open
  • PDF
  • DOC
  • Копіювати скопійовано
  • Надіслати
Чинний

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

МІНІСТЕРСТВО ПРОМИСЛОВОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

Н А К А З

N 98/142 від 29.03.2002

м. Київ

Про агрохімічне забезпечення весняних польових робіт

З метою оптимального забезпечення сільськогосподарських
товаровиробників агрохімічною продукцією для проведення комплексу
весняних польових робіт, дотримання агротехнічних вимог при
вирощуванні сільськогосподарських культур, подальшого розвитку
внутрішнього ринку пестицидів і агрохімікатів та створення
сприятливого режиму роботи хімічних підприємств і дистриб'юторів
Н А К А З У Є М О:

1. Зазначити, що збільшення в 1,5 раза обсягів внесення
мінеральних добрив та в 1,3 - робіт із захисту рослин сприяло
нарощуванню в 2001 році виробництва зерна, іншої продукції,
стабілізації рослинницьких галузей.

2. Погодити надані регіонами обсяги закупівлі мінеральних
добрив і засобів захисту рослин, як мінімально необхідні для
виконання завдань, визначених галузевими програмами згідно з
додатками 1, 2.

3. Департаменту ринків продукції рослинництва та розвитку
насінництва (Сорока), Державному технологічному центру охорони
родючості грунтів (Бенцаровський), Головній державній інспекції
захисту рослин (Колісніченко) Міністерства аграрної політики
України, Департаменту хімічної промисловості Міністерства
промислової політики України:

3.1. Забезпечити моніторинг мінеральних добрив, засобів
захисту рослин, регуляторів росту на складах хімічних підприємств,
господарських організацій (дистриб'юторів), та двічі на місяць
інформувати про їх наявність сільгосптоваровиробників.

3.2. Продовжити роботу з формування та вдосконалення
інфраструктури внутрішнього ринку агрохімікатів та пестицидів.

3.3. Сприяти розширенню мережі господарських структур, в
першу чергу на кооперативних засадах, з комплексного
обслуговування та роздрібної торгівлі мінеральними добривами,
засобами захисту рослин для задоволення потреб особистих
селянських та фермерських господарств.

4. Департаменту ринків продукції рослинництва та розвитку
насінництва, Державному технологічному центру охорони родючості
грунтів Міністерства аграрної політики України, Департаменту
хімічної промисловості Міністерства промислової політики України
до 1 липня розробити і подати на розгляд Кабінету Міністрів
України проект постанови Кабінету Міністрів України, який визначає
механізм здешевлення вартості мінеральних добрив за рахунок
використання коштів Державного бюджету України на 2003 рік.

5. Департаменту фінансово-кредитної та податкової політики
(Зуб), Департаменту розвитку стратегії аграрної економіки
(Дробот), Департаменту ринків продукції рослинництва та розвитку
насінництва сприяти прискоренню реалізації фінансової політики
щодо часткової компенсації ставки за кредитами комерційних банків,
що надаються сільськогосподарським виробникам усіх форм власності
для закупівлі мінеральних добрив, засобів захисту рослин та інших
матеріальних ресурсів для проведення весняних польових робіт.

6. Міністерству агропромислового комплексу Автономної
Республіки Крим, головним управлінням сільського господарства і
продовольства обласних держадміністрацій та управлінню сільського
господарства і продовольства Севастопольської міської
держадміністрації:

6.1. Заходи з питань охорони земель, підвищення родючості
грунтів, раціонального землекористування вважати пріоритетними.

6.2. Вжити заходів щодо посилення темпів закупівлі
мінеральних добрив, засобів захисту рослин на період весняних
польових робіт. Зорієнтувати сільгосптоваровиробників на
першочергове придбання агрохімікатів вітчизняного виробництва.

На особливий контроль взяти ситуацію на ринку азотних добрив.
Спільно з хімічними підприємствами скорегувати графіки їх
постачання і закупівлі сільгосптоваровиробниками.

6.3. Провести роз'яснювальну роботу серед товаровиробників
щодо збільшення закупівлі фосфорних та калійних добрив з метою
дотримання науково обгрунтованого співвідношення основних
елементів живлення рослин.

Опрацювати питання запровадження механізму виробництва і
постачання фосфорних добрив шляхом спрямування хімпідприємствам на
умовах передоплати до 24 відсотків кредитних ресурсів, отриманих
за здешевленими ставками кредитних банків.

6.4. Встановити постійний контроль за станом озимих культур.
Спрямувати зусилля на організацію проведення робіт і з своєчасного
і якісного їх підживлення не менше, як на 80 відсотках площ.
Визначення оптимальних доз, строків та кратності внесення добрив
здійснювати за допомогою листової діагностики.

Для поступового впровадження у виробництво сучасних,
економічно обгрунтованих технологій, спрямованих на підвищення
стійкості рослин до стресових умов середовища, поліпшення
мінерального живлення застосувати і регулятори росту на посівах
озимих культур на площі згідно з додатком 3.

6.5. З метою більш раціонального використання мінеральних
добрив і засобів захисту рослин, а також збагачення орного шару
грунту біологічним азотом та покращання фітосанітарного стану
посівів вжити додаткових заходів щодо збільшення площ посіву
зернобобових культур, сидеральних (зокрема, пелюшки) та
багаторічних трав, застосування органомінеральних добрив,
мікробіологічних азотфіксуючих та фосформобілізуючих препаратів,
мікроелементів.

7. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника
Державного секретаря Міністерства аграрної політики України
Мельника С.І. та заступника Державного секретаря Міністерства
промислової політики України Голубова О.Г.

В.о. Міністра аграрної
політики України С.Рижук

В.о. Мністра промислової
Політики України В.Падалка

Додаток 1

до наказу Міністерства

аграрної політики України

та Міністерства промислової

політики України

від 29.03.2002 р. N 98/142

Потреба

в мінеральних добривах для проведення

весняно-польових робіт в 2002 році


------------------------------------------------------------------
| Регіони | Всього | у тому числі |
| | | |
| | |-------------------------------|
| | | азотні |фосфорні | калійні |
|---------------------+----------+----------+---------+----------|
|Автономна | | | | |
|Республіка Крим | 18,9 | 17,1 | 1,8 | 0,0 |
|---------------------+----------+----------+---------+----------|
|Вінницька | 42,3 | 36,5 | 5,8 | 0,0 |
|---------------------+----------+----------+---------+----------|
|Волинська | 17,6 | 11,9 | 2,2 | 3,5 |
|---------------------+----------+----------+---------+----------|
|Дніпропетровська | 40,6 | 25,2 | 12,6 | 2,8 |
|---------------------+----------+----------+---------+----------|
|Донецька | 34,5 | 27,5 | 5,7 | 1,3 |
|---------------------+----------+----------+---------+----------|
|Житомирська | 39,0 | 22,8 | 9,3 | 6,9 |
|---------------------+----------+----------+---------+----------|
|Закарпатська | 9,8 | 4,0 | 2,9 | 2,9 |
|---------------------+----------+----------+---------+----------|
|Запорізька | 29,5 | 24,8 | 4,0 | 0,7 |
|---------------------+----------+----------+---------+----------|
|Івано-Франківська | 14,2 | 7,8 | 3,5 | 2,9 |
|---------------------+----------+----------+---------+----------|
|Київська | 51,7 | 32,6 | 9,0 | 10,1 |
|---------------------+----------+----------+---------+----------|
|Кіровоградська | 35,1 | 26,1 | 7,4 | 1,6 |
|---------------------+----------+----------+---------+----------|
|Луганська | 12,8 | 10,0 | 2,5 | 0,3 |
|---------------------+----------+----------+---------+----------|
|Львівська | 13,0 | 9,7 | 1,6 | 1,7 |
|---------------------+----------+----------+---------+----------|
|Миколаївська | 24,0 | 20,0 | 4,0 | 0,0 |
|---------------------+----------+----------+---------+----------|
|Одеська | 34,9 | 21,0 | 12,0 | 1,9 |
|---------------------+----------+----------+---------+----------|
|Полтавська | 33,5 | 21,2 | 7,6 | 4,7 |
|---------------------+----------+----------+---------+----------|
|Рівненська | 19,5 | 14,0 | 2,6 | 2,9 |
|---------------------+----------+----------+---------+----------|
|Сумська | 27,3 | 20,1 | 5,5 | 1,7 |
|---------------------+----------+----------+---------+----------|
|Тернопільська | 25,0 | 14,6 | 5,1 | 5,3 |
|---------------------+----------+----------+---------+----------|
|Харківська | 19,6 | 12,1 | 5,9 | 1,6 |
|---------------------+----------+----------+---------+----------|
|Херсонська | 20,1 | 18,0 | 2,1 | 0,0 |
|---------------------+----------+----------+---------+----------|
|Хмельницька | 27,6 | 22,2 | 3,3 | 2,1 |
|---------------------+----------+----------+---------+----------|
|Черкаська | 31,9 | 20,7 | 5,7 | 5,5 |
|---------------------+----------+----------+---------+----------|
|Чернівецька | 7,7 | 5,1 | 1,6 | 1,0 |
|---------------------+----------+----------+---------+----------|
|Чернігівська | 19,0 | 13,7 | 3,0 | 2,3 |
|---------------------+----------+----------+---------+----------|
|Всього | 649,1 | 458,7 | 126,7 | 63,7 |
------------------------------------------------------------------

Додаток 2

до наказу Міністерства

аграрної політики України

та Міністерства промислової

політики України

від 29.03.2002 р. N 98/142

Потреба

в засобах захисту рослин для проведення весняних

польових робіт в 2002 році

тонн
------------------------------------------------------------------
| Регіони | Пестицидів |у тому числі |протравники |
| | всього | гербіцидів | |
|----------------------+--------------+-------------+------------|
|Автономна | | | |
|Республіка Крим | 2654 | 551 | 36 |
|----------------------+--------------+-------------+------------|
|Вінницька | 1205 | 500 | 95 |
|----------------------+--------------+-------------+------------|
|Волинська | 264 | 148 | 22 |
|----------------------+--------------+-------------+------------|
|Дніпропетровська | 1193 | 924 | 55 |
|----------------------+--------------+-------------+------------|
|Донецька | 633 | 392 | 90 |
|----------------------+--------------+-------------+------------|
|Житомирська | 521 | 246 | 50 |
|----------------------+--------------+-------------+------------|
|Закарпатська | 122 | 16 | 4 |
|----------------------+--------------+-------------+------------|
|Запорізька | 1082 | 501 | 45 |
|----------------------+--------------+-------------+------------|
|Івано-Франківська | 186 | 106 | 15 |
|----------------------+--------------+-------------+------------|
|Київська | 599 | 354 | 44 |
|----------------------+--------------+-------------+------------|
|Кіровоградська | 967 | 572 | 103 |
|----------------------+--------------+-------------+------------|
|Луганська | 491 | 370 | 90 |
|----------------------+--------------+-------------+------------|
|Львівська | 199 | 121 | 27 |
|----------------------+--------------+-------------+------------|
|Миколаївська | 1110 | 525 | 32 |
|----------------------+--------------+-------------+------------|
|Одеська | 1445 | 407 | 31 |
|----------------------+--------------+-------------+------------|
|Полтавська | 557 | 257 | 52 |
|----------------------+--------------+-------------+------------|
|Рівненська | 237 | 131 | 30 |
|----------------------+--------------+-------------+------------|
|Сумська | 466 | 261 | 70 |
|----------------------+--------------+-------------+------------|
|Тернопільська | 411 | 249 | 45 |
|----------------------+--------------+-------------+------------|
|Харківська | 928 | 538 | 91 |
|----------------------+--------------+-------------+------------|
|Херсонська | 890 | 395 | 50 |
|----------------------+--------------+-------------+------------|
|Хмельницька | 704 | 361 | 72 |
|----------------------+--------------+-------------+------------|
|Черкаська | 682 | 355 | 70 |
|----------------------+--------------+-------------+------------|
|Чернівецька | 197 | 111 | 12 |
|----------------------+--------------+-------------+------------|
|Чернігівська | 291 | 184 | 50 |
|----------------------+--------------+-------------+------------|
|Інші | 882 | | |
|----------------------+--------------+-------------+------------|
|Всього | 18916 | 8575 | 1281 |
------------------------------------------------------------------

Додаток 3

до наказу Міністерства

аграрної політики України

та Міністерства промислової

політики України

від 29.03.2002 р. N 98/142

Орієнтовні обсяги

застосування регуляторів росту рослин на

посівах озимих культур

---------------------------------------

|Регіони | Всього, тис.га |

|------------------+------------------|

|Автономна | |

|Республіка Крим | 40,0 |

|------------------+------------------|

|Вінницька | 30,0 |

|------------------+------------------|

|Волинська | - |

|------------------+------------------|

|Дніпропетровська | 40,0 |

|------------------+------------------|

|Донецька | 20,0 |

|------------------+------------------|

|Житомирська | 10,0 |

|------------------+------------------|

|Закарпатська | - |

|------------------+------------------|

|Запорізька | 30,0 |

|------------------+------------------|

|Івано-Франківська | - |

|------------------+------------------|

|Київська | 20,0 |

|------------------+------------------|

|Кіровоградська | 30,0 |

|------------------+------------------|

|Луганська | 10,0 |

|------------------+------------------|

|Львівська | - |

|------------------+------------------|

|Миколаївська | 60,0 |

|------------------+------------------|

|Одеська | 60,0 |

|------------------+------------------|

|Полтавська | 30,0 |

|------------------+------------------|

|Рівненська | - |

|------------------+------------------|

|Сумська | 10,0 |

|------------------+------------------|

|Тернопільська | |

|------------------+------------------|

|Харківська | 30,0 |

|------------------+------------------|

|Херсонська | 50,0 |

|------------------+------------------|

|Хмельницька | 20,0 |

|------------------+------------------|

|Черкаська | 10,0 |

|------------------+------------------|

|Чернівецька | - |

|------------------+------------------|

|Чернігівська | - |

|------------------+------------------|

|Всього | 500,0 |

---------------------------------------

  • Друкувати
  • PDF
  • DOC
  • Копіювати скопійовано
  • Надіслати
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу