open
  • PDF
  • DOC
  • Копіювати скопійовано
  • Надіслати
Чинний

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

Н А К А З

N 236 від 04.04.2002

м. Київ

Про видачу та переоформлення ліцензій

Відповідно до Закону України "Про ліцензування певних видів
господарської діяльності" ( 1775-14 ), постанов Кабінету Міністрів
України від 14 листопада 2000 року N 1698 ( 1698-2000-п ) "Про
затвердження переліку органів ліцензування" та від 4 липня 2001
року N 756 ( 756-2001-п ) "Про затвердження переліку документів,
які додаються до заяви про видачу ліцензії для окремого виду
господарської діяльності", спільного наказу Державного комітету
України з питань регуляторної політики та підприємництва і
Міністерства фінансів України від 26 грудня 2000 року N 82/350
( z0024-01 ), зареєстрованого у Міністерстві юстиції 16 січня 2001
року за N 24/5215, Н А К А З У Ю:

1. На підставі поданих суб'єктами господарювання документів
видати ліцензії (згідно з переліком, наведеним у Додатку 1 до
цього наказу).

2. На підставі поданих суб'єктами господарювання документів
переоформити ліцензії (згідно з переліком, наведеним у Додатку 2
до цього наказу). Визнати недійсними ліцензії, що підлягають
переоформленню, відповідно до цього пункту.

3. Управлінню контролю за обігом дорогоцінних металів і
дорогоцінного каміння (Видолоб В.В.) забезпечити внесення
відомостей, зазначених у пунктах 1 і 2 цього наказу, до
ліцензійного реєстру.

4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Заступник Державного секретаря С.М.Макацарія

Додаток 1

до наказу Міністерства

фінансів України

04.04.2002 N 236

Перелік

суб'єктів господарювання, яким видаються ліцензії

----------------------------------------------------------------------------------------
|N |Найменування |Місцезнаходження |Вид підприємницької діяльності, на який |
|з/п |юридичної особи|юридичної особи або|видається ліцензія |
| |або прізвище, |місце проживання | |
| |ім'я, по |фізичної особи - | |
| |батькові |суб'єкта | |
| |фізичної особи |підприємницької | |
| |- суб'єкта |діяльності | |
| |підприємницької| | |
| |діяльності | | |
|----+---------------+-------------------+---------------------------------------------|
|1 |2 |3 |4 |
|----+---------------+-------------------+---------------------------------------------|
|1. |Красніков |Дніпропетровська |Виготовлення виробів з дорогоцінних металів |
| |Олександр |обл., М.Павлоград, |і дорого цінного каміння, дорогоцінного |
| |Іванович |вул.Полтавська, 121|каміння органогенного утворення, |
| | | |напівдорогоцінного каміння, торгівля |
| | | |виробами з дорогоцінних металів і |
| | | |дорогоцінного каміння, дорогоцінного |
| | | |каміння органогенного утворення та |
| | | |напівдорогоцінного каміння (виготовлення |
| | | |ювелірних та побутових виробів з |
| | | |дорогоцінних металів і дорогоцінного |
| | | |каміння; виготовлення напівфабрикатів та |
| | | |елементів ювелірних та побутових виробів |
| | | |при здійсненні ремонту ювелірних та |
| | | |побутових виробів з дорогоцінних металів і |
| | | |дорогоцінного каміння; роздрібна торгівля, |
| | | |комісійна торгівля ювелірними та побутовими |
| | | |виробами з дорогоцінних металів і |
| | | |дорогоцінного каміння) |
|----+---------------+-------------------+---------------------------------------------|
|2. |Відкрите |Хмельницька обл., |Виготовлення виробів з дорогоцінних металів |
| |акціонерне |м. Кам'янець- |і дорого цінного каміння, дорогоцінного |
| |товариство |Подільський, вул. |каміння органогенного утворення, |
| |"Кам'янець- |І.Франка, 40 |напівдорогоцінного каміння, торгівля |
| |Подільський | |виробами з дорогоцінних металів і |
| |приладобудівний| |дорогоцінного каміння, дорогоцінного |
| |завод" | |каміння органогенного утворення та |
| | | |напівдорогоцінного каміння (виготовлення |
| | | |виробів, що містять у собі дорогоцінні |
| | | |метали) |
|----+---------------+-------------------+---------------------------------------------|
|3. |Відкрите |М.Київ, вул. |Виготовлення виробів з дорогоцінних металів |
| |акціонерне |Мельникова, 2/10 |і дорого цінного каміння, дорогоцінного |
| |товариство | |каміння органогенного утворення, |
| |"АРТЕМ- | |напівдорогоцінного каміння, торгівля |
| |КОНТАКТ" | |виробами з дорогоцінних металів і |
| | | |дорогоцінного каміння, дорогоцінного |
| | | |каміння органогенного утворення та |
| | | |напівдорогоцінного каміння (виготовлення |
| | | |виробів, що містять у собі дорогоцінні |
| | | |метали) |
|----+---------------+-------------------+---------------------------------------------|
|4. |Ворошилов |М.Київ, вул. |Виготовлення виробів з дорогоцінних металів |
| |Олександр |Картвелішвілі, 3, |і дорого цінного каміння, дорогоцінного |
| |Олексійович |кв.113 |каміння органогенного утворення, |
| | | |напівдорогоцінного каміння, торгівля |
| | | |виробами з дорогоцінних металів і |
| | | |дорогоцінного каміння, дорогоцінного |
| | | |каміння органогенного утворення та |
| | | |напівдорогоцінного каміння (виготовлення |
| | | |ювелірних та побутових виробів з |
| | | |дорогоцінних металів і дорогоцінного |
| | | |каміння; виготовлення напівфабрикатів та |
| | | |елементів ювелірних та побутових виробів |
| | | |при здійсненні ремонту ювелірних та |
| | | |побутових виробів з дорогоцінних металів і |
| | | |дорогоцінного каміння; оптова, роздрібна |
| | | |торгівля, комісійна торгівля ювелірними та |
| | | |побутовими виробами з дорогоцінних металів |
| | | |і дорогоцінного каміння). |
|----+---------------+-------------------+---------------------------------------------|
|5. |Ланєвська |М.Одеса, |Виготовлення виробів з дорогоцінних металів і|
| |Олена |вул.Соляна, 30 |дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння |
| |Данилівна | |органогенного утворення, напівдорогоцінного |
| | | |каміння, торгівля виробами з дорогоцінних |
| | | |металів і дорогоцінного каміння, |
| | | |дорогоцінного каміння органогенного |
| | | |утворення та напівдорогоцінного каміння |
| | | |(оптова, роздрібна торгівля, комісійна |
| | | |торгівля ювелірними та побутовими виробами з |
| | | |дорогоцінних металів і дорогоцінного |
| | | |каміння) |
|----+---------------+-------------------+---------------------------------------------|
|6. |Скавронський |М.Вінниця, |Виготовлення виробів з дорогоцінних металів і|
| |Анатолій |вул.Кузнєцова, 14 |дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння |
| |Станіславович | |органогенного утворення, напівдорогоцінного |
| | | |каміння, торгівля виробами з дорогоцінних |
| | | |металів і дорогоцінного каміння, |
| | | |дорогоцінного каміння органогенного |
| | | |утворення та напівдорогоцінного каміння |
| | | |(роздрібна торгівля ювелірними та побутовими |
| | | |виробами з дорогоцінних металів і |
| | | |дорогоцінного каміння) |
|----+---------------+-------------------+---------------------------------------------|
|7. |Повне |М.Хмельницький, |Виготовлення виробів з дорогоцінних металів і|
| |товариство |вул.Водопровідна, |дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння |
| |"ПРОФІТ М" |43, кв.39 |органогенного утворення, напівдорогоцінного |
| |Дейчука, | |каміння, торгівля виробами з дорогоцінних |
| |Ковригіной, | |металів і дорогоцінного каміння, |
| |Сідака, | |дорогоцінного каміння органогенного |
| |Федосєєвой" | |утворення та напівдорогоцінного каміння |
| | | |(торгівля прийнятими під заставу ювелірними |
| | | |та побутовими виробами з дорогоцінних металів|
| | | |і дорогоцінного каміння) |
|----+---------------+-------------------+---------------------------------------------|
|8. |Повне |М.Тернопіль, |Виготовлення виробів з дорогоцінних металів і|
| |товариство |вул.І.Франка, 8 |дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння |
| |"Агентство | |органогенного утворення, напівдорогоцінного |
| |Приваткредит" | |каміння, торгівля виробами з дорогоцінних |
| | | |металів і дорогоцінного каміння, |
| | | |дорогоцінного каміння органогенного |
| | | |утворення та напівдорогоцінного каміння |
| | | |(роздрібна торгівля, комісійна торгівля, |
| | | |торгівля скупленими в населення та прийнятими|
| | | |під заставу ювелірними та побутовими |
| | | |виробами з дорогоцінних металів і |
| | | |дорогоцінного каміння) |
|----+---------------+-------------------+---------------------------------------------|
|9. |Товариство з |М.Запоріжжя, |Виготовлення виробів з дорогоцінних металів і|
| |обмеженою |вул.Істоміна, 68а |дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння |
| |відповідальні | |органогенного утворення, напівдорогоцінного |
| |стю "КВАРЦ" | |каміння, торгівля виробами з дорогоцінних |
| | | |металів і дорогоцінного каміння, |
| | | |дорогоцінного каміння органогенного |
| | | |утворення та напівдорогоцінного каміння |
| | | |(виготовлення виробів, що містять у собі |
| | | |дорогоцінні метали) |
|----+---------------+-------------------+---------------------------------------------|
|10. |Бровков |М.Суми, |Виготовлення виробів з дорогоцінних металів і|
| |Володимир |вул.Кооперативна, |дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння |
| |Олександрович |6/12 |органогенного утворення, напівдорогоцінного |
| | | |каміння, торгівля виробами з дорогоцінних |
| | | |металів і дорогоцінного каміння, |
| | | |дорогоцінного каміння органогенного |
| | | |утворення та напівдорогоцінного каміння |
| | | |(виготовлення ювелірних та побутових виробів |
| | | |з дорогоцінних металів і дорогоцінного |
| | | |каміння; виготовлення напівфабрикатів та |
| | | |елементів ювелірних та побутових виробів при |
| | | |здійсненні ремонту ювелірних та побутових |
| | | |виробів з дорогоцінних металів і |
| | | |дорогоцінного каміння). |
|----+---------------+-------------------+---------------------------------------------|
|11. |Приватне |Київська обл., м. |Виготовлення виробів з дорогоцінних металів і|
| |підприємство |Біла Церква, вул. |дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння |
| |"КРЕМЕНЬ" |Шолом-Алейхема, 84 |органогенного утворення, напівдорогоцінного |
| | | |каміння, торгівля виробами з дорогоцінних |
| | | |металів і дорогоцінного каміння, |
| | | |дорогоцінного каміння органогенного |
| | | |утворення та напівдорогоцінного каміння |
| | | |(виготовлення виробів, що містять у собі |
| | | |дорогоцінні метали; виготовлення ювелірних та|
| | | |побутових виробів з дорогоцінних металів і |
| | | |дорогоцінного каміння) |
|----+---------------+-------------------+---------------------------------------------|
|12. |Товариство з |м.Суми, |Виготовлення виробів з дорогоцінних металів і|
| |обмеженою |вул.Першотравнева, |дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння |
| |відповідальні |12а |органогенного утворення, напівдорогоцінного |
| |стю | |каміння, торгівля виробами з дорогоцінних |
| |"ЖЕМЧУЖИНА" | |металів і дорогоцінного каміння, |
| | | |дорогоцінного каміння органогенного |
| | | |утворення та напівдорогоцінного каміння |
| | | |(виготовлення ювелірних та побутових виробів |
| | | |з дорогоцінних металів і дорогоцінного |
| | | |каміння; виготовлення напівфабрикатів та |
| | | |елементів ювелірних та побутових виробів при |
| | | |здійсненні ремонту ювелірних та побутових |
| | | |виробів з дорогоцінних металів і |
| | | |дорогоцінного каміння) |
|----+---------------+-------------------+---------------------------------------------|
|13. |Повне |м.Львів, |Виготовлення виробів з дорогоцінних металів і|
| |товариство |вул.Котлярська, |дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння |
| |"УКРАЇНСЬКА |2/2 |органогенного утворення, напівдорогоцінного |
| |САМОПОМІЧ" | |каміння, торгівля виробами з дорогоцінних |
| |(ТЗОВ | |металів і дорогоцінного каміння, |
| |"КРОККОМ", | |дорогоцінного каміння органогенного |
| |ІВКО) | |утворення та напівдорогоцінного каміння |
| | | |(роздрібна торгівля, комісійна торгівля, |
| | | |торгівля скупленими в населення та прийнятими|
| | | |під заставу ювелірними та побутовими |
| | | |виробами з дорогоцінних металів і |
| | | |дорогоцінного каміння) |
|----+---------------+-------------------+---------------------------------------------|
|14. |Соколов Сергій |м.Кіровоград, |Виготовлення виробів з дорогоцінних металів і|
| |Миколайович |вул.Тельмана, 61 |дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння |
| | | |органогенного утворення, напівдорогоцінного |
| | | |каміння, торгівля виробами з дорогоцінних |
| | | |металів і дорогоцінного каміння, |
| | | |дорогоцінного каміння органогенного |
| | | |утворення та напівдорогоцінного каміння |
| | | |(виготовлення ювелірних та побутових виробів |
| | | |з дорогоцінних металів і дорогоцінного |
| | | |каміння; виготовлення напівфабрикатів та |
| | | |елементів ювелірних та побутових виробів при |
| | | |здійсненні ремонту ювелірних та побутових |
| | | |виробів з дорогоцінних металів і |
| | | |дорогоцінного каміння) |
|----+---------------+-------------------+---------------------------------------------|
|15. |Повне |м.Харків, |Виготовлення виробів з дорогоцінних металів і|
| |товариство |вул.Пушкінська, |дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння |
| |"Ломбард |15/17, кв.8 |органогенного утворення, напівдорогоцінного |
| |"ДІАМАНТ ПЛЮС" | |каміння, торгівля виробами з дорогоцінних |
| | | |металів і дорогоцінного каміння, |
| | | |дорогоцінного каміння органогенного |
| | | |утворення та напівдорогоцінного каміння |
| | | |(торгівля скупленими в населення та |
| | | |прийнятими під заставу ювелірними та |
| | | |побутовими виробами з дорогоцінних металів і |
| | | |дорогоцінного каміння) |
|----+---------------+-------------------+---------------------------------------------|
|16. |Товариство з |м.Харків, |Виготовлення виробів з дорогоцінних металів і|
| |обмеженою |Мереф'янське шосе, |дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння |
| |відповідальні |32 |органогенного утворення, напівдорогоцінного |
| |стю "ВЛАСТА" | |каміння, торгівля виробами з дорогоцінних |
| | | |металів і дорогоцінного каміння, |
| | | |дорогоцінного каміння органогенного |
| | | |утворення та напівдорогоцінного каміння |
| | | |(оптова, роздрібна торгівля, комісійна |
| | | |торгівля ювелірними та побутовими виробами з |
| | | |дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння)|
|----+---------------+-------------------+---------------------------------------------|
|17. |Чабанова |м.Кіровоград, |Виготовлення виробів з дорогоцінних металів і|
| |Лариса |вул.Жовтневої |дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння |
| |Анатоліївна |революції, 26, |органогенного утворення, напівдорогоцінного |
| | |корп.4, кв.83 |каміння, торгівля виробами з дорогоцінних |
| | | |металів і дорогоцінного каміння, |
| | | |дорогоцінного каміння органогенного |
| | | |утворення та напівдорогоцінного каміння |
| | | |(роздрібна торгівля, комісійна торгівля |
| | | |ювелірними та побутовими виробами з |
| | | |дорогоцінних металів і дорогоцінного |
| | | |каміння) |
|----+---------------+-------------------+---------------------------------------------|
|18. |Відкрите |М.Дніпропетровськ, |Виготовлення виробів з дорогоцінних металів і|
| |акціонерне |пр.Калініна, 62 |дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння |
| |товариство | |органогенного утворення, напівдорогоцінного |
| |"Дніпропетров- | |каміння, торгівля виробами з дорогоцінних |
| |ський завод | |металів і дорогоцінного каміння, |
| |електротехніч- | |дорогоцінного каміння органогенного |
| |ного | |утворення та напівдорогоцінного каміння |
| |обладнання" | |(виготовлення виробів, що містять у собі |
| | | |дорогоцінні метали) |
|----+---------------+-------------------+---------------------------------------------|
|19. |Державна |М.Одеса, |Збирання, первинна обробка відходів і брухту |
| |судноплавна |вул.Ланжеронівська,|дорогоцінних металів та дорогоцінного |
| |компанія |1 |каміння, дорогоцінного каміння органогенного |
| |"Чорноморське | |утворення, напівдорогоцінного каміння |
| |морське | |(збирання, первинна обробка брухту і відходів|
| |пароплавство" | |дорогоцінних металів від списаної |
| | | |електронної техніки, виведеного з |
| | | |експлуатації обладнання, приладів, |
| | | |комплектувальних виробів, деталей тощо) |
|----+---------------+-------------------+---------------------------------------------|
|20. |Цяпута Степан |Тернопільська |Виготовлення виробів з дорогоцінних металів і|
| |Петрович |обл., Козівський |дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння |
| | |р-н, с.Щепанів |органогенного утворення, напівдорогоцінного |
| | | |каміння, торгівля виробами з дорогоцінних |
| | | |металів і дорогоцінного каміння, |
| | | |дорогоцінного каміння органогенного |
| | | |утворення та напівдорогоцінного каміння |
| | | |(оптова, роздрібна торгівля, комісійна |
| | | |торгівля ювелірними та побутовими виробами з |
| | | |дорогоцінних металів і дорогоцінного |
| | | |каміння) |
----------------------------------------------------------------------------------------

Додаток 2

до наказу Міністерства

фінансів України від

04.04.2002 N 236

Перелік

суб'єктів господарювання, яким переоформлюються ліцензії

--------------------------------------------------------------------------------------
|N |Найменування |Місцезнаходження |Підстава для переоформлення |Серія та N |
|п/п |юридичної особи |юридичної особи |ліцензії та вид |ліцензії, що|
| |або прізвище, |або місце |підприємницької діяльності, |переоформлю-|
| |ім'я, по |проживання |на який переоформлюється |ється |
| |батькові |фізичної особи - |ліцензія | |
| |фізичної особи - |суб'єкта | | |
| |суб'єкта |підприємницької | | |
| |підприємницької |діяльності | | |
| |діяльності | | | |
|----+-----------------+------------------+-----------------------------+------------|
|1 |2 |3 |4 |5 |
|----+-----------------+------------------+-----------------------------+------------|
|1. |Ставишенко Любов |Київська обл., |Зміни, пов'язані з |N 4431 |
| |Василівна |м.Миронівна, вул. |провадженням господарської |12.10.2000 |
| | |Леніна, 15, кв.6 |діяльності; виготовлення | |
| | | |виробів з дорогоцінних | |
| | | |металів і дорогоцінного | |
| | | |каміння, дорогоцінного | |
| | | |каміння органогенного | |
| | | |утворення, напівдорогоцінного| |
| | | |каміння, торгівля виробами з | |
| | | |дорогоцінних металів і | |
| | | |дорогоцінного каміння, | |
| | | |дорогоцінного каміння | |
| | | |органогенного утворення та | |
| | | |напівдорогоцінного каміння | |
| | | |(оптова, роздрібна торгівля, | |
| | | |комісійна торгівля ювелірними| |
| | | |та побутовими виробами з | |
| | | |дорогоцінних металів і | |
| | | |дорогоцінного каміння) | |
|----+-----------------+------------------+-----------------------------+------------|
|2. |Волкова Тетяна |Донецька обл., |Зміни, пов'язані з |Серія АА |
| |Олександрівна |м.Маріуполь, |провадженням господарської |N 236705 |
| | |вул.Сонячна, 13, |діяльності; виготовлення |25.12.2001 |
| | |кв.4 |виробів з дорогоцінних | |
| | | |металів і дорогоцінного | |
| | | |каміння, дорогоцінного | |
| | | |каміння органогенного | |
| | | |утворення, | |
| | | |напівдорогоцінного каміння, | |
| | | |торгівля виробами з | |
| | | |дорогоцінних металів і | |
| | | |дорогоцінного каміння, | |
| | | |дорогоцінного каміння | |
| | | |органогенного утворення та | |
| | | |напівдорогоцінного каміння | |
| | | |(роздрібна торгівля, | |
| | | |комісійна торгівля | |
| | | |ювелірними та побутовими | |
| | | |виробами з дорого цінних | |
| | | |металів і дорогоцінного | |
| | | |каміння) | |
--------------------------------------------------------------------------------------

  • Друкувати
  • PDF
  • DOC
  • Копіювати скопійовано
  • Надіслати
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу