open
  • PDF
  • DOC
  • Копіювати скопійовано
  • Надіслати
Чинний

РАДА МІНІСТРІВ УКРАЇНСЬКОЇ РСР

П О С Т А Н О В А

від 27 січня 1986 р. N 20

Київ

Про кредитний план Будбанку СРСР

по Українській РСР на 1986 рік

На виконання постанови Ради Міністрів СРСР від 9 січня
1986 р. N 37 "Про кредитний план Будбанку СРСР на 1986 рік" Рада
Міністрів Української РСР п о с т а н о в л я є:

1. Затвердити на 1986 рік розподіл короткострокового кредиту
Будбанку СРСР на затрати по незавершеному провадженню
будівельно-монтажних і проектно-розвідувальних робіт, під запаси
матеріальних цінностей, на оплату машин, устаткування й
матеріалів, що закуповуються за кордоном для капітального
будівництва, і на оплату вітчизняного устаткування для об'єктів
виробничого призначення та комунального господарства по
міністерствах і відомствах УРСР, облвиконкомах, Київському і
Севастопольському міськвиконкомах згідно з додатками N 1-4.

2. Виділити Міністерству торгівлі УРСР на 1986 рік
довгостроковий кредит Будбанку СРСР на державні капітальні
вкладення в сумі 2000 тис. карбованців.

3. Затвердити на 1986 рік розподіл довгострокового кредиту
Будбанку СРСР на будівництво житлових будинків житлово-будівельних
кооперативів, на індивідуальне житлове будівництво та капітальний
ремонт будинків, що належать громадянам, по Міністерству
побутового обслуговування населення УРСР, облвиконкомах,
Київському і Севастопольському міськвиконкомах згідно з додатком
N 5.

4. Дозволити Держплану УРСР разом з Українською
республіканською конторою Будбанку СРСР у разі необхідності
перерозподіляти в 1986 році між міністерствами, відомствами УРСР,
облвиконкомами, Київським і Севастопольським міськвиконкомами
кредити Будбанку СРСР у межах встановлених цією постановою
лімітів.

5. Зобов'язати міністерства, відомства УРСР, облвиконкоми,
Київський і Севастопольський міськвиконкоми:

забезпечити своєчасне й повне перерахування коштів на
фінансування державних капітальних вкладень, передбачених у
фінансових планах, для безперебійного фінансування капітального
будівництва і кредитування затрат по незавершеному провадженню
будівельно-монтажних робіт;

вжити заходів до поліпшення розрахунків у капітальному
будівництві, найшвидшої реалізації товарної будівельної продукції
і на цій основі добиватися прискорення оборотності оборотних
коштів;

забезпечити виконання завдань по введенню в дію будинків
житлово-будівельних кооперативів і освоєння виділених на цю мету
кредитів;

уточнити разом з Українською республіканською конторою
Будбанку СРСР розміри кредиту на затрати по незавершеному
провадженню будівельно-монтажних і проектно-розвідувальних робіт з
урахуванням виконання плану капітального будівництва за 1985 рік і
пов'язання обсягу товарної будівельної продукції з завданнями по
введенню в дію виробничих потужностей і основних фондів на 1986
рік.

6. Українській республіканській конторі Будбанку СРСР
здійснювати контроль за мобілізацією внутрігосподарських ресурсів,
що залучаються для фінансування і кредитування капітальних
вкладень, а також подавати будовам і підрядним організаціям, що
виконують планові завдання на 1986 рік, необхідну фінансову й
кредитну допомогу.

Голова

Ради Міністрів УРСР О.ЛЯШКО

Керуючий Справами

Ради Міністрів УРСР К.БОЙКО

Інд. 26

Додаток N 1

до постанови Ради Міністрів УРСР

від 27 січня 1986 р. N 20

РОЗПОДІЛ

короткострокового кредиту Будбанку СРСР на

затрати по незавершеному провадженню

будівельно-монтажних і проектно-розвідувальних

робіт по міністерствах і відомствах УРСР та

Київському міськвиконкому на 1986 рік

(тис. крб.)
-------------------------------------------------------------------------------------

|Заборгованість |Заборгованість| Заборгованість|Заборгованість

|на 1 квітня |на 1 липня | на 1 жовтня |на 1 січня

|1986 р. |1986 р. | 1986 р. |1987 р.
-------------------------------------------------------------------------------------
По будівельно-
монтажних
організаціях

Мінзв'язку УРСР 27600 44300 54400 44300

Мінторг УРСР 19200 25000 26000 20000

Міншляхбуд УРСР 160000 224000 254300 169000

Мінжитлокомунгосп УРСР 30200 38300 42000 32400

Мінмісцевпром УРСР 1200 1700 1900 2000

Мінпобут УРСР 12500 16000 17400 16000

Головрічфлот УРСР 18500 22100 24000 17800

Головкиївміськбуд 240900 258000 253500 211500

Управління Справами
Ради Міністрів 6400 8000 7500 5400
УРСР

Трест "Київінжбуд"
Київського 15500 20600 23000 22600
міськвиконкому

Інші організації 8000 12000 11000 9000

Разом 540000 670000 715000 550000

По проектно-
розвідувальних
організаціях

Міншляхбуд УРСР 1100 913 961 903

Мінжитлокомунгосп УРСР 9093 9148 9182 9000

Мінмісцевпром УРСР 1313 1409 1509 1495

Держбуд УРСР 31425 35800 38141 39336

Головрічфлот УРСР 1269 1117 1287 1336

Київський міськвиконком 4000 3913 4620 3530

Разом 48200 52300 55700 55600

Всього 588200 722300 770700 605600

Керуючий Справами

Ради Міністрів УРСР К.БОЙКО

Додаток N 2

до постанови Ради Міністрів УРСР

від 27 січня 1986 р. N 20

РОЗПОДІЛ

короткострокового кредиту Будбанку СРСР

під запаси матеріальних цінностей по

міністерствах і відомствах УРСР на 1986 рік

(тис. крб.)
-------------------------------------------------------------------------------------

|Заборгованість |Заборгованість| Заборгованість|Заборгованість

|на 1 квітня |на 1 липня | на 1 жовтня |на 1 січня

|1986 р. |1986 р. | 1986 р. |1987 р.
-------------------------------------------------------------------------------------
Мінзв'язку УРСР 100 200 200 200

Міншляхбуд УРСР 9900 10600 10400 8400

Мінжитлокомунгосп УРСР 1000 1400 1500 1360

Мінпобут УРСР 1250 1000 1100 1640

Мінторг УРСР 200 200 200 200

Головрічфлот УРСР 200 300 300 200

Головкиївміськбуд 5350 4300 4300 5000

Всього 18000 18000 18000 17000

Керуючий Справами

Ради Міністрів УРСР К.БОЙКО

Додаток N 3

до постанови Ради Міністрів УРСР

від 27 січня 1986 р. N 20

РОЗПОДІЛ

короткострокового кредиту Будбанку СРСР

на оплату машин, устаткування й матеріалів,

що закуповуються за кордоном для капітального

будівництва, по міністерствах і відомствах УРСР,

Дніпропетровському облвиконкому та Київському

міськвиконкому на 1986 рік

(тис. крб.)
----------------------------------------------------------------------------------------------------

| Видача кредиту |Заборгованість

|-------------------------------------------+------------------------------------

| | в тому числі |на |на |на |на

| |----------------------------------|1 квітня |1 липня |1 жовтня |1 січня

| на рік | на I | на II | на III | на IV|1986 р. |1986 р. |1986 р. |1987 р.

| всього |квартал |квартал |квартал |квартал| | | |
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Мінзв'язку УРСР 31800 10609 6904 7285 7002 22697 24400 22293 15325

Мінторг УРСР 1462 1030 432 - - 430 430 430 -

Мінмісцевпром 5786 1666 2457 1068 595 357 1453 924 470
УРСР

Держкомвидав УРСР 8180 2585 1820 1870 1905 1139 780 806 905

Головрічфлот УРСР 2458 265 208 407 1578 265 208 407 1400

Дніпропетровський - - - - - 12000 12000 11250 10500
облвиконком

Київський 934 365 179 170 220 6512 4529 3490 -
міськвиконком

Всього 50620 16520 12000 10800 11300 43400 43800 39600 28600

Керуючий Справами

Ради Міністрів УРСР К.БОЙКО

Додаток N 4

до постанови Ради Міністрів УРСР

від 27 січня 1986 р. N 20

РОЗПОДІЛ

короткострокового кредиту Будбанку СРСР на

оплату вітчизняного устаткування для об'єктів

виробничого призначення та комунального господарства

по міністерствах і відомствах УРСР, облвиконкомах,

Київському і Севастопольському

міськвиконкомах на 1986 рік

(тис. крб.)
-----------------------------------------------------------------------

|Видача кредиту на рік |Заборгованість

| |на 1 січня 1987 р.
-----------------------------------------------------------------------
Міністерства і відомства УРСР

Мінзв'язку УРСР 11567 1209

Мінторг УРСР 1890 500

Мінавтотранс УРСР 2028 -

Міншляхбуд УРСР 849 10

Мінжитлокомунгосп УРСР 1165 100

Мінмісцевпром УРСР 1260 150

Мінпобут УРСР 276 -

Мінсоцзабез УРСР 200 100

МВС УРСР 1706 710

Держплан УРСР 100 -

Держбуд УРСР 161 -

Держкомвидав УРСР 100 30

Головрічфлот УРСР 846 251

Мінчормет УРСР - для об'єктів 1386 200
водопостачання і комунального
господарства

Разом 23534 3260

Облвиконкоми

Вінницький 610 200

Волинський 120 40

Ворошиловградський 450 170

Дніпропетровський 1100 600

Донецький 950 500

Житомирський 100 40

Закарпатський 30 5

Запорізький 800 200

Івано-Франківський 400 150

Київський 200 50

Кримський 280 75

Львівський 350 100

Миколаївський 200 50

Полтавський 90 30

Ровенський 40 10

Сумський 80 30

Тернопільський 40 10

Харківський 950 300

Херсонський 100 40

Хмельницький 100 40

Черкаський 230 60

Чернівецький 176 20

Чернігівський 80 10

Київський міськвиконком 3900 900

Севастопольський 90 10
міськвиконком

Разом 11466 3640

Всього 35000 6900

Керуючий Справами

Ради Міністрів УРСР К.БОЙКО

Додаток N 5

до постанови Ради Міністрів УРСР

від 27 січня 1986 р. N 20

РОЗПОДІЛ

довгострокового кредиту Будбанку СРСР на будівництво

житлових будинків житлово-будівельних кооперативів,

на індивідуальне житлове будівництво і капітальний

ремонт будинків, що належать громадянам, по

Мінпобуту УРСР, облвиконкомах, Київському і

Севастопольському міськвиконкомах на 1986 рік

(тис. крб.)
-------------------------------------------------------------------------------

|На будівництво житлових |На індивідуальне житлове

|будинків житлово-будівельних |будівництво і капітальний

|кооперативів |ремонт будинків, що

| |належать громадянам
-------------------------------------------------------------------------------
Мінпобут УРСР 690 -

Облвиконкоми

Вінницький 7600 450

Волинський 6400 328

Ворошиловградський 11300 400

Дніпропетровський 18000 400

Донецький 14500 350

Житомирський 11800 240

Закарпатський 3900 430

Запорізький 10300 220

Івано-Франківський 3700 300

Київський 4810 350

Кіровоградський 4900 150

Кримський 11000 200

Львівський 7000 500

Миколаївський 1400 510

Одеський 9200 430

Полтавський 4100 360

Ровенський 3300 300

Сумський 8800 220

Тернопільський 7400 300

Харківський 15500 250

Херсонський 9900 270

Хмельницький 8900 150

Черкаський 7700 230

Чернівецький 2700 300

Чернігівський 4400 300

Київський 41100 57
міськвиконком

Севастопольський 5200 5
міськвиконком

Разом 244810 8000

Всього 245500 8000

Керуючий Справами

Ради Міністрів УРСР К.БОЙКО

  • Друкувати
  • PDF
  • DOC
  • Копіювати скопійовано
  • Надіслати
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу