open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Чинна
                             
                             
НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ

ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ
Р І Ш Е Н Н Я
22.08.2007 N 1100

Про заяву ТОВ "Телерадіоорганізація

"Мульті Медіа Сервіс", м. Київ,

щодо переоформлення ліцензії на мовлення

(НР N 2480 від 23.01.2006)

Розглянувши заяву ТОВ "Телерадіоорганізація "Мульті Медіа
Сервіс", м. Київ (юридична адреса: вул. М.Коцюбинського, 4-б,
оф. 17, м. Київ, 01030; фактична адреса: вул. М.Коцюбинського,
4-б, оф. 17, м. Київ, 01030; генеральний директор Ларін О.Б.), про
переоформлення ліцензії на мовлення НР N 2480 від 23.01.2006
(супутникове мовлення, обсяг мовлення 24 год./добу) у зв'язку зі
зміною власників (були: ТОВ "Бенера інтермедіа спорт", м. Київ;
Алексюк С.І.; Ларін О.Б.; Волков О.А.; стали: ТОВ "Бенера
інтермедіа спорт", м. Київ; Ларін О.Б.; Волков О.А.), керуючись
статтями 31 та 35 Закону України "Про телебачення і радіомовлення"
( 3759-12 ), статтями 18 та 24 Закону України "Про Національну
раду України з питань телебачення і радіомовлення" ( 538/97-ВР ),
заслухавши інформацію ліцензійно-реєстраційного управління,
Національна рада В И Р І Ш И Л А:
1. Переоформити ліцензію на мовлення НР N 2480 від 23.01.2006
ТОВ "Телерадіоорганізація "Мульті Медіа Сервіс", м. Київ, у
зв'язку зі зміною власників, зазначивши в ліцензії: - вид мовлення: супутникове (телебачення); - код ЄДРПОУ: 32798254; - вихідні дані (логотип, позивні, емблема): "Мегаспорт"; - програмна концепція мовлення - згідно з додатком 1
(підписаним начальником управління контролю та моніторингу); - докладні характеристики каналу мовлення, мережі мовлення -
згідно з додатком 2 (підписаним начальником відділу перспективних
досліджень та контролю за технічною якістю мовлення).
2. Фінансово-економічному управлінню на підставі Положення
про порядок розрахунку та сплати телерадіоорганізаціями
ліцензійного збору за видачу ліцензії (дубліката ліцензії), за
внесення змін до ліцензії на мовлення ( v1124295-02 ) провести
розрахунок, видати ТОВ "Телерадіоорганізація "Мульті Медіа
Сервіс", м. Київ, направлення та рахунок на сплату ліцензійного
збору за зміну власників, визначивши ліцензійний збір у розмірі
п'яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
3. Після сплати ліцензійного збору, враховуючи внесені зміни,
видати ТОВ "Телерадіоорганізація "Мульті Медіа Сервіс", м. Київ,
переоформлену ліцензію на мовлення, строк дії залишається без
змін - до 23.01.2016.
4. При видачі переоформленої ліцензії на мовлення, ліцензія
НР N 2480 від 23.01.2006 вважається недійсною та вилучається.
5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на
ліцензійний департамент.
Голова Національної ради В.Шевченко
Відповідальний секретар В.Лясовський

Додаток 1

до рішення Національної ради

22.08.2007 N 1100

ПРОГРАМНА КОНЦЕПЦІЯ

мовлення ТОВ "Телерадіоорганізація

"Мульті Медіа Сервіс", м. Київ

I. "Мова (мови), якою (якими) вестимуться передачі":
українська - 100%;
II. Частка програм власного виробництва: 6 годин на добу,
25%; години та хвилини на добу, відсоток від загального обсягу
мовлення
III. Мінімальна частка національного аудіовізуального
продукту (в тому числі власного виробництва): 14 годин на добу,
58,33%; години та хвилини на добу, відсоток від загального обсягу
мовлення
IV. Максимальна частка аудіовізуальної продукції іноземного
виробництва: 10 годин на добу, 41,67%; години та хвилини на добу, відсоток від загального обсягу
мовлення
V. Формат (відповідно до програмної концепції): спортивний
інформаційний інформаційний, культурологічний, просвітницький,
розважальний, дитячий, інформаційно-розважальний,
розважально-інформаційний, інформаційно-просвітницький,
інформаційно-культурологічний... тощо
VI. Жанровий розподіл програмного наповнення:
------------------------------------------------------------------ Розподіл |Загаль-| Обсяг | Обсяг | Обсяг |Програми та| програмного | ний |власно- |національ-|інозем- | передачі, | наповнення | обсяг | го | ного | ного | які | |на добу|продук- | продукту |продукту| передба- | | (год. |ту (год.| (год. | (год. | чається | | хв./ | хв./ |хв./добу) | хв./ | ретранс- | | добу) | добу) | | добу) | лювати | | | | | | (год.хв./ | | | | | | добу) | ---------------+-------+--------+----------+--------+-----------| Інформаційно- |1 год. |1 год. |1 год. | - | - | аналітичні і | | | | | | публіцистичні | | | | | | передачі | | | | | | ---------------+-------+--------+----------+--------+-----------| Культурно- |30 хв. | - | - |30 хв. | - | мистецькі | | | | | | передачі | | | | | | ---------------+-------+--------+----------+--------+-----------| Науково- |30 хв. | - | - |30 хв. | - | просвітницькі | | | | | | передачі | | | | | | ---------------+-------+--------+----------+--------+-----------| Розважальні і | - | - | - | - | - | музичні | | | | | | передачі | | | | | | ---------------+-------+--------+----------+--------+-----------| Дитячі передачі|30 хв. | - | - |30 хв. | - | ---------------+-------+--------+----------+--------+-----------| Інше (решта |21 год.|5 год. |13 год. |8 год. | - | передач, |30 хв. | | |30 хв. | | реклама, | | | | | | заставки, | | | | | | анонси, жанрово| | | | | | неструктурова- | | | | | | ний ефір, для | | | | | | т/б: | | | | | | фільмопоказ) | | | | | | -----------------------------------------------------------------
Начальник управління контролю
та моніторингу Ю.Лелюх

Додаток 2

до рішення Національної ради

22.08.2007 N 1100

ДОКЛАДНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

каналу мовлення, мережі мовлення

ТОВ "Телерадіоорганізація "Мульті Медіа Сервіс",

м. Київ

- оператор телекомунікацій - Spacecom Satellite Communication
Services Ltd., Ізраїль; - супутниковий ретранслятор - Amos-2; - орбітальна позиція - 4 град.Зх.Д.; - частота - 10 722 МГц; - поляризація - горизонтальна; - швидкість передачі (символьна швидкість) -
27,500 Мбіт/сек.; - територія розповсюдження програм - Україна; - спосіб розповсюдження програм - кодований.
Начальник відділу перспективних
досліджень та контролю
за технічною якістю мовлення В.Блінков

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: