open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
emblem
Справа№672/507/17

Номер провадження 3/672/267/17

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15.06.2017 року Городоцький районний суд Хмельницької області в складі:

головуючого судді Сакенова Ю.К.

за участю секретаря - Ратушняк Л.В.

прокурора - Малинецького Д.А.

захисника - ОСОБА_1

розглянувши матеріали, які надійшли від Управління захисту економіки в Хмельницькій області про притягнення до адміністративної відповідальності ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, громадянки України, проживаючої АДРЕСА_1, завідуючої дошкільним навчальним закладом №3 «Казка» Городоцької міської ради Хмельницької області, за ч.1 ст.172-7, ч.2 ст.172-7 КУпАП, -

ВСТАНОВИВ:

ОСОБА _2, перебуваючи на посаді завідуючої дошкільним навчальним закладом №3 «Казка» Городоцької міської ради Хмельницької області, являючись посадовою особою юридичної особи публічного права, відповідно до підпункту «а» пункту 2 статті 3 Закону України «Про запобігання корупції», є суб'єктом відповідальності, на якого поширюється дія цього Закону, не повідомила начальника відділу освіти Городоцької районної державної адміністрації Хмельницької області про наявність у неї реального конфлікту інтересів та прийняла рішення в умовах реального конфлікту інтересів, чим вчинила адміністративні правопорушення, пов'язані з корупцією, передбачені ч.1 та ч.2 ст.172-7 КУпАП, при наступних обставинах.

Згідно примітки до статті 172-7 КУпАП суб'єктом правопорушень у цій статті є особи, зазначені у пунктах 1, 2 частини першої статті 3 Закону України «Про запобігання корупції», в тому числі керівники комунальних навчальних закладів, як посадові особи юридичної особи публічного права.

Відповідно до ч.1 ст.1 Закону України «Про запобігання корупції» №1700-УІІ від 14 жовтня 2014 року, який набрав законної сили 26.04.2015 року:

правопорушення, пов'язане з корупцією - діяння, що не містить ознак корупції, але порушує встановлені цим Законом вимоги, заборони та обмеження, вчинене особою, зазначеною у частині першій статті 3 цього Закону, за яке законом встановлено кримінальну, адміністративну, дисциплінарну та/або цивільно-правову відповідальність;

приватний інтерес - будь-який майновий чи немайновий інтерес особи, у тому числі зумовлений особистими, сімейними, дружніми чи іншими позаслужбовими стосунками з фізичними чи юридичними особами, у тому числі ті, що виникають у зв'язку з членством або діяльністю в громадських, політичних, релігійних чи інших організаціях;

реальний конфлікт інтересів - суперечність між приватним інтересом особи та її службовими чи представницькими повноваженнями, що впливає на об'єктивність або неупередженість прийняття рішень, або на вчинення чи невчинення дій під час виконання зазначених повноважень;

близькі особи - особи, які спільно проживають, пов'язані спільним побутом і мають взаємні права та обов'язки із суб'єктом, зазначеним у частині першій статті 3 цього Закону (крім осіб, взаємні права та обов'язки яких із суб'єктом не мають характеру сімейних), у тому числі особи, які спільно проживають, але не перебувають у шлюбі, а також - незалежно від зазначених умов - чоловік, дружина, батько, мати, вітчим, мачуха, син, дочка, пасинок, падчерка, рідний брат, рідна сестра, дід, баба, прадід, прабаба, внук, внучка, правнук, правнучка, зять, невістка, тесть, теща, свекор, свекруха, усиновлювач чи усиновлений, опікун чи піклувальник, особа, яка перебуває під опікою або піклуванням згаданого суб'єкта.

Відповідно до вимог ст. 28 Закону України «Про запобігання корупції» особи, зазначені у пунктах 1, 2 частини першої статті 3 цього Закону, зобов'язані: 1) вживати заходів щодо недопущення виникнення реального, потенційного конфлікту інтересів; 2) повідомляти не пізніше наступного робочого дня з моменту, коли особа дізналася чи повинна була дізнатися про наявність у неї реального чи потенційного конфлікту інтересів безпосереднього керівника, а у випадку перебування особи на посаді, яка не передбачає наявності у неї безпосереднього керівника, або в колегіальному органі - Національне агентство чи інший визначений законом орган або колегіальний орган, під час виконання повноважень у якому виник конфлікт інтересів, відповідно; 3) не вчиняти дій та не приймати рішень в умовах реального конфлікту інтересів.

Встановлено, що відповідно до ч.1 ст.20 Закону України «Про дошкільну освіту» керівництво дошкільним навчальним закладом здійснює його директор (завідуючий). Ст.31 вказаного Закону встановлено, що на посаду керівника дошкільного навчального закладу незалежно від підпорядкування, типу і форми власності призначається особа, яка є громадянином України, має відповідну вищу педагогічну освіту не нижче освітнього кваліфікаційного рівня "спеціаліст", стаж педагогічної роботи у сфері дошкільної освіти не менш як три роки, а також організаторські здібності, фізичний і психічний стан якої не перешкоджає виконанню професійних обов'язків. Керівника та заступника керівника державного і комунального дошкільного навчального закладу призначає на посаду та звільняє з посади відповідний орган управління освітою. Педагогічних та інших працівників державного і комунального дошкільного навчального закладу призначає на посади та звільняє з посад його керівник.

Так, відповідно до наказу відділу освіти Городоцької районної державної адміністрації №2 від 26.01.1998 «Про призначення ОСОБА_3», в зв'язку з передачею дитячого садка «Казка» з балансу ВАТ ВВО «Говер» на баланс міської ради ОСОБА_2 призначено на посаду завідуючої дитячим садком «Казка» порядком переводу з 27.01.1998р.

Відповідно до ст.81 ЦК України юридична особа публічного права створюється розпорядчим актом Президента України, органу державної влади, органу влади Автономної Республіки Крим або органу місцевого самоврядування.

Відповідно до статуту ДНЗ №3 «Казка», затвердженого рішенням 56 сесії Городоцької міської ради Хмельницької області від 23.10.2015 року №10 визначено, що ДНЗ №3 «Казка» знаходиться у комунальній власності Городоцької міської ради Хмельницької області. П.1.3 Статуту ДНЗ №3 «Казка» визначено, що засновником дошкільного навчального закладу є Городоцька міська рада. П.1.5. Статуту ДНЗ №3 «Казка» визначено, що дошкільний заклад є юридичною особою, має печатку і штамп установленого взірця.

У зв'язку з наведеним, ДНЗ №3 «Казка» є юридичною особою публічного права та на його завідуючу поширюються положення Закону України «Про запобігання корупції».

Відповідно до п.1.2 Посадової інструкції, затвердженої наказом начальника відділу освіти Городоцької районної державної адміністрації Хмельницької області №5 від 12.01.2016 року п.1.5 вказаної інструкції завідувач ДНЗ підпорядковується безпосередньо начальнику відділу освіти.

15.07.2016 року на розгляд завідуючої ДНЗ №3 «Казка» ОСОБА_3 надійшла заява від її внучки ОСОБА_4 про прийняття останньої тимчасово на роботу. Водночас, завідуюча ДНЗ №3 «Казка» ОСОБА_3 15.07.2016 року, перебуваючи в приміщенні ДНЗ №3 «Казка», яке знаходиться за адресою: Хмельницька область, м.Городок, вул.Терешкової, 3, в умовах реального конфлікту інтересів видала наказ №44 «Про прийняття на роботу ОСОБА_4.», на підставі якого з 15.07.2016 року її внучку ОСОБА_4 прийнято на посаду вихователя на 1,15 ставки та діловода на 0,35 ставки тимчасово на період відпустки вихователя ОСОБА_5

В подальшому, 25.07.2016 року завідуюча ДНЗ №3 «Казка» ОСОБА_3, перебуваючи в приміщенні ДНЗ №3 «Казка», яке знаходиться за адресою: Хмельницька область, м. Городок, вул.Терешкової, 3, в умовах реального конфлікту інтересів видала наказ №48 «Про продовження терміну дії трудової угоди ОСОБА_4.», яким своїй внучці, вихователю-діловоду ДНЗ №3 «Казка» ОСОБА_4 продовжила термін дії трудової угоди тимчасово з 25.07.2016 року до 15.09.2016 року.

16.09.2016 року завідуюча ДНЗ №3 «Казка» ОСОБА_3, перебуваючи в приміщенні ДНЗ № 3 «Казка», яке знаходиться за адресою: Хмельницька область, м.Городок, вул.Терешкової, 3, в умовах реального конфлікту інтересів видала наказ №63 «Про прийняття на роботу ОСОБА_4.», яким свою внучку ОСОБА_4 прийняла на посаду вихователя-діловода в ДНЗ №3 «Казка» тимчасово з 16.09.2016р. до 24.11.2016р. на період відпустки по догляду за дитиною основного працівника ОСОБА_5

24.11.2016 року завідуюча ДНЗ №3 «Казка» ОСОБА_3, перебуваючи в приміщенні ДНЗ №3 «Казка», яке знаходиться за адресою: Хмельницька область, м.Городок, вул.Терешкової, 3, видала наказ №80 «Про звільнення ОСОБА_5.», яким ОСОБА_5 звільнено з роботи 24.11.2016 року за згодою сторін, п.1 ст.36 КЗпПУ. На підставі даного наказу ОСОБА_4 продовжила працювати на посаді вихователя-діловода в ДНЗ №3 «Казка».

26.09.2016 року завідуюча ДНЗ №3 «Казка» ОСОБА_3, перебуваючи в приміщенні ДНЗ №3 «Казка», яке знаходиться за адресою: Хмельницька область, м.Городок, вул.Терешкової, 3, в умовах реального конфлікту інтересів видала наказ №68 «Про встановлення доплат окремим працівникам», яким своїй внучці - вихователю-діловоду ДНЗ № 3 «Казка» ОСОБА_4 встановила надбавку до окладу за складність і напруженість у роботі за вересень місяць у розмірі 30% від 1 ставки вихователя. На підставі даного наказу бухгалтерією Городоцької міської ради нараховано та виплачено вихователю-діловоду ДНЗ №3 «Казка» ОСОБА_4 доплату в вересні у сумі 582,9 грн.

11.10.2016 року завідуюча ДНЗ №3 «Казка» ОСОБА_3, перебуваючи в приміщенні ДНЗ №3 «Казка», яке знаходиться за адресою: Хмельницька область, м.Городок, вул.Терешкової, 3, в умовах реального конфлікту інтересів видала наказ № 94 «Про доплату окремим працівникам за перевищення планової наповненості дітей», яким своїй внучці, вихователю-діловоду ДНЗ № 3 «Казка» ОСОБА_4 встановила доплату за перевищення планової наповненості дітей у вересні 2016 року у розмірі 20% від ставки вихователя з 16.09.2016 року по 30.09.2016 року за 11 робочих днів. На підставі даного наказу бухгалтерією Городоцької міської ради нараховано та виплачено вихователю-діловоду ДНЗ №3 «Казка» ОСОБА_4 доплату в жовтні у сумі 194,3 грн.

05.12.2016 року завідуюча ДНЗ №3 «Казка» ОСОБА_3, перебуваючи в приміщенні ДНЗ №3 «Казка», яке знаходиться за адресою: Хмельницька область, м.Городок, вул.Терешкової, 3, в умовах реального конфлікту інтересів видала наказ №108 «З кадрових питань: про доплату окремим працівникам за перевищення планової наповненості дітей», яким своїй внучці, вихователю-діловоду ДНЗ №3 «Казка» ОСОБА_4 встановила доплату за перевищення планової наповненості дітей у жовтні 2016 року у розмірі 5% від ставки вихователя за 20 робочих днів та доплату за перевищення планової наповненості дітей у листопаді 2016 року у розмірі 25% від ставки вихователя за 22 робочих дня. На підставі даного наказу бухгалтерією Городоцької міської ради нараховано та виплачено вихователю-діловоду ДНЗ №3 «Казка» ОСОБА_4 доплату в грудні 2016 року у сумі 582,89 грн.

03.01.2017 року завідуюча ДНЗ №3 «Казка» ОСОБА_3, перебуваючи в приміщенні ДНЗ №3 «Казка», яке знаходиться за адресою: Хмельницька область, м.Городок, вул.Терешкової, 3, в умовах реального конфлікту інтересів видала наказ №2 «Про доплату окремим працівникам за перевищення планової наповненості дітей», яким своїй внучці, вихователю-діловоду ДНЗ №3 «Казка» ОСОБА_4 встановила доплату за перевищення планової наповненості дітей у грудні 2016 року у розмірі 20% від ставки вихователя за 22 робочих дня. На підставі даного наказу бухгалтерією Городоцької міської ради нараховано та виплачено вихователю-діловоду ДНЗ № 3 «Казка» ОСОБА_4 доплату в січні 2017 року у сумі 437,8 грн.

01.02.2017 року завідуюча ДНЗ №3 «Казка» ОСОБА_3, перебуваючи в приміщенні ДНЗ №3 «Казка», яке знаходиться за адресою: Хмельницька область, м.Городок, вул.Терешкової, 3, в умовах реального конфлікту інтересів видала наказ №13 «З кадрових питань», яким на період відпустки по догляду за дитиною вихователя ОСОБА_6, доручила своїй внучці - вихователю-діловоду ДНЗ №3 «Казка» ОСОБА_4 з 01.02.2017 року виконувати її обов'язки з оплатою 0,525 ставки. На підставі даного наказу бухгалтерією Городоцької міської ради нараховано та виплачено вихователю-діловоду ДНЗ №3 «Казка» ОСОБА_4 доплату за заміну в лютому 2017 в сумі 1515,36 грн.

01.03.2017 року завідуюча ДНЗ №3 «Казка» ОСОБА_3, перебуваючи в приміщенні ДНЗ №3 «Казка», яке знаходиться за адресою: Хмельницька область, м.Городок, вул.Терешкової, 3, в умовах реального конфлікту інтересів видала наказ №17 «Про заміну тимчасово відсутньої працівника ОСОБА_6», яким на період відпустки по догляду за дитиною з 01.03.2017 року до 31.03.2017 року вихователя ОСОБА_6 доручила своїй внучці - вихователю-діловоду ДНЗ №3 «Казка» ОСОБА_4 тимчасово виконувати її обов'язки з оплатою 0,4 ставки від її окладу. На підставі даного наказу бухгалтерією Городоцької міської ради нараховано та виплачено вихователю-діловоду ДНЗ №3 «Казка» ОСОБА_4 доплату за заміну в березні 2017 в сумі 1154,56 грн.

Таким чином, між приватним інтересом ОСОБА_3, який полягав у покращені матеріального становища її внучки ОСОБА_4 та її службових повноважень щодо можливості видавати накази про прийняття та звільнення з роботи, встановлення доплат за складність та напруженість, доручення виконання обов'язків тимчасово відсутніх працівників та встановлення доплат за перевищення планової наповненості дітей працівникам ДНЗ №3 «Казка» виник реальний конфлікт інтересів, який вплинув на об'єктивність та неупередженість при видачі вищевказаних наказів.

Однак, у порушення вимог пункту 2 частини 1 статті 28 Закону України «Про запобігання корупції» ОСОБА_3, починаючи з 15.07.2016 року не повідомила не пізніше наступного робочого дня з моменту коли дізналася чи повинна була дізнатися про наявність у неї конфлікту інтересів свого безпосереднього керівника - начальника відділу освіти Городоцької районної державної адміністрації Хмельницької області.

Своїм умисними діями ОСОБА_3 вчинила адміністративне правопорушення, пов'язане з корупцією, передбачене ч.1 ст.172-7 КУпАП, а саме: неповідомлення особою у встановлених законом випадках та порядку про наявність у неї реального конфлікту інтересів.

Згідно пунктів 3, 4 частини 1 статті 28 Закону України «Про запобігання корупції» особи, зазначені у пунктах 1, 2 частини першої статті 3 цього Закону, зобов'язані не вчиняти дій та не приймати рішень в умовах реального конфлікту інтересів, вживати заходи щодо врегулювання реального чи потенційного конфлікту інтересів.

Але, в порушення пунктів 3, 4 частини 1 статті 28 Закону України «Про запобігання корупції» ОСОБА_3, за вищевказаних обставин прийняла рішення в умовах реального конфлікту інтересів, а саме:

15.07.2016 року на розгляд завідуючої ДНЗ №3 «Казка» ОСОБА_3 надійшла заява від її внучки ОСОБА_4 про прийняття останньої тимчасово на роботу. Водночас, завідуюча ДНЗ №3 «Казка» ОСОБА_3 15.07.2016 року, перебуваючи в приміщенні ДНЗ №3 «Казка», яке знаходиться за адресою: Хмельницька область, м.Городок, вул.Терешкової, 3, в умовах реального конфлікту інтересів видала наказ №44 «Про прийняття на роботу ОСОБА_4.», на підставі якого з 15.07.2016 року її внучку ОСОБА_4 прийнято на посаду вихователя на 1,15 ставки та діловода на 0,35 ставки тимчасово на період відпустки вихователя ОСОБА_5

В подальшому, 25.07.2016 року завідуюча ДНЗ №3 «Казка» ОСОБА_3, перебуваючи в приміщенні ДНЗ №3 «Казка», яке знаходиться за адресою: Хмельницька область, м. Городок, вул.Терешкової, 3, в умовах реального конфлікту інтересів видала наказ №48 «Про продовження терміну дії трудової угоди ОСОБА_4.», яким своїй внучці - вихователю-діловоду ДНЗ № 3 «Казка» ОСОБА_4 продовжила термін дії трудової угоди тимчасово з 25.07.2016р. до 15.09.2016р.

16.09.2016 року завідуюча ДНЗ №3 «Казка» ОСОБА_3, перебуваючи в приміщенні ДНЗ №3 «Казка», яке знаходиться за адресою: Хмельницька область, м.Городок, вул.Терешкової, 3, в умовах реального конфлікту інтересів видала наказ №63 «Про прийняття на роботу ОСОБА_4.», яким свою внучку ОСОБА_4 прийняла на посаду вихователя, діловода в ДНЗ №3 «Казка» тимчасово з 16.09.2016р. до 24.11.2016р. на період відпустки по догляду за дитиною основного працівника ОСОБА_5

26.09.2016 року завідуюча ДНЗ №3 «Казка» ОСОБА_3, перебуваючи в приміщенні ДНЗ №3 «Казка», яке знаходиться за адресою: Хмельницька область, м.Городок, вул.Терешкової, 3, в умовах реального конфлікту інтересів видала наказ №68 «Про встановлення доплат окремим працівникам», яким своїй внучці, вихователю-діловоду ДНЗ № 3 «Казка» ОСОБА_4 встановила надбавку до окладу за складність і напруженість у роботі за вересень місяць у розмірі 30% від 1 ставки вихователя. На підставі даного наказу бухгалтерією Городоцької міської ради нараховано та виплачено вихователю-діловоду ДНЗ №3 «Казка» ОСОБА_4 доплату в вересні у сумі 582,90 грн.

11.10.2016 року завідуюча ДНЗ №3 «Казка» ОСОБА_3, перебуваючи в приміщенні ДНЗ №3 «Казка», яке знаходиться за адресою: Хмельницька область, м.Городок, вул. Терешкової, 3, в умовах реального конфлікту інтересів видала наказ №94 «Про доплату окремим працівникам за перевищення планової наповненості дітей», яким своїй внучці - вихователю-діловоду ДНЗ № 3 «Казка» ОСОБА_4 встановила доплату за перевищення планової наповненості дітей у вересні 2016 року у розмірі 20% від ставки вихователя з 16.09.2016р. по 30.09.2016р. за 11 робочих днів. На підставі даного наказу бухгалтерією Городоцької міської ради нараховано та виплачено вихователю-діловоду ДНЗ №3 «Казка» ОСОБА_4 доплату в жовтні у сумі 194,30 грн.

05.12.2016 року завідуюча ДНЗ №3 «Казка» ОСОБА_3, перебуваючи в приміщенні ДНЗ №3 «Казка», яке знаходиться за адресою: Хмельницька область, м.Городок, вул.Терешкової, 3, в умовах реального конфлікту інтересів видала наказ №108 «З кадрових питань: про доплату окремим працівникам за перевищення планової наповненості дітей», яким своїй внучці - вихователю-діловоду ДНЗ №3 «Казка» ОСОБА_4 встановила доплату за перевищення планової наповненості дітей у жовтні 2016 року у розмірі 5% від ставки вихователя за 20 робочих днів та доплату за перевищення планової наповненості дітей у листопаді 2016 року у розмірі 25% від ставки вихователя за 22 робочих дня. На підставі даного наказу бухгалтерією Городоцької міської ради нараховано та виплачено вихователю-діловоду ДНЗ №3 «Казка» ОСОБА_4 доплату в грудні 2016 року у сумі 582,89 грн.

03.01.2017 року завідуюча ДНЗ №3 «Казка» ОСОБА_3, перебуваючи в приміщенні ДНЗ №3 «Казка», яке знаходиться за адресою: Хмельницька область, м.Городок, вул.Терешкової, 3, в умовах реального конфлікту інтересів видала наказ №2 «Про доплату окремим працівникам за перевищення планової наповненості дітей», яким своїй внучці - вихователю-діловоду ДНЗ №3 «Казка» ОСОБА_4 встановила доплату за перевищення планової наповненості дітей у грудні 2016 року у розмірі 20% від ставки вихователя за 22 робочих дня. На підставі даного наказу бухгалтерією Городоцької міської ради нараховано та виплачено вихователю-діловоду ДНЗ № 3 «Казка» ОСОБА_4 доплату в січні 2017 року у сумі 437,8 грн.

01.02.2017 року завідуюча ДНЗ №3 «Казка» ОСОБА_3, перебуваючи в приміщенні ДНЗ №3 «Казка», яке знаходиться за адресою: Хмельницька область, м.Городок, вул.Терешкової, 3, в умовах реального конфлікту інтересів видала наказ №13 «З кадрових питань», яким на період відпустки по догляду за дитиною вихователя ОСОБА_6 доручила своїй внучці - вихователю-діловоду ДНЗ №3 «Казка» ОСОБА_4 з 01.02.2017 року виконувати її обов'язки з оплатою 0,525 ставки. На підставі даного наказу бухгалтерією Городоцької міської ради нараховано та виплачено вихователю-діловоду ДНЗ №3 «Казка» ОСОБА_4 доплату за заміну в лютому 2017 року в сумі 1515,36 грн.

01.03.2017 року завідуюча ДНЗ №3 «Казка» ОСОБА_3, перебуваючи в приміщенні ДНЗ № 3 «Казка», яке знаходиться за адресою: Хмельницька область, м.Городок, вул.Терешкової, 3, в умовах реального конфлікту інтересів видала наказ №17 «Про заміну тимчасово відсутньої працівника ОСОБА_6», яким на період відпустки по догляду за дитиною з 01.03.2017 року до 31.03.2017 року вихователя ОСОБА_6 доручила своїй внучці - вихователю-діловоду ДНЗ №3 «Казка» ОСОБА_4 тимчасово виконувати її обов'язки з оплатою 0,4 ставки від її окладу. На підставі даного наказу бухгалтерією Городоцької міської ради нараховано та виплачено вихователю-діловоду ДНЗ №3 «Казка» ОСОБА_4. доплату за заміну в березні 2017 року в сумі 1154,56 грн.

Своїм умисними діями ОСОБА_3 вчинила адміністративне правопорушення, пов'язане з корупцією, передбачене ч.2 ст.172-7 КУпАП, а саме - прийняла рішення в умовах реального конфлікту інтересів.

В судовому засіданні ОСОБА_3 свою вину у вчинених адміністративних правопорушеннях, передбачених ч.1 ст.172-7, ч.2 ст.172-7 КУпАП, визнала повністю, щиро розкаялась та пояснила, що вчинила зазначені правопорушення у зв'язку із необізнаністю із діючим законодавством. Крім того просить закрити провадження у справі за збігом строків притягнення її до адміністративної відповідальності, передбачених ст.38 КУпАП, оскільки згідно запитів Городоцької місцевої прокуратури від 09.03.2017 року правоохоронним органам ще в березні 2017 року було відомо про наявний у ОСОБА_2 конфлікт інтересів при прийнятті на роботу ОСОБА_4, тобто з часу виявлення корупційного правопорушення минуло понад три місяці.

Ознайомившись з матеріалами справи, оцінивши докази в їх сукупності, суд вважає, що ОСОБА_3 слід визнати винною у вчинені адміністративних правопорушень, передбачених ч.1 ст.172-7, ч.2 ст.172-7 КУпАП з таких підстав. Так її вина підтверджується:

- копією статуту ДНЗ № 3 «Казка» Городоцької міської ради;

- копією наказу № 2 від 26.01.1998 року «Про призначення ОСОБА_3»;

- довідкою №343 від 16.03.2017 року, виданою виконкомом Городоцької міської ради, про неповідомлення завідуючою ДНЗ № 3 «Казка» ОСОБА_3 про наявність в неї реального конфлікту інтересів при прийнятті 15.07.2016 року на посаду вихователя та діловода до вказаного закладу своєї внучки ОСОБА_4;

- листом відділу освіти Городоцької районної державної адміністрації № 01-16/257 від 16.03.2017 року про неповідомлення завідуючою ДНЗ №3 «Казка» ОСОБА_3 про наявність в неї реального конфлікту інтересів при прийнятті 15.07.2016 року на посаду вихователя та діловода до вказаного закладу своєї внучки ОСОБА_4 та про проведення роз'яснювальної роботи серед керівників дошкільних і загальноосвітніх навчальних закладів району про вимоги передбачені Законом України «Про запобігання корупції»;

- копією наказу № 44 від 15.07.2016 р.«Про прийняття на роботу ОСОБА_4.»;

- копією наказу №48 від 25.07.2016 р. «Про продовження терміну дії трудової угоди ОСОБА_4.»;

- копією наказу № 61 від 15.09.2016 р. «Про звільнення ОСОБА_4.»;

- копією наказу № 63 від 16.09.2016 р. «Про прийняття на роботуОСОБА_4»;

- копією наказу № 80 від 24.11.2016 р. «Про звільнення ОСОБА_5.»;

- копією наказу № 62 від 18.07.2016 р. «З кадрових питань»;

- розрахунково-платіжною відомістю за липень 2016 року;

- розрахунково-платіжною відомістю за серпень 2016 року;

- копією наказу № 68 від 26.09.2016 р. «Про встановлення доплат окремим

працівникам»;

- розрахунково-платіжною відомістю за вересень 2016 року;

- копією наказу №94 від 11.10.2016 «Про встановлення доплат окремим працівникам за перевищення планової наповненості дітей»;

- розрахунково-платіжною відомістю за жовтень 2016 року;

- копією наказу №108 від 05.12.2016 р. «З кадрових питань: про встановлення доплат окремим працівникам за перевищення планової наповненості дітей»;

- розрахунково-платіжною відомістю за грудень 2016 року;

- копією наказу №2 від 03.01.2017 р. «Про встановлення доплат окремим працівникам за перевищення планової наповненості дітей»;

- розрахунково-платіжною відомістю за січень 2017 року;

- копією наказу № 13 від 01.02.2017 р. «З кадрових питань»;

- розрахунково-платіжною відомістю за лютий 2017 року;

- копією наказу №17 від 01.03.2017 р. «Про заміну тимчасово відсутньої вихователя ОСОБА_6»;

- розрахунково-платіжною відомістю за березень 2017 року;

- листом відділу освіти Городоцької районної державної адміністрації № 01-16/306 від 29.03.2017 р. про неповідомлення від завідуючої та працівників ДНЗ №3 «Казка» щодо виникнення реального конфліктів інтересів відповідно до вимог Закону України «Про запобігання корупції» за період з 2015 року по теперішній час»;

- посадовою інструкцією завідуючої ДНЗ № 3 «Казка» ОСОБА_3;

- особовою карткою ОСОБА_4;

- заявою ОСОБА_4 про прийняття на роботу;

- посадовою інструкцією вихователя ДНЗ № 3 «Казка» ОСОБА_4;

- листом Городоцької міської ради №566 від 29.03.2017 р. про неповідомлення від працівників ДНЗ № 3 «Казка» щодо виникнення реального конфліктів інтересів відповідно до вимог Закону України «Про запобігання корупції» за період з 2015 року по теперішній час»;

- довідкою про доходи завідуючої ДНЗ № 3 «Казка» ОСОБА_3;

- свідоцтвом про народження ОСОБА_4 свідоцтвом про народження та одруження ОСОБА_7

Суд відхиляє вимоги ОСОБА_2 щодо закриття провадження у справі за збігом строків притягнення її до адміністративної відповідальності, передбачених ст.38 КУпАП, оскільки часом виявлення адміністративного правопорушення є час складання адміністративного протоколу, а саме: 18.04.2017 року і з цього часу до винесення судового рішення ще не пройшло три місяці.

Згідно із вимогами ч.1 ст.65 Закону України «Про запобігання корупції» за вчинення корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень особи, зазначені в частині першій статті 3 цього Закону, притягуються до кримінальної, адміністративної, цивільно-правової та дисциплінарної відповідальності у встановленому законом порядку.

Відповідно до п/п. «а», п.2 ч.1 ст.3 Закону України «Про запобігання корупції» суб'єктами, на яких поширюються дія цього Закону, є посадові особи юридичних осіб публічного права, які не зазначені в п.1 ч.1 цієї статті.

Частиною 1 статті 172-7 КУпАП передбачено адміністративну відповідальність за неповідомлення особою у встановлених законом випадках та порядку про наявність у неї реального конфлікту інтересів.

Частиною 2 статті 172-7 КУпАП передбачено адміністративну відповідальність за вчинення дій чи прийняття рішень в умовах реального конфлікту інтересів.

Згідно примітки до статті 172-7 КУпАП суб'єктом правопорушення у цій статті є особи, зазначені у пунктах 1, 2 частини першої статті 3 Закону України «Про запобігання корупції».

У цій статті під реальним конфліктом інтересів слід розуміти суперечність між приватним інтересом особи та її службовими чи представницькими повноваженнями, що впливає на об'єктивність або неупередженість прийняття рішень, або на вчинення чи не вчинення дій під час виконання вказаних повноважень.

Згідно ч. 2 ст.36 КУпАП, якщо особа вчинила кілька адміністративних правопорушень, справи про які одночасно розглядаються одним і тим же органом (посадовою особою), стягнення накладається в межах санкції, встановленої за більш серйозне правопорушення з числа вчинених. Таким чином ОСОБА_2 слід визнати винною у вчинені адміністративних правопорушень, передбачених ч.1 ст.172-7, ч.2 ст.172-7 КУпАП, та з врахуванням її щирого каяття, позитивної характеристики за місцем роботи та проживання, накласти на неї стягнення у виді штрафу в розмірі двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Керуючись ст.ст. 36, 256, 283 КУпАП, Законом України «Про запобігання корупції», суд

ПОСТАНОВИВ:

ОСОБА _2 визнати винуватою у вчиненні адміністративних корупційних правопорушень, передбачених ч.1 ст.172-7, ч.2 ст.172-7 КУпАП, та накласти на неї стягнення у виді штрафу в розмірі двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян - 3400 грн. (три тисячі чотириста гривень).

Штраф стягнути до державного бюджету.

Стягнути з ОСОБА_2 судовий збір в сумі 320 грн. в дохід держави.

Строк апеляційного оскарження даної постанови 10 днів з дня її винесення.

Суддя Ю.К.Сакенов

Джерело: ЄДРСР 67225209
Друкувати PDF DOCX
Копіювати скопійовано
Надіслати
Шукати у документі
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено:

Зачекайте, будь ласка. Генеруються посилання на нормативну базу...

Посилання згенеровані. Перезавантажте сторінку