open
 • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
emblem
КОПІЯ

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ  УКРАЇНИ

12 жовтня 2009 року                     Справа №2а-10115/09/0470

Дніпропетровський окружний адміністративний суд у складі:

головуючого судді     Верба І.О.

при секретарі         Куцеволі В.В.

за участю представників:

позивача         подав заяву про розгляд справи за його відсутності

відповідача         не з’явився

розглянувши у відкритому судовому засіданні у місті Дніпропетровську адміністративну справу

за адміністративним позовом  Дніпропетровської міжрайонної державної податкової інспекції Дніпропетровської області, смт. Ювілейне Дніпропетровського району Дніпропетровської області

до Приватного підприємства «Солоне плюс», смт. Солоне Солонянського району Дніпропетровської області

про припинення юридичної особи, -

в с т а н о в и в:

Дніпропетровська міжрайонна   державна податкова інспекція Дніпропетровської області звернулась до адміністративного суду із адміністративним позовом до приватного підприємства «Солоне плюс» з позовними вимогами про припинення юридичної особи.

В обґрунтування позову зазначено, що відповідач порушує вимоги діючого законодавства, а саме, не подає податкових декларацій та документів бухгалтерської звітності з 01 квітня 2008 року.

Представник позивача подав заяву про розгляд справи за його відсутністю, просив задовольнити позовні вимоги у повному обсязі.

Відповідач у судове засідання не з’явився, про дату, час та місце проведення якого повідомлений належним чином. Судом направлено на адресу відповідача судову повістку на 12 жовтня 2009 року разом із копією ухвали про відкриття провадження та копію позовної заяви, які вручені відповідачу 16 вересня 2009 року, про що свідчить повідомлення про вручення рекомендованого поштового відправлення №69474972. Також судом направлено судові повістки засновникам приватного підприємства «Солоне плюс» ОСОБА_1 та ОСОБА_2, які вручені 02 вересня 2009 року згідно поштових повідомлень №68595580 та №68595466 відповідно. Згідно із частиною 8 статті 35 Кодексу адміністративного судочинства, вважається, що повістку вручено юридичній особі, якщо вона доставлена за адресою, внесеною до відповідного державного реєстру, або за адресою, яка зазначена її представником, і це підтверджується підписом відповідної службової особи. Відповідач процесуальним правом на участь у судовому засіданні не скористався, на пропозицію суду заперечень проти позову та доказів на їх підтвердження у встановлений судом строк не направив. З огляду на викладене, суд дійшов висновку про можливість розгляду справи за відсутності відповідача.

Проаналізувавши матеріали справи, суд приходить до висновку, що позовна заява підлягає задоволенню, з наступних підстав.

З матеріалів справи виходить, що юридична особа – приватне підприємство «Солоне плюс» (ідентифікаційний код – 35594903) зареєстроване Солонянською районною державною адміністрацією Дніпропетровської області 26 листопада 2007 року, та перебуває на обліку у Дніпропетровській міжрайонній   державній податковій інспекції Дніпропетровської області як платник податків та інших обов’язкових платежів.

Згідно статті 104 Кодексу адміністративного судочинства України суб’єкт владних повноважень має право звернутися до адміністративного суду у випадках, встановлених законом. Органи державної податкової служби у випадках, в межах компетенції та у порядок встановлений законами України, мають право звертатися до судових органів із заявою (позовною заявою) про скасування державної реєстрації суб’єкта підприємницької діяльності, такі повноваження визначені пунктом 17 статті 11 Закону України «Про державну податкову службу України».

Відповідно до частини 2 статті 38 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних і фізичних осіб-підприємців» підставами для постановлення судового рішення щодо припинення юридичної особи, що не пов’язано з банкрутством юридичної особи, зокрема є: визнання недійсним запису про проведення державної реєстрації через порушення закону, допущені при створенні юридичної особи, які не можна усунути; провадження нею діяльності, що суперечить установчим документам, або такої, що заборонена законом; невідповідність мінімального розміру статутного фонду юридичної особи вимогам закону; неподання протягом року органам державної податкової служби податкових декларацій, документів фінансової звітності відповідно до закону; наявність в Єдиному державному реєстрі запису про відсутність юридичної особи за вказаним її місцезнаходженням.

Відповідно до статті 10 Закону України «Про державну податкову службу в Україні» до функцій органів державної податкової служби належить контроль за своєчасністю, достовірністю, повнотою нарахування та сплати податків та зборів (обов'язкових платежів), контроль за своєчасністю подання платниками податків бухгалтерських звітів і балансів, податкових декларацій, розрахунків та інших документів, пов'язаних з обчисленням податків, інших платежів, а також перевірка достовірності цих документів щодо правильності визначення об’єктів оподаткування і обчислення податків, інших платежів.

З метою реалізації вказаної основної функції податкового органу Закон України «Про державну податкову службу в Україні» визначив право органів державної податкової служби здійснювати документальні невиїзні перевірки, а також планові та позапланові виїзні перевірки своєчасності, достовірності, повноти нарахування і сплати податків та зборів (обов’язкових платежів), додержання валютного законодавства; одержувати у платників податків (посадових осіб платників податків) пояснення з питань, що виникають під час перевірок та стосуються реалізації повноважень органів державної податкової служби, встановлених цим та іншими законами України; вимагати від платників податків, діяльність яких перевіряється, усунення виявлених порушень податкового законодавства, контролювати виконання законних вимог посадових осіб органів державної податкової служби, а також припинення дій, які перешкоджають здійсненню повноважень посадовими особами органів державної податкової служби.

Вказана норма кореспондує з нормами Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців», якими визначені підстави для постановлення судового рішення про припинення юридичної особи внаслідок неподання податкової звітності протягом року, оскільки тільки за умови наявності податкової звітності можливо реалізувати основну контрольну функцію податкового органу.

Поряд з цим, державні органи, згідно з частиною 2 статті 19 Конституції України, зобов’язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України. Компетенція органів державної податкової служби поширюється на відносини в сфері оподаткування, отже й поширюється на спірні правовідносини. Чинне законодавство не передбачає можливості звернення інших суб’єктів владних повноважень до суду з наведених підстав, отже звернення податкового органу із заявленим позовом також повністю відповідає принципу, закріпленому статтею 124 Конституції України.

Позивач в обґрунтування позовних вимог про припинення юридичної особи приватного підприємства «Солоне плюс» посилається на положення статті 38 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних і фізичних осіб-підприємців», відповідно до якого підставами для постановлення судового рішення щодо припинення юридичної особи, зокрема, є неподання протягом року органам державної податкової служби податкових декларацій, документів фінансової звітності відповідно до закону, та наявність в Єдиному державному реєстрі запису про відсутність юридичної особи за вказаним її місцезнаходженням.

Відповідно до статті 9 Закону України «Про систему оподаткування» платник податків зобов’язаний подавати до державних податкових органів та інших державних органів відповідно до законів декларації, бухгалтерську звітність та інші документи і відомості, пов’язані з обчисленням і сплатою податків і зборів (обов’язкових платежів).

Згідно інформації Дніпропетровської міжрайонної   державної податкової інспекції Дніпропетровської області відповідач не подає декларації та документи податкової звітності з 01 квітня 2008 року, що є порушенням чинного законодавства України та порушенням законних інтересів держави.

Згідно пункту 8.6. «Порядку обліку платників податків, зборів (обов'язкових платежів)», затвердженого наказом Державної податкової адміністрації України від 19 лютого 1998 року №80, якщо платник податків не має заборгованості перед бюджетом та у разі неподання протягом одного року в органи державної податкової служби податкових декларацій, документів податкової звітності, наявності в Єдиному державному реєстрі запису про відсутність юридичної особи за вказаним її місцезнаходженням, то керівник органу державної податкової служби приймає рішення у вигляді розпорядження відносно платника податків - про звернення до суду із заявою (позовною заявою) про скасування державної реєстрації суб'єкта підприємницької діяльності, постановлення судового рішення про припинення юридичної особи чи підприємницької діяльності фізичної особи-підприємця.

Як вбачається з довідки Дніпропетровської міжрайонної   державної податкової інспекції Дніпропетровської області, заборгованості по платежам до бюджету приватне підприємство «Солоне плюс» не має.

03 червня 2009 року начальником Дніпропетровської міжрайонної   державної податкової інспекції Дніпропетровської області видано розпорядження №32-р про звернення до Дніпропетровського окружного адміністративного суду щодо припинення юридичної особи приватного підприємства «Солоне плюс».

З огляду на викладе, суд дійшов до висновку про наявність підстав для задоволення адміністративного позову.

На підставі викладеного, керуючись статтями 158-163 Кодексу адміністративного судочинства України, суд, -

п о с т а н о в и в:

Адміністративний позов Дніпропетровської міжрайонної державної податкової інспекції Дніпропетровської області до приватного підприємства «Солоне плюс» про припинення юридичної особи задовольнити повністю.

Припинити юридичну особу приватне підприємство «Солоне плюс» (код ЄДРПОУ 35594903).

У день набрання постановою законної сили направити її копію державному реєстратору за місцезнаходженням юридичної особи для внесення до Єдиного державного реєстру запису про судове рішення.

Постанова набирає законної сили після закінчення строку на апеляційне оскарження відповідно до статті 254 Кодексу адміністративного судочинства України та може бути оскаржена шляхом подачі заяви про апеляційне оскарження протягом десяти днів з дня складення постанови в повному обсязі та подальшої подачі апеляційної скарги протягом двадцяти днів після подання заяви про апеляційне оскарження. Заява про апеляційне оскарження та апеляційна скарга подаються до Дніпропетровського апеляційного адміністративного суду через Дніпропетровський окружний адміністративний суд в порядку статті 186 Кодексу адміністративного судочинства України.

Суддя                     (підпис)                 І.О. Верба

Постанова виготовлена у повному обсязі 16.10.2009 р.

З оригіналом згідно                                                                                       Суддя    І.О. Верба

Постанова не набрала законної сили станом на 16.10.2009 р.                  Суддя    І.О. Верба

Джерело: ЄДРСР 6297349
Друкувати PDF DOC
Копіювати скопійовано
Надіслати
Шукати у документі
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено:

Зачекайте будь-ласка. Генеруються посилання на нормативну базу...

Посилання згенеровані. Перезавантажте сторінку