавства про працю
України.

До оплачуваного робочого часу безробітного, зайнятого на
громадських роботах, додається 2 години на тиждень, призначені для
пошуку підходящої роботи та відвідування центру зайнятості.

За бажанням громадян може провадитися підсумований облік
робочого часу, використовуватися гнучкі форми організації робочого
дня і робочого тижня, а також запроваджуватися скорочений режим
роботи з оплатою пропорційно відпрацьованому часу.

5.4. Оплата праці громадян, зайнятих на громадських роботах,
здійснюється за рахунок коштів підприємств, установ і організацій
та місцевих бюджетів. За рахунок коштів державного фонду сприяння
зайнятості населення може здійснюватися оплата праці безробітним,
які не отримують допомоги по безробіттю, або доплата до
мінімальної заробітної плати при невиконанні безробітним виробітку
не з своєї вини чи вини підприємства, коли підприємство не має
коштів на оплату праці.

5.5. Період участі у громадських роботах зараховується до
загального і безперервного трудового стажу.

За безробітними громадянами зберігається виплата допомоги по
безробіттю у розмірах і в строк, встановлені Законом України "Про
зайнятість населення".

5.6. На громадян, зайнятих на громадських роботах,
поширюються соціальні гарантії, зокрема право на пенсійне
забезпечення, виплату допомоги по тимчасовій непрацездатності, на
відшкодування шкоди і одноразову допомогу у випадку каліцтва або
іншого ушкодження здоров'я, пов'язаного з цими трудовими
обов'язками тощо.

6. Облік громадян, зайнятих на громадських роботах

6.1. Первинний облік громадян, зайнятих на громадських
роботах, провадиться відповідно до додатку N2 до картки
персонального обліку громадянина, який шукає роботу
(безробітного), затвердженої наказом Міністерства праці україни
від 22.03.93 р. N16 ( z0016-93 ).

7. Контроль за організацією громадських робіт здійснює
державна служба зайнятості.

Погоджено:

Заступник Голови Державного
комітету України по нагляду
за охороною праці С.П.Ткачук

Додаток N 1

до Інструкції про організації

та проведення оплачуваних

громадських робіт

Керівнику ____________________

(найменування під-

______________________________

приємства, організації, установ

Закон України "Про зайнятість населення" однією із соціальних
гарантій в області зайнятості передбачено можливість участі
громадян в оплачуваних громадських роботах, які організуються для
забезпечення тимчасової зайнятості безробітних або частково
незайнятих осіб.

В зв'язку з цим просимо Вас повідомити_______________________

_____________________________центр зайнятості до_______________199
про можливості створення на Вашому підприємстві таких видів робіт.

При вирішенні питання організації громадських робіт на
підприємстві необхідно врахувати, що ці види робіт повинні бути
загальнодоступними для широкого кола працівників, як правило, не
потребувати спеціальної професійної підготовки і враховувати
вікові та інші особливості громадян, які будуть направлені на
громадські роботи. При організації громадських робіт необхідно
передбачити можливість використання гнучкого і неповного часу,
легкої заміни працюючих протягом робочого дня.

Витрати на організацію громадських робіт, з використанням
власних коштів підприємств, можуть бути частково фінансовані за
рахунок коштів державного фонду сприяння зайнятості. Конкретно
питання фінансування громадських робіт на Вашому підприємстві
пропонуємо погодити у робочому порядку.

При цьому слід врахувати, що беручи участь в організації
громадських робіт, підприємство отримує можливість звільнити
кваліфікованих спеціалістів від виконання підсобних робіт, які не
потребують спеціальної підготовки, а також надавати посильну
допомогу області (місту, району) в реалізації соціальних гарантій
для осіб, які зазнають матеріальних труднощів в період тимчасової
незайнятості або мають низьку оплату праці.

Директор

Додаток N 2

до Інструкції про організацію

та проведення оплачуваних

громадських робіт

__________________________ Подається підприємствами, установами
(найменування підприємства) та організаціями в Центр зайнятості

щоквартально до 5 числа наступного за
__________________________ звітним кварталом місяця, а також в

міру потреби в тимчасових роботах
__________________________

__________________________
(галузь народного госпо-

__________________________
дарства)

ПЕРЕЛІК

видів громадських робіт для осіб, які

не мають постійного місця роботи

_____________________________________________________

|N | Види | Кількість |Категорія незайнятого |

|п\п| громадсь-| робочих місць |населення (жінки, які |

| | ких ро- | _____________ |мають дітей, молодь, |

| | біт | Усього|в т.ч. |особи передпенсійного |

| | | | для |віку, громадяни, які |

| | | |жінок |з поважних причин |

| | | | |більше одного року не |

| | | | |мають роботи, особи, |

| | | | |звільнені після від- |

| | | | |буття покарання з |

| | | | |установ, які його ви- |

| | | | |конують, або з ЛТП) |

| | | | | |

| | | | | |

------------------------------------------------------

| 1 2 3 4 5 |

------------------------------------------------------

_______________________________________________

|Характер |Можливий |Середній |Додаткові |

|роботи |режим ро- |заробіток|відомості |

|(разова, |боти (змін-|по даному|(можливість |

|тимчасо- |ність, не- |підприєм-|тимчасового |

|ва) з |повний ро- |ству, при|проживання |

|зазначен-|бочий час |повному |доставка до |

|ням пе- |гнучкий |робочому |місця роботи,|

|ріоду |графік) |часу |пільгове |

|проведен-| | |харчування |

|ня | | |та ін. |

| | | | |

| | | | |

| | | | |

| | | | |

-----------------------------------------------

| 6 7 8 9 |

-----------------------------------------------

Керівник підприємства

Додаток N3

До Інструкції про організацію

та проведення оплачуваних

громадських робіт

Районна державна адміністрація

Районний орган державної виконавчої влади

РІШЕННЯ

Про організацію оплачуваних

громадських робіт

Перехід до ринкової економіки прискорює структурну перебудову
народного господарства, сприяє підвищенню ефективності
виробництва. неминучим наслідком даних процесів є вивільнення
працівників. В 1994 році у районі ринок праці складатиме
__________________чоловік.

Одним з найважливіших напрямків в системі державних гарантій
забезпечення зайнятості працездатного населення і одночасно
вирішення завдань соціального розвитку району є оплачувані
громадські роботи.

Виконуючи Закон України "Про зайнятість населення", виконком
районної Ради народних депутатів вирішив:

1. Організувати оплачувані громадські роботи.

1.1. В житлово-комунальному господарстві:

управління тресту зелених насаджень ___________робочих місць;

комбінат благоустрою - ________________________робочих місць.

1.2. На будівництві:

УПТК будтресту N4 - _________________________робочих місць.

1.3. В науці:

дослідна станція СГО - ____________________робочих місць.

1.4. У торгівлі:

організація заготівлі овочів за договорами торговельних
організацій з сільськогосподарськими організаціями-_______чоловік;

організація торгівлі у літній період в дрібний роздріб -
_____чоловік;

організація перебирання овочів та фруктів в період літнього
розпродажу і в період зберігання в овочесховищах та базах -
__________чоловік.

1.5. У сільському господарстві:

виконання сільськогосподарських робіт під час
весняно-польових робіт, збирання врожаю та інших робіт в
колгоспах:

_________________________________ ____________чоловік

_________________________________ ____________чоловік.

2. Центру зайнятості провести роботу по направленню тимчасово
не зайнятих громадян і безробітних за їх згодою на оплачувані
громадські роботи.

3. Фінансування оплачуваних громадських робіт провадити із
коштів районного бюджету, коштів підприємств, установ і
організацій та коштів державного фонду сприяння зайнятості
населення.

4. Для фінансування оплачуваних громадських робіт на
підприємствах комунальної власності виділити із місцевого бюджету
_______тис. карбованців.

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на
заступника голови виконкому______________________.

Голова

Секретар

Додаток N 4

до Інструкції про організацію

та проведення оплачуваних

громадських робіт

ДОГОВІР

про спільну діяльність по організації

оплачуваних громадських робіт

м.____________ "____" 1993 р.

Центр зайнятості, який далі іменується "Центр", в особі

__________________________________________________________________
(прізвище,ім'я,по батькові керівника або уповноваженого ним особи)

з однієї сторони і _______________________________________________

(найменування підприємства, установи,

__________________________________________________________________
організації колгоспу та інш.)

іменується "Підприємство", з другої сторони в особі______________

(прізвище, ім'я,

__________________________________________________________________
по батькові керівника підприємства або уповноваженої ним особи,)
уклали цей договір про спільну діяльність по організації
оплачуваних громадських робіт.

1. Предмет договору

1.1. Створення учасниками договору необхідних умов для
вирішень загальнодержавного завдання забезпечення роботою
громадян, які не мають її з різних причин та відчувають
ускладнення з підбором постійного місця роботи.

1.2. "Центр" організує направлення на громадські роботи
громадян які зареєстровані в службі зайнятості як такі, що шукають
роботу.

1.3. "Підприємство" створює (визначає) робочі місця для
організації громадських робіт.

2. Обов'язки сторін

2.1. "Центр" зобов'язується:

2.1.1. Здійснити направлення на "Підприємство" громадян в
кількості ___________чоловік в термін і на робочі місця, що
заявлені "Підприємством". Направлення робітників на громадські
роботи провадиться у вигляді скомплектованих тимчасових бригад в
кількості ______ чоловік.

2.1.2. Компенсувати витрати "Підприємства" по створенню
робочих місць для організації громадських робіт згідно з поданими
розрахунками (кошторисом).

2.1.3. Інформувати громадян, які дали згоду на участь в
громадських роботах, про умови, режим роботи, оплату праці та
соціальні гарантії на "Підприємстві", передбачені Законом України
"Про зайнятість населення".

2.1.4. При невиконанні норм виробітку з незалежних від
громадян причин і при відсутності коштів на оплату в підприємстві
доплати провадити із державного фонду сприяння зайнятості
населення до мінімальної заробітної плати.

2.2. "Підприємство" зобов'язується:

2.2.1. Створити (визначити) в термін до _______________робочі
місця по організації громадських робіт в загальній кількості _____
місць, в тому числі

__________________________________________________________________

(найменування виду та обсяг

__________________________________________________________________

громадських робіт)

Робочі місця, передбачені для громадських робіт, як правило,
не повинні потребувати спеціальної професійної підготовки
робітників і організуються для тимчасової зайнятості населення.

2.2.2. Укладати з робітниками, які направлені службою
зайнятості для участі в громадських роботах, строкові трудові
договори у відповідності із трудовим законодавством і в 3-денний
строк інформувати це "Центр".

2.2.3. Щоквартально повідомляти "Центру" перелік видів та
обсяги громадських робіт, які організуються для громадян, які
відчувають ускладнення з підбором постійної роботи.

2.2.4. Гарантувати, що на робочі місця, створені за рахунок
коштів державного фонду сприяння зайнятості, прийняття громадян на
роботу здійснюється тільки за направленнями служби зайнятості:

2.2.5. в 3-денний строк інформувати "Центр" про всіх
звільнених які були прийняті на громадські роботи, із зазначенням
причин звільнення.

2.2.6. Інформувати "Центр" про всі можливі зміни обсягів та
видів громадських робіт за 2 тижні до можливих змін з метою
внесення відповідних корективів.

3. Порядок фінансування громадських

робіт та оплата праці громадян

3.1. Громадські роботи організуються "Підприємством"

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Робочі місця, які використовуються для організації
громадських робіт, створюються за рахунок коштів "Підприємства".
Служба зайнятості перераховує _________________ тис.крб. із
державного фонду сприяння зайнятості.

3.2. Оплата праці робітників, зайнятих на громадських
роботах, здійснюється за фактично виконану роботу за існуючими
розцінками, тарифами та окладами але не нижче розміру мінімальної
заробітної плати, встановленої законодавством України, при
якісному виконанні норм праці.

У разі, якщо з незалежних від працюючого причин оплата праці
буде нижче мінімальної заробітної плати, доплата здійснюється
підприємством, а в разі недостатності коштів фонду оплати у
підприємства - за рахунок коштів державного фонду сприяння
зайнятості за довідками про фактичну щомісячну заробітну плату,
які видаються "Підприємством". Центр зайнятості перераховує ці
кошти "Підприємству".

4. Відповідальність сторін, порядок

внесення змін та розірвання договору

4.1. Сторони, які уклали цей договір, несуть відповідальність
за виконання своїх зобов'язань у встановленому порядку.

4.2. Зміни, які виникають протягом дії договору, мають бути
погоджені між сторонами, оформлені додатком, що є частиною цього
договору.

4.3. Сторони не мають права розірвати договір в
односторонньому порядку.

4.4. Спори пов'язані з виконанням цього договору, вирішуються
в судовому порядку згідно з чинним законодавством.

5. Строк дії договору

5.1. Цей договір укладається на ________рік і набирає сили з
дня його підписання.

При відсутності взаємних претензій договір вважається
пролонгованим на наступний строк, якщо жодна із сторін не заявить
про своє бажання розірвати договір не пізніше 10 днів до
закінчення строку його дії.

5.2. Договір укладається в 3-х примірниках. Два зберігаються
в_________________________________________________________________

(найменування районного центру зайнятості

__________________________________________________________________

та міського центру зайнятості)

третій - в________________________________________________________

(найменування підприємства, установи, організації,

__________________________________________________________________

колгоспу та інш.)

6. Юридичні адреси сторін

6.1. "Центр"_________________________________________________

(найменування районного (міського)

__________________________________________________________________

центру зайнятості)

Поштова та телеграфна адреса_________________________________

__________________________________________________________________

Розрахунковий рахунок N _______________________у ____________

__________________________________________________________________

(відділення банку міста)

6.2. "Підприємство"__________________________________________

__________________________________________________________________

поштова та телеграфна адреса_________________________________

__________________________________________________________________

Розрахунковий рахунок N__________________у __________________

(відділення
__________________________________________________________________

банку міста)

Директор "Центру" Керівник "Підприємства"

_______________ ______________________

(підпис) (підпис)

"______"____________199____р. "_____"_____________199____р.

М.П. М.П.

Додаток N 5

до Інструкції про організацію

та проведення оплачуваних

громадських робіт

ТРУДОВИЙ ДОГОВІР

на участь в громадських роботах

м. "_______"_________199___р.

__________________________________________________________________

(найменування підприємства)

в особі___________________________________________________________

(посада, прізвище, ім'я, по батькові,

__________________________________________________________________

дані паспорта)

з другої сторони уклали цей строковий трудовий договір про
нижчезгадане:

1.___________________________________________________________

(найменування підприємства)

приймає __________________________________________________________

(прізвище, ім'я, по батькові громадянина)

на громадські роботи _____________________________________________

(найменування професії, спеціальності)

в цех, відділ_____________________________________________________

2. __________________________________________________________

(прізвище, ім'я, по батькові)

одержує заробітну плату за фактично виконану роботу _____________

(підстава

_________________ або оклад в розмірі ______________крб. в місяць.

оплати)

На працівника, прийнятого на громадські роботи, повністю
поширюється право на соціальні гарантії згідно з чинним трудовим
законодавством.

3. ___________________________________________зобов'язується:

(найменування підприємства)

забезпечити працівника необхідними засобами та здоровими і
безпечними умовами праці;

-провадити інструктаж по додержанню правил техніки безпеки;
не залучати громадян до робіт з підвищеною без спеціальної
підготовки та допуску, що видається в установленому порядку.

Норма робочого часу_________ час. в тиждень:

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

За бажанням працівника можуть провадитися підсумковий облік
робочого часу, використовуватися гнучкі форми організації робочого
дня і тижня, а також вводиться скорочений робочий час з оплатою
пропорційно відпрацьованому часу;

здійснювати виплату заробітної плати 2 рази в місяць;

при наявності фондів соціального розвитку та матеріального
заохочення надавати працівнику за згодою профкому підприємства
необхідну матеріальну та соціальну допомогу.

4. ________________________________________зобов'язується:

(прізвище, ім'я, по батькові працівника)

додержуватися правил внутрішнього трудового розпорядку
підприємства;

сумлінно, якісно виконувати доручену роботу;

не порушувати трудову дисципліну.

Адреси сторін:

Підприємство:_____________________________________________________

(повне найменування та

__________________________________________________________________

поштова адреса)

Працівник_________________________________________________________

(прізвище, ім'я, по батькові,

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

домашня адреса, наявність дітей)

Підписи сторін:

Підприємство ____________________

Працівник ____________________

  • Друкувати
  • PDF
  • DOC
  • Копіювати скопійовано
  • Надіслати
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу