open
  • PDF
  • DOC
  • Копіювати скопійовано
  • Надіслати
Чинний

До ___________________ районного

міського суду __________________

від ____________________________

(п. і. п. б. засудженого)

________________________________

(адреса)

Клопотання

про погашення судимості

Вироком _________ районного (міського) суду _____________ від
"___" ______________ 199__ р. я __________________________________

(п. і. п. б.)
був засуджений за ___ ст. ___ КК України до ______________________

(міра покарання)

Покарання ____________________________________________ відбув
повністю (був достроково звільнений від покарання)
"___" __________________ 19__ р.

За цей час я повністю усвідомив свою вину у вчиненні злочину,
моя поведінка стала зразковою, я чесно працюю ____________________

(вказати підприємство, установу чи організацію)

Це підтверджується __________________________________________

(характеристикою, витягом з наказу про заохочення)

Згідно зі ст. 414 КПК України, ст. 55 КК України

ПРОШУ:

Погасити мою судимість за вироком ___________________________
районного (міського) ______ суду від "___" _____________ 19__ р.

Додаток:

1. Виробнича та громадська характеристика.

2. Витяг з наказів про заохочення.

3. Копія вироку, довідки про звільнення.

Підпис П. і. п. б. засудженого

Дата

Особа вважається судимою до погашення судимості або до зняття
її судом, актом амністії чи помилування.

У більшості випадків судимість погашається автоматично за
наявності умов, передбачених ст. 55 КК України. Для погашення
судимості у осіб, засуджених до позбавлення волі на строк понад
десять років, та у особливо небезпечних рецидивістів необхідне
судове рішення (п. 8 ч. 1 ст. 55 КК України).

Законною підставою до розгляду питання про погашення
судимості є письмове клопотання засудженої особи.

Дострокове зняття судимості застосовується щодо осіб, які
відбули покарання у вигляді позбавлення волі. Судимість може бути
знята достроково тільки після відбуття засудженим основного і
додаткового покарання за винятком випадків, коли додатковою мірою
покарання є позбавлення батьківських прав, і не раніше як через
один рік після відбуття основного і додаткового покарання.

Підставою до судового розгляду питання про дострокове зняття
судимості є клопотання громадської організації або трудового
колективу, прийняте на загальних зборах. Лише на них виділяється й
представник цієї організації чи колективу для участі в судовому
засіданні.

Законом не передбачено право самого засудженого подавати
клопотання про дострокове зняття судимості.

Порядок розгляду судом клопотання про погашення і зняття
судимості визначено ст. 414 КПК України, згідно з якою клопотання
осіб, які відбули покарання, про погашення судимості та
клопотання громадських організацій чи трудового колективу про
дострокове зняття судимості, відповідно до ст. 55 КК України,
розглядаються суддею районного (міського) суду за місцем
постійного проживання осіб, щодо яких порушені клопотання.

Клопотання про погашення судимості розглядаються за участю
особи, яка його порушила, а про дострокове зняття судимості - за
участю також і представника громадської організації або трудового
колективу, які порушили клопотання.

За результатами розгляду клопотання про зняття чи погашення
судимості суддя виносить в нарадчій кімнаті вмотивовану постанову
про задоволення клопотання або про відмову у його задоволенні. В
разі відмови в задоволенні клопотання повторне клопотання може
бути порушене не раніше як через рік з дня винесення постанови.

"Суд. Зразки документів. Практичний посібник", 1998 р.

  • Друкувати
  • PDF
  • DOC
  • Копіювати скопійовано
  • Надіслати
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу