open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
emblem

ОДЕСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД

У Х В А Л А

08 серпня 2017 р.

Справа № 488/499/17

Головуючий у суді І інстанції: Селіщева Л.І.

Колегія суддів Одеського апеляційного адміністративного суду у складі:

Головуючого

судді -

Семенюк Г.В.

судді -

Потапчук В.О.

судді -

Шеметенко Л.П.

розглянувши у письмовому провадженні у приміщенні Одеського апеляційного адміністративного суду заяву ОСОБА_5 щодо зупинення провадження по адміністративній справі за апеляційними скаргами Управління Пенсійного фонду України Корабельному районі м. Миколаєва та ОСОБА_5 на Постанову Корабельного районного суду м. Миколаєва від 16 лютого 2017 року по справі за позовом ОСОБА_5 до Управління Пенсійного фонду України Корабельному районі м. Миколаєва про визнання дій протиправними та зобов'язання вчинити певні дії, -

встановиЛА:

Позивач , звернувся до Корабельного районного суду м. Миколаєва з адміністративним позовом до Управління Пенсійного фонду України Корабельному районі м. Миколаєва про визнання дій протиправними та зобов'язання вчинити певні дії.

Постановою Корабельного районного суду м. Миколаєва від 16 лютого 2017 року адміністративний позов задоволено частково. Визнано протиправними дії Управління Пенсійного фонду України в Корабельному районі м. Миколаєва щодо відмови ОСОБА_5 у перерахунку пенсії на підставі довідки прокуратури Херсонської області № 18/234 вих-16 від 07.07.2016 року. Зобов'язано Управління Пенсійного фонду України в Корабельному районі м. Миколаєва здійснити перерахунок пенсії ОСОБА_5 на підставі довідки прокуратури Херсонської області № 18/234 вих-16 від 07.07.2016 року, починаючи з 02.09.2016 року, із розрахунку 90 відсотків від заробітку за відповідною посадою, без обмеження граничного розміру пенсії, та виплатити заборгованість, що виникає на день такого перерахунку, з урахуванням раніше проведених виплат.

12 квітня 2017 року Додатковою Постановою було доповнено резолютивну частину постанови Корабельного районного суду м. Миколаєва від 16.02.2017 року у адміністративній справі № 488/499/17 за позовом ОСОБА_5 до Управління Пенсійного фонду України в Корабельному районі м. Миколаєва про визнання дій відповідача - суб'єкта владних повноважень протиправними та зобов'язання вчинити певні дії, виклавши її у наступній редакції: „Визнано протиправними дії Управління Пенсійного фонду України в Корабельному районі м. Миколаєва щодо відмови ОСОБА_5 у перерахунку пенсії на підставі довідки прокуратури Херсонської області № 18/234 вих-16 від 07.07.2016 року. Зобов'язано Управління Пенсійного фонду України в Корабельному районі м. Миколаєва здійснити перерахунок пенсії ОСОБА_5 за правилами ч. 1 ст. 50-1 Закону України "Про прокуратуру" в редакції Закону України № 2663-ІІІ від 12.07.2001 року "Про внесення змін до Закону України "Про прокуратуру" на підставі довідки прокуратури Херсонської області № 18/234 вих-16 від 07.07.2016 року, починаючи з 02.09.2016 року, із розрахунку 90 відсотків від заробітку за відповідною посадою, без обмеження граничного розміру пенсії, та виплатити заборгованість, що виникає на день такого перерахунку, з урахуванням раніше проведених виплат та індексу інфляції.

Управління Пенсійного фонду України Корабельному районі м. Миколаєва не погодившись з постановою суду першої інстанції, подало апеляційну скаргу, в якій просить суд апеляційної інстанції скасувати постанову суду першої інстанції від 16 лютого 2017 року по справі № 488/499/17 та прийняти нову постанову, якою відмовити позивачу в задоволені адміністративного позову.

ОСОБА_5 не погодившись з постановою суду першої інстанції, подав апеляційну скаргу, в якій просить суд апеляційної інстанції скасувати постанову суду першої інстанції від 16 лютого 2017 року по справі № 488/499/17 та прийняти нову постанову, якою задовольнити позовні вимоги в повному обсязі.

03 липня 2017 року до Одеського апеляційного адміністративного суду надійшла заява ОСОБА_5 про зупинення провадження у справі № 488/499/17 до прийняття Конституційним судом України рішення з питань, що є предметом позову за цією справою.

Розглянувши вказану заяву, колегія суддів вважає, що заява підлягає задоволенню, виходячи з наступного:

З матеріалів справи вбачається, що предметом спору у даній справі є перерахунок пенсії відповідно до Закону України "Про прокуратуру" без обмежень її максимального розміру.

20.01.2017 року постановою Пленуму Верховного Суду України №2 прийнято рішення про звернення до Конституційного Суду України з конституційним поданням щодо відповідності (конституційності) абзацу шостого частини п'ятнадцятої статті 86 Закону України від 14.10.2014 №1697-VІІ "Про прокуратуру" положенням частини першої статті 8, частин другої та третьої статті 22, частин першої та третьої статті 46 Конституції України.

Відповідно до п. 3 ч. 1 ст. 156 КАС України суд зупиняє провадження у справі в разі неможливості розгляду цієї справи до вирішення іншої справи, що розглядається в порядку конституційного, адміністративного, цивільного, господарського чи кримінального судочинства, - до набрання законної сили судовим рішенням в іншій справі.

Так, згідно ч. 2 ст. 61 Закону України "Про Конституційний Суд України" від 16 жовтня 1996 року № 422/96-ВР, Конституційний Суд України може визнати неконституційним правовий акт повністю або в окремій його частині.

Закони, інші правові акти, їх окремі положення, визнані рішенням Конституційного Суду України такими, що не відповідають Конституції України (неконституційними), втрачають чинність з дня ухвалення відповідного рішення (ч. 2 ст. 152 Конституції України).

Зі змісту положень частини 5 статті 9 Кодексу адміністративного судочинства України право на звернення до Верховного Суду України в суду з'являється у випадку виникнення в суду сумніву під час розгляду справи щодо відповідності закону чи іншого правового акта Конституції України, вирішення питання про конституційність якого належить до юрисдикції Конституційного Суду України.

Тобто, факт звернення до Верховного Суду України, а останнім до Конституційного Суду України свідчить про наявність сумніву у суду щодо відповідності закону Конституції України.

Одним з основоположних принципів адміністративного судочинства є, зокрема, принцип законності, який полягає у тому, що суд вирішує справи відповідно до Конституції та законів України, а також міжнародних договорів, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України.

Виникнення сумнівів у відповідності закону Конституції України фактично унеможливлює розгляд справи із дотриманням основоположних і фундаментальних принципів адміністративного судочинства.

При цьому, колегією суддів враховується, що Конституційний Суд України в пп. 3.1 п. 3 мотивувальної частини рішення від 29.06.2010 №17-рп/2010 зазначив, що одним із елементів верховенства права є принцип правової визначеності, у якому стверджується, що обмеження основних прав людини та громадянина і втілення цих обмежень на практиці допустиме лише за умови забезпечення передбачуваності застосування правових норм, встановлених такими обмеженнями.

За результатами розгляду конституційного подання щодо відповідності (конституційності) абзацу шостого частини п'ятнадцятої статті 86 Закону України "Про прокуратуру" правове регулювання суспільних відносин, пов'язаних з розміром пенсії, в залежності від рішення Конституційного Суду може змінитися. Вказане свідчить про істотність результатів розгляду судом конституційної юрисдикції подання Верховного Суду України для прийняття законного та обґрунтованого рішення у даній адміністративній справі.

Поряд з цим, колегією суддів враховується, що оскільки процесуальний закон не містить норм, які визначали подальші процесуальні дії суду при зверненні до Верховного Суду України, вказану прогалину було усунуто приписами Постанови Пленуму Верховного Суду України від 01.11.1996 року №9 "Про застосування Конституції України при здійсненні правосуддя", в абзаці 2 пункту 2 якої закріплено, що у разі невизначеності в питанні про те, чи відповідає Конституції України застосований закон або закон, який підлягає застосуванню в конкретній справі, суд за клопотанням учасників процесу або за власною ініціативою зупиняє розгляд справи і звертається з мотивованою ухвалою (постановою) до Верховного Суду України, який відповідно до ст. 150 Конституції може порушувати перед Конституційним Судом України питання про відповідність Конституції законів та інших нормативно-правових актів. Таке рішення може прийняти суд в будь-якій стадії розгляду справи.

Враховуючи вище викладене, колегія суддів приходить до висновку, що заява ОСОБА_5 про зупинення провадження у справі підлягає задоволенню, а апеляційне провадження з перегляду оскаржуваної постанови суду першої інстанції - зупиненню, до вирішення Конституційним Судом України подання Верховного Суду України, викладеного в постанові Пленуму Верховного Суду України від 20.01.2017 №2 "Про звернення до Конституційного Суду України з конституційним поданням щодо відповідності (конституційності) абзацу шостого частини п'ятнадцятої статті 86 Закону України від 14.10.2014 №1697-VІІ "Про прокуратуру" положенням частини першої статті 8, частин другої та третьої статті 22, частин першої та третьої статті 46 Конституції України".

Керуючись ст.ст. 156, 165 КАС України, колегія суддів, -

УХВАЛИЛА:

Заяву ОСОБА_5 про зупинення провадження по справі № 488/499/17, - задовольнити.

Провадження в адміністративній справі № 488/499/17 зупинити до набрання законної сили рішення Конституційного Суду України у справі за поданням Верховного Суду України щодо відповідності абзацу шостого частини п'ятнадцятої статті 86 Закону України № 1697-VII від 14.10.2014 року «Про прокуратуру» положенням частини першої статті 8, частини другої та третьої статті 22, частин першої та третьої статті 46 Конституції України.

Зобов'язати учасників судового процесу повідомити суд про усунення обставин, які зумовили зупинення провадження у справі.

Ухвала апеляційного суду набирає законної сили з моменту проголошення, проте може бути оскаржена до Вищого адміністративного суду України протягом двадцяти днів з дня набрання законної сили.

Головуючий

суддя

Г.В. Семенюк

суддя

В.О. Потапчук

суддя

Л.П. Шеметенко

Джерело: ЄДРСР 68190545
Друкувати PDF DOCX
Копіювати скопійовано
Надіслати
Шукати у документі
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено:

Зачекайте, будь ласка. Генеруються посилання на нормативну базу...

Посилання згенеровані. Перезавантажте сторінку