open
  • PDF
  • DOC
  • Копіювати скопійовано
  • Надіслати
Чинний

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

Н А К А З

N 209 від 28.03.2002

м. Київ

Про створення Робочої групи по підготовці проектів

нормативно-правових актів для започаткування спільного

зі Світовим банком проекту "Фінансування розвитку села"

З метою підготовки та реалізації спільного зі Світовим банком
проекту "Фінансування розвитку села", відповідно до пункту 2.1
Протоколу N 6 наради у Міністра фінансів України з питань
законотворчої роботи від 28 лютого 2002 року, Н А К А З У Ю:

Затвердити Склад Робочої групи при Міністерстві фінансів
України по підготовці проектів нормативно-правових актів з метою
започаткування спільного зі Світовим банком проекту "Фінансування
розвитку села" (додаток 1) та Орієнтовний план діяльності Робочої
групи при Міністерстві фінансів України по підготовці проектів
нормативно-правових актів з метою започаткування спільного зі
Світовим банком проекту "Фінансування розвитку села" (додаток 2).

Державний секретар А.А.Максюта

Додаток 1

до Наказу Міністерства

фінансів України

від 28.03.02 N 209

Склад

Робочої групи по підготовці проектів нормативно-правових
актів з метою започаткування спільного зі Світовим банком

проекту "Фінансування розвитку села"

1. Висоцький Володимир Вікторович - начальник Департаменту
державного боргу (керівник групи).

2. Бєлінський Олег Віталійович - начальник Управління ринків
капіталу.

3. Сороко Світлана Іванівна - заступник начальника
Департаменту - начальник Управління моніторингу запровадження
податкових реформ.

4. Давиденко Микола Володимирович - заступник начальника
Юридичного Управління.

5. Максименко Лариса Петрівна - начальник Управління
кредитних і небанківських фінансових установ.

6. Пузакова Надія Петрівна - заступник начальника Управління
фінансів агропромислового комплексу і охорони природи.

7. Колосова Вікторія Павлівна - начальник Управління зв'язків
з міжнародними фінансовими організаціями та СНД.

Додаток 2

до Наказу Міністерства

фінансів України

від 28.03.02 N 209

Орієнтовний план діяльності Робочої групи по підготовці
проектів нормативно-правових актів з метою започаткування
спільного зі Світовим банком проекту "Фінансування розвитку села"

------------------------------------------------------------------
|Заходи |Термін |
|---------------------------------------------------+------------|
|1. Створити міжвідомчу робочу групу (далі - МРГ) по|Березень - |
|координації та контролю за підготовкою і |квітень 2002|
|реалізацією Проекту: |року |
|1. Узгодження кандидатур членів з відповідними |До 28 |
|міністерствами та установами. |березня |
|2. Підготовка проекту розпорядження Кабінету |До 29 |
|Міністрів України про створення МРГ. |березня |
|3. Прийняття розпорядження Кабінету Міністрів |До 10 квітня|
|України про створення МРГ. | |
|---------------------------------------------------+------------|
|II. Почати роботу з підготовки проектів |Березень |
|нормативно-правових актів, необхідних для |2002 року |
|започаткування проекту "Фінансування розвитку села"| |
|1. Дати коротку загальну якісну оцінку щодо рівня |До |
|підготовки законодавства, виявити проблемні |28 березня |
|питання. | |
|2. Підготувати докладну програму дій, де |До 31 |
|було б відбито заходи щодо поширення і пропаганди |березня |
|тих позитивних моментів, які несе із собою реформа | |
|законодавства у сфері заставного використання | |
|рухомого майна. | |
|---------------------------------------------------+------------|
|III. Створити концепцію розвитку ринку кредитних |Березень - |
|послуг |квітень 2002|
|1. Отримати від Світового банку проект |року |
|Концепції фінансування розвитку села |березня |
|2.Сприяти розглядові проекту Концепції відповідними|До 15 квітня|
|міністерствами та установами, формувати її спільне |До 22 квітня|
|бачення. | |
|3. Сприяти розробці та затвердженню членами |До |
|МРГ концепції розвитку ринку кредитних послуг. |22 квітня |
|У разі необхідності залучити до роботи над | |
|Концепцією: а) міжнародних консультантів | |
|(міжнародного консультанта) від Світового банку | |
|(перша половина квітня); б) групу експертів з | |
|підготовки законодавства, що працюють при | |
|Міністерстві фінансів. | |
|---------------------------------------------------+------------|
|IV. Розробити і подати проект Указу Президента, що |Квітень- |
|відносить Закон, який регулює питання розвитку |травень 2002|
|ринку кредитних послуг в аграрному секторі до | |
|пріоритетних |До 8 квітня |
|1. Узгодити проект Указу з експертами з | |
|питань підготовки законодавства. |До 15 квітня|
|2. Узгодити проект Указу з членами МРГ, особливо з | |
|представниками Національного банку України, а також| |
|Економічним управлінням Адміністрації Президента | |
|України | |
|3. Подання проекту Указу. |До 22 квітня|
|---------------------------------------------------+------------|
|V. Привести розроблений проект Закону "Про |Квітень- |
|забезпечені угоди і права вимоги на майно" (далі - |травень 2002|
|проект Закону) у відповідність з розробленою |року |
|концепцією | |
|1. Отримати при сприянні представників |До 10 квітня|
|Світового банку редакцію проекту Закону, надану | |
|міжнародними консультантами. | |
|2. Відібрати додаткові кандидатури до складу |До 10 квітня|
|експертів з питань підготовки законодавства для | |
|визначення позиції Уряду щодо запропонованого | |
|проекту Закону. | |
|3. Сприяти розробці варіантів змін до |До 10 квітня|
|законопроекту як на основі наявного міжнародного | |
|досвіду в сфері законодавства, так і з урахуванням | |
|чинної української практики (окремо доцільно | |
|вивчити досвід Румунії, країн Прибалтики). | |
|---------------------------------------------------+------------|
|4. Разом із МРГ визначити та здійснити заходи з |До 22 травня|
|пропаганди позитивних моментів нового законопроекту| |
|(семінари, круглі столи, видання брошур, спеціальні| |
|інтерв'ю і публікації в ЗМІ тощо) | |
|---------------------------------------------------+------------|
|VI. Підготувати законопроект для подання на розгляд|Травень- |
|Верховній Раді України |червень |
|1. Разом із МРГ визначити єдину позицію української|2000 року |
|сторони серед зацікавлених відомств стосовно |До 1 червня |
|законопроекту. | |
|2. Узгодити фінальну редакцію з представниками |До 30 червня|
|Світового банку та міжнародними консультантами, | |
|подання законопроекту на розгляд Верховній Раді | |
|України | |
------------------------------------------------------------------

  • Друкувати
  • PDF
  • DOC
  • Копіювати скопійовано
  • Надіслати
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу