open
  • PDF
  • DOC
  • Копіювати скопійовано
  • Надіслати
Чинний

До ___________________ районного

(міського) суду_________________

________________________________

(п. і. п. б. громадянина,

________________________________

який подає зауваження на

________________________________

протокол судового засідання,

________________________________

його положення в процесі)

Зауваження

на протокол судового засідання

"___" ______________ 19__ р. відбулося судове засідання у
цивільний (кримінальній) справі __________________________________

Ознайомившись з протоколом судового засідання, вважаю за
необхідне подати такі зауваження: ________________________________
(вказати, які суттєві моменти розгляду справи не знайшли відбиття
чи відбиті в протоколі неповно або неправильно).

Згідно з ст. 201 Цивільного процесуалього кодексу України

ПРОШУ:

Посвідчити правильність зауважень на протокол судового
засідання та приєднати їх до справи.

Підпис

Дата

Про кожне окреме засідання і про кожну окрему судову дію,
проведену поза засіданням, складається протокол. Протокол судового
засідання чи окремої процесуальної дії, проведеної поза
засіданням, повинен відбивати всі суттєві моменти розгляду справи
або вчинення окремої процесуальної дії.

В протоколі судового засідання зазначається:

рік, місяць, число і місце, а також час початку судового
засідання;

найменування і склад суду;

прізвище секретаря, прокурора, сторін та інших осіб, які
беруть участь у справі, представника громадської організації або
трудового колективу, свідків, експерта і перекладача;

розглядувана справа;

відомості про вручення повісток і причини неявки викликаних
до суду сторін і інших осіб, які беруть участь у справі, свідків,
експерта, перекладача;

всі розпорядження головуючого;

роз'яснення судом сторонам та іншим особам, які беруть участь
у справі, їх процесуальних прав і обов'язків, зокрема права
заявляти відводи, а також роз'яснення представникові громадської
організації або трудового колективу його процесуальних прав (ст.
161 ЦПК України);

заяви і клопотання сторін і інших осіб, які беруть участь у
справі, а також представника громадської організації або трудового
колективу;

основний зміст пояснень сторін і інших осіб, які беруть
участь у справі, думка громадської організації або трудового
колективу, викладена їх представником, а також показання свідків,
усне роз'яснення експертом свого висновку і відповіді на
поставлені йому додаткові запитання;

подані в судовому засіданні письмові і речові докази, про їх
огляд, а якщо ці докази не додаються до справи - номер, дата,
зміст письмових доказів, а також ознаки і властивості речових
доказів;

ухвали суду, постановлені під час розгляду справи без виходу
до нарадчої кімнати;

зміст судових дебатів;

про проголошення рішення;

час закінчення судового засідання в даній справі.

Протоколи складаються секретарем у самому судовому засіданні,
а при здійсненні окремої процесуальної дії - поза судовим
засіданням.

Особи, які беруть участь у справі, мають право заявляти
клопотання про внесення до протоколу обставин, які вони вважають
суттєвими для справи.

Щодо складних справах, то протокол повинен бути остаточно
оформлений і підписаний не пізніше трьох днів після закінчення
судового засідання.

Особи, які беруть участь у справі, та представники осіб мають
право знайомитися з протоколом і протягом трьох днів після
підписання протоколу подавати свої зауваження з приводу допущених
у протоколі неправильностей або неповноти протоколу.

Зауваження на протокол розглядає головуючий і в разі
погодження з зауваженнями, посвідчує їх правильність.

У разі незгоди головуючого з поданими зауваженнями, вони
вносяться на розгляд судового засідання у тому ж складі суду, який
розглядав справу, а якщо це неможливо, зауваження розглядаються
судом, у складі якого повинні бути двоє з суддів, які брали участь
у розгляді справи. В разі необхідності викликаються особи, які
подали зауваження на протокол. Розглянувши зауваження, суд
постановляє ухвалу, якою посвідчує правильність зауважень або
відхиляє їх. У випадку пропуску строку для подання зауважень
головуючий залишає їх без розгляду, якщо не знайде підстав для
поновлення строку. Якщо справа розглядалась суддею одноособово,
він розглядає зауваження на протокол одноособово. В усіх випадках
зауваження на протокол приєднуються до справи.

"Суд. Зразки документів. Практичний посібник", 1998 р.

  • Друкувати
  • PDF
  • DOC
  • Копіювати скопійовано
  • Надіслати
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу