open
  • PDF
  • DOC
  • Копіювати скопійовано
  • Надіслати
Чинний

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

В И С Н О В О К

N 4/17 від 15.04.2002

Висновок N 4/17

про скасування рішення про державну реєстрацію

нормативно-правових актів

Державний комітет України по нагляду за охороною праці,
Міністерство фінансів України, Міністерство економіки України
__________________________________________________________________

(найменування органів, які видали акт)

Інструкція щодо застосування Положення про порядок накладення
штрафів на підприємства, установи і організації за порушення
нормативних актів про охорону праці, затверджена наказом від
25.07.94 N 71-а ( z0200-94 ) (далі - Інструкція).
__________________________________________________________________
(найменування нормативно-правового акта, вид, дата та номер

розпорядчого документа, яким він затверджений)

23 серпня 1994 р. N 200/410
__________________________________________________________________

(дата реєстрації й номер за державним реєстром)

Невідповідність Інструкції ( z0200-94 ) Закону України "Про
загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного
випадку на виробництві та професійного захворювання, які
спричинили втрату працездатності" ( 1105-14 ), постанові Кабінету
Міністрів України від 01.09.2000 N 1382 ( 1382-2000-п ) "Про
внесення змін і доповнень до постанов Кабінету Міністрів України з
питань формування та використання коштів фондів охорони праці"
__________________________________________________________________

(підстави для розгляду питання щодо скасування рішення

про державну реєстрацію)

Висновок:

Відповідно до Закону України "Про загальнообов'язкове
державне соціальне страхування від нещасного випадку на
виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату
працездатності" ( 1105-14 ) Фонд соціального страхування від
нещасних випадків є правонаступником державного, галузевих та
регіональних фондів охорони праці, передбачених статтею 21 Закону
України "Про охорону праці" ( 2694-12 ), які ліквідовано.

Постановою Кабінету Міністрів України від 01.09.2000 N 1382
( 1382-2000-п ) "Про внесення змін і доповнень до постанов
Кабінету Міністрів України з питань формування та використання
коштів фондів охорони праці" пункти 11 - 13 стосовно порядку
оплати штрафів, що накладаються на підприємства за підсумками
комплексних перевірок стану безпеки та умов праці, у разі нещасних
випадків та професійних захворювань, що сталися на виробництві,
визнані такими, що втратили чинність.

Таким чином пункти 2.5 - 2.9, 3.7 - 3.8, 3.12 Інструкції
( z0200-94 ) в частині порядку оплати штрафів не відповідають
пункту 3 розділу XI "Прикінцеві положення" Закону України "Про
загальнообов'язкове державне соціальне страхування" ( 1105-14 ) та
пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 01.09.2000
N 1382 ( 1382-2000-п ) "Про внесення змін і доповнень до постанови
Кабінету Міністрів України з питань формування та використання
коштів фондів охорони праці".

Міністерство праці та соціальної політики, на яке згідно з
Указом Президента України від 15.12.99 N 1573/99 ( 1573/99 ) "Про
зміни у структурі центральних органів виконавчої влади" (із
змінами та доповненнями) покладено функції Держнаглядохоронпраці,
незважаючи на неодноразові пропозиції Міністерства юстиції (листи
від 29.06.2000 N 33-6-309, від 19.11.2001 N 33-7/1374), не
переглянуло зазначений наказ у встановленому порядку.

На підставі викладеного та відповідно до пункту 17 Положення
про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств,
інших органів виконавчої влади, органів господарського управління
та контролю, що зачіпають права, свободи й законні інтереси
громадян або мають міжвідомчий характер, затвердженого постановою
Кабінету Міністрів України від 28.12.92 N 731 ( 731-92-п ) (із
змінами і доповненнями, внесеними постановами Кабінету Міністрів
України від 15.06.94 N 420 ( 420-94-п ) та від 16.10.98 N 1640
( 1640-98-п ), державна реєстрація Інструкції ( z0200-94 ) та
наказу про її затвердження скасована.

Виконавець: І.М.Мельничук

Затверджую:
Заступник Державного секретаря Л.М.Горбунова

15 квітня 2002 р.

Згоден:
Директор Департаменту В.В.Бутрименко

15 квітня 2002 р.

  • Друкувати
  • PDF
  • DOC
  • Копіювати скопійовано
  • Надіслати
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу