open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
emblem

Справа № 375/1003/13-к

Провадження № 1-кс/375/233/17

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04.08.2017 року слідчий суддя Рокитнянського районного суду Київської області Литвин О.В., за участю секретаря  Юрченко Л.В., прокурора Рокитнянського районного відділу Кагарлицької місцевої прокуратури Київської області ОСОБА_1, старшого слідчого СВ Рокитнянського ВП Миронівського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_2, розглянувши у відкритому судовому засіданні в смт.Рокитне скаргу ОСОБА_3 на постанову

 

про закриття кримінального провадження,-

ВСТАНОВИВ:

31.07.2017 року ОСОБА_3  звернувся до суду із скаргою, якою просить скасувати постанову старшого слідчого СВ Рокитнянського ВП Миронівського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_2 від 27.05.2017 року у кримінальному провадженні за ст. ч.1 ст.190 КК України, відомості щодо якого внесені за його заявою та інших акціонерів до ЄРДР за № 12012100250000054 по факту шахрайських дій керівництва ВАТ «Синявське» і що виразилося у незаконному перетворенні ВАТ «Синявське» у ТДВ «Синявське» та що у свою чергу спричинило визнання його та інших акціонерів ВАТ «Синявське» учасниками ТДВ «Синявське» без їх на те згоди та відповідно особами, що відповідають своїм майном за борги товариства.

Вважає, що таким чином було порушено вимоги ст.ст.68, 69, 80 Закону України «Про акціонерні товариства».

27.07.2017 року йому стало бути відомим, що вказане кримінальне провадження закрито 27.05.2017 року старшим слідчим СВ Рокитнянського ВП Миронівського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_2.

Таке рішення слідчого вважає незаконним і таким, що підлягає скасуванню, оскільки ним не з’ясовано викладені у заявах про злочини обставини про вчинення шахраський дій всім складом керівництва ВАТ «Синявське», а не лише ОСОБА_4, як про це зазначено у оскаржуваній постанові.

Окрім того, слідчим не звернуто уваги, що оцінку вартості акцій, яку провело ТОВ «Міжгалузевий кліринговий центр «Євроконсалтинг», фактично було проведено експертом ОСОБА_5 на підставі сертифіката від 27.06.2001 року, що вказує на те, що він не мав права проводити оцінку, оскільки відповідно до вимог ст.18 Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні» такий сертифікат видається строком три роки. Тобто, проведена оцінка не може вважатися законною, тоді як слідчий посилається на факт проведення наглядовою радою ВАТ «Синявське» оцінки акцій.

Також слідчий посилається у своїй постанові на забезпечення акціонерам права на викуп товариством їх акцій, але таке твердження є сумнівним та незаконним з огляду на незаконність проведеної оцінки акцій.

В судовому засіданні ОСОБА_3 свою скаргу підтримав та суду показав, що незаконність оскаржуваної постанови полягає в тому, що слідчим не було належним чином проведено перевірку законності здійсненої оцінки акцій ВАТ «Синявське» та обставину того, що його незаконно було включено до засновників ТДВ «Синявське», тоді як він бажав, щоб попередник останнього – ВАТ «Синявське», викупило у нього акції.

Просив скаргу задовольнити.

Старший слідчий СВ Рокитнянського ВП Миронівського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_2 просив у задоволенні скарги відмовити, посилаючись на зясування органом досудового слідства всіх обставин кримінального провадження. Разом з тим, визнав, що ним не було надано належної оцінки наявному у матеріалах кримінального провадження Звіту про оцінку акцій ВАТ «Синявське» з приводу законності її проведення та доводам скаржника щодо його незаконного включення до списку засновників ТДВ «Синявське».

Прокурор погодився з доводами скарги, визнав, що досудове розслідування проведено не у повному осбязі та просив скаргу задовольнити.

Заслухавши скаржника, старшого слідчого СВ Рокитнянського ВП Миронівського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_2, прокурора, оглянувши матеріали кримінального провадження, вважаю, що скарга обґрунтована та підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до положень  ч.1, 2 ст.9 КПК України під час кримінального провадження суд, слідчий суддя, прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий, інші службові особи органів державної влади зобов’язані неухильно додержуватися вимог Конституції України, цього Кодексу, міжнародних договорів, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, вимог інших актів законодавства.

Відповідно до  вимог ст.91 КПК України доказуванню у кримінальному провадженні  підлягають: подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення); винуватість обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення, форма вини, мотив і мета вчинення кримінального правопорушення; вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, а також розмір процесуальних витрат; обставини, які впливають на ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, характеризують особу обвинуваченого, обтяжують чи пом’якшують покарання, які виключають кримінальну відповідальність або є підставою закриття кримінального провадження; обставини, що є підставою для звільнення від кримінальної відповідальності або покарання, а сам процес доказування полягає доказування у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Обовязок доказування вказаних обставин за вимогами статті 92 згаданого Кодексу, за винятком  доказування належності та допустимості доказів, даних щодо розміру процесуальних витрат та обставин, які характеризують обвинуваченого, покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках, - на потерпілого. В даному випадку такий обов’язок покладався на старшого слідчого СВ Рокитнянського ВП Миронівського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_2, який у відповідності до ст.99 КПК України мав зібрати необхідні докази шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та інших процесуальних дій і в тому числі з ініціативи потерпілого ОСОБА_3 і про що він заявляв клопотання у кримінальному провадженні.

Як вбачається із матеріалів кримінального провадження старший слідчий СВ Рокитнянського ВП Миронівського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_2 в рамках кримінального провадження та з метою перевірки викладених у заяві про злочин обставин здобув докази проведення оцінки ВАТ «Синявське» акцій, а саме отримав Звіт про визначення ринкової вартості простої іменної акції відкритого акціонерного товариства «Синявське». Разом з тим, ним не надано належної правової оцінки цьому документу з позиції його законності. Зокрема, ним не звернуто уваги на правомірність проведення оцінки оцінювачем – ОСОБА_5 з огляду на дату виданого на його сертифіката оцінювача та положення ст.18 Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні» щодо строку дії такого сертифіката. Вказану обставину слідчий у судовому засіданні визнав, на разі, такої неповноти досудового слідства суду не пояснив.

Викладене всеціло вказує на неповне зясування органом досудового слідства всіх обставин кримінального провадження, доказів на їх підтвердження та їх оцінки як того вимагають положення ст.94 КПК України в тім, що слідчий за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінюють кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв’язку для прийняття відповідного процесуального рішення.

Викладене вказує на однобічність проведеного досудового розслідування, обставини кримінального провадження, передбачені ст.91 КПК України,  залишаються бути нез’ясованими у повному обсязі,  а тому оскаржувана постанова не може вважатися законною та підлягає скасуванню і що узгоджується з положеннями ст.307 КПК України.

Під час досудового розслідування кримінального провадження органу досудового слідства необхідно більш вимогливо поставитися до виконання вимог ст.ст. 91, 92, 99 КПК України щодо збирання та послідуючої оцінки  отриманих у кримінальному провадженні доказів з дотриманням вимог статті 94 вказаного Кодексу  з огляду на викладені у даній постанові виявлені порушення при провадженні досудового розслідування, а також з врахуванням встановлених ухвалою Колегії суддів судової палати у кримінальних справах Апеляційного суду Київської області від 16.06.2016 року (копія якої мається у матеріалах кримінального провадження – а.с. 414-416).

Керуючись ст.ст. 9,  89, 91-93, 95, 99, 225,  303, 306, 307  КПК України,

УХВАЛИВ:

Скасувати винесену 27.05.2017 року старшим слідчим СВ Рокитнянського ВП Миронівського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_2 постанову про закриття кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12012100250000054 від 29.11.2012 року.

Копію даної постанови направити до відома ОСОБА_3 та до відома і відповідного реагування Рокитнянському районному відділу Кагарлицької місцевої прокуратури Київської області.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.Литвин

Джерело: ЄДРСР 68126396
Друкувати PDF DOCX
Копіювати скопійовано
Надіслати
Шукати у документі
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено:

Зачекайте, будь ласка. Генеруються посилання на нормативну базу...

Посилання згенеровані. Перезавантажте сторінку