open
 • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
emblem

Справа № 752/11526/16-ц

Провадження № 2-о/752/295/16

Р І Ш Е Н Н Я

І м е н е м У к р а ї н и

02 листопада 2016 року Голосіївський районний суд м. Києва

в складі головуючого судді Мирошниченко О.В.

при секретарі Мархотко А.С.

розглянувши у відкритому судовому засіданні цивільну справу за заявою ОСОБА_1, заінтересована особа - Митницька сільська рада Васильківського району Київської області, про встановлення факту, що має юридичне значення, -

в с т а н о в и в :

ОСОБА _1 звернулася до суду із заявою про встановлення факту постійного проживання із своєю матір'ю ОСОБА_2 на час відкриття спадщини - на ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1. В обґрунтування позовних вимог зазначає про те, що ІНФОРМАЦІЯ_1 померла ОСОБА_2 мати ОСОБА_1 Після смерті ОСОБА_2 відкрилась спадщина на земельну ділянку площею 0,0446 га, що належить спадкодавцю на підставі Державного акту на право власності на земельну ділянку серії НОМЕР_1 виданого 16 лютого 2010 року та земельну ділянку (пай) площею 2,438 га для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, що належать спадкодавцю на підставі державного акту на право власності на землю серії НОМЕР_2 виданого 06 серпня 2002 року.

ОСОБА_1 як дочка померлої є єдиним спадкоємцем першої черги щодо майна ОСОБА_2 У зв'язку з отриманням Свідоцтва про право на спадщину за законом після смерті матері ОСОБА_2, 16.07.2014 року ОСОБА_1 звернулася із до держаного нотаріусу Васильківської районної державної нотаріальної контори Київської області.

Однак, постановою № 1535/0231 від 16.07.2014 року державний нотаріус відмовила у видачі свідоцтва про право на спадщину за законом посилаючись на те, що ОСОБА_1 пропущений передбачений законодавством України шестимісячний строк, встановлений для прийняття спадщини після смерті матері ОСОБА_2, яка померла ІНФОРМАЦІЯ_1 та відсутній факт постійного проживання із спадкодавцем.

Встановлення факту проживання ОСОБА_2. необхідно ОСОБА_1 для оформлення спадщини після смерті ОСОБА_2, як спадкоємця першої черги за законом, оскільки інших спадкоємців у спадкодавця не має.

В судовому засіданні заявник підтримала заявлені вимоги за вищевикладеними обставинами в повному обсязі та просила суд встановити факт постійного проживання із спадкодавцем ОСОБА_2, на час відкриття спадщини.

Представник заінтересованої особи до суду не з'явився. Судом про дату судового розгляду повідомлений належним чином та у встановленому законом порядку. Направила на адресу суду клопотання з проханням слухати справу у її відсутності.

Вислухавши пояснення заявника, дослідивши надані письмові докази та пояснення свідків, суд прийшов до висновку, що заява підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 55 Конституції України права і свободи людини і громадянина захищаються судом. Кожен має право будь-якими не забороненими законом засобами захищати свої права і свободи від порушень і протиправних посягань.

Законодавець у ч. 1 ст. 16 ЦК установив, що кожна особа має право звернутися до суду за захистом свого особистого немайнового або майнового права та інтересу, а в ч. 2 цієї статті визначив способи здійснення захисту цивільних справ та інтересів судом.

Згідно з ч. 2 ст. 16 ЦК України суд може захистити цивільне право або інтерес іншим способом, що встановлений договором або законом.

Судом встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_3 народилась ОСОБА_3, її матір'ю є - ОСОБА_4, що підтверджується копією свідоцтва про народження серії НОМЕР_3 (а.с 11).

16.12.1979 року укладено шлюб між ОСОБА_5 та ОСОБА_4, що підтверджується копією свідоцтва про укладання шлюбу серії НОМЕР_4 Митницьким сіль ЗАГС Васильківського району Київської області (а.с. 10).

ІНФОРМАЦІЯ_1 померла ОСОБА_2 про що 11.11.2012 року складено відповідний запис №7, місце смерті - Україна, м. Київ, місце державної реєстрації - Виконавчий комітет Митницької сільської ради.

Після смерті ОСОБА_2 відкрилась спадщина на земельну ділянку площею 0,0446 га, що належить спадкодавцю на підставі Державного акту на право власності на земельну ділянку серії НОМЕР_1 виданого 16 лютого 2010 року та земельну ділянку (пай) площею 2,438 га для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, що належить спадкодавцю на підставі державного акту на право власності на землю серії НОМЕР_5 виданого 06 серпня 2002 року.

16.07.2014 року ОСОБА_1 звернулася із заявою до на отримання свідоцтва про право на спадщину за законом після смерті матері ОСОБА_2

Постановою державного нотаріуса Васильківської районної державної нотаріальної контори Київської області Смоліною І.В. від 16.07.2014 року № 1535/02-31 відмовлено ОСОБА_1 у видачі свідоцтва про праов на спадщину за законом.

Згідно п.п. 2 та 3 Постанови Пленуму Верховного Суду України № 7 від 30.05.2008 р. «Про судову практику у справах про спадкування» якщо виникнення права на спадкування залежить від доведення певних фактів, особа може звернутися в суд із заявою про встановлення цих фактів, яка, у разі відсутності спору, розглядається за правилами окремого провадження. Зокрема, у такому порядку суди повинні розглядати заяви про встановлення родинних відносин із спадкодавцем, проживання з ним однією сім'єю, постійного проживання разом із спадкодавцем на час відкриття спадщини, прийняття спадщини, яка відкрилася до 1 січня 2004 року, тощо. Якщо постійне проживання особи зі спадкодавцем на час відкриття спадщини не підтверджено відповідними документами, у зв'язку із чим нотаріус відмовив особі в оформленні спадщини, спадкоємець має право звернутися в суд із заявою про встановлення факту постійного проживання зі спадкодавцем на час відкриття спадщини, а не про встановлення факту прийняття спадщини.

Приписами частини 2 статті 256 ЦПК України передбачено, що суд розглядає справи про встановлення фактів, від яких залежить виникнення, зміна або припинення особистих чи майнових прав фізичних осіб, якщо законом не визначено іншого порядку їх встановлення.

Відповідно до роз'яснень, даних у п. 1 постанови Пленуму Верховного Суду України від 31 березня 1995 р. № 5 "Про судову практику в справах про встановлення фактів, що мають юридичне значення", справи про встановлення фактів, від яких залежить виникнення, зміна або припинення особистих чи майнових прав громадян, розглядаються у судовому порядку, коли чинним законодавством не передбачено іншого порядку їх встановлення.

За статтею 1264 Цивільного кодексу України у четверту чергу право на спадкування за законом мають особи, які проживали зі спадкодавцем однією сім'єю не менш як п'ять років до часу відкриття спадщини.

З урахуванням роз'яснень, які містяться в п. 21 постанови № 5 від 30 травня 2008 року Пленуму Верховного Суду України "Про судову практику в справах про спадкування" при вирішенні спору про право на спадщину осіб, які проживали зі спадкодавцем однією сім'єю не менш як п'ять років до часу відкриття спадщини (четверта черга спадкоємця за законом), судам необхідно враховувати правила частини другої статті 3 Сімейного кодексу України про те, що сім'ю складають особи, які спільно проживають, пов'язані спільним побутом, мають взаємні права та обов'язки. Зазначений п'ятирічний строк повинен виповнитися на момент відкриття спадщини і його необхідно обчислювати з урахуванням часу спільного проживання зі спадкодавцем однією сім'єю до набрання чинності цим Кодексом.

Якщо виникнення, зміна або припинення цивільних прав залежить від настання певних фактів, особа вправі звернутися до суду з вимогами про встановлення фактів, що мають юридичне значення.

Розгляд таких вимог проводиться судом у порядку окремого провадження (глава 6 розділу IV ЦПК України) за умови, що встановлення відповідних фактів не пов'язується з вирішенням спору про право. В іншому випадку за наявності спору відповідна особа вправі заявити вимоги про встановлення факту, що має юридичне значення, разом з вимогою про захист свого особистого немайнового або майнового права та інтересу в позовному провадженні.

Статтею 3 Сімейного кодексу України встановлено, що сім'ю складають особи, які спільно проживають, пов'язані спільним побутом, мають взаємні права та обов'язки. Сім'я створюється на підставі шлюбу, кровного споріднення, усиновлення, а також на інших підставах, не заборонених законом і таких, що не суперечать моральним засадам суспільства.

Судом встановлено, що позов про встановлення факту спільного проживання був поданий з метою прийняття спадщини.

Факт постійного проживання ОСОБА_1 підтверджується довідкою Митницької сільської ради Васильківського району Київської області № 60 від 19.02.2016 року про те, що ОСОБА_1 з 2002 року р. по теперішній час проживає за адресою: АДРЕСА_1 (а.с.16).

Факт постійного проживання ОСОБА_2 підтверджується довідкою Митницької сільської ради Васильківського району Київської області № 61 від 19.02.2016 року про те, що ОСОБА_2 постійно проживала і була зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 з 23.01.1999 року по день смерті ІНФОРМАЦІЯ_1 (а.с.17).

Статтею 328 ЦК України передбачено підстави набуття права власності, зокрема, до похідних віднесено такий юридичний факт, що базується на правонаступництві як спадкування.

Відповідно до статті 1216 ЦК України спадкуванням є перехід прав та обов'язків (спадщини) від фізичної особи, яка померла (спадкодавця), до інших осіб (спадкоємців).

Згідно ст.1217 ЦК України спадкування здійснюється за заповітом або за законом.

Згідно статті 1218 ЦК України до складу спадщини входять усі права та обов'язки, що належали спадкодавцеві на момент відкриття спадщини і не припинилися внаслідок його смерті.

За змістом частини першої статті 1222 ЦК України спадкоємцями за заповітом і за законом можуть бути фізичні особи, які є живими на час відкриття спадщини, а також особи, які були зачаті за життя спадкодавця і народжені живими після відкриття спадщини.

Відповідно до ст. 1258 ЦК України спадкоємці за законом одержують право на спадкування почергово.

За викладених обставин суд вважає, що заява підлягає задоволенню, так як заявлені вимоги знайшли своє підтвердження в судовому засіданні письмовими доказами.

Враховуючи вищевикладене, керуючись ч. 2 ст. 256, 259 ЦПК України суд, -

в и р і ш и в :

Заяву ОСОБА_1, заінтересована особа - Митницька сільська рада Васильківського району Київської області, про встановлення факту, що має юридичне значення - задовольнити.

Встановити факт постійного проживання ОСОБА_1 та ОСОБА_2, яка померла ІНФОРМАЦІЯ_2, з 2000 року по день смерті, за адресою вул. АДРЕСА_1

Рішення може бути оскаржене до Апеляційного суду м. Києва через Голосіївський районний суд м. Києва протягом десяти днів з дня його проголошення. Особи, які брали участь у справі, але не були присутні в судовому засіданні під час проголошення судового рішення можуть подати апеляційну скаргу протягом десяти днів з дня отримання копії цього рішення.

Суддя

Джерело: ЄДРСР 62844517
Друкувати PDF DOC
Копіювати скопійовано
Надіслати
Шукати у документі
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено:

Зачекайте, будь ласка. Генеруються посилання на нормативну базу...

Посилання згенеровані. Перезавантажте сторінку