open
 • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
emblem

Справа № 303/6459/16-ц

2/303/2862/16

ряд. стат. звіту - 23

РІШЕННЯ

Іменем України

/заочне/

07 грудня 2016 року м.Мукачево

Мукачівський міськрайонний суд Закарпатської області

в особі : головуючого - судді Пак М.М.

секретар судового засідання Тромпак В.В.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Мукачево цивільну справу за позовною заявою Публічного акціонерного товариства “Закарпаттяобленерго” в особі начальника Мукачівського району електричних мереж ОСОБА_1 до ОСОБА_2 про стягнення вартості необлікованої електричної енергії,-

в с т а н о в и в:

Позивач - представник Публічного акціонерного товариства “Закарпаттяобленерго” в особі начальника Мукачівського району електричних мереж ОСОБА_1 звернувся в суд з позовною заявою до ОСОБА_2 про стягнення вартості необлікованої електричної енергії.

Позовні вимоги мотивує тим, що між Мукачівським РЕМ - ПАТ “Закарпаттяобленерго” та ОСОБА_2, існують договірні відносини, передбачені Законом та ПКЕЕН. Так, представниками позивача на підставі Закону та абз. 2 ч.1 п.37 ПКЕЕН проведено обстеження електроустановок споживача щодо виявлення споживання електричної енергії поза приладами обліку. В ході проведення обстеження будинку за адресою: с.Пістрялово, вул.Миру, буд.№13, Мукачівського району, було виявлено порушення, а саме: самовільне підключення електроустановок, струмоприймачів або електропроводки електричної мережі ПАТ “Закарпаттяобленерго” після відключення, про що було складено Акт №113235 від 05 листопада 2015 року. Так, на підставі вищенаведеного та складених комісією документів відповідно до ОСОБА_3 та пункту 53 ПКЕЕН проведено визначення обсягу та вартості електричної енергії, необлікованої внаслідок порушення відповідачем ПКЕЕН встановлено, що нею спожито електричну енергію на суму 3036,55 грн., що становить 7906 кВт/год, необлікованої електричної енергії. Тому на підставі вищенаведеного начальник Мукачівського РЕМ - ОСОБА_1 звертається до суду та просить стягнути з ОСОБА_2 на користь ПАТ “Закарпаттяобленерго” вартість необлікованої електричної енергії в розмірі 3036,55 грн. та судові витрати по справі в сумі 1378 грн.

Позивач - представник ПАТ “Закарпаттяобленерго” ОСОБА_3 в судове засідання не з’явилася, подала до суду заяву про розгляд справи у її відсутності, позовні вимоги підтримує в повному обсязі і просить суд їх задоволити.

Відповідач - ОСОБА_2 у судове засідання не з'явилася, повідомлялася належним чином про час і місце розгляду справи, судовою повісткою. Зі згоди представника позивача, який не заперечував проти заочного розгляду справи, суд знаходить за можливим розглянути справу у відсутності відповідача, згідно до вимог частини 4 статті 169 Цивільно - процесуального кодексу України, на підставі наявних у справі доказів з постановленням заочного рішення, що відповідає положенням статті 224 цього Кодексу.

Дослідивши матеріали справи та надані сторонами докази, суд приходить до наступного висновку.

Судом встановлено, що відповідно до копії Акту про порушення за № 113235 складеного Публічним акціонерним товариством “Закарпаттяобленерго” в особі Мукачівського РЕМ від 05 листопада 2015 року, за участю ОСОБА_2, перевіркою встановлено, що споживач при користуванні електричною енергією за адресою: с.Пістрялово, вул.Миру, буд.№139, Мукачівського району, Закарпатської області, порушила п.3.4 ПКЕЕН - здійснила самовільне підключення електроустановок, електроприймачів або електропроводки до мережі ПАТ “Закарпаттяобленерго” без облікового споживання (після відключення) (а.с.4), на підставі чого комісією з розгляду Актів про порушення ПКЕЕН Мукачівського РЕМ в складі: голови комісії - ОСОБА_4, членів комісії: ОСОБА_5, ОСОБА_6 та ОСОБА_3 складено Протокол №411 від 10 листопада 2015 року, з якого вбачається, що ОСОБА_2 на

-2-

засіданні комісії з виявленим порушенням згідна. Комісія на підставі ПКЕЕН та ОСОБА_3 прийняла рішення : “Нарахування розміру відшкодування збитків виконати відповідно до п.3.4 ОСОБА_3, визначення обсягу та вартості електроенергії необлікованої внаслідок порушення споживачем ПКЕЕН (а.с.5).

Відповідно до визначення обсягу та вартості електричної енергії, необлікованої внаслідок порушення ПКЕЕН, ОСОБА_2, за самовільне підключено до мереж ПАТ “Закарпаттяобленерго”, до сплати нараховано 3036,55 грн.. (а.с.6).

Закон України “Про електроенергетику” визначає правові, економічні та організаційні засади діяльності в електроенергетиці і регулює відносини, пов'язані з виробництвом, передачею, розподілом, постачанням і використанням енергії, забезпеченням енергетичної безпеки України, конкуренцією та захистом прав споживачів і працівників галузі.

Відповідно до статті 1 даного Закону, енергопостачальники - учасники оптового ринку електричної енергії України, які купують електричну енергію на цьому ринку з метою її продажу та/або постачання споживачам або з метою її експорту та/або імпорту; а споживачі енергії - суб'єкти господарської діяльності та фізичні особи, що використовують енергію для власних потреб на підставі договору про її продаж та купівлю.

Відповідно до статті 26 Закону України “Про електроенергетику”, споживач енергії зобов'язаний додержуватись вимог нормативно-технічних документів та договору про постачання енергії. Також, споживач енергії несе відповідальність за порушення умов договору з енергопостачальником та правил користування електричною і тепловою енергією та виконання приписів державних інспекцій з енергетичного нагляду за режимами споживання електричної та теплової енергії згідно із законодавством України. Правила користування електричною і тепловою енергією для населення затверджуються Кабінетом Міністрів України.

Відповідно до частини 1 статті 27 Закону України “Про електроенергетику”, правопорушення в електроенергетиці тягне за собою встановлену законодавством України цивільну, адміністративну і кримінальну відповідальність, а частиною 2 статті 27 Закону визначено, що одним із правопорушення в електроенергетиці є - крадіжка електричної і теплової енергії, самовільне підключення до об'єктів електроенергетики і споживання енергії без приладів обліку.

Так, відносини між побутовими споживачами та енергопостачальниками регулює Постанова за №1357 “Про затвердження Правил користування електричною енергією для населення” прийнята Кабінетом Міністрів України 26 липня 1999 року.

Згідно Правила користування електричною енергією для населення - електропостачальник - учасник ринку електричної енергії України, який купує електричну енергію на цьому ринку з метою її продажу та/або постачання споживачам; а побутовий споживач - фізична особа, яка використовує електричну енергію для задоволення власних побутових потреб на підставі договору про користування електричною енергією з електропостачальником;

Відповідно до пункту 35 ПКЕЕН Енергопостачальник має право відключити побутового споживача у разі - самовільного підключення до електричної мережі та розкрадання електричної енергії, навмисного пошкодження засобу обліку та зриву пломби.

Відповідно до пункту 48 ПКЕЕН Побутовий споживач несе відповідальність згідно із законодавством за - розкрадання електричної енергії у разі самовільного підключення до електричних мереж і споживання електричної енергії без засобів обліку;

МЕТОДИКА визначення обсягу та вартості електричної енергії, не облікованої внаслідок порушення споживачами правил користування електричною енергією, яка затверджена Постанова Національної комісії регулювання електроенергетики України від 4 травня 2006 року N 562, встановлює порядок визначення обсягу та вартості електричної енергії, не облікованої внаслідок порушення споживачами Правил користування електричною енергією, затверджених постановою Національної комісії регулювання електроенергетики України від 31.07.96 N 28, або Правил користування електричною енергією для населення, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 26.07.99 N 1357.

Так, в пункті 5 частини 2.1 статті 2 ОСОБА_3 визначено, що ОСОБА_3 застосовується на підставі акта про порушення, складеного в порядку, установленому цією Методикою, з урахуванням вимог ПКЕЕ та в разі виявлення таких порушень ПКЕЕ - самовільного підключення електроустановок, струмоприймачів або електропроводки до електричної мережі енергопостачальника.

Відповідно до частини 1 статті 714 Цивільного кодексу України, за договором постачання енергетичними та іншими ресурсами через приєднану мережу одна сторона (постачальник) зобов'язується надавати другій стороні (споживачеві, абонентові) енергетичні та інші ресурси, передбачені договором, а споживач (абонент) зобов'язується оплачувати вартість прийнятих ресурсів та дотримуватись передбаченого договором режиму її використання, а також забезпечити безпечну експлуатацію енергетичного та іншого обладнання.

-3-

Статтею 526 Цивільного кодексу України встановлено, що зобов'язання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору та вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства, а за відсутності таких умов та вимог - відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно ставляться.

У відповідності до статті 610 Цивільного кодексу України порушенням зобов’язання є його невиконання або виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов’язання.

Враховуючи вищенаведене, оцінивши зібрані по справі докази в їх сукупності, суд приходить до висновку, що позивач виконав свої зобов’язання перед відповідачем ОСОБА_2, а остання належним чином, свої зобов'язання перед позивачем не виконує, а навпаки порушує такі шляхом самовільного підключення до електричних мереж і споживала електричну енергію без засобів обліку, що стверджується Актом № 113235 від 05 листопада 2015 року, а тому позовні вимоги позивача є підставними і підлягають до задоволення.

Відповідно до частини 1 статті 88 Цивільно - процесуального кодексу України, стороні, на користь якої ухвалено рішення, суд присуджує з другої сторони понесені нею і документально підтверджені судові витрати.

Керуючись ст.ст. 10, 11, 60, 88, 208, 209, 212, 213, 214, 215, 218, 223, 224-226 ЦПК України, ст.ст.526, 610, 714 ЦК України, ст.ст. 24-27 Закону України “Про електроенергетику”, Правилами користування електричною енергією для населення, суд,-

в и р і ш и в:

Позовні вимоги Публічного акціонерного товариства “Закарпаттяобленерго” в особі начальника Мукачівського району електричних мереж ОСОБА_1 про стягнення вартості необлікованої електричної енергії - задоволити.

Стягнути з ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, ідентифікаційний номер - НОМЕР_1, місце проживання: ІНФОРМАЦІЯ_2, на користь Публічного акціонерного товариства “Закарпаттяобленерго” в особі Мукачівського району електричних мереж, (р/р 26033301077000, ЗОУ “Ощадбанк” в м.Ужгород, КОД - 00131529, МФО - 312356) вартість необлікованої електричної енергії в розмірі 3036 (три тисячі тридцять шість) гривень 55 копійок.

Стягнути з ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, ідентифікаційний номер - НОМЕР_1, місце проживання: ІНФОРМАЦІЯ_2, на користь Публічного акціонерного товариства “Закарпаттяобленерго” в особі Мукачівського району електричних мереж (р/р 26000301077000, ЗОУ “Ощадбанк” в м.Ужгород, КОД - 00131529, МФО - 312356) - 1378 (одну тисячу триста сімдесят вісім) гривень сплаченого судового збору.

Заочне рішення може бути переглянуте судом за письмовою заявою відповідача. Заяву про перегляд заочного рішення може бути подано протягом 10 днів з дня отримання його копії.

На рішення суду може бути подана апеляційна скарга до апеляційного суду Закарпатської області, протягом 10 днів з дня отримання копії рішення, через суд першої інстанції, який виніс оскаржуване судове рішення.

Головуючий М.М.Пак

Джерело: ЄДРСР 63310209
Друкувати PDF DOC
Копіювати скопійовано
Надіслати
Шукати у документі
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено:

Зачекайте, будь ласка. Генеруються посилання на нормативну базу...

Посилання згенеровані. Перезавантажте сторінку