open
  • PDF
  • DOC
  • Копіювати скопійовано
  • Надіслати
Чинний

РАДА МІНІСТРІВ УКРАЇНСЬКОЇ РСР

П О С Т А Н О В А

від 1 квітня 1986 р. N 114

Київ

Про затвердження звіту про наявність

і використання земель в Українській РСР

( Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ УРСР

N 166 ( 166-91-п ) від 22.08.91 )

Розглянувши поданий Держагропромом УРСР звіт про наявність і
використання земель в Українській РСР за станом на 1 листопада
1985 р., Рада Міністрів УРСР відмічає, що в республіці дещо
поліпшились використання та охорона земель.

Проте в ряді областей ще мають місце істотні недоліки в
збереженні продуктивних угідь. Значне зменшення
сільськогосподарських угідь допущено в одинадцятій п'ятирічці в
Дніпропетровській області - 12,8 тис. гектарів, Полтавській -
9,6 тис. і Кіровоградській області - 8,7 тис. гектарів.
У колгоспах і радгоспах Миколаївської і Житомирської областей
великі площі продуктивних угідь зайняті для внутрігосподарського
будівництва.

Низькими темпами і в недостатніх обсягах проводяться роботи
по поліпшенню якісного стану меліорованих земель, у зв'язку з чим
162,5 тис. гектарів зрошуваних і 82,1 тис. гектарів осушених угідь
в 1985 році не використовувались.

Не виконали п'ятирічний план по рекультивації земель
підприємства і організації Міністерства промисловості будівельних
матеріалів УРСР - у Вінницькій і Львівській областях, Міністерства
місцевої промисловості УРСР - у Київській і Полтавській областях.

До цього часу не вирішено питання про використання
60 млн. куб. м родючого шару грунту, знятого при розробці родовищ
корисних копалин, проведенні будівельних та інших робіт. Тільки в
Дніпропетровській області його нагромадилось 26 млн. куб. метрів.
Для поліпшення угідь не використовується родючий грунт, завезений
з буряками на цукрові заводи, та відходи виробництва.

У Запорізькій, Одеській, Ровенській і Херсонській областях
допускається самовільне зайняття промисловими та будівельними
підприємствами і організаціями земельних ділянок, засмічення й
забруднення продуктивних угідь виробничими та іншими відходами, а
також стічними водами.

Облвиконкоми і землевпорядна служба Держагропрому УРСР ще не
повною мірою використовують надані їм права по здійсненню
державного контролю за використанням і охороною земель.

Рада Міністрів Української РСР п о с т а н о в л я є:

1. Затвердити поданий Держагропромом УРСР звіт про наявність
і використання земель в Українській РСР за станом на 1 листопада
1985 р. згідно з додатком.

( Пункт 2 втратив чинність на підставі Постанови КМ УРСР
N 166 ( 166-91-п ) від 22.08.91 )

3. Держагропрому УРСР і облвиконкомам:

продовжити роботу по виявленню ділянок на землях колгоспів,
радгоспів, лісогосподарських, промислових, транспортних та інших
підприємств, установ і організацій для залучення до активного
сільськогосподарського обороту;

активізувати роботу землевпорядної служби по здійсненню
державного контролю за використанням і охороною земель. Вжити
необхідних заходів до усунення виявлених порушень земельного
законодавства та притягти винних до суворої відповідальності.

4. Держагропрому УРСР і облвиконкомам за участю міністерств і
відомств УРСР до 1 жовтня 1986 р. розробити заходи по використанню
нагромадженого родючого грунту й відходів виробництва для
рекультивації земель і підвищення родючості малопродуктивних
угідь.

5. Держплану УРСР, Держагропрому УРСР, Міністерству
меліорації і водного господарства УРСР, облвиконкомам за
матеріалами проведеної інвентаризації меліорованих земель
розробити і подати в 1986 році Раді Міністрів УРСР пропозиції про
додаткові обсяги реконструкції зрошувальних та осушувальних систем
по областях і роках п'ятирічки, а також виконавців цих робіт і
джерела фінансування.

( Пункт 6 втратив чинність на підставі Постанови КМ УРСР
N 166 ( 166-91-п ) від 22.08.91 )

Голова Ради Міністрів УРСР О.ЛЯШКО

Керуючий Справами Ради Міністрів УРСР К.БОЙКО

Інд. 22

Додаток

до постанови Ради Міністрів УРСР

від 1 квітня 1986 р. N 114

ЗВІТ

про наявність і використання земель

в Українській РСР за станом

на 1 листопада 1985 року

(тис. гектарів)
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Землекористувачі| Загальна| Рілля |В тому числі|Сади, |Пере-|Сіно- |Пасо- | З них |Разом
та категорії | площа | |використо- |вино- |логи |жаті |вища |культурні|сільсько-
земель | | |вується під |град- | | | | |господар-

| | |культурні |ники | | | | |ських

| | |пасовища |та інші| | | | |угідь у

| | | |багато-| | | | |громад-

| | | |річні | | | | |ському

| | | |насад- | | | | |вироб-

| | | |ження | | | | |ництві
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Всі колгоспи 35880,1 24095,4 137,5 391,2 3,6 1555,3 3229,4 1099,1 29274,9

Міжгосподарські 94,8 51,2 - 2,1 - 13,9 6,1 2,0 73,3
сільсько-
господарські
підприємства

Державні 12382,7 8032,7 35,9 394,5 2,4 380,1 1360,7 410,1 10170,4
сільсько-
господарські
підприємства

в тому числі 11565,8 7533,3 34,0 377,5 2,2 343,7 1294,7 396,2 9551,4
радгоспи всіх
систем

Разом земель у 48357,6 32179,3 173,4 787,8 6,0 1949,3 4596,2 1511,2 39518,6
користуванні
сільсько-
господарських
підприємств

Землі 1533,9 5,0 - - - 2,2 19,9 0,1 27,1
державного
запасу

Лісогосподарські 7164,3 27,1 - 4,5 - 57,6 37,8 2,2 127,0
підприємства

Землі населених 1168,4 24,5 - 5,0 0,1 8,3 38,2 0,7 76,1
пунктів

Землі 2023,0 54,8 - 5,9 0,8 29,7 128,4 22,9 219,6
промисловості,
транспорту,
курортів,
заповідників та
іншого
несільськогоспо
дарського
призначення

Землі, зайняті 107,8 0,5 - - - 1,5 1,2 0,1 3,2
гідротехнічними
та іншими
водогоспо-
дарськими
спорудами,
включаючи смуги
відводу вздовж
каналів та
інших споруд
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Разом земель 60355,0 32291,2 173,4 803,2 6,9 2048,6 4821,7 1537,2 39971,6

Продовження додатку
------------------------------------------------------------------------------------------------
Землекористувачі та|Присадибні землі, службові |Всього |Лісові|Деревно-чагарникові |Під водою
категорії земель |наділи, колективні городи та |сільсь-|площі | насадження, не |

|сади в користуванні громадян |когос- | | включені до |

|-----------------------------|подар- | | держлісфонду |

|Всього|в тому| з них |ських | |---------------------|

| |числі |---------------|угідь | |Всього| з них |

| |сіль- |ріллі |садів та| | | |--------------|

| |госп- |(горо-|інших | | | |полеза-|інших |

| |угідь |дів) |багато- | | | |хисних |захис-|

| | | |річних | | | |лісових|них |

| | | |насад- | | | |смуг |насад-|

| | | |жень | | | | |жень |
------------------------------------------------------------------------------------------------
Всі колгоспи 1833,9 1767,6 1561,2 152,4 31042,5 1873,9 486,1 291,5 55,2 383,1

Міжгосподарські 2,0 1,9 1,7 0,1 75,2 9,4 1,0 0,7 - 1,0
сільсько-
господарські
підприємства

Державні 419,3 399,7 345,1 44,7 10570,1 513,7 218,3 135,5 22,9 158,1
сільсько-
господарські
підприємства

в тому числі 399,0 380,2 327,4 43,2 9931,6 468,1 204,8 128,3 21,6 113,2
радгоспи всіх
систем

Разом земель у 2255,2 2169,2 1908,0 197,2 41687,8 2397,0 705,4 427,7 78,1 542,2
користуванні
сільсько-
господарських
підприємств

Землі державного 3,8 3,8 3,8 - 30,9 1,0 1,6 - 1,4 1470,8
запасу

Лісогосподарські 36,1 35,6 9,2 0,3 162,6 6476,1 - - - 48,1
підприємства

Землі населених 213,2 187,9 114,9 63,8 264,0 99,2 23,7 - 23,7 39,7
пунктів

Землі 34,3 33,9 15,2 15,0 253,5 217,7 148,3 - 148,3 227,6
промисловості,
транспорту,
курортів,
заповідників та
іншого
несільсько-
господарського
призначення

Землі, зайняті - - - - 3,2 1,1 5,0 - 5,0 74,9
гідротехнічними та
іншими
водогосподарськими
спорудами,
включаючи смуги
відводу вздовж
каналів та інших
споруд
------------------------------------------------------------------------------------------------
Разом земель 2542,6 2430,4 2051,1 276,3 42402,0 9192,1 884,0 427,7 256,5 2403,3

Керуючий Справами Ради Міністрів УРСР К.БОЙКО

  • Друкувати
  • PDF
  • DOC
  • Копіювати скопійовано
  • Надіслати
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу