open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Чинна
                             
                             
НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ

ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ
Р І Ш Е Н Н Я
13.12.2006 N 1100

Про переоформлення ТРК "НІКА" у формі КМП,

с. Міжводне Чорноморського району,

АР Крим, ліцензії (НР N 2484 від 24.01.2006)

ТРК "НІКА" у формі КМП, с. Міжводне Чорноморського району, АР
Крим Директор Наухацький Борис Никонорович Адреса: вул. Первомайська, 8, с. Міжводне, Чорноморський
район, АР Крим
Розглянувши заяву Телерадіокомпанії "НІКА" у формі
колективного малого підприємства, с. Міжводне Чорноморського
району, АР Крим, про переоформлення ліцензії НР N 2484 від
24.01.2006 у зв'язку зі збільшенням кількості каналів ретрансляції
з 29 до 30 каналів, зміною загальної концепції (принципи, підстави
добору та перелік) програм для ретрансляції (пропозиції абонентам)
та банківських реквізитів, керуючись статтями 1, 23, 24, 27, 28,
31, 39, 40, 42, 47 Закону України "Про телебачення і
радіомовлення" ( 3759-12 ), статтями 18, 24 Закону України "Про
Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення"
( 538/97-ВР ), Національна рада В И Р І Ш И Л А:
1. Переоформити ліцензію НР N 2484 від 24.01.2006
Телерадіокомпанії "НІКА" у формі колективного малого підприємства,
с. Міжводне Чорноморського району, АР Крим, у зв'язку зі
збільшенням кількості каналів ретрансляції з 29 до 30 каналів,
зміною загальної концепції (принципи, підстави добору та перелік)
програм для ретрансляції (пропозиції абонентам) та банківських
реквізитів, згідно з додатком, зазначивши в ліцензії: - ресурс багатоканальної телемережі - 30 каналів.
2. Затвердити ТРК "НІКА" у формі КМП, с. Міжводне
Чорноморського району, АР Крим, пакет (перелік) програм
універсальної програмної послуги, згідно з додатком (підписаним
начальником управління науково-технічного і частотного розвитку,
заступником начальника управління контролю та моніторингу,
начальником ліцензійно-реєстраційного управління).
3. Програми правовласників (виробників), які не підпадають
під юрисдикцію країни, що входить до Європейського Союзу, або
країни, яка ратифікувала Європейську конвенцію про транскордонне
телебачення ( 994_444 ), включаються до складу програмної послуги
за умови адаптації їх змісту до вимог законодавства України.
4. Зобов'язати ТРК "НІКА" у формі КМП, с. Міжводне
Чорноморського району, АР Крим, протягом 3-х місяців надати
Національній раді України з питань телебачення і радіомовлення
документальні підтвердження дотримання вимог п. 3 цього рішення.
5. Фінансово-економічному управлінню нарахувати ліцензійний
збір за внесення змін до ліцензії:
5.1. за зміну загальної концепції (принципи, підстави добору
та перелік) програм для ретрансляції (пропозиції абонентам) - в
розмірі п'яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;
5.2. враховуючи раніше сплачені кошти, кількість
домогосподарств 500, ресурс багатоканальної телемережі 30 (без
змін), збільшення кількості каналів ретрансляції з 29 до 30
каналів, із них кількість іноземних каналів залишається без змін -
7 (коефіцієнт за ретрансляцію програм іноземних
телерадіоорганізацій К = 10, програм вітчизняних
телерадіоорганізацій К = 5).
6. Після сплати ліцензійного збору, враховуючи внесені зміни,
видати ТРК "НІКА" у формі КМП, с. Міжводне Чорноморського району,
АР Крим, ліцензію провайдера програмної послуги, термін дії - до
16.02.2014.
7. Вилучити ліцензію НР N 2484 від 24.01.2006 ТРК "НІКА" у
формі КМП, с. Міжводне Чорноморського району, АР Крим, та вважати
її недійсною.
8. Контроль за виконанням цього рішення покласти на
ліцензійний департамент та управління: юридичне, контролю та
моніторингу.
Голова Національної ради В.Шевченко
Відповідальний секретар В.Лясовський

Додаток

до рішення Національної ради

13.12.2006 N 1100

ЗАГАЛЬНА КОНЦЕПЦІЯ

(принципи, підстави добору та перелік) програм

для ретрансляції (пропозиції абонентам),

які передбачено надавати ТРК "НІКА" у формі

КМП, с. Міжводне Чорноморського району,

АР Крим, у складі програмної послуги

в смт Чорноморському, АР Крим, в межах

території розташування (прийому)

багатоканальної телемережі

Пакет (перелік)

програм універсальної програмної послуги
------------------------------------------------------------------- N | Канал | Канал | Програма | Умови | з/п| (ТВК) | (ТВК) | |розповсюдження| |прийому|ретранс-| | (доступ) - | | | ляції | |відкритий або | | | | | кодований | ---+-------+--------+-----------------------------+--------------| 1.| 4 | 1 |Національна телекомпанія |відкритий | | | |України / ТОВ "ТРК "ЕРА" | | ---+-------+--------+-----------------------------+--------------| 2.| 9 | 2 |ТРК "Студія 1+1" у формі ТОВ |відкритий | ---+-------+--------+-----------------------------+--------------| 3.| 27 | 3 |АТЗТ "Українська незалежна ТВ|відкритий | | | |корпорація" | | ---+-------+--------+-----------------------------+--------------| 4.| 35 | 5 |ДТРК "Крим" |відкритий | ---+-------+--------+-----------------------------+--------------| 5.| 33 | СК1 |ТРК "Чорноморське" |відкритий | ---+-------+--------+-----------------------------+--------------| 6.| 38 | СК2 |ТРК "Ніка" |відкритий | ------------------------------------------------------------------
ПЕРЕЛІК

телерадіопрограм та передач, які провайдер

зобов'язується надавати абоненту

у складі програмної послуги
----------------------------------------------------------------------------- N | Канал | Канал | Програми | Умови | Номер та дата | з/п| прийому |конверту-| |розповсюдження| дозволу | | | вання | | (доступ) - | | | | | |відкритий або | | | | | | кодований | | ---+------------+---------+--------------+--------------+------------------| 1. |супутниковий| СК3 |Парламентський|відкритий |Договір N 306 від | | | |телеканал | |01.12.2005 р. | | | |"РАДА" | | | ---+------------+---------+--------------+--------------+------------------| 2. |супутниковий| СК4 |К2 |відкритий |Договір | | | | | |N 150506-КР/К2 від| | | | | |01.06.2006 р. | ---+------------+---------+--------------+--------------+------------------| 3. |супутниковий| СК6 |М1 |відкритий |Договір N 291-К | | | | | |від 10.10.2003 р. | ---+------------+---------+--------------+--------------+------------------| 4. |супутниковий| СК7 |НТН |відкритий |Договір N 10-к від| | | | | |01.07.2005 р. | ---+------------+---------+--------------+--------------+------------------| 5. |супутниковий| 6 |КРТ |відкритий |Договір N 293 від | | | | | |01.02.2005 р. | ---+------------+---------+--------------+--------------+------------------| 6. |супутниковий| 7 |ICTV |відкритий |Договір N ВМ-10-09| | | | | |від 09.10.2003 р. | ---+------------+---------+--------------+--------------+------------------| 7. |супутниковий| 8 |К1 |відкритий |Договір | | | | | |N 150506-КР/К1 від| | | | | |01.06.2006 р. | ---+------------+---------+--------------+--------------+------------------| 8. |супутниковий| 10 |ТРК "Україна" |відкритий |Договір N 11 від | | | | | |10.10.2003 р. | ---+------------+---------+--------------+--------------+------------------| 9. |супутниковий| 11 |ТЕТ |відкритий |Договір N 91/КС/03| | | | | |від 01.10.2003 р. | ---+------------+---------+--------------+--------------+------------------| 10.|супутниковий| 12 |ТРК "Київ" |відкритий |Договір N 215(1) | | | | | |від 01.07.2005 р. | ---+------------+---------+--------------+--------------+------------------| 11.|супутниковий| СК11 |ТОНІС |відкритий |Договір N 108-Л | | | | | |від 10.10.2004 р. | ---+------------+---------+--------------+--------------+------------------| 12.|супутниковий| СК12 |УТР |відкритий |Договір N 12 від | | | | | |01.07.2005 р. | ---+------------+---------+--------------+--------------+------------------| 13.|супутниковий| СК13 |Кіно |відкритий |Договір N К-102 | | | | | |від 01.11.2006 р. | ---+------------+---------+--------------+--------------+------------------| 14.|супутниковий| СК14 |5 канал (НБМ) |відкритий |Договір 3226/2004 | | | | | |від 01.04.2004 р. | ---+------------+---------+--------------+--------------+------------------| 15.|супутниковий| СК15 |СТБ |відкритий |Договір N 24/11/05| | | | | |від 24.11.2005 р. | ---+------------+---------+--------------+--------------+------------------| 16.|супутниковий| СК16 |Мегаспорт |відкритий |Договір | | | | | |N 148/11/05 від | | | | | |01.11.2005 р. | ---+------------+---------+--------------+--------------+------------------| 17.|супутниковий| СК17 |Enter-фільм |відкритий |Договір | | | | | |N 259-Р-Ф-М від | | | | | |01.01.2006 р. | ---+------------+---------+--------------+--------------+------------------| 18.|супутниковий| СК18 |РТР-Планета |відкритий |Договір | | | | | |N 259-Р-Ф-М від | | | | | |01.01.2006 р. | ---+------------+---------+--------------+--------------+------------------| 19.|супутниковий| СК19 |Первый канал. |відкритий |Договір 3259-пк | | | |Всемирная сеть| |від 01.02.2005 р. | ---+------------+---------+--------------+--------------+------------------| 20.|супутниковий| СК20 |НТВ-Мир |відкритий |Договір N 36/06 | | | | | |від 01.01.2006 р. | ---+------------+---------+--------------+--------------+------------------| 21.|супутниковий| СК21 |Детский мир / |відкритий |Договір N 3 від | | | |Телеклуб | |13.10.2006 р. | ---+------------+---------+--------------+--------------+------------------| 22.|супутниковий| СК22 |Наше кино |відкритий |Договір N 3 від | | | | | |13.10.2006 р. | ---+------------+---------+--------------+--------------+------------------| 23.|супутниковий| СК23 |RTVi |відкритий |Договір N 3 від | | | | | |13.10.2006 р. | ---+------------+---------+--------------+--------------+------------------| 24.|супутниковий| СК24 |Rambler |відкритий |Договір | | | | | |N 66-Рамблер від | | | | | |02.12.2005 р. | ----------------------------------------------------------------------------
Провайдер програмної послуги ТРК "НІКА" у формі КМП,
с. Міжводне Чорноморського району АР Крим, зобов'язаний
забезпечити всім абонентам можливість отримання програм
універсальної програмної послуги та включити програми
універсальної програмної послуги до всіх пакетів програм. Розмір абонентської плати (тариф) за користування
універсальною програмною послугою встановлюється та регулюється
уповноваженим державним органом.
Начальник управління
науково-технічного
і частотного розвитку В.Лазоренко
Заступник начальника
управління контролю
та моніторингу Ю.Лелюх
Начальник
ліцензійно-реєстраційного
управління Л.Запорожець

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: