open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
emblem
233 № 233/5371/16-ц

Р І Ш Е Н Н Я

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 лютого 2017 року Костянтинівський міськрайонний суд Донецької області у складі: головуючого судді Каліуш О. В., за участі секретаря Франчук А.О., позивача ОСОБА_1, представника відповідача ОСОБА_2, розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Костянтинівка цивільну справу за позовом ОСОБА_1 до Публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України» в особі територіально відокремленого без балансового відділення № 10004/063 філії Донецьке обласне управління АТ «Ощадбанк» про захист прав споживачів,

В С Т А Н О В И В:

Звернувшись до суду з позовом та уточнивши заявлені позовні вимоги (а.с.72-73), ОСОБА_1 просить стягнути з відповідача шкоду (збитки) за порушення приписів кредитного договору від 29.10.2015 року у розмірі 588,00 грн. у виді переплачених нею процентів, посилаючись на те, що 29 жовтня 2015 року вона уклала з відповідачем кредитний договір №1877, відповідно до умов якого отримала кредит у розмірі 8010,00 грн. для придбання енергоефективного обладнання та/або матеріалів.

Пунктами 3.8.9.,3.8.10 кредитного договору передбачено, що дострокове повернення частини кредиту здійснюється у порядку передбаченому постановою КМУ №1056 «Деякі питання використання коштів у сфері енергоефективності та енергозбереження» від 17 жовтня 2011 року (далі постанова).

Підпункт 4-1 пункту 3 постанови передбачає стимулювання населення до впровадження енергоефиктивних заходів шляхом відшкодування частини суми кредиту, залученого для придбання та/або матеріалів, до яких належить: вікна та балконні двері з енергозберігаючим склом (крім однокамерних) та відповідне додаткове обладнання і матеріали до них.

Пунктом 5 постанови регламентується порядок використання бюджетних коштів для здійснення заходів, передбачених пунктом 3 цього Порядку, та прописана така процедура де зазначається, що:

відшкодування позичальнику частини суми кредиту проводиться одноразово в таких розмірах:

30 відсотків суми кредиту на здійснення заходу, передбаченого підпунктом 4-1 пункту 3 цього Порядку, але не більше як 140000,00 грн. за одним кредитним договором.

У разі коли позичальником є фізична особа, якій в установленому законодавством порядку призначено субсидію для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, відшкодування такому позичальнику частини суми кредиту здійснюється одноразово в таких розмірах:

70 відсотків суми кредиту на здійснення заходу, передбаченого підпунктом 4-1 пункту 3 цього порядку, але не більш як 140000,00 грн. за одним кредитним договором.

За кожним заходом, передбаченим підпунктами 3,4 і 4-1 підпункту 3 цього Порядку позичальник може отримати таке відшкодування лише один раз протягом одного бюджетного періоду.

Підпунктом 4 п.5 постанови передбачено, що для здійснення заходів, передбачених підпунктами 3,4 і 4-1 пункту 3 цього Порядку, Держенергоефективність щомісяця до 25 числа наступного періоду на підставі укладених договорів про взаємодію з публічними акціонерними товариствами «Державний ощадний банк України» та зведеного реєстру позичальників, які мають право на отримання відшкодування передбаченого підпунктами 3,4 і 4-1 пункту 3 цього Порядку, перераховує бюджетні кошти, що підлягають відшкодуванню позичальникам, на рахунки відповідних уповноважених установ для погашення частинами суми кредиту.

Для отримання позичальниками відшкодування частини суми кредиту уповноважені установи подають Держенергоефиктивності щомісяця до 20 числа наступного періоду два примірники зведеного реєстру позичальників, які мають право на отримання відшкодування передбаченого підпунктами 3,4 і 4-1 пункту 3 цього порядку.

У разі коли позичальником є фізична особа, якій в установленому законодавством порядку призначено субсидію для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, обов’язковою умовою для включення уповноваженою установою відомостей до зведеного реєстру позичальників є подання таким позичальником, крім копії документів, що підтверджують цільове використання кредитних коштів, копії документа (повідомлення або довідки тощо), що підтверджує призначення субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг.

Для заходу, передбаченого підпунктом 3 пункту 3 цього Порядку, до копій документів, що підтверджують, цільове використання кредитних коштів, належать акти виконаних робіт та /або інші документи, що підтверджують факт впровадження енергоефективного обладнання та/або матеріалів.

Згідно п. 5 постанови за кожним із заходів, передбачених підпунктами 3,4 і 4-1 пункту 3 цього Порядку, уповноважені установи формують окремий зведений реєстр позичальників, який повинен містити відомості в тому числі і відомості про призначення фізичній особі - позичальнику субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг (у разі коли позичальником є одержувач такої субсидії), що відповідно впливає на суму відшкодування.

Після придбання вікон з енергозберігаючим склом в кількості 3,984 м.кв., вона 27.11.2015 року подала відповідачу відповідний акт приймання – передачі майна, та 02.12.2015 року подала копію повідомлення про призначення їй субсидії з жовтня 2015 року.

Проте відповідач, у порушення приписів постанови, не вніс до реєстру відомості про те, що вона отримує субсидію, в зв’язку з чим енергоефективність перерахувало відшкодування за її кредитним договором у розмірі 30% тобто 2403,00 грн., хоча вона повинна була отримати відшкодування у розмірі 5607,00 грн., внаслідок чого їй був заподіяний збиток у розмірі 3204,00 грн. Зазначену суму відповідач відшкодував їй в добровільному порядку.

Проте, відповідачем не відшкодовані проценти у розмірі 588,00 грн., які вона переплатила на суму 3204,00 грн. у період з березня по листопад 2016 року.

Позивач ОСОБА_1 у судовому засіданні заявлені позовні вимоги підтримала в повному обсязі з підстав, наведених у позовній заяві, додавши, що при укладенні кредитного договору відповідач, в порушення умов Закону України «Про захист прав споживачів», не проінформував її про умови програми «Ощадний Дім», зокрема про те, що вона при укладенні кредитного договору має подати довідку про призначення їй субсидії, що призвело до порушення її прав. Просила позов задовольнити в повному обсязі.

Представник відповідача ОСОБА_2 у судовому засідання позовні вимоги ОСОБА_1 не визнала в повному обсязі, підтримала заперечення надані у письмовій формі, пояснивши, що відповідно до умов укладеного між сторонами кредитного договору № 1877 від 29.10.2015 року, відповідач взяв на себе зобов’язання щодо:

-надання кредиту позичальнику на умовах кредитного договору;

-забезпечення консультаціями позичальника щодо порядку видачі кредиту та виконання умов договору;

-надання довідки про стан заборгованості на вимогу позичальника;

-повідомлення позичальника про перехід права вимоги за цим договором до третьої особи, якщо таке станеться;

-забезпечення дотримання вимог законодавства щодо збереження інформації.

Взяті на себе зобов’язання за кредитним договором відповідач виконав у повному обсязі та належним чином.

П.п. 3.8.9.-3.8.10 кредитного договору, на які посилається позивач, регламентують порядок зменшення суми кредиту на суму відшкодування, отриманого ним в розмірі та в порядку, визначеному Порядком використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення заходів щодо ефективного використання енергетичних ресурсів та енергозбереження, затвердженим постановою КМУ від 17 жовтня 2011 року № 1056.

Таке зменшення суми кредиту позивача відбулося 15 березня 2016 року, що вбачається з випискою по рахунку 22039106058891 від 07.11.2016 року.

Що стосується розміру відшкодування суми кредиту, зазначила, що Порядком 1056 передбачено, що відшкодування позичальнику частини суми кредиту проводиться одноразово в таких розмірах:

30 % суми кредиту на придбання енергоефективного обладнання, та у разі коли позичальником є фізична особа, якій в установленому законодавством порядку призначено субсидію для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, - 70 відсотків суми кредиту (абзац 9,11 п.п.4 п.5 Порядку 1056).

На виконання вимог п. 5 Порядку 1056 ОСОБА_3 уклав з відповідачем договір про взаємодію від 20.10.2014 року № 40, яким встановлені основні права та обов’язки відповідача та зазначений конкретний, більш детальний порядок складання та подання відповідних зведених реєстрів позичальників відповідачем ОСОБА_3, а також умови, за яких відбувається відшкодування.

На момент виникнення відносин між сторонами, діяла редакція договору про взаємодію, яка була прийнята підписанням Додаткового договору №1 від 21.05.2015 року до Договору про взаємодію № 40 від 20.10.2014 року, з урахуванням положень Додаткового договору №4 від 08.09.2015 року.

Предметом цього договору є врегулювання відносин, що виникають між сторонами в процесі взаємодії при здійсненні відшкодування частини суми кредиту, наданого банком позичальником для придбання енергоефективного обладнання та/або матеріалів.

Згідно із ч.2 п.п.п3.5.1 п. 3.5. «Порядок формування Зведених реєстрів позичальників» відповідач зобов’язаний щомісячно до 20 числа наступного періоду надати ОСОБА_3 два примірника Зведеного реєстру позичальників, що повинен містити «…інформацію про позичальників банку, з якими укладено кредитні договору та які отримали за ними кредитні кошти для придбання Котлів та Енергоефиктивного обладнання та/або матеріалів і подали до Банку документи на підтвердження цільового використання вказаних кредитних коштів та копії документів, що на дату прийняття рішення банком підтверджують призначення установленому законодавством порядку субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг фізичним особам».

Відповідно до наданих позивачем документів, для підтвердження своїх прав на отримання відшкодування, то виходячи з наявних у відповідача доказів, на момент прийняття відповідачем рішення про надання позивачу кредиту, останній надав та оформив станом на 28.10.2015 року такі документи: кредитна заявка, повідомлення про умови кредитування, копія паспорту позичальника, копія довідки про надання ІПН, заява на відкриття рахунку.

27.11.2015 року, позивач надав копію акту приймання – передачі майна №1 за Договором №192/11-15 від 02.11.2015 року, який підтверджує цільове використання кредиту, після чого інформація про позичальника була внесена відповідачем до Зведеного реєстру.

02.12.2015 року позивач надав довідку від 25.11.2015 року про призначення субсидії з жовтня 2015 року. Але, як вбачається з дати видачі зазначеної довідки – 25.11.2015 року, - така довідка ніяк не могла бути наданою позивачем відповідачу на момент прийняття останнім рішення про надання кредиту.

З огляду на те, що питання коли конкретно позичальники повинні надати документи, що підтверджують отримання ними субсидій Порядком 1056 не врегульовано, але таке питання вирішено договором про взаємодію – на момент прийняття рішення банком про надання кредиту,- вважає, що відповідач діяв у повній відповідності до встановленого порядку.

Законодавець окремо й чітко зауважує лише на тому, що обов’язковою умовою для включення уповноваженою установою/банком відомостей до зведеного реєстру позичальників є подання таким позичальником до уповноваженої установи/ банку копій документів, що підтверджується цільове використання кредитних коштів, відповідно до умов кредитного договору. А саме: п.п.п4) п.5 Порядку 1056, передбачено: «Для отримання позичальниками відшкодування частини суми кредиту уповноважені установи подають ОСОБА_3 щомісяця до 20 числа наступного періоду два примірники зведеного реєстру позичальників, які мають право на отримання відшкодування, передбаченого підпунктами 3,4 і 4-1 пункту 3 цього Порядку. Позичальники, що отримали в звітному місяці кредит, але не подали до уповноваженої установи визначені умовами кредитного договору документи, що підтверджують цільове використання кредитних коштів, включаються уповноваженою установою таких документів». Тобто річ про те, що документи при призначення субсидії, можуть бути донесені позичальником пізніше – не йде. Буквальне тлумачення норми права , визначеної Порядком 1056, дозволяє зробити висновок про те, що позичальник повинен користуватися правом на призначення субсидії на момент отримання кредиту, а не після цього.

На момент прийняття рішення відповідачем про надання позивачу кредиту, у ОСОБА_1 ще не було довідки про призначення їй субсидії, бо така довідка датована 25.11.2015 року, а відповідне рішення про надання кредиту було прийняте відповідачем 28.10.2015 року.

Тож підстав для відшкодування позивачу 588 грн. надміру сплачених відсотків не має. Просила у задоволенні позовних вимог відмовити в повному обсязі.

Дослідивши всі обставини у справі та перевіривши їх доказами, допитавши свідків ОСОБА_4, ОСОБА_5, суд вважає, що у задоволенні позовних вимог ОСОБА_1 слід відмовити з таких підстав.

17 жовтня 2011 року Кабінетом Міністрів України прийнято постанову № 1056, якою затверджено Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджету для здійснення заходів щодо ефективного використання енергетичних ресурсів та енергозбереження, який визначає механізм використання передбачених у спеціальному фонді державного бюджету коштів, що отримані від Європейського Союзу у рамках виконання Угоди про фінансування програми «Підтримка виконання Енергетичної стратегії України в галузі енергоефективності та відновлювальних джерел енергії» та коштів, передбачених у загальному фонду бюджету для здійснення заходів щодо ефективного використання енергетичних ресурсів та енергозбереження (далі Порядок).

Відповідно до підпункту 4-1 пункту 3 Порядку (в редакції чинній на момент виникнення спірних відносин) бюджетні кошти використовуються за програмою «Реалізація Державної цільової економічної програми енергоефективності на 2010-2015 роки» з урахуванням положень Меморандуму між Україною та Європейським Союзом про порозумінні щодо співробітництва в енергетичній галузі від 01 грудня 2005 року та Енергетичної стратегії України на період до 2030 року, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 24 липня 2013 року № 1071, і спрямовуються на здійснення заходів, що передбачені Державною цільовою економічною програмою енергоефективності і розвитку сфери виробництва енергоносіїв з відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива на 2010-2015 роки, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 01 березня 2010 року № 243 (далі-Програма), зокрема, для стимулювання населення до впровадження енергоефективних заходів шляхом відшкодування частини суми кредиту, залученого для придбання енергоефективного обладнання та/або матеріалів, до яких належать вікна та балконні двері з енергозберігаючим склом (крім однокамерних) та відповідне додаткове обладнання і матеріали до них.

Пунктом 5 Порядку визначена процедуру, за якою здійснюється використання бюджетних коштів та, зокрема, передбачено, що для здійснення заходів, передбачених підпунктами 3, 4 і 4-1 пункту 3 цього Порядку, ОСОБА_3 щомісяця до 25 числа наступного періоду на підставі укладених договорів про взаємодію з публічними акціонерними товариствами «Державний ощадний банк України», «Державний експортно-імпортний банк України», публічним акціонерним товариством акціонерний банк «Укргазбанк» (далі - уповноважені установи) та зведеного реєстру позичальників, які мають право на отримання відшкодування, передбаченого підпунктами 3, 4 і 4-1 пункту 3 цього Порядку, перераховує бюджетні кошти, що підлягають відшкодуванню позичальникам, на рахунки відповідних уповноважених установ для погашення частини суми кредиту. Уповноважені установи протягом трьох робочих днів перераховують такі кошти на розрахункові рахунки відповідних позичальників, що відкриті в уповноважених установах, для погашення частини суми кредиту.

Кредит надається позичальникам в національній валюті уповноваженими установами на здійснення заходів, передбачених підпунктами 3, 4 і 4-1 пункту 3 цього Порядку.

Для отримання позичальниками відшкодування частини суми кредиту уповноважені установи подають ОСОБА_3 щомісяця до 20 числа наступного періоду два примірники зведеного реєстру позичальників, які мають право на отримання відшкодування, передбаченого підпунктами 3, 4 і 4-1 пункту 3 цього Порядку.

Позичальники, що отримали в звітному місяці кредит, але не подали до уповноваженої установи визначені умовами кредитного договору документи, що підтверджують цільове використання кредитних коштів, включаються уповноваженою установою до зведеного реєстру позичальників у наступних періодах після отримання уповноваженою установою таких документів.

Відшкодування частини суми кредиту здійснюється в межах коштів, передбачених у державному бюджеті на відповідний рік, та відповідно до помісячного плану асигнувань в порядку черговості надходження до ОСОБА_3 зведених реєстрів позичальників.

Відшкодування позичальнику частини суми кредиту проводиться одноразово в таких розмірах:

30 відсотків суми кредиту на здійснення заходу, передбаченого підпунктом 4-1 пункту 3 цього Порядку, але не більш як 14000 гривень за одним кредитним договором.

У разі коли позичальником є фізична особа, якій в установленому законодавством порядку призначено субсидію для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, відшкодування такому позичальнику частини суми кредиту здійснюється одноразово в таких розмірах:

70 відсотків суми кредиту на здійснення заходу, передбаченого підпунктом 4-1 пункту 3 цього Порядку, але не більш як 14000 гривень за одним кредитним договором.

За кожним із заходів, передбачених підпунктами 3, 4 і 4-1 пункту 3 цього Порядку, уповноважені установи формують окремий зведений реєстр позичальників, який повинен містити такі відомості:

повне найменування юридичної особи - позичальника або прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи - позичальника;

ідентифікаційний код юридичної особи - позичальника (код згідно з ЄДРПОУ) або реєстраційний номер облікової картки платника (або інформацію про відсутність такого номера);

місце проживання фізичної особи - позичальника (із зазначенням адреси реєстрації, якщо вона відрізняється від адреси місця проживання) або місцезнаходження юридичної особи - позичальника;

відомості про призначення фізичній особі - позичальнику субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг (у разі, коли позичальником є одержувач такої субсидії);

відомості про кількість квартир багатоквартирного будинку, в яких зареєстровані або фактично проживають фізичні особи, яким в установленому законодавством порядку призначено субсидію для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг (у разі, коли позичальником є об’єднання співвласників багатоквартирних будинків, житлово-будівельний кооператив, у багатоквартирних будинках яких зареєстровані (фактично проживають) фізичні особи, що є одержувачами такої субсидії);

адреса будинку, в якому впроваджуються заходи відповідно до підпунктів 3, 4 і 4-1 пункту 3 цього Порядку, із зазначенням типу будинку (одно-/багатоквартирний), згідно з даними, повідомленими уповноваженій установі позичальником;

відомості щодо енергоефективних заходів (із зазначенням повної назви енергоефективного обладнання та/або матеріалів, придбаних відповідно до підпунктів 3, 4 і 4-1 пункту 3 цього Порядку);

номер, дата укладення та строк дії кредитного договору;

загальна вартість придбаного енергоефективного обладнання та/або матеріалів та відповідних робіт з їх впровадження (у гривнях);

розмір суми кредиту, використаного на придбання енергоефективного обладнання та/або матеріалів, котлів з використанням будь-яких видів палива та енергії (крім природного газу), що підлягає відшкодуванню, відповідно до цього Порядку (у гривнях).

Обов’язковою умовою для включення уповноваженою установою відомостей до зведеного реєстру позичальників є подання таким позичальником до уповноваженої установи копій документів, що підтверджують цільове використання кредитних коштів, відповідно до умов кредитного договору.

У разі коли позичальником є фізична особа, якій в установленому законодавством порядку призначено субсидію для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, обов’язковою умовою для включення уповноваженою установою відомостей до зведеного реєстру позичальників є подання таким позичальником, крім копій документів, що підтверджують цільове використання кредитних коштів, копії документа (повідомлення або довідки тощо), що підтверджує призначення субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг.

21 травня 2015 року між Державним агентством з енергоефективності та енергозбереження України та публічним акціонерним товариством «Державний ощадний банк України», з метою врегулювання відносин, що виникають між сторонами в процесі взаємодії при здійсненні відшкодування частини суми кредиту, наданого банком позичальникам для придбання котлів, енергоефектичного обладнання та/або матеріалів в рамках реалізації заходів, визначених у підпунктах 4 і 4-1 пункту 3 Порядку, укладено Додатковий договір № 1 до Договору про взаємодію № 40 від 20 жовтня 2014 року (а.с. 43-48) (далі Договір про взаємодію).

Пунктом 3.5.1 Договору про взаємодію передбачено, що банк щомісячно до 20 числа наступного періоду надає Держнергоефективності за кожним із заходів, передбачених підпунктами 4,4-1 пункту 3 Порядку, два примірники зведеного реєстру позичальників, що повинен містити інформацію, зокрема, про: позичальників банку, з якими укладено Кредитні договору, та які отримали за ними кредитні кошти для придбання котлів, енергоефектичного обладнання та/або матеріалів і подали до банку документи на підтвердження цільового використання вказаних кредитних коштів; суми відшкодування частини суми кредиту, які розраховані банком відповідно до Порядку та підлягають сплаті кожному із включених до реєстру позичальників.

Відповідно до п.3.5.3 Договору про взаємодію позичальники, що отримали в попередньому періоду кредит та ще не надали до банку документи на підтвердження цільового використання кредитних коштів включаються банком до зведеного реєстру позичальників в наступних періодах після отримання банком відповідних документів на підтвердження цільового використання кредитних коштів.

08 вересня 2015 року між Державним агентством з енергоефективності та енергозбереження України та публічним акціонерним товариством «Державний ощадний банк України» укладено Додатковий договір № 4 до Договору про взаємодію № 40 від 20 жовтня 2014 року (а.с.49-50), яким доповнено п.п.3.5.1 п.3.5 розділу 3 «Взаємодія сторін при оформлення кредиту та відшкодуванні частини суми кредиту позичальникам» Договору про взаємодію після підпункту 1) новим підпунктом такого змісту:

«2) позичальників банку, з якими укладено кредитні договори, та які отримали за ними кредитні кошти для придбання котлів, енергоефектичного обладнання та/або матеріалів і подали до банку документи на підтвердження цільового використання вказаних кредитних коштів та копії документів (повідомлень або довідок тощо), що на дату прийняття рішення банком підтверджують призначення в установленому законодавством порядку субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг фізичним особам».

Судом встановлено, що 29 жовтня 2015 року між Публічним акціонерним товариством «Державний ощадний банк України» та ОСОБА_1 укладено Кредитний договір № 1877 (далі Кредитний договір), відповідно до умов якого банк зобов’язується надати позичальнику на умовах цього договору, а позичальник має право отримати та зобов’язується належним чином використати і повернути в передбачені цим Договором строки кредит, сплатити проценти за користування кредитом на інші платежі у порядку та на умовах, визначених цим Договором (а.с.5-9).

Відповідно до п.п.2.2,2.3 Кредитного договору, кредит надається в розмірі 8010,00 грн. на 36 місяців з терміном остаточного повернення кредиту не пізніше 26 жовтня 2018 року. Кредит надається на такі цілі: придбання енергоефективного обладнання та/або матеріалів відповідно до підпункту 17-1 пункту 2 додатка до Державної цільової економічної програми енергоефективності і розвитку сфери виробництва енергоносіїв з відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива на 2010-2015 роки.

Пунктом 2.4.1 Кредитного договору передбачено, що за користування кредитом позичальник зобов’язаний сплатити банку відповідну плату (проценти) в розмірі 24,5 (двадцять чотири цілих п’ять десятих) процентів річних.

Пунктом 4.1 Кредитного договору визначені обов’язки банку, відповідно до яких банк зобов’язався: за умови виконання Умов надання кредиту, надати позичальнику кредит в порядку і на умовах, викладених в цьому договорі; забезпечити позичальника консультаціями щодо порядку видачі кредиту та виконання умов цього договору; за вимогою позичальника надавати йому довідку щодо стану заборгованості за цим договором. Вартість послуг банку щодо надання довідки щодо стану заборгованості за цим договором визначена у додатку № 3, що є невід’ємною його частиною. У разі передачі банком своїх прав за цим договором третій стороні (особі) повідомити позичальника про таку передачу в порядку, визначеному статтею 7 цього Договору. Забезпечити дотримання вимог законодавства щодо збереження інформації, яка становить банківську таємницю та отримана банком у зв’язку із укладенням або виконанням цього Договору.

Відповідно до п.5.3.3 Кредитного договору, позичальник підтверджує, що до моменту підписання цього договору банк надав йому інформацію, зазначену в частині другій статті 13 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг». Надана позичальнику інформація є повною та зрозумілою, вона забезпечує правильне розуміння суті фінансових послуг, які отримує позичальник відповідно до цього договору, без нав’язування банком її придбання.

Відповідно до п. 5.3.9 Кредитного договору, укладаючи цей договір позичальник визнає, що банк не несе відповідальності за відмову органів державної влади (держенергоефективності та/або органів державної влади) здійснити відшкодування частини суми кредиту позичальнику у розмірі, передбаченому Порядком № 1056 та/або несвоєчасне перерахування ОСОБА_3 та/або іншими органами державної влади суми такого відшкодування на рахунок банку для подальшого перерахування банком отриманих коштів на поточний рахунок позичальника.

Відповідач належним чином виконав взяті на себе зобов’язання за кредитним договором, а саме надав позивачу кредит у розмірі 8010,00 грн., що у судовому засіданні сторонами не оспорювалось.

27 листопада 2015 року ОСОБА_1 надала відповідачу документи на підтвердження цільового використання кредиту (а.с.11) та була включена відповідачем до зведеного реєстру № 21 позичальників, які отримали кредит в рамках реалізації підпункту 4-1 пункту 3 Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення заходів щодо ефективного використання енергетичних ресурсів та енергозбереження, затвердженого постановою КМУ від 17.10.2011 року № 1056 за другу половину листопада (за період з 16.11.2015 року по 30.11.2015 року) під номером 199, як така, що має право на відшкодування 30 відсотків суми кредиту у розмірі 2403 грн. (а.с.59).

15 березня 2016 року ОСОБА_1 отримала відшкодування 30 відсотків суми кредиту у розмірі 2403 грн., про що свідчить виписка по рахунку ОСОБА_1 (а.с. 51-55).

З довідки про призначення субсидії ОСОБА_6, поданої відповідачу 02 грудня 2015 року, вбачається, що позивачу призначена субсидія для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг 25 листопада 2015 року.

Зазначене свідчить, що станом на дату прийняття рішення банком про надання кредиту (28.10.2015 року –а.с.56) ОСОБА_6 пільги у вигляді призначеної в установленому законодавством порядку субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг фізичним особам не мала, а отже право на відшкодування 70 відсотків суми кредиту у ОСОБА_6 не виникло.

При цьому, суд не приймає до уваги доводи позивача щодо порушенням відповідачем вимог Закону України «Про захист прав споживачів» та вимог п. п.5.3.3 Кредитного договору щодо не надання їй інформації про умови Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджету для здійснення заходів щодо ефективного використання енергетичних ресурсів та енергозбереження, зокрема, необхідності подання документу, що підтверджує призначення субсидії, та вважає їх безпідставними з огляду не та, що ані Законом України «Про захист прав споживачів», ані умовами Кредитного договору, ані Договором про взаємодію не передбачений обов’язок кредитодавця повідомляти потенційного позичальника про умови Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджету для здійснення заходів щодо ефективного використання енергетичних ресурсів та енергозбереження та, зокрема, необхідності для укладення кредитного договору подавати довідку про призначення субсидії. Відповідно до діючого законодавства України, в рамках надання кредитних послуг, відповідач інформує споживача про особу і місце знаходження кредитодавця та кредитні умови, до яких не належить умови відшкодування 70% кредиту третьою особою у разі здійснення енергоефективного заходу.

Доводи позивача про «вибіркове обслуговування», суд також до уваги не приймає, оскільки належних та допустимих доказів на підтвердження цих обставин позивачем не надано та про наявність таких доказів не зазначено. Тим більше, що з пояснень свідка ОСОБА_5, на покази якої посилалась позивач, вбачається, що свідок про умови Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджету для здійснення заходів щодо ефективного вико настання енергетичних ресурсів та енергозбереження та необхідність подання довідки про призначення субсидії дізналася з реклами, яку побачила на телебаченні та до Ощадбанку для отримання кредиту звернулась вже із довідкою про призначення субсидії.

Перерахування відповідачем 30 листопада 2016 року позивачу 3204,00 грн., як різниці між сумою відшкодування у розмірі 40%, яке є лояльним ставленням відповідача до найменш захищених соціальних слоїв населення та жестом доброї волі, при відсутності порушень з боку відповідача вимог діючого законодавства та вимог кредитного договору, не може бути підставою для покладення на відповідача обов’язку по відшкодуванню позивачу процентів, сплачених нею на зазначену суму у період з березня 2016 року по листопад 2016 року.

Тож у задоволенні позову слід відмовити у повному обсязі.

Керуючись ст.ст. 209, 214-215 ЦПК України, суд -

В И Р І Ш И В:

У задоволенні позовних вимог ОСОБА_1 до Публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України» в особі територіально відокремленого без балансового відділення № 10004/063 філії Донецьке обласне управління АТ «Ощадбанк» про захист прав споживачів відмовити в повному обсязі.

Встановити строк для ознайомлення сторін з повним рішенням – 13 лютого 2017 року, відклавши до цього строку складання повного рішення.

Рішення може бути оскаржено в апеляційному порядку до Апеляційного суду Донецької області через Костянтинівський міськрайонний суд Донецької області шляхом подачі апеляційної скарги в 10-денний строк з дня проголошення рішення.

Суддя: О.В. Каліуш

Джерело: ЄДРСР 64673003
Друкувати PDF DOCX
Копіювати скопійовано
Надіслати
Шукати у документі
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено:

Зачекайте, будь ласка. Генеруються посилання на нормативну базу...

Посилання згенеровані. Перезавантажте сторінку