open
  • PDF
  • DOC
  • Копіювати скопійовано
  • Надіслати
Чинний

МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ ТА 3

ПИТАНЬ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ

Н А К А З

N 38 від 13.02.2002

м.Київ

Про заходи щодо реалізації Послання Президента України
Кучми Л.Д. до Верховної Ради України та Кабінету Міністрів
України "Про основні напрями реформування системи пенсійного

забезпечення населення України" на 2001-2004 роки

На виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 14
грудня 2001 р. N 583 ( 583-2001-р ) "Про затвердження заходів щодо
реалізації Послання Президента України Л.Д.Кучми до Верховної Ради
України та Кабінету Міністрів України "Про основні напрями
реформування системи пенсійного забезпечення населення України" на
2001-2004 роки" Н А К А З У Ю:

1. Заступникам Державного секретаря, керівникам
департаментів:

організувати у відповідних структурних підрозділах
Міністерства здійснення заходів щодо реалізації Послання
Президента України Л.Д.Кучми до Верховної Ради України та Кабінету
Міністрів України "Про основні напрями реформування системи
пенсійного забезпечення населення України" ( n1_14100-01 ) на
2001-2004 роки та забезпечити узгоджену роботу з їх реалізації в
терміни, визначені в додатку.

2. Начальникам управлінь:

визначити відповідальних виконавців за реалізацію заходів, у
виконанні яких Міністерство бере участь;

забезпечити своєчасне і в повному обсязі виконання зазначених
заходів та розробку відповідних проектів документів;

усі необхідні матеріали, пов'язані з виконанням цього наказу,
подавати до управлінь, що визначені першими виконавцями
відповідного пункту заходів, не пізніше ніж за 15 днів до
закінчення терміну, визначеного в додатку;

3. Начальникам управлінь, що визначені першими виконавцями,
щокварталу, не пізніше 5 числа місяця, що настає за звітним,
подавати до управління соціальних прогнозів та економічної
експертизи соціальних реформ звіт про стан виконання зазначених
вище заходів.

4. Начальникові управління соціальних прогнозів та
економічної експертизи соціальних реформ узагальнювати інформацію
управлінь та подавати її Міністерству праці та соціальної політики
в терміни, визначені в розпорядженні Кабінету Міністрів України
від 14 грудня 2001 р. N 583 ( 583-2001-р ).

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого
заступника Державного секретаря Шумила І.А.

Міністр О.Шлапак

Додаток

до наказу Міністерства

економіки та з питань

європейської інтеграції

України

13.02.2002 N 38

Заходи

щодо реалізації Послання Президента України Кучми Л.Д.

до Верховної Ради України та Кабінету Міністрів

України "Про основні напрями реформування системи
пенсійного забезпечення населення України" на 2001-2004 роки

---------------------------------------------------------------------------------------------
| N | Зміст заходу згідно з | Термін | Виконавці | Відповідальні |
|п/п| розпорядженням Кабінету Міністрів | виконання | | |
| | України від 14 грудня 2001 р. N 583 | | | |
|---+--------------------------------------+--------------+-----------------+---------------|
| | | | | |
|1. |Підготувати зміни до законодавства| | | |
| |щодо: | | | |
| | | | | |
| |під час доопрацювання проекту|перше півріччя| Мінфін |Кіяшко А.А. |
| |Податкового кодексу передбачити| 2002 р. | Пенсійний фонд |Дорошкевич Р.М.|
| |звільнення від оподаткування| | Мінпраці |Медвецький А.Т.|
| |частини доходів фізичних та| | Міністерство | |
| |юридичних осіб, що спрямовується до| | економіки | |
| |пенсійних фондів, та оподаткування| | та з питань | |
| |інвестиційних доходів, одержаних| | європейської | |
| |від вкладення пенсійних коштів, і| | інтеграції | |
| |введення у систему оподаткування| | Мін'юст | |
| |податку з пенсійних виплат з| |Державна комісія | |
| |накопичувальної системи; | |з цінних паперів | |
| | | |та фондового | |
| | | |ринку | |
| | | | Державна | |
| | | | податкова | |
| | | | адміністрація | |
| | | | разом з | |
| | | | Національним | |
| | | | банком | |
| | | | | |
| |скасування пільг із сплати|перше півріччя| Мінфін |Дорошкевич Р.М.|
| |обов'язкових платежів із| 2002 р. | Мінпраці |Кіяшко А.А. |
| |соціального страхування та| | Пенсійний фонд |Медвецький А.Т.|
| |створення рівних умов їх справляння| | Міністерство | |
| |незалежно від режиму оподаткування;| | економіки та з | |
| | | | питань | |
| | | | європейської | |
| | | | інтеграції | |
| | | | Мін'юст | |
| | | | Державна | |
| | | | податкова | |
| | | | адміністрація | |
| | | | Держпідприєм- | |
| | | | ництво | |
| | | | | |
| |виведення з 1 липня 2002 р.| 1 лютого | Пенсійний фонд |Дорошкевич Р.М.|
| |загальнообов'язкового державного| 2002 р. | Державна |Кіяшко А.А. |
| |пенсійного страхування із системи| | податкова |Медвецький А.Т.|
| |оподаткування та відновлення| | адміністрація | |
| |прав Пенсійного фонду як органу| | Мінфін | |
| |справляння зазначених платежів з| | Міністерство | |
| |урахуванням цих пропозицій під час| | економіки та з | |
| |прийняття Податкового кодексу;| | питань | |
| | | | європейської | |
| | | | інтеграції | |
| | | | Мінпраці | |
| | | | Мін'юст | |
| | | | | |
| |визначення джерел і порядку| до 1 липня | Пенсійний фонд |Дорошкевич Р.М.|
| |фінансування пенсій сільським| 2002 р. | Державна |Ситих В.В. |
| |пенсіонерам; | | податкова | |
| | | | адміністрація | |
| | | | Мінфін | |
| | | | Міністерство | |
| | | | економіки та з | |
| | | | питань | |
| | | | європейської | |
| | | | інтеграції | |
| | | | Мінпраці | |
| | | | Мін'юст | |
| | | | | |
| |Збалансування бюджету Пенсійного| до 1 липня | Пенсійний фонд |Дорошкевич Р.М.|
| |фонду для компенсування його втрат| 2002 р. | Мінфін | |
| |у зв'язку із запровадженням| | Міністерство | |
| |обов'язкової накопичувальної системи;| | економіки та з | |
| | | | питань | |
| | | | європейської | |
| | | | інтеграції | |
| | | | Мінпраці | |
| | | | Мін'юст | |
| | | | | |
| |забезпечення розмежування джерел| до грудня | Мінпраці |Дорошкевич Р.М.|
| |фінансування пенсійного забезпе- | 2003 р. | Мінфін | |
| |чення з виключенням можливості | | Мін'юст | |
| |фінансування будь-яких пенсійних пільг| | Пенсійний фонд | |
| |або привілейованих видів пенсій за| | Міністерство | |
| |рахунок загальних пенсійних| | економіки та з | |
| |внесків. | | питань | |
| | | | європейської | |
| | | | інтеграції | |
| | | | | |
| |скорочення виплати заробітної пла-| 1 березня | Мінпраці |Дорошкевич Р.М.|
| |ти у натуральній формі | 2002 р. | Міністерство | |
| | | | економіки та з | |
| | | | питань | |
| | | | європейської | |
| | | | інтеграції | |
| | | | Мінфін | |
| | | | Мінпромполітики | |
| | | | Мінагрополітнки | |
|---+--------------------------------------+--------------+-----------------+---------------|
|2. |Передбачити створення в Мінпраці,| до 1 січня | Мінфін |Дорошкевич Р.М.|
| |Мінфіні, Міністерстві економіки та з| 2002 р. | Мінпраці |Салій О.О. |
| |питань європейської інтеграції,| | Пенсійний фонд |Чубинський А.Ф.|
| |Пенсійному фонді та Державній комісії| | Міністерство | |
| |з цінних паперів та фондового ринку| | економіки та з | |
| |окремих підрозділів з пенсійного| | питань | |
| |реформування, передбачивши під час| | європейської | |
| |доопрацювання Державного бюджету| | інтеграції | |
| |України на 2002 рік кошти на їх| | Мін'юст | |
| |утримання | | Державна комісія| |
| | | | з цінних паперів| |
| | | | та фондового | |
| | | | ринку | |
| | | | Антимонопольпий | |
| | | | комітет | |
|---+--------------------------------------+--------------+-----------------+---------------|
|3. |Забезпечити збільшення розмірів| протягом | Мінпраці |Дорошкевич Р.М.|
| |пенсій не менш як на 12 відсотків та| 2002 р. | Пенсійний фонд | |
| |відновлення соціальної справедливості| | Мінфін | |
| |шляхом поступового зняття обмеження| | Міністерство | |
| |максимального розміру пенсій з| | економіки та з | |
| |солідарної системи | | питань | |
| | | | європейської | |
| | | | інтеграції | |
| | | | Мін'юст | |
|---+--------------------------------------+--------------+-----------------+---------------|
|4. |Розробити пропозиції щодо створення| протягом | Міністерство |Дорошкевич Р.М.|
| |механізмів захисту майнових прав та| 2002 р. | економіки та з |Шовкалюк В.С. |
| |інтересів інвесторів, захисту| | питань |Троян О.І. |
| |пенсійних коштів від ризиків втрати і| | європейської |Лівий І.3. |
| |знецінення | | інтеграції |Максимов О.А. |
| | | | Мін'юст | |
| | | | Мінфін | |
| | | | Мінпраці, | |
| | | | Пенсійний фонд | |
| | | | Державна комісія| |
| | | | з цінних паперів| |
| | | | та фондового | |
| | | | ринку | |
| | | | Антимонопольний | |
| | | | комітет разом з | |
| | | | Національним | |
| | | | банком | |
|---+--------------------------------------+--------------+-----------------+---------------|
|5. |Розробити програму розвитку ринку| 1 липня | Мінфін |Дорошкевич Р.М.|
| |середньо- і довгострокових державних| 2002 р. | Міністерство |Лівий І.3. |
| |боргових зобов'язань | | економіки та з |Шедіна Н.А. |
| | | | питань |Шовкалюк В.С. |
| | | | європейської | |
| | | | інтеграції | |
| | | | Мінпраці | |
| | | | Пенсійний фонд | |
| | | | Державна комісія| |
| | | | з цінних паперів| |
| | | | та фондового | |
| | | | ринку | |
| | | | Антимонопопьний | |
| | | | комітет разом | |
| | | | з Національним | |
| | | | банком | |
|---+--------------------------------------+--------------+-----------------+---------------|
|6. |Підготувати пропозиції щодо встанов-| протягом | Міністерство |Дорошкевич Р.М.|
| |лення вимог до інвестування активів| 2002 р. | економіки та з |Троян О.І. |
| |пенсійних фондів | | питань |Лівий І.З. |
| | | | європейської | |
| | | | інтеграції | |
| | | | Мінфін | |
| | | | Мінпраці | |
| | | | Пенсійний фонд | |
| | | | Державна комісія| |
| | | | з цінних паперів| |
| | | | та фондового | |
| | | | ринку разом з | |
| | | | Національним | |
| | | | банком | |
|---+--------------------------------------+--------------+-----------------+---------------|
|7. |Утворити при Пенсійному фонді Інститут| 1 липня | Пенсійний фонд |Дорошкевич Р.М.|
| |актуаріїв з покладенням на нього| 2002 р. | Мінфін |Тринсеєв Г.О. |
| |обов'язків з проведенням систематичних| | Міністерство |Лівий І.З. |
| |аналітичних та прогнозних розрахунків| | економіки та з | |
| | | | питань | |
| | | | європейської | |
| | | | інтеграції | |
| | | | Мінпраці | |
|---+--------------------------------------+--------------+-----------------+---------------|
|8. |Утворити у научних і вищих навчальних| | МОН |Вітренко Ю.М. |
| |закладах підрозділи для розширення| | Пенсійний фонд |Дорошкевич Р.М.|
| |наукових досліджень, підготовки, пере-| -"- | Мінфін |Тринсєєв Г.О. |
| |підготовки і підвищення кваліфікації| | Міністерство | |
| |фахівців для нової пенсійної системи| | економіки та з | |
| |та їх стажування за кордоном | | питань | |
| | | | європейської | |
| | | | інтеграції | |
| | | | Мінпраці | |
| | | | Державна комісія| |
| | | | з цінних паперів| |
| | | | та фондового | |
| | | | ринку разом з | |
| | | | Національним | |
| | | | банком | |
|---+--------------------------------------+--------------+-----------------+---------------|
|9. |Забезпечити опрацювання, супроводжен-| | Мінпраці |Дорошкевич Р.М.|
| |ня у Верховній Раді України та сприяти| | Пенсійний фонд |Троян О.І. |
| |прийняттю таких законопроектів:| | Мінфін |Лівий І.3. |
| |"Про загальнообов'язкове державне| | Міністерство |Медвецькнй А.Т.|
| |пенсійне страхування" та "Про | | економіки та з | |
| |недержавне пенсійне забезпечення"| | питань | |
| | | | європейської | |
| | | | інтеграції | |
| | | | Державна комісія| |
| | | | з цінних паперів| |
| | | | та фондового | |
| | | | ринку | |
| | | | Держпідприемство| |
| | | | разом з | |
| | | | Національним | |
| | | | банком, | |
| | | | Федерацією | |
| | | | профспілок та | |
| | | | Конфедерацією | |
| | | | роботодавців | |
|---+--------------------------------------+--------------+-----------------+---------------|
|10.|Розробити проект постанови Кабінету|протягом | Держбуд |Лотоцький О.Б. |
| |Міністрів України "Про розвиток|місяця після | Мінфін |Дорошкевич Р.М.|
| |іпотечного кредитування житлового|прийняття | Міністерство |Лівий І.3. |
| |будівництва" |Закону України| економіки та з |Медвецький А.Т.|
| | |"Про іпотеку" | питань | |
| | | | європейської | |
| | | | інтеграції | |
| | | | Держкомзем | |
| | | | Державна комісія| |
| | | | з цінних паперів| |
| | | | та фондового | |
| | | | ринку | |
| | | | Мін'юст разом з | |
| | | | Національним | |
| | | | банком | |
|---+--------------------------------------+--------------+-----------------+---------------|
|11.|Проводити широку роз'яснювальну роботу| протягом | Мінпраці |Дорошкевич Р.М.|
| |щодо необхідності пенсійної реформи і| 2001 - 2004 | Держкомінформ |Шедіна Н.А. |
| |переваг нової пенсійної системи та | років | Пенсійний фонд |Лебедєва Т.В. |
| |надавати громадянам вільний доступ до| | Міністерство | |
| |інформації про принципи, засади та| | економіки та з | |
| |цілі реформування пенсійної системи.| | питань | |
| |Забезпечити виготовлення буклетів,| | європейської | |
| |листівок, відео- і радіороликів та| | інтеграції | |
| |започаткувати постійну рубрику| | Мінфін | |
| |"Пенсійна реформа" у центральних та| | Державна комісія| |
| |регіональних друкованих виданнях.| | з цінних паперів| |
| |Щороку під час формування показників| | та фондового | |
| |проекту державного бюджету, передба-| | ринку | |
| |чати видатки на інформаційно-| | Антимонопольннй | |
| |організаційне забезпечення пенсійної| | комітет | |
| |реформи". | | Рада міністрів | |
| | | | Автономної | |
| | | | Республіки Крим,| |
| | | | обласні Київська| |
| | | | та Севасто- | |
| | | | польська міські | |
| | | |держадміністрації| |
|---+--------------------------------------+--------------+-----------------+---------------|
|12.|Проводити конструктивний діалог та| протягом | Мінпраці |Дорошкевич Р.М.|
| |консультації з соціальними партнерами,| 2001 - 2004 | Пенсійний фонд | |
| |зокрема з питань зниження надмірно| років | Міністерство | |
| |високих ставок пенсійних внесків| | економіки та з | |
| | | | питань | |
| | | | європейської | |
| | | | інтеграції | |
| | | | Мінфін | |
| | | | Антимонопольний | |
| | | | комітет | |
| | | | Мін'юст | |
| | | | Рада міністрів | |
| | | | Автономної | |
| | | | Республіки Крим,| |
| | | | обласні Київська| |
| | | | та Севасто- | |
| | | | польська міські | |
| | | |держадміністрації| |
| | | | разом з | |
| | | | Національним | |
| | | | банком, | |
| | | | Федерацією | |
| | | | профспілок та | |
| | | | Конфедерацією | |
| | | | роботодавців | |
|---+--------------------------------------+--------------+-----------------+---------------|
|13.|Проводити регулярні дослідження| | Мінпраці |Дорошкевнч Р.М.|
| |громадської думки | -"- | Пенсійний фонд | |
| | | | Міністерство | |
| | | | економіки та з | |
| | | | питань | |
| | | | європейської | |
| | | | інтеграції | |
| | | | Держкомінформ | |
| | | | Державна комісія| |
| | | | з цінних паперів| |
| | | | та фондового | |
| | | | ринку | |
| | | | Рада міністрів | |
| | | | Автономної | |
| | | | Республіки Крим,| |
| | | | обласні Київська| |
| | | | та Севасто- | |
| | | | польська міські | |
| | | |держадміністрації| |
| | | | разом з | |
| | | | Національним | |
| | | | банком | |
|---+--------------------------------------+--------------+-----------------+---------------|
|14.|Проводити конструктивний діалог та| протягом | Пенсійний фонд |Дорошкевич Р.М.|
| |консультації з соціальними партнерами,| 2001-2004 | Міністерство | |
| |зокрема з питань зниження надмірно| років | економіки та з | |
| |високих ставок пенсійних внесків | | питань | |
| | | | європейської | |
| | | | інтеграції | |
| | | | Мінфін | |
| | | | Державна комісія| |
| | | | з цінних паперів| |
| | | | та фондового | |
| | | | ринку | |
| | | | разом з Націона-| |
| | | | льним банком | |
| | | | Рада міністрів | |
| | | | Автономної | |
| | | | Республіки Крим,| |
| | | | обласні Київська| |
| | | | та Севасто- | |
| | | | польська міські | |
| | | |держадміністрації| |
---------------------------------------------------------------------------------------------

Начальник управління соціальних прогнозів та
економічної експертизи соціальних реформ Р.Дорошкевич

  • Друкувати
  • PDF
  • DOC
  • Копіювати скопійовано
  • Надіслати
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу