open
  • PDF
  • DOC
  • Копіювати скопійовано
  • Надіслати
Чинний

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

П О С Т А Н О В А

від 19 квітня 2002 р. N 546

Київ

Про заходи щодо забезпечення виконання

Державного бюджету України

у II кварталі 2002 року

З метою забезпечення виконання Державного бюджету України
( 2905-14 ) у II кварталі 2002 р. Кабінет Міністрів України
п о с т а н о в л я є:

1. Затвердити завдання щодо мобілізації у II кварталі 2002 р.
міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади та
Національною акціонерною компанією "Нафтогаз України" до
державного бюджету податків, зборів (обов'язкових платежів) і
погашення податкового боргу державних підприємств, що належать до
сфери їх управління, та господарських товариств, частка держави у
статутному фонді яких перевищує 50 відсотків, у сумі
4110,2 млн. гривень згідно з додатком.

Державній податковій адміністрації, міністерствам, іншим
центральним органам виконавчої влади, Раді міністрів Автономної
Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським
державним адміністраціям забезпечити у II кварталі 2002 р.
надходження до державного бюджету податків, зборів (обов'язкових
платежів), погашення податкового боргу підприємств недержавної
форми власності у сумі 1770,592 млн. гривень згідно з додатком.

2. Фонду державного майна забезпечити перерахування
дивідендів до державного бюджету, нарахованих на акції
господарських товариств, що належать державі, згідно з бюджетним
розписом на II квартал 2002 року.

Міністерству палива та енергетики забезпечити у II кварталі
2002 р. перерахування до державного бюджету дивідендів,
нарахованих на акції господарських товариств паливно-енергетичного
комплексу, що належать державі, у сумі 90,4 млн. гривень.

3. Державному комітетові зв'язку та інформатизації разом з
Фондом державного майна забезпечити у II кварталі 2002 р.
надходження до державного бюджету коштів від продажу належної
відкритому акціонерному товариству "Укртелеком" частки в
статутному фонді спільного підприємства "Український мобільний
зв'язок" згідно з розпорядженням Кабінету Міністрів України від
28 травня 2001 р. N 227 ( 227-2001-р ).

4. Звернути увагу Міністра промислової політики Гуреєва В.М.,
Голови Фонду державного майна Бондаря О.М. на невиконання вимог
статті 20 Закону України "Про підприємства в Україні" ( 887-12 )
щодо забезпечення складання та затвердження річних фінансових
планів підприємств державної форми власності та господарських
товариств, у статутному фонді яких частка держави перевищує
50 відсотків.

Міністерству промислової політики та Фонду державного майна
завершити у двотижневий термін роботу із складання та затвердження
річних фінансових планів та поінформувати Кабінет Міністрів
України про її підсумки.

5. Державній податковій адміністрації разом з Радою міністрів
Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та
Севастопольською міськими державними адміністраціями вжити заходів
до запобігання ухиленню від сплати до державного бюджету податків,
зборів (обов'язкових платежів) підприємствами торгівлі, що
здійснюють реалізацію високоліквідних товарів (тютюнових,
лікеро-горілчаних, інших виробів), підприємствами громадського
харчування, сфери послуг та забезпечити у II кварталі 2002 р.
додатковий приріст надходження до державного бюджету податків,
зборів (обов'язкових платежів) від цих підприємств в обсязі не
менше ніж 10 відсоткових пунктів порівняно з 1 кварталом
2002 року.

6. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади:

затвердити у триденний термін склад відомчих робочих груп із
залученням фахівців Державної податкової адміністрації,
Міністерства фінансів, Міністерства економіки та з питань
європейської інтеграції з метою проведення систематичного аналізу
показників фінансово-господарської діяльності, нарахування та
сплати до державного бюджету податків, зборів (обов'язкових
платежів) підприємствами у розрізі окремих галузей та сфер
економіки;

вжити вичерпних заходів до підвищення активності та
поліпшення показників роботи відповідних галузей.

7. Робочій групі з координації дій центральних органів
виконавчої влади із забезпечення податкових та інших надходжень до
державного бюджету за поданням відомчих робочих груп забезпечити
проведення аналізу показників відповідних галузей та сфер
економіки, звернувши особливу увагу на діяльність підприємств з
іноземними інвестиціями, та внесення пропозицій щодо усунення
причин, які призводять до їх мінімізації.

8. Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним,
Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям
разом з відповідними органами державної податкової служби
забезпечити розгляд на засіданнях регіональних робочих груп з
координації дій центральних органів виконавчої влади щодо
забезпечення податкових та інших надходжень стану поточних
розрахунків з державним бюджетом підприємств усіх форм власності,
які несвоєчасно сплачують суми податкових зобов'язань.

Щотижня інформувати Робочу групу з координації дій
центральних органів виконавчої влади із забезпечення податкових та
інших надходжень до державного бюджету про результати проведеної
роботи.

9. Міністерству економіки та з питань європейської інтеграції
разом з Міністерством фінансів, Державною податковою
адміністрацією, Фондом державного майна, Міністерством палива та
енергетики, Міністерством промислової політики, Міністерством
аграрної політики, Міністерством екології та природних ресурсів,
Державним комітетом інформаційної політики, телебачення та
радіомовлення проаналізувати фінансові плани на поточний рік
державних акціонерних компаній "Ліки України",
"Укрвидавполіграфія", "Хліб України", "Укрресурси",
"Украгролізинг", відкритого акціонерного товариства
"ХК "Украгромашінвест", національних акціонерних компаній "Надра
України" і "Нафтогаз України" та підготувати інформацію щодо їх
виконання для розгляду на засіданнях відповідних урядових
комітетів.

10. Міністерству палива та енергетики, Міністерству фінансів,
Державному казначейству, Державній податковій адміністрації
забезпечити проведення постійного моніторингу виконання
розпоряджень Кабінету Міністрів України від 7 березня 2002 р.
N 105 ( 105-2002-р ) "Про заходи щодо забезпечення надходжень до
державного бюджету податку на додану вартість від учасників
оптового ринку електроенергії" (Офіційний вісник України, 2002 р.,
N 11, ст. 524) і від 7 березня 2002 р. N 106 ( 106-2002-р ) "Про
заходи щодо забезпечення надходжень до державного бюджету податку
на додану вартість за спожитий природний газ" (Офіційний вісник
України, 2002 р., N 11, ст. 525), постанови Кабінету Міністрів
України від 5 червня 2000 р. N 892 ( 892-2000-п ) "Про заходи щодо
стабілізації роботи підприємств вугільної промисловості"
(Офіційний вісник України, 2000 р., N 23, ст. 943; 2002 р., N 11,
ст. 509) щодо удосконалення порядку нарахування та сплати податку
на додану вартість та підготувати до 23 квітня 2002 р. інформацію
про підсумки виконання цих рішень для розгляду її на засіданні
Урядового комітету економічного розвитку та з питань європейської
інтеграції.

11. Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним,
Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям
проаналізувати стан розрахунків з державним бюджетом підприємств
житлово-комунального господарства та разом з Державним комітетом
будівництва, архітектури та житлової політики вжити термінових
заходів для сплати ними сум поточних податкових зобов'язань,
зменшення податкового боргу та досягнення прогнозних показників
мобілізації до державного бюджету податків, зборів (обов'язкових
платежів) у II кварталі 2002 року.

12. Міністерству палива та енергетики, Національній
акціонерній компанії "Нафтогаз України" разом з Міністерством
фінансів, Державною податковою адміністрацією, Міністерством
економіки та з питань європейської інтеграції провести протягом
місяця аналіз причин дебіторської заборгованості підприємств
паливно-енергетичного комплексу та внести пропозиції щодо термінів
та обсягів її погашення.

13. Продовжити до 31 грудня 2002 року дію постанови Кабінету
Міністрів України від 16 листопада 2001 р. N 1505 ( 1505-2001-п )
"Про реалізацію електричної енергії, що перебуває в податковій
заставі" (Офіційний вісник України, 2001 р., N 47, ст. 2077;
2002 р., N 2, ст. 69).

14. Державному комітетові статистики, Фонду державного майна
разом з міністерствами, іншими центральними і місцевими органами
виконавчої влади уточнити переліки підприємств та організацій
державної форми власності та господарських товариств, у статутному
фонді яких частка держави перевищує 50 відсотків, та внести
відповідні зміни до Єдиного державного реєстру підприємств і
організацій України.

15. Фонду державного майна, Міністерству економіки та з
питань європейської інтеграції внести до 1 травня поточного року
на підставі аналізу динаміки показників фінансово-господарської
діяльності та майнового стану державних підприємств та
господарських товариств з державними корпоративними правами у
статутних фондах пропозиції щодо перерозподілу цих підприємств між
міністерствами, іншими органами, уповноваженими управляти
державним майном, з метою забезпечення підвищення ефективності
управління державним майном.

16. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на
Прем'єр-міністра України.

Прем'єр-міністр України А.КІНАХ

Інд. 34

Додаток

до постанови Кабінету Міністрів України

від 19 квітня 2002 р. N 546

ЗАВДАННЯ

щодо мобілізації до державного бюджету

у II кварталі 2002 р. податків,

зборів (обов'язкових платежів)

і погашення податкового боргу

(млн. гривень)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| Обсяг перерахування | У тому числі за місяцями

|коштів у II кварталі |------------------------------------------------------------------------

| 2002 р. | квітень | травень | червень

|----------------------+-----------------------+-----------------------+------------------------

| усього |у тому числі| усього |у тому числі| усього |у тому числі| усього |у тому числі

| | погашення | | погашення | | погашення | | погашення

| | податкового| | податкового| | податкового| | податкового

| | боргу | | боргу | | боргу | | боргу
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Державна податкова
адміністрація

Мінпаливенерго 1060 438 320 142 390 152 350 144

Державна податкова
адміністрація

НАК "Нафтогаз України" 1600 272 490 80 590 102 520 90

Державна податкова
адміністрація

Мінпромполітики, всього 710 235 210 70 270 90 230 75

у тому числі

державні підприємства* 210 54 63 18 76 18 71 18
--------------

* Тут і далі маються на увазі державні підприємства, що
належать до сфери управління міністерств, інших центральних
органів виконавчої влади, та господарські товариства, частка
держави у статутному фонді яких перевищує 50 відсотків.

підприємства недержавної 500 181 147 52 194 72 159 57
форми власності

Державна податкова
адміністрація

Мінтранс, всього 390 54 120 15 140 25 130 14

у тому числі

державні підприємства 205,7 9 55 3 80,7 3 70 3

підприємства недержавної 184,3 45 65 12 59,3 22 60 11
форми власності

Державна податкова
адміністрація

Мінагрополітики, всього 850 130 260 40 310 50 280 40

у тому числі

державні підприємства 94,3 4,9 30,6 1,1 31 1,5 32,7 2,3

підприсмства недержавної 755,7 125,1 229,4 38,9 279 48,5 247,3 37,7
форми власності

Державна податкова
адміністрація

Держкомзв'язку, всього 390 1,8 125 0,6 135 0,6 130 0,6

у тому числі

державні підприємства 280 0,6 93 0,2 93 0,2 94 0,2

підприємства недержавної 110 1,2 32 0,4 42 0,4 36 0,4
форми власності

Державна податкова
адміністрація

Мінекоресурсів 5 0,3 1,6 0,1 1,7 0,1 1,7 0,1

Державна податкова
адміністрація

МВС 33 0,8 11 0,3 11 0,3 11 0,2

Державна податкова
адміністрація

Міноборони 48,3 3,1 12,3 1,1 17 1 19 1

Державна податкова
адміністрація

Держводгосп 2,3 0,6 0,7 0,2 0,8 0,2 0,8 0,2

Державна податкова
адміністрація

Держбуд, всього 178,9 45 54,3 13 63,3 16 61,3 16

у тому числі

державні підприємства 3,9 1,3 1,3 1,3

підприємства
житлово-комунального
господарства 175 45 53 13 62 16 60 16

Державна податкова
адміністрація

Держкомлісгосп 32,7 2 11 0,6 10 0,7 11,7 0,7

Державна податкова
адміністрація

НКАУ 15 0,3 5 0,1 5 0,1 5 0,1

Державна податкова
адміністрація

Фонд державного майна 76 8 26 3 26 3 24 2

Фонд державного майна, 444 164,3 166,3 113,4
всього

у тому числі

дивіденди, нараховані 98,4 10,4 48,5 39,5
на акції господарських
товариств, які є у
державній власності

надходження коштів від 345,6 153,9 117,8 73,9
приватизації
--------------
Усього 5835,2 1190,9 1811,2 366 2136,1 441 1887,9 383,9

Рада міністрів 0,6 0,14 0,2 0,04 0,2 0,04 0,2 0,06
Автономної Республіки
Крим

Державні адміністрації:

Дніпропетровська обласна 3,334 0,57 0,47 2,294

Донецька обласна 0,008 0,008 0,0022 0,0022 0,0027 0,0027 0,0031 0,0031

Житомирська обласна 0,085 0,025 0,035 0,025

Закарпатська обласна 0,0287 0,0095 0,0095 0,0097

Запорізька обласна 0,5324 0,1135 0,1207 0,0346 0,1629 0,0396 0,2488 0,0393

Івано-Франківська 4,4239 1,2833 1,3765 1,7641
обласна

Кіровоградська обласна 0,001 0,001

Луганська обласна 0,1587 0,0554 0,0555 0,0478

Львівська обласна 0,627 0,159 0,2 0,053 0,208 0,053 0,219 0,053

Рівненська обласна 0,688 0,11 0,468 0,11

Тернопільська обласна 0,003 0,0013 0,0009 0,0008

Харківська обласна 0,0552 0,05 0,01056 0,009 0,01656 0,015 0,02808 0,026

Херсонська обласна 0,16 0,05 0,05 0,06

Київська міська 34,8177 0,225 8,377 0,094 17,6362 0,111 8,8045 0,02

Севастопольська міська 0,0694 0,01913 0,02613 0,02414
--------------
Усього 5880,792 1191,595 1822,234 366,233 2156,818 441,261 1901,74 384,101

у тому числі

державні підприємства 3764,6 793,6 1130,9 249,7 1382 282,1 1251,7 261,8

підприємства недержавної 1770,592 397,995 537,434 116,533 657,018 159,161 576,14 122,301
форми власності

надходження коштів від 345,6 153,9 117,8 73,9
приватизації

  • Друкувати
  • PDF
  • DOC
  • Копіювати скопійовано
  • Надіслати
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу