open
 • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
emblem
Справа № 415/740/15-ц

Провадження № 6/415/80/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07.04.16 року Лисичанський міський суд Луганської області

у складі: головуючого - судді Бойко С.Л.,

при секретарі Нестеренко С.М.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Лисичанську подання старшого державного виконавця відділу ДВС Лисичанського МУЮ ОСОБА_1, погоджене з в.о. начальника ВДВС Лисичанського МУЮ ОСОБА_2 про вжиття заходів для забезпечення виконання рішення суду шляхом тимчасового обмеження ОСОБА_3 у праві виїзду за межі України,

ВСТАНОВИВ:

Державний виконавець відділу державної виконавчої служби Лисичанського міського управління юстиції ОСОБА_1 звернулася до Лисичанського міського суду з поданням про тимчасове обмеження у праві виїзду за межі України громадянина ОСОБА_3.

Згідно з вказаним поданням, на виконанні у відділі державної виконавчої служби Лисичанського міського управління юстиції знаходиться виконавчий лист 2/415/672/15 від 20.10.2015 року про стягнення з ОСОБА_3 на користь ПАТ КБ «Приватбанк» заборгованості на загальну суму 8287,12 грн.

В обґрунтування подання державний виконавець посилається на те, що вищевказаний виконавчий документ боржником ОСОБА_3 не виконаний, оскільки останній ухиляється від виконання даного судового рішення, про що свідчить невиконання ним своїх обов’язків, передбачених ч. 6 ст. 12 ЗУ № 606-ХІV «Про виконавче провадження», зокрема, утримання від вчинення дій, які унеможливлюють чи ускладнюють виконання рішень; надання у строк, встановлений державним виконавцем, достовірних відомостей про свої доходи та майно, у тому числі про майно, яким він володіє спільно з іншими особами, про рахунки у банках чи інших фінансових установах; своєчасна явка за викликом державного виконавця; письмове повідомлення державному виконавцю про майно, що перебуває в заставі в інших осіб, а також про кошти та майно, належне боржникові від інших осіб.

Державний виконавець відділу державної виконавчої служби Лисичанського міського управління юстиції ОСОБА_1 в судове засідання не з’явилася, до суду надала письмове клопотання про розгляд подання без участі представника ВДВС Лисичанського МУЮ у зв’язку з великим навантаженням у роботі.

ОСОБА_3 у судове засідання не зявився, повідомлений, що у відношенні нього буде прийнято рішення про тимчасове обмеження у праві виїзду за кордон за поданням ВДВС Лисичанського МУЮ, про що надав відповідну заяву.

Розглянувши вказане подання, дослідивши письмові матеріали додані до нього, суд вважає, що подання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно п.1 ст.377-1 ЦПК України питання про тимчасове обмеження боржника фізичної особи або керівника боржника – юридичної особи у праві виїзду за межі України при виконанні судових рішень та рішень інших органів (посадових осіб) вирішується судом за місцезнаходженням органі ДВС за поданням державного виконавця, погодженим з начальником ВДВС.

Відповідно до ст.4 Закону України «Про порядок виїзду з України і в'їзду в країну громадян України» оформлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон проводиться за його особистим клопотанням про отримання паспорта до органу внутрішніх справ за місцем проживання. Особи, які звертаються за отриманням паспорта, сповіщають дані про відсутність обставин, що обмежують відповідно до цього Закону право на виїзд за кордон.

У відділі державної виконавчої служби Лисичанського міського управління юстиції з 25.01.2016 року перебуває виконавчий лист № 2/415/672/15 з примусового виконання рішення суду про стягнення з ОСОБА_3 на користь стягувача заборгованості на загальну суму 8287,12 грн.

На виконання вимог ст.ст.17, 25 Закону України «Про виконавче провадження» державним виконавцем винесена постанова про відкриття виконавчого провадження, яка належним чином доведено до відома боржника.

Правом добровільного виконання рішення у встановлений державним виконавцем строк боржник не скористався. На виконання вимог ст.ст.7, 8, 12 Закону України «Про виконавче провадження» ОСОБА_3 був належним чином ознайомлений із правами та обов'язками сторони (учасника) виконавчого провадження, та попереджений про кримінальну відповідальність за умисне невиконання вироку, рішення, ухвали, постанови суду, що набрали законної сили, або перешкоджання їх виконанню. Однак, незважаючи на вказане ОСОБА_3 до теперішнього часу ігнорує виконання рішення суду, при цьому утворює дійсні перешкоди у виконанні судового рішення.

Державним виконавцем з метою належного, своєчасного та повного виконання проведені наступні заходи виконавчого провадження, а саме арештовано все рухоме та нерухоме майно.

Проте, зазначені дії не призвели до виконання рішення суду. З вини боржника, унеможливлюється здійснення виконання рішення суду, що заподіює охоронюваним правам і інтересам стягувача суттєву шкоду.

Обов’язок ОСОБА_3 щодо виконання судового рішення підтверджується постановленим рішенням суду, даними виконавчого листа, ст.7 Закону України «Про виконавче провадження».

Відповідно до ст.129 Конституції України однією з основних засад судочинства є обов’язковість рішень суду.

Відповідно до ст.124 Конституції України судові рішення ухвалюються судами іменем України і є обов’язковими до виконання на всій території України.

Оскільки відповідно до ч.4 ст.12 Закону України ”Про виконавче провадження” участь юридичних осіб у виконавчому провадженні здійснюється їх керівниками чи органами, посадовими особами, які діють в межах повноважень, наданих їм законом.

Одним із таких заходів може бути тимчасове обмеження особам (боржникам) у праві виїзду за межі України з вилученням паспортного документа чи без такого, причому таке обмеження можливе на підставі судового рішення за поданням державного виконавця, органом здійснення вищевказаного заходу є Адміністрація Державної прикордонної служби України.

Пунктом 18 ч.3 ст.11 Закону України «Про виконавче провадження» передбачено, що державний виконавець у процесі здійснення виконавчого провадження має право у разі ухилення боржника від виконання зобов'язань, покладених на нього рішенням, звертатися до суду за встановленням тимчасового обмеження у праві виїзду боржника - фізичної особи або керівника боржника - юридичної особи за межі України - до виконання зобов'язань за рішенням.

Порядок здійснення права громадян України на виїзд з України і в'їзд в Україну, порядок оформлення документів для зарубіжних поїздок, випадки тимчасового обмеження права громадян на виїзд з України, порядок розв'язання спорів у цій сфері регулює Закон України "Про порядок виїзду з України та в'їзд в Україну громадян України".

Положеннями ст.6 Закону України "Про порядок виїзду з України та в'їзд в Україну громадян України" встановлено, що громадянинові України може бути тимчасово відмовлено у видачі паспорта або громадянинові України, який має паспорт, може бути тимчасово відмовлено у виїзді за кордон, зокрема, у випадках, якщо діють неврегульовані аліментні, договірні чи інші невиконані зобов'язання - до виконання зобов'язань або розв'язання спору за погодженням сторін у передбачених законом випадках, або забезпечення зобов'язань заставою, якщо інше не передбачено міжнародним договором України, або він ухиляється від виконання зобов'язань, покладених на нього судовим рішенням - до виконання зобов'язань. Тимчасове затримання або вилучення паспорта у таких випадках здійснюється судом, органами прокуратури, внутрішніх справ, служби безпеки, Державної прикордонної служби України, військовими комісаріатами та консульською службою України.

Пунктом 8 ст.19 Закону України "Про Державну прикордонну службу України" встановлено, що на Державну прикордонну службу відповідно до визначених законом завдань покладається, зокрема, запобігання та недопущення в'їзду в Україну або виїзду з України осіб, яким згідно із законодавством не дозволяється в'їзд в Україну або яких тимчасово обмежено у праві виїзду з України, у тому числі згідно з дорученнями правоохоронних органів.

Згідно п.4 ст.20 Закону України "Про Державну прикордонну службу України" на органи Державної прикордонної служби України завдань, вони також мають право, зокрема, з'ясовувати підстави в'їзду в Україну або виїзду з України, не пропускати через державний кордон України осіб без дійсних документів на право його перетинання, осіб, які надали завідомо неправдиві відомості під час одержання зазначених документів, осіб, яким Державною прикордонною службою України за порушення законодавства з прикордонних питань та про правовий статус іноземців чи за мотивованим письмовим рішенням суду та правоохоронних органів не дозволяється в'їзд в Україну або тимчасово обмежено право виїзду з України.

Отже, наявність у особи невиконаних зобов'язань, покладених на неї судовим рішенням, є підставою для обмеження її у праві виїзду за межі України.

Відповідно до ст.124 Конституції України судові рішення ухвалюються судами України і є обов'язковими до виконання на всій території України.

Примусове виконання рішень в Україні покладається на Державну виконавчу службу, яка входить до системи органів Міністерства юстиції України.

Умови і порядок виконання рішень судів та інших органів (посадових осіб), що відповідно до закону підлягають примусовому виконанню у разі невиконання їх у добровільному порядку, визначає Закон України "Про виконавче провадження".

Згідно ст.11 Закону України "Про виконавче провадження" державний виконавець зобов'язаний вживати заходів примусового виконання рішень, установлених цим Законом, неупереджено, своєчасно, повно вчиняти виконавчі дії.

Статтею 217 ЦПК України встановлено, що суд, який ухвалив рішення, може визначити порядок його виконання, надати відстрочку або розстрочити виконання, вжити заходів для забезпечення його виконання, про що зазначає в рішенні. Одним із таких заходів може бути тимчасове обмеження особам (боржникам) у праві виїзду за межі України з вилученням паспортного документа чи без такого, причому таке обмеження можливе на підставі судового рішення за поданням державного виконавця. На підставі вищевикладеного, керуючись п.1 ч.1 ст.205, ст. 377-1 ЦПК України, Закон України "Про виконавче провадження",суд

УХВАЛИВ:

Подання державного виконавця відділу ДВС Лисичанського МУЮ ОСОБА_1, погоджене з в.о. начальника ВДВС Лисичанського МУЮ ОСОБА_2 про вжиття заходів для забезпечення виконання рішення суду шляхом тимчасового обмеження ОСОБА_3 у праві виїзду за межі України, задовольнити.

Вжити заходи для забезпечення повного та своєчасного виконання рішень, ухвалених судами України, шляхом тимчасового обмеження у праві виїзду за межі України ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1.

Виконання ухвали покласти на органи Державної прикордонної служби.

Ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Луганської області шляхом подачи у 5-денний строк після її проголошення заяви апеляційної скарги.

Головуючий С.Л.Бойко

Джерело: ЄДРСР 57048019
Друкувати PDF DOC
Копіювати скопійовано
Надіслати
Шукати у документі
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено:

Зачекайте, будь ласка. Генеруються посилання на нормативну базу...

Посилання згенеровані. Перезавантажте сторінку