open
 • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
emblem

ВОСЬМИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 жовтня 2019 року

Львів

№ 857/8937/19

Восьмий апеляційний адміністративний суд у складі:

головуючого судді                                        Пліша М.А.,

суддів                                                             Гуляка В.В., Шинкар Т.І.,

за участю секретаря судового засідання                    Федак С.Р.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Львові апеляційну скаргу Державної служби геології та надр України на рішення Рівненського окружного адміністративного суду від 01 липня 2019 року (головуючий суддя Борискін С.А., м. Рівне, повний текст складено 01.07.2019) по справі за адміністративним позовом Державної служби геології та надр України до Товариства з обмеженою відповідальністю «Габро» про анулювання спеціального дозволу на користування надрами,-

В С Т А Н О В И В :

Державна служба геології та надр України звернулась в суд першої інстанції з адміністративним позовом до Товариства з обмеженою відповідальністю «Габро» в якому просила  припинити право користування надрами шляхом анулювання дії спеціального дозволу на користування надрами від 08.02.2002 №2627, наданого Товариству з обмеженою відповідальністю «Габро».

Рішенням Рівненського окружного адміністративного суду від 01 липня 2019 року у задоволенні позовних вимог відмовлено.

Не погодившись з таким рішенням суду першої інстанції, Державна служба геології та надр України оскаржила його в апеляційному порядку, вважає, його необгрунтованим, винесеним з порушенням норм матеріального та процесуального права, висновки суду не відповідають обставинам справи, судом неповно з`ясовано обставини, що мають значення для справи. Тому просить рішення Рівненського окружного адміністративного суду від 01.07.2019 скасувати та прийняти нове, яким позовні вимоги задовольнити.

В апеляцій ній скарзі зазначає, що Державна служба геології та надр України є центральним органом виконавчої влади, який наділений функціями для забезпечення реалізації державної політики у сфері надрокористування та діє відповідно до Положення про Державну службу геології та надр України, затвердженого Постановою КМУ від 30 грудня 2015 року № 1174.

Згідно з підпунктом 12 пунктом 4 цього Положення, Держгеонадра відповідно до покладених на неї завдань здійснює державний контроль за геологічним вивченням надр (державний геологічний контроль) та раціональним і ефективним використанням надр України.

З метою виявлення та запобігання порушенням вимог законодавства у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр Держгеонадра здійснюють державний геологічний контроль, механізм проведення якого регулюється Законом України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності».

Товариству з обмеженою відповідальністю «Габро» надано спеціальний дозвіл на користування надрами № 2627 від 08.02.2002, з метою видобування торфу. Як додаток до спеціального дозволу, укладено Угоду про умови користування надрами та складено Програму робіт.

Відповідно до п.10 Порядку № 615 невід`ємною частиною дозволу є угода про умови користування надрами, що укладається між органом з питань надання дозволу і надрокористувачем і містить програму робіт, яка оформляється як додаток, та особливі умови надрокористування, що передбачають: вимоги до ефективності робіт; сучасні технології видобування та переробки корисних копалин; порядок видобування корисних копалин, зокрема з метою запобігання негативним екологічним наслідкам і забезпечення безпеки забудованих територій; види, обсяги і строки виконання робіт на ділянці надр; підстави для припинення діяльності, пов`язаної з використанням ділянки надр.

З моменту отримання спеціального дозволу на користування надрами, у користувача надр виникають права та обов`язки, передбачені Кодексом України про надра, Порядком надання спеціальних дозволів на користування надрами, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30.05.2011 № 615,  тощо.

Відповідно до статті 24 Кодексу України про надра, користувачі надр зобов`язані використовувати надра відповідно до цілей, для яких їх було надано; забезпечувати повноту геологічного вивчення, раціональне, комплексне використання та охорону надр; забезпечувати безпеку людей, майна та навколишнього природного середовища; приводити земельні ділянки, порушені при користуванні надрами, в стан, придатний для подальшого їх використання у суспільному виробництві; виконувати інші вимоги щодо користування надрами, встановлені законодавством України та Угодою, тощо.

Держгеонадра прийняло наказ від 23.12.2015 № 438 «Щодо проведення систематичного аналізу Державного балансу запасів корисних копалин», на виконання якого, ДКЗ України надано відомості (перелік родовищ) по яких термін затвердження запасів перевищує 5 років. Серед вказаного переліку, зокрема, було ТОВ «Габро» (Дозвіл № 2627 від 08.02.2002).

Наказом від 11.01.2017 № 5 надрокористувачу зупинено дію спеціального дозволу на користування надрами № 2627 від 08.02.2002, у зв`язку з порушенням надрокористувачем умов користування надрами, передбачених дозволом або угодою про умови користування ділянкою надр та надано строк для усунення порушень.

Однак, судом першої інстанції взагалі не надано правову оцінку вказаним вище обставинам, що свідчить про неповне з`ясування обставин в даній справі.

Також, Наказом Державної служби геології та надр України № 523 від 28 листопада 2017 року, затверджено Річний план здійснення заходів державного нагляду (контролю) Державною службою геології та надр України на 2018 рік.

Наказом Державної служби геології та надр України № 243 від 12 липня 2018 року, Департаменту державного геологічного контролю було доручено провести планові перевірки надрокористувачів, щодо яких буде здійснюватися державний геологічний контроль у серпні 2017 року. У зв`язку з чим відповідачу було направлено повідомлення про проведення планової перевірки (лист № 13641/03/14-18 від 18.07.2018).

При цьому апелянт зазначає, що згідно з абзацом другим статті 11 Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» суб`єкт господарювання під час здійснення державного нагляду (контролю) зобов`язаний допускати посадових осіб органу державного нагляду (контролю) до здійснення заходів державного нагляду (контролю) за умови дотримання порядку здійснення державного нагляду (контролю), передбаченого цим Законом.

Так, посадовими особами Держгеонадр було здійснено виїзд на адресу ТОВ «Габро» вказану в спеціальному дозволі (та згідно ЄДРПОУ) з метою проведення перевірки.

Разом з тим, у супереч вимогам вказаного вище Закону ТОВ «Габро» було відмовлено посадовим особам Держгеонадр у проведені перевірки, у зв`язку з перебуванням керівника підприємства на лікарняному. Тому, Держгеонадрами України було складено Акт № 06-02/25/2018-51 /п- (155) від 21.08.2018 про недопущення до перевірки (порушення ст. 10, 11 ЗУ №877). В акті також зазначено, що посадовими особами Держгеонадр додатково проведено виїзд за місцезнаходженням Ясногірського родовища та встановлено, що кар`єр затоплений водою, роботи з видобутку і вивозу корисних копалин не проводяться, будь-яка гірничо-видобувна техніка на родовищі відсутня.

При цьому, апелянт зазначає, що згідно зі ст. 10 Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» суб`єкт господарювання під час здійснення державного нагляду (контролю) має право не допускати посадових осіб органу державного нагляду (контролю) до здійснення державного нагляду (контролю), якщо: державний нагляд (контроль) здійснюється з порушенням передбачених законом вимог щодо періодичності проведення таких заходів; посадова особа органу державного нагляду (контролю) не надала копії документів, передбачених цим Законом, або якщо надані документи не відповідають вимогам цього Закону; суб`єкт господарювання не одержав повідомлення про здійснення планового заходу державного нагляду (контролю) в порядку, передбаченому цим Законом; посадова особа органу державного нагляду (контролю) не внесла запис про здійснення заходу державного нагляду (контролю) до журналу реєстрації заходів державного нагляду (контролю) (за наявності такого журналу в суб`єкта господарювання); тривалість планового заходу державного нагляду (контролю) або сумарна тривалість таких заходів протягом року перевищує граничну тривалість, встановлену частиною п`ятою статті 5 цього Закону, або тривалість позапланового заходу державного нагляду (контролю) перевищує граничну тривалість, встановлену частиною четвертою статті 6 цього Закону; орган державного нагляду (контролю) здійснює повторний позаплановий захід державного нагляду (контролю) за тим самим фактом (фактами), що був (були) підставою для проведеного позапланового заходу державного нагляду (контролю); органом державного нагляду (контролю) не була затверджена та оприлюднена на власному офіційному веб-сайті уніфікована форма акта, в якій передбачається перелік питань залежно від ступеня ризику;

Отже, Законом України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» не передбачено підстав не допуску посадових осіб органу державного нагляду (контролю) до здійснення державного нагляду (контролю) з причин перебування директора на лікарняному. Тобто, відповідач порушив умови Угоди, які зобов`язаний виконувати у встановленому порядку, а саме п 5.3 Угоди.

На підставі Акту про не допуск було складено припис від 23.08.2018 № 795- 14/06, яким надано строк до 24.09.2018 на усунення порушень законодавства у сфері надрокористування шляхом надання документів на перевірку, згідно з переліком до Припису (Додаток №1).

Судом першої інстанції зазначено, що «.. складання акта про недопущення до перевірки не може свідчити про виявлення у суб`єкта господарювання порушень вимог законодавства у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр, адже його складання засвідчує лише факт неможливості здійснення такого заходу та, як наслідок, відсутності результату державного геологічного контролю із зазначених у ньому підстав.» «на переконання суду, припис від 23.08.2018 № 795-14/06, який сформовано без вимоги усунення суб`єктом господарювання порушень вимог законодавства, не є доказом того, що відповідачем порушено умови користування надрами.»

Однак, з такою позицією суду апелянт не погоджується, оскільки недопущення до проведення перевірки без поважних причин вже є порушенням законодавства у сфері надрокористування.

Судом взагалі не надано правову оцінку протиправним діям відповідача, який в супереч закону не допустив посадових осіб до перевірки.

Законом не передбачено такої підстави для відмови у допущенні до проведення перевірки у зв`язку з перебуванням директора підприємства на лікарняному, при цьому що у разі відсутності керівника підприємства повинна бути уповноважена на це особа (заступники, виконуючі обов`язки і тд.)

28.09.2018 Центральним міжрегіональним відділом ДДГК направлено на адресу Держгеонадр Подання № 968-14/06 на зупинення дії спеціального дозволу на користування надрами № 2627 від 08.02.2002, та зазначено, що ТОВ «Габро» не усунуто порушень вимог законодавства у сфері надрокористування. Тобто, у встановлений строк, відповідач не усунув порушення, зазначені в приписі вимог не виконав. Зазначений Припис відповідачем не оскаржувався.

Згідно п. 22 «Порядку надання спеціальних дозволів на користування надрами» затвердженим постановою КМУ № 615 від 30.05.2011, дія дозволу може бути зупинена органом з питань надання дозволу безпосередньо або за поданням органів державного гірничого та санітарно-епідеміологічного нагляду, державного геологічного і екологічного контролю, органів місцевого самоврядування, органів державної податкової служби у разі: порушення надрокористувачем умов користування надрами, передбачених дозволом або угодою про умови користування ділянкою надр; виникнення внаслідок проведення робіт, пов`язаних з користуванням ділянкою надр, безпосередньої загрози життю чи здоров`ю працівників або населення; невиконання в установлений строк приписів уповноважених органів щодо усунення порушень законодавства у сфері надрокористування або охорони навколишнього природного середовища; наявності підстав, передбачених Законом України «Про санкції».

Відповідно до ч.9 ст.4 ЗУ «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності», невиконання приписів, розпоряджень та інших розпорядчих документів органу державного нагляду (контролю) тягне за собою застосування санкцій до суб`єкта господарювання згідно із законом. Таким чином, Надрокористувачем порушено законодавство у сфері надрокористування.

У зв`язку з чим, Держгеонадрами розглянуто питання щодо доповнення підстав на зупинення дії дозволу (Наказ від 31.05.2018 № 405). За результатами розгляду, Держгеонадрами прийнято рішення доповнити підстави зупинення дії вищезазначеного дозволу та надано надрокористувачу строк 30 днів для усунення порушень, про що відповідача було повідомлено, шляхом направлення на його юридичну адресу листа № 22587/03/14-18 від 09.11.2018, який отримано 28.11.2018.

14.12.2018 Центральним міжрегіональним відділом ДДГК направлено на адресу Держгеонадр Подання № 1591-14/06 про анулювання дії спеціального дозволу на користування надрами № 2627 від 08.02.2002, та зазначено, що ТОВ «Габро» не усунуто порушень вимог законодавства у сфері надрокористування.

Згідно з частиною другою статті 26 Кодексу України про надра право користування надрами припиняється у разі: якщо відпала потреба у користуванні надрами; закінчення встановленого строку користування надрами; припинення діяльності користувачів надр, яким їх було надано у користування; користування надрами з застосуванням методів і способів, що негативно впливають на стан надр, призводять до забруднення навколишнього природного середовища або шкідливих наслідків для здоров`я населення; використання надр не для тієї мети, для якої їх було надано, порушення інших вимог, передбачених спеціальним дозволом на користування ділянкою надр; якщо користувач без поважних причин протягом двох років, а для нафтогазоперспективних площ та родовищ нафти та газу - 180 календарних днів не приступив до користування надрами; вилучення у встановленому законодавством порядку наданої у користування ділянки надр.

Відповідно до частини другої статті 26 Кодексу України про надра, право користування надрами припиняється органом, який надав надра у користування, а у випадках, передбачених пунктами 4, 5, 6 цієї статті, у разі незгоди користувачів - у судовому порядку, а відповідно до пункту 5 статті 26 Кодексу України про надра - використання надр не для тієї мети, для якої їх було надано, порушення інших вимог, передбачених спеціальним дозволом на користування ділянкою надр.

Оскільки, виявлені чисельні порушення та невиконання вимог припису є порушенням вимог передбачених спеціальним дозволом та Законами України, то відповідно наявні підстави для анулювання Дозволу, згідно статті 26 Кодексу України про надра та пункту 23 Порядку №615. Тому, Держгеонадра направило на адресу надрокористувача лист № 271/03/14-19 від 04.01.2019 з проханням надати до Держгеонадр у 15-денний строк, з моменту отримання листа, власну позицію (згоду/незгоду) на припинення права користування надрами, шляхом анулювання спеціального дозволу на користування надрами у зв`язку з порушення вимог передбачених спеціальним дозволом. При цьому, докази, які б свідчили про те, що ТОВ «Габро» повідомило позивача про згоду або незгоду на припинення права користування надрами згідно із спеціальним дозволом на користування надрами, у Держгеонадрах відсутні.

Оскільки відповідачем не надало згоду на припинення права користування надрами, наявні підстави для припинення цього права в судовому порядку.

Такого ж висновку дійшов Верховний Суд у справі від 03 травня 2018 року №812/1074/17, зазначивши, що відсутність будь-якої інформації, зокрема заперечень проти припинення права користування надрами, ототожнюється з наявністю незгоди, що дає підстави для розгляду питання про припинення права користування надрами у судовому порядку.

Вказані обставини свідчать про ухвалення судом першої інстанцій рішення з порушенням норм матеріального та процесуального права, без повного та всебічного дослідження усіх фактів та доказів які мають значення у даній справі, що згідно зі статтею 317 КАС України є підставою для його скасування.

У відзиві на апеляційну скаргу ТзОВ «Габро» просить апеляційну скаргу залишити без задоволення, а рішення суду першої інстанції – без змін.

У відповідності до вимог ч. 4 ст. 229 КАС України у разі неявки у судове засідання всіх учасників справи або якщо відповідно до положень цього Кодексу розгляд справи здійснюється за відсутності учасників справи (у тому числі при розгляді справи в порядку письмового провадження), фіксування судового засідання за допомогою звукозаписувального технічного засобу не здійснюється.

          Згідно ч.1 та ч. 2 ст. 308 КАС України суд апеляційної інстанції переглядає справу за наявними у ній і додатково поданими доказами та перевіряє законність і обґрунтованість рішення суду першої інстанції в межах доводів та вимог апеляційної скарги. Суд апеляційної інстанції не обмежений доводами та вимогами апеляційної скарги, якщо під час розгляду справи буде встановлено порушення норм процесуального права, які є обов`язковою підставою для скасування рішення, або неправильне застосування норм матеріального права.

Заслухавши суддю доповідача, вивчивши матеріали справи, та доводи апеляційної скарги, колегія суддів вважає, що апеляційна скарга задоволенню не підлягає з наступних міркувань.  

Судом першої інстанції встановлено, що ТзОВ «Габро» 08.02.2002 надано спеціальний дозвіл на користування надрами №2627, з метою видобування габро, придатного для виробництва блоків і облицювальних плит і виробів з них. Як додаток до спеціального дозволу 23.08.2012 укладено Угоду №2627 про умови користування надрами з метою видобування габро, яка є невід`ємною частиною дозволу.

На виконання наказу Держгеонадр від 23.12.2015 №438 Державною комісією України по запасах корисних копалин при Державній службі геології та надр України листом від 15.02.2016 №87/07-1 надано перелік родовищ, по яких термін затвердження запасів перевищує 5 років, серед яких вказано і ТзОВ «Габро».

Наказом Держгеонадр від 11.01.2017 №5 «Про зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами та встановлення термінів для усунення порушень» відповідачу зупинено дію спеціального дозволу на користування надрами №2627 від 08.02.2002, у зв`язку з порушенням надрокористувачем умов користування надрами, передбачених дозволом або угодою про умови користування ділянкою надр, та надано строк для усунення порушень.

28.11.2017 Держгеонадра прийнято наказ №523 «Про затвердження Річного плану здійснення заходів державного нагляду (контролю) Державною службою геології та надр України на 2018 рік».

Наказом Держгеонадр від 12.07.2018 №243 «Про проведення планових заходів державного нагляду (контролю) Державною службою геології та надр України у серпні 2018 року» Департаменту державного геологічного контролю доручено провести планові перевірки надрокористувачів, зазначених у доданому до наказу переліку, зокрема, ТзОВ – «Габро» на предмет дотримання законодавства у сфері видобування корисних копалин (металічні руди, неметалічні корисні копалини, горючі тверді корисні копалини). Відповідно 17.08.2018 Держгеонадра надіслано відповідачу направлення на проведення перевірки у строк з 20 по 31 серпня 2018 року, а 18.07.2018 позивачем надіслано відповідачу повідомлення про проведення планової перевірки, яке було вручено йому 21.07.2018.

З метою проведення планової перевірки, 21.08.2018 службовими особами Держгеонадр здійснено виїзд за юридичною адресою відповідача, зазначеною в спеціальних дозволах на користування надрами №2627 від 08.02.2002 (34553, Рівненська обл., Сарненський р-н., с.Ясногірка, вул.Лісова,1), однак у проведенні перевірки було відмовлено, у зв`язку з відсутністю директора ТзОВ «Габро», який знаходиться на лікарняному та неможливості надання матеріалів, необхідних для перевірки, чим порушено вимоги ст.11 Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» та п.5.3 Угоди про умови користування надрами, яка є невід`ємною частиною спеціального дозволу на користування надрами №2627 від 08.02.2002, в частині обов`язку надрокористувача допускати представників Держгеонадр України для здійснення державного геологічного контролю. Додатково проведено виїзд за місцезнаходженням Ясногірського родовища та встановлено, що кар`єр затоплений водою, роботи з видобутку і вивозу корисних копалин не проводяться, будь-яка гірничо-видобувна техніка на родовищі відсутня. Вказані обставини зафіксовані позивачем в акті від 21.08.2018 №06-02/25/2018-51/п (155).

23.08.2018 позивачем складено припис №795-14/06, яким відповідачу надано строк до 24.09.2018 для усунення порушень вимог законодавства у сфері надрокористування, в частині обов`язку надрокористувача допускати представників Держгеонадр для здійснення державного геологічного контролю. Запропоновано у строк до 24.09.2018 подати в письмовій формі до Центрального міжрегіонального відділу Департаменту державного геологічного контролю Держгеонадр України матеріали згідно з додатком №1, які підтверджують факт усунення порушень. Додатком №1 до припису від 23.08.2018 №795-14/06 визначено перелік питань, які підлягають перевірці та відповідний перелік документів до них.

28.09.2019, у зв`язку з не виконанням в установлений строк відповідачем припису щодо усунення порушень законодавства у сфері надрокористування, Центральним міжрегіональним відділом Департаменту державного геологічного контролю державної служби геології та надр України внесено подання №968-14/06 про зупинення дії спеціального дозволу на користування надрами №2627 від 08.02.2002.

Наказом Держгеонадр від 31.10.2018 №405 «Про поновлення, зупинення дії, анулювання спеціальних дозволів на користування надрами, встановлення термінів на усунення порушень та внесення змін до наказів» ТзОВ «Габро» доповнено підстави зупинення дії дозволу на користування надрами №2627 від 08.02.2002 та надано надрокористувачу 10 календарних днів для усунення порушень.

Листом від 09.11.2018 за №22587/03/14-18 Держгеонадра повідомило відповідача про внесення змін до наказу Держгеонадр від 11.01.2017 №5 в частині доповнення підстав для зупинення дії дозволу наказом від 31.10.2018 №405 та необхідність усунення порушень протягом 10 календарних днів. Вказаний лист одержаний відповідачем 28.12.2018.

14.12.2018, у зв`язку з не усуненням в установлений строк ТзОВ «Габро» порушень законодавства, що призвели до зупинення дії спеціального дозволу на користування надрами, Центральним міжрегіональним відділом Департаменту державного геологічного контролю державної служби геології та надр України внесено подання №1591-14/06 про анулювання дії спеціального дозволу №2627 від 08.02.2002.

04.01.2019 Держгеонадра надіслало відповідачу лист за №271/03/14-19, в якому просило надати у 15 денний строк власну позицію (згоду/незгоду) на припинення права користування надрами, згідно з спеціальними дозволами на користування надрами 2627 вд 08.02.2002, який був вручений відповідачу 17.01.2019.

Розглядаючи спір судом першої інстанції правильно зазначено, що згідно зі ст.19 Кодексу України про надра, надра надаються у користування підприємствам, установам, організаціям і громадянам лише за наявності у них спеціального дозволу на користування ділянкою надр. Право на користування надрами засвідчується актом про надання гірничого відводу.

Статтею 60 Кодексу України про надра передбачено, що державний контроль і нагляд за веденням робіт по геологічному вивченню надр, їх використанням та охороною спрямовані на забезпечення додержання всіма державними органами, підприємствами, установами, організаціями та громадянами встановленого порядку користування надрами, виконання інших обов`язків щодо охорони надр, встановлених законодавством України. Згідно з ч.1 ст.61 Кодексу України про надра державний контроль за геологічним вивченням надр (державний геологічний контроль) та раціональним і ефективним використанням надр України здійснюється центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр.

Відповідно до Положення про Державну службу геології та надр України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30.12.2015 №1174, Державна служба геології та надр України (Держгеонадра) є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра екології та природних ресурсів і який реалізує державну політику у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр.

Крім того, суд вірно вказав, що питання надання спеціальних дозволів на користування надрами (далі - дозволи) у межах території України, її континентального шельфу та виключної (морської) економічної зони, а також визначає процедуру продовження строку дії, переоформлення, видачі дубліката, зупинення дії чи анулювання дозволу та внесення до нього змін врегульовані Порядком надання спеціальних дозволів на користування надрами, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30.05.2011 №615 (далі – Порядок № 615).

Відповідно до п.10 Порядку № 615 невід`ємною частиною дозволу є угода про умови користування надрами, що укладається між органом з питань надання дозволу і надрокористувачем і містить програму робіт, яка оформляється як додаток, та особливі умови надрокористування, що передбачають: вимоги до ефективності робіт; сучасні технології видобування та переробки корисних копалин; порядок видобування корисних копалин, зокрема з метою запобігання негативним екологічним наслідкам і забезпечення безпеки забудованих територій; види, обсяги і строки виконання робіт на ділянці надр; підстави для припинення діяльності, пов`язаної з використанням ділянки надр.

Відповідно до п.22 цього ж Порядку № 615 дія дозволу може бути зупинена органом з питань надання дозволу безпосередньо або за поданням Мінприроди з підстав, передбачених Законом України «Про оцінку впливу на довкілля», центральних органів виконавчої влади, що реалізують державну політику у сфері здійснення державного гірничого нагляду, епідеміологічного нагляду (спостереження), державного нагляду (контролю) за додержанням вимог законодавства у сфері охорони навколишнього природного середовища, органів місцевого самоврядування, органів ДФС у разі: 1) порушення надрокористувачем умов користування надрами, передбачених дозволом або угодою про умови користування ділянкою надр; 2) виникнення внаслідок проведення робіт, пов`язаних з користуванням ділянкою надр, безпосередньої загрози життю чи здоров`ю працівників або населення; 4) невиконання в установлений строк приписів уповноважених органів щодо усунення порушень законодавства у сфері надрокористування або охорони навколишнього природного середовища; 5) наявності підстав, передбачених Законом України «Про санкції».

Пунктом 23 Порядку № 615 визначено, що право користування надрами припиняється з підстав та у порядку, передбаченому Кодексом України про надра та Законом України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності».

Частиною 7 статті 4-1 Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності» від 06.09.2005 № 2806-IV (далі – Закон №2806-IV) визначено, що дозвільний орган, що видав документ дозвільного характеру, може звернутися до адміністративного суду з позовом про застосування заходу реагування у виді анулювання документа дозвільного характеру за наявності хоча б однієї з таких підстав: 1) встановлення факту надання в заяві про видачу документа дозвільного характеру та документах, що додаються до неї, недостовірної інформації; 2) здійснення суб`єктом господарювання певних дій щодо провадження господарської діяльності або видів господарської діяльності, на які отримано документ дозвільного характеру, з порушенням вимог законодавства, щодо яких дозвільний орган видавав припис про їх усунення із наданням достатнього часу для їх усунення. Законом можуть передбачатися інші підстави для анулювання документа дозвільного характеру.

Відповідно до ч.ч. 1,2 ст.26 Кодексу України про надра право користування надрами припиняється у разі: 1) якщо відпала потреба у користуванні надрами; 2) закінчення встановленого строку користування надрами; 3) припинення діяльності користувачів надр, яким їх було надано у користування; 4) користування надрами з застосуванням методів і способів, що негативно впливають на стан надр, призводять до забруднення навколишнього природного середовища або шкідливих наслідків для здоров`я населення; 5) використання надр не для тієї мети, для якої їх було надано, порушення інших вимог, передбачених спеціальним дозволом на користування ділянкою надр; 6) якщо користувач без поважних причин протягом двох років, а для нафтогазоперспективних площ та родовищ нафти та газу - 180 календарних днів не приступив до користування надрами; 7) вилучення у встановленому законодавством порядку наданої у користування ділянки надр. Право користування надрами припиняється органом, який надав надра у користування, а у випадках, передбачених пунктах 4, 5, 6 цієї статті, у разі незгоди користувачів, - у судовому порядку. При цьому, питання про припинення права користування земельною ділянкою вирішується у встановленому земельним законодавством порядку.

Право користування надрами припиняється органом, який надав надра у користування, самостійно або у судовому порядку. У разі відсутності спору відповідач має право у випадках, передбачених пунктами 1, 2, 3, 7 частини 1 статті 26 Кодексу України про надра, самостійно припиняти право користування надрами, а у випадках, передбачених пунктами 4, 5, 6 цієї статті, у разі незгоди користувачів це право припиняється у судовому порядку.

Аналогічний правовий висновок викладено в постановах Верховного Суду від 10.05.2018 у справі № 802/4846/13-а та від 26.06.2018 у справі № 802/923/14-а.

З огляду на те, що ТзОВ «Габро», не надало згоду на припинення права користування надрами і від нього не надходила будь-яка інформація відносно вказаного питання, то суд першої інстанції вірно вважав, що наявні підстави для припинення цього права в судовому порядку. Аналогічна позиція викладена і в у постанові Верховного Суду від 03.05.2018 у справі №812/1074/17

У даній спірній ситуації судом першої інстанції з?ясовано, що підставою для зупинення дії спеціального дозволу на користування надрами від 08.02.2002 №2627 та, як наслідок, звернення позивача до суду з даним позовом, стало не усунення відповідачем порушень, зазначених у приписі від 23.08.2018, який винесено посадовою особою Держгеонадр за наслідками державного контролю, згідно з актом про недопущення до перевірки від 21.08.2018, а саме: недопущення посадових осіб Держгеонадра України до здійснення заходів державного нагляду (контролю) та недотримання вимог Угоди про умови користування надрами, яка є невід`ємною частиною спеціального дозволу на користування надрами від 08.02.2002 №2627, в частині обов`язку надрокористувача допускати представників Держгеонадра України для здійснення державного геологічного контролю. Проте, такі підстави для анулювання спеціального дозволу не передбачені п. 4, 5, 6 ч.1 ст.26 Кодексу України про надра та ч.7 ст. 4-1 Закону №2806-IV.

Відмовляючи у задоволенні позовних вимог судом першої інстанції також вірно враховано, що згідно ст. 7 Закону України від 05.04.2007 року № 877-V «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» (далі - Закон №877-V) для здійснення планового або позапланового заходу орган державного нагляду (контролю) видає відповідний наказ, який має містити найменування суб`єкта господарювання, щодо якого буде здійснюватися захід, і предмет перевірки, та на підставі якого оформляється посвідчення (направлення) на проведення заходу, що підписується керівником або заступником керівника органу державного нагляду (контролю) (із зазначенням прізвища, ім`я та по батькові) і засвідчується печаткою. Перед початком перевірки суб`єкта господарювання посадові особи, які проводять перевірку, пред`являють керівнику суб`єкта господарювання або уповноваженій ним особі направлення та службове посвідчення, що засвідчує посадову особу, і надають суб`єкту господарювання копію направлення на перевірку, а також інформують цих осіб про мету перевірки. Крім того, цією ж нормою встановлено, що за результатами здійснення планового або позапланового заходу посадова особа органу державного нагляду (контролю) складає акт. У разі необхідності вжиття інших заходів реагування орган державного нагляду (контролю) протягом п`яти робочих днів з дня завершення здійснення заходу державного нагляду (контролю) складає припис, розпорядження, інший розпорядчий документ щодо усунення порушень, виявлених під час здійснення заходу.

Припис - обов`язкова для виконання у визначені строки письмова вимога посадової особи органу державного нагляду (контролю) суб`єкту господарювання щодо усунення порушень вимог законодавства. Припис не передбачає застосування санкцій щодо суб`єкта господарювання. Припис видається та підписується посадовою особою органу державного нагляду (контролю), яка здійснювала перевірку.

Частиною 1 статті 12 Закону № 877-V встановлено, що невиконання приписів, розпоряджень або інших розпорядчих документів щодо усунення порушень вимог законодавства, виявлених під час здійснення заходу державного нагляду (контролю), тягне за собою застосування до суб`єкта господарювання штрафних санкцій у порядку, встановленому законом.

З урахуванням зазначених норм, суд першої інстанції правильно вважав, що Держгеонадра уповноважене здійснювати державний геологічний контроль суб`єктів господарювання у формі планових та позапланових перевірок, які проводяться з метою виявлення та запобігання порушенням вимог законодавства у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр. Результати таких перевірок оформлюються у формі акта, а у разі необхідності вжиття інших заходів, зокрема, у вигляді припису з конкретною вимогою щодо усунення порушень, виявлених під час здійснення заходу. Отже, законодавством чітко врегульовано порядок встановлення порушень надрокористувачем умов користування надрами, відповідно до якого встановлення таких порушень можливе лише в ході проведеної перевірки, результати якої відображаються в акті, за наслідками її проведення, що підтверджує невиконання умов користування надрами та є підставою вжиття Держгеонадрами заходів для усунення виявлених порушень, шляхом зупинення дії дозволу на спеціальне використання надр, чи притягнення до відповідальності.

Згідно з ч.2 ст.24 Кодексу України про надра користувачі надр зобов`язані: 1) використовувати надра відповідно до цілей, для яких їх було надано; 2) забезпечувати повноту геологічного вивчення, раціональне, комплексне використання та охорону надр; 3) забезпечувати безпеку людей, майна та навколишнього природного середовища; 4) приводити земельні ділянки, порушені при користуванні надрами, в стан, придатний для подальшого їх використання у суспільному виробництві; 4-1) надавати та оприлюднювати інформацію про загальнодержавні та місцеві податки і збори, інші платежі, а також про виробничу (господарську) діяльність, необхідну для забезпечення прозорості у видобувних галузях, відповідно до порядку, затвердженого Кабінетом Міністрів України; 5) виконувати інші вимоги щодо користування надрами, встановлені законодавством України та угодою про розподіл продукції.

Частиною 11 статті 4 Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» №877-V визначено, що плановий чи позаплановий захід повинен здійснюватися у присутності керівника або його заступника, або уповноваженої особи суб`єкта господарювання. Разом з тим, ст.11 цього Закону покладає на суб`єкта господарювання обов`язок під час здійснення державного нагляду (контролю), зокрема, щодо допуску посадових осіб органу державного нагляду (контролю) до здійснення заходів державного нагляду (контролю) за умови дотримання порядку здійснення державного нагляду (контролю), передбаченого цим Законом.

З огляду на це, суд правильно вказав, що однією з підстав зупинення, припинення дії дозволу на спеціальне використання надр є порушення надрокористувачем умов та порядку користування надрами, невиконання обов`язків, визначених Кодексом України про надра.

З акту про недопущення до перевірки судом встановлено, що 21.08.2018 перевірка не була проведена, оскільки інспектором з охорони праці ТзОВ «Габро» було відмовлено у проведенні перевірки на підставі відсутності директора ТзОВ «Габро», який знаходиться на лікарняному та неможливості надання матеріалів, необхідних для перевірки.

Враховуючи, що відповідно до ст.4 зазначеного вище Закону № 877-V плановий захід повинен здійснюватися у присутності керівника або його заступника, або уповноваженої особи суб`єкта господарювання, то зазначення в такому акті про виявлені за відсутності директора чи іншої уповноваженої відповідачем особи на території Ясногірського родовища обставини того, що кар`єр затоплений водою, роботи з видобутку і вивозу корисних копалин не проводяться, будь-яка гірничо-видобувна техніка на родовищі відсутня, суд першої інстанції підставно вважав, що  вказані обставини не можуть бути належними доказами використання відповідачем надр не для тієї мети, для якої їх було надано, порушення інших вимог, передбачених спеціальним дозволом на користування надрами. Більше того, у матеріалах справи відсутній акт перевірки відповідача, який свідчив би про допущене ним порушення вимог у сфері надрокористування, а складання акта про недопущення до перевірки не може свідчити про виявлення у суб`єкта господарювання порушень вимог законодавства у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр, оскільки такий засвідчує лише факт неможливості здійснення такого заходу та, як наслідок, відсутності результату державного геологічного контролю із зазначених у ньому підстав.

Оскільки, проведення планового заходу відносно відповідача не відбулося з підстав неможливості його проведення, його результат повинен бути оформлений у вигляді припису із зобов`язанням допуску посадових осіб органу до державного нагляду (контролю), який в силу вимог ч.8 ст.7 Закону №877-V є обов`язковою для виконання у визначені строки письмовою вимогою посадової особи органу державного нагляду (контролю) суб`єкту господарювання щодо усунення порушень вимог законодавства.

Як встановлено судом першої інстанції, за наслідками виїзду для здійснення державного нагляду (контролю) ТзОВ «Габро», та на виконання вимог Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» посадовою особою Держгеонадр було складено припис від 23.08.2018 №795-14/06, з якого слідує, що такий складено у зв`язку із недопуском посадових осіб Держгеонадр до здійснення заходів державного нагляду (контролю), а також невиконання умов угоди про умови користування надрами, в частині обов`язку надрокористувача допускати представників Держгеонадр для здійснення державного геологічного контролю. Разом з тим, вказаним приписом встановлено відповідачу строк до 24.09.2018 для надання до Центрального міжрегіонального відділу Департаменту державного геологічного контролю Держгеонадр України матеріалів, згідно з додатком №1 до даного припису. При цьому, у зазначеному додатку міститься таблиця з загальним переліком питань, що підлягають перевірці та документів відповідно до поставлених питань. Тобто, вимоги вказаного припису стосуються не усунення суб`єктом господарювання порушень вимог законодавства, шляхом допуску посадових осіб Держгеонадр до здійснення заходів державного нагляду (контролю), а надання певних документів та матеріалів, що безпосередньо стосуються питань, які підлягають перевірці.

Враховуючи викладене, суд першої інстанції правильно вважав, що припис від 23.08.2018 №795-14/06, який сформовано без вимоги усунення суб`єктом господарювання порушень вимог законодавства, не є доказом того, що відповідачем порушено умови користування надрами.

Крім того, наказом Міністерства екології та природних ресурсів України від 28.03.2013 №133, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 05.04.2013 №563/23095 «Про затвердження форм документів у сфері здійснення державного геологічного контролю» було затверджено форми документів у сфері здійснення державного геологічного контролю, в тому числі пунктом 1.12 затверджено форму припису, який видається Державною службою геології та надр.

Так, затверджена Міністерством екології та природних ресурсів України форма припису має містити такі обов`язкові реквізити: реквізити спеціального дозволу на користування надрами, виданого надрокористувачу; реквізити акту перевірки; перелік порушень вимог законодавства у сфері надрокористування, а саме: зміст виявлених порушень з посиланням на пункти та статті відповідних нормативно-правових актів; строк, до якого необхідно усунути виявлені порушення вимог законодавства у сфері надрокористування. Вказаний вище припис від 23.08.2018 №795-14/06 не відповідає формі, затвердженій вказаним вище наказом, оскільки його складено не на підставі акта перевірки, а на підставі актів про недопущення до проведення перевірки.

З огляду на те, що у даному спірному випадку перевірка фактично не відбулась, а припис сформовано без вимоги щодо допущення суб`єктом господарювання до такої перевірки, то суд першої інстанції обґрунтовано вважав, що позивач не може посилатися на порушення ТзОВ «Габро» законодавства про надрокористування.

Оскільки позивач не довів існування підстав для припинення права користування надрами, передбачених п.4, 5, 6 ч.1 ст.26 Кодексу України про надра та ч.7 ст.4-1 Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності»,  то суд першої інстанції дійшов правильного висновку, з чим погоджується колегія суддів, що позовні вимоги не підлягають до задоволення.

З огляду на викладене суд апеляційної інстанції вважає, що доводи апеляційної скарги не спростовують висновків суду першої інстанції, а рішення відповідає нормам матеріального та процесуального права.

Керуючись ч. 3 ст. 243, ст. 308, ст. 310, п. 1 ч. 1 ст. 315, ст. 316, ст. 321, ст. 322, ст. 325, ст. 329 КАС України, суд, -

П О С Т А Н О В И В :

апеляційну скаргу Державної служби геології та надр України залишити без задоволення, а рішення Рівненського окружного адміністративного суду від 01 липня 2019 року по справі № 460/1033/19 - без змін.

Постанова набирає законної сили з дати її прийняття та може бути оскаржена до Верховного Суду протягом тридцяти днів з дня складення повного судового рішення шляхом подання касаційної скарги безпосередньо до суду касаційної інстанції.  

Головуючий  суддя                                                             М.А. Пліш

Судді                                                                                 В.В. Гуляк

                                                                                          Т.І. Шинкар

повний текст складено 22.10.2019

Джерело: ЄДРСР 85087549
Друкувати PDF DOC
Копіювати скопійовано
Надіслати
Шукати у документі
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено:

Зачекайте, будь ласка. Генеруються посилання на нормативну базу...

Посилання згенеровані. Перезавантажте сторінку