open
  • PDF
  • DOC
  • Копіювати скопійовано
  • Надіслати
Чинний

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

У Х В А Л А

КОНСТИТУЦІЙНОГО СУДУ УКРАЇНИ

Ухвала Конституційного Суду України

про відмову у відкритті конституційного провадження

у справі за конституційним поданням Центральної

виборчої комісії щодо офіційного тлумачення положень

частини четвертої статті 44 та частини третьої статті 45

Закону України "Про вибори депутатів

місцевих рад та сільських, селищних, міських голів"

м. Київ, 26 березня 1998 року Справа N 13/1160-98

N 18-у/98 N 2-22/98

Конституційний Суд України у складі суддів Конституційного
Суду України:

Тимченка Івана Артемовича - головуючий,

Вознюка Володимира Денисовича,

Євграфова Павла Борисовича - суддя-доповідач,

Козюбри Миколи Івановича,

Корнієнка Миколи Івановича,

Малинникової Людмили Федорівни,

Мартиненка Петра Федоровича,

Мироненка Олександра Миколайовича,

Розенка Віталія Івановича,

Савенка Миколи Дмитровича,

Селівона Миколи Федосовича,

Скоморохи Віктора Єгоровича,

Тихого Володимира Павловича,

Чубар Людмили Пантеліївни,

Шаповала Володимира Миколайовича,

Яценка Станіслава Сергійовича,

розглянув питання про відкриття конституційного провадження у
справі за конституційним поданням Центральної виборчої комісії
щодо офіційного тлумачення положень частини четвертої статті 44 та
частини третьої статті 45 Закону України "Про вибори депутатів
місцевих рад та сільських, селищних, міських голів" від 14 січня
1998 року N 14/98-ВР ( 14/98-вр ).

Заслухавши суддю-доповідача Євграфова Павла Борисовича та
вивчивши матеріали справи, Конституційний Суд України

у с т а н о в и в:

1. Суб'єкт права на конституційне подання - Центральна
виборча комісія - звернувся до Конституційного Суду України з
клопотанням дати офіційне тлумачення частини четвертої статті 44
та частини третьої статті 45 Закону України "Про вибори депутатів
місцевих рад та сільських, селищних, міських голів" ( 14/98-вр ).

Необхідність в цьому, як зазначається в конституційному
поданні, зумовлена численними зверненнями до Центральної виборчої
комісії щодо роз'яснення порядку заповнення виборчого бюлетеня і
підрахунку голосів під час виборів депутатів районних та обласних
рад по багатомандатних виборчих округах.

2. Відповідно до пункту 2 частини другої статті 150
Конституції України ( 254к/96-вр ) до повноважень Конституційного
Суду України належить офіційне тлумачення Конституції України
та законів України. Згідно з частиною першою статті 93 Закону
України "Про Конституційний Суд України" ( 422/96-вр ) підставою
для конституційного подання щодо офіційного тлумачення Конституції
України ( 254к/96-вр ) та законів України є практична необхідність
у з'ясуванні або роз'ясненні, офіційній інтерпретації положень
Конституції України ( 254к/96-вр ) та законів України, в даному
випадку - положень частини четвертої статті 44 та частини третьої
статті 45 Закону України "Про вибори депутатів місцевих рад та
сільських, селищних, міських голів" ( 14/98-вр ).

Так, в частині четвертій статті 44 "Порядок заповнення
виборчого бюлетеня" зазначеного Закону ( 14/98-вр )
встановлюється: "У виборчому бюлетені для голосування по
багатомандатному виборчому округу виборець робить у квадратах
напроти прізвищ кандидатів, за яких він голосує, позначку "плюс"
(+) або іншу, яка дає однозначну відповідь про його волевиявлення.
У разі, коли виборець не підтримує жодного кандидата, він робить
відповідну позначку у квадраті напроти слів: "Не підтримую жодного
кандидата".

У частині третій статті 45 "Порядок підрахунку голосів на
виборчій дільниці" зазначеного Закону встановлюється: "Недійсними
визнаються виборчі бюлетені невстановленого зразка, бюлетені, на
яких відсутні підписи, передбачені частиною восьмою статті 40
цього Закону, бюлетені, в яких голосуючим не зроблено жодної
позначки. При голосуванні по одномандатних виборчих округах
недійсними також вважаються бюлетені, в яких зроблено позначки в
квадратах напроти прізвищ більш як одного кандидата. При
голосуванні по одномандатних та багатомандатних виборчих округах
недійсними вважаються і бюлетені, в яких зроблено позначки в
квадратах напроти прізвища (прізвищ) кандидата (кандидатів) та
запису: "Не підтримую жодного кандидата".

Посилаючись на ці положення Закону України "Про вибори
депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів"
( 14/98-вр ), Центральна виборча комісія просить дати відповідь на
запитання: "Якщо у певному багатомандатному виборчому окрузі по
виборах до обласної ради є 5 мандатів, а до виборчого бюлетеня
включено 78 кандидатів, то за яку кількість кандидатів (більше 5
чи менше 5) виборець має право проголосувати з урахуванням
можливості визнання такого виборчого бюлетеня дійсним?".

3. Наведене дає підстави зробити висновок про те, що в
конституційному поданні Центральної виборчої комісії викладено
клопотання не щодо офіційного тлумачення положень частини
четвертої статті 44 та частини третьої статті 45 Закону України
"Про вибори депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських
голів" ( 14/98-вр ), а щодо надання Конституційним Судом України
консультації про застосування зазначених положень Закону, що
згідно зі статтею 150 Конституції України ( 254к/96-вр ),
статтею 13 Закону України "Про Конституційний Суд України"
( 422/96-вр ) до повноважень Конституційного Суду України не
належить.

Згідно зі статтею 17 Закону України "Про Центральну виборчу
комісію" ( 733/97-вр ) здійснення консультативно-методичного
забезпечення діяльності виборчих комісій при проведенні виборів
депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів
віднесено саме до повноважень Центральної виборчої комісії.

Таким чином, практичної необхідності в офіційному тлумаченні
Конституційним Судом України положень частини четвертої статті 44
та частини третьої статті 45 Закону України "Про вибори депутатів
місцевих рад та сільських, селищних, міських голів" ( 14/98-вр )
немає.

Враховуючи викладене та керуючись статтею 150 Конституції
України ( 254к/96-вр ), статтями 13, 45, 50 Закону України "Про
Конституційний Суд України" ( 422/96-вр ), Конституційний Суд
України

у х в а л и в:

1. Відмовити у відкритті конституційного провадження у справі
за конституційним поданням Центральної виборчої комісії щодо
офіційного тлумачення положень частини четвертої статті 44 та
частини третьої статті 45 Закону України "Про вибори депутатів
місцевих рад та сільських, селищних, міських голів" ( 14/98-вр )
на підставі пунктів 2 і 3 статті 45 Закону України "Про
Конституційний Суд України" ( 422/96-вр ) - невідповідність
конституційного подання вимогам, передбаченим Конституцією України
( 254к/96-вр ) і Законом України "Про Конституційний Суд України"
( 422/96-вр ), та непідвідомчість Конституційному Суду України
питань, порушених у конституційному поданні.

2. Ухвала Конституційного Суду України є остаточною і не може
бути оскарженою.

КОНСТИТУЦІЙНИЙ СУД УКРАЇНИ

  • Друкувати
  • PDF
  • DOC
  • Копіювати скопійовано
  • Надіслати
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу