open
 • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
emblem
Справа № 209/4471/15-ц

Провадження № 2/209/1904/15

ЗАОЧНЕ РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 грудня 2015 року Дніпровський районний суд м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області у складі: головуючого судді Решетник Т.О.,

при секретарі Погрібній О.В.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Дніпродзержинську цивільну справу за позовом Публічного акціонерного товариства “Державний експортно-імпортний банк України” до ОСОБА_1 про стягнення заборгованості, -

ВСТАНОВИВ:

Публічне акціонерне товариство “Державний експортно-імпортний банк України” звернулось до суду з позовом, в якому просить: стягнути з відповідача на користь ПАТ “Державний експортно-імпортний банк України” заборгованість у розмірі 5667,99 грн. за Договором про відкриття у рамках зарплатного проекту карткового рахунка та кредитної лінії № 8012531516ГМ/2014-01 від 24.01.2014 року, а також судовий збір по справі.

На обґрунтування позовних вимог зазначає, що 24.01.2014 року між ПАТ “Державний експортно-імпортний банк України” та ОСОБА_1 було укладено Договір про відкриття у рамках зарплатного проекту карткового рахунка та кредитної лінії № 8012531516ГМ/2014-01. Між відповідачем та Організацією (ТОВ Фірма «Блок ЛТД») укладено трудовий договір, на підставі якого Організація щомісячно зараховує на Картковий рахунок кошти у якості заробітної плати Клієнта. Згідно з умовами Договору, Банком було відкрито відповідачу кредитну лінію для проведення останнім операцій з використання платіжної картки з лімітом заборгованості по Кредиту не більше 4000,00 грн., а відповідач зобов’язався повернути Кредит Банку та сплатити йому проценти за користування Кредитом у порядку та на умовах, визначених Договором. Кредитна лінія відкривається на строк, що відповідає строку дії Основної картки, а саме на 36 місяців. Згідно п.п.2.7 Договору, Клієнт зобов’язаний щомісячно сплачувати Банку проценти, нараховані за фіксованою процентною ставкою у розмірі 36% річних. У разі звільнення Позичальника з роботи в Організації, протягом трьох робочих днів з дати звільнення (у такому випадку строк дії Кредитної лінії, визначений цим Договором до уваги не приймається), Відповідач зобов’язався погасити Банку усю існуючу на день такого погашення заборгованість за Кредитом і Овердрафтом та за процентами за користування Кредитом та Овердрафтом (п.4.2.18 Договору). Товариство з обмеженою відповідальністю ТОВ фірма «Блок ЛТД» повідомило Банк шляхом направлення листа вих. №385 від 22.12.2014 року про звільнення ОСОБА_1 з 16 грудня 2014 року. У зв’язку із непогашенням заборгованості Відповідачем за умовами Договору, Позивач направив йому повідомлення про наявність несплаченої заборгованості за кредитною лінією та процентами, в якому вимагав здійснити погашення заборгованості за договором у строк до 27.02.2015 року. Але, станом на 01.09.2015 року зобов’язання відповідачем не виконано. Таким чином, станом на 01.09.2015 року, заборгованості Відповідача перед АТ «Укрексімбанк» за Кредитним договором становить 5667,99 грн., з яких: 3507,57 грн. – заборгованість за кредитом; 845,03 грн. - заборгованість по процентам за користування кредитом, 1126,75 грн. – заборгованість по сплаті пені за основним боргом; 188,64 грн. – заборгованість по сплаті пені за процентами.

Представник позивача ОСОБА_2 в судове засідання не з’явився, заявив клопотання про розгляд справи за його відсутності, позовні вимоги підтримує у повному обсязі та не заперечує проти ухвалення заочного рішення.

Відповідач ОСОБА_1 в судове засідання не з’явився, про час та місце розгляду справи повідомлявся належним чином відповідно до вимог ст.ст.74-76 ЦПК України, про поважність причин неявки суд не повідомив, заяви про розгляд справи за його відсутністю не надав, з клопотанням про відкладення розгляду справи до суду не звертався, а також не скористався правом надання заперечень проти позову.

Відповідно до ч. 1 ст. 224 ЦПК України у разі неявки в судове засідання відповідача, який належним чином повідомлений і від якого не надійшло заяви про розгляд справи за його відсутності або якщо повідомлені ним причини неявки визнані неповажними, суд може ухвалити заочне рішення на підставі наявних у справі доказів, якщо позивач не заперечує проти такого вирішення справи.

У зв’язку з чим суд, з урахуванням згоди представника позивача, вважає за можливе провести заочний розгляд справи та вирішити справу у порядку заочного розгляду на підставі наявних у справі доказів.

Відповідно до ч. 2 ст. 197 ЦПК України, у разі неявки в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у справі, чи в разі якщо відповідно до положень цього Кодексу  розгляд справи здійснюється судом за відсутності осіб, які беруть участь у справі, фіксування судового процесу за допомогою звукозаписувального технічного засобу не здійснюється.

Вивчивши матеріали справи та дослідивши письмові докази у справі, суд вважає, що позов підлягає задоволенню.

Судом встановлено, що 24.01.2014 року між ПАТ “Державний експортно-імпортний банк України” та ОСОБА_1 було укладено Договір про відкриття у рамках зарплатного проекту карткового рахунка та кредитної лінії № 8012531516ГМ/2014-01, відповідно до п.п.2.1, 2.4, 2.6, 2.7. якого, Банком було відкрито відповідачу кредитну лінію для проведення останнім операцій з використання платіжної картки з лімітом заборгованості по Кредиту не більше 4000,00 грн., зі сплатою відсотків за користування кредитом у розмірі 36,00% на рік, строком на 36 місяців, що підтверджується Договором про відкриття у рамках зарплатного проекту карткового рахунка та кредитної лінії № 8012531516ГМ/2014-01 від 24.01.2014 року та заявою, підписаними відповідачем (а.с.19-30).

Відповідно до п. 4.2.13 Договору про відкриття у рамках зарплатного проекту карткового рахунка та кредитної лінії № 8012531516ГМ/2014-01 від 24.01.2014 року, клієнт зобов'язується сплачувати Банку суми всій операцій, комісійної винагороди, штрафних санкцій та інших платежів, які стали наслідком або виникли у зв’язку з використанням Основної Картки та Додаткових Карток, а також відшкодовувати Банку суми збитків, що понесені Банком в результаті використання Основної Картки та Додаткових карток, на умовах цього Договору.

Відповідно до п. 4.2.14 Договору про відкриття у рамках зарплатного проекту карткового рахунка та кредитної лінії № 8012531516ГМ/2014-01 від 24.01.2014 року (надалі по тексту - "Договір"), клієнт зобов’язується сплачувати Банку проценти, нараховані за користування Кредитом, щомісяця не пізніше останнього робочого дня місяця, наступного за місяцем, за який вони були нараховані.

Відповідно до п. 4.2.18 Договору, у разі звільнення Клієнта з роботи в Організації, протягом трьох робочих днів з дати звільнення (у такому випадку строк дії Кредитної лінії, визначений цим Договором до уваги не приймається), Клієнт зобов’язується погасити Банку усю існуючу на день такого погашення заборгованість за Кредитом і Овердрафтом та за процентами за користування Кредитом та Овердрафтом.

Відповідно до п. 8.1.1 Договору, у разі прострочення сплати заборгованості за Кредитом (Овердрафтом) та/або процентами за Кредитом/Овердрафтом, Клієнт сплачує Банку за кожний день прострочення, включаючи день сплати, пеню. Пеня нараховується на суму прострочених платежів із розрахунку фактичної кількості прострочених днів, починаючи з дати виникнення простроченої заборгованості до дати погашення відповідної заборгованості у повному обсязі, у розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України, що діяла у період, за який сплачується пеня.

Згідно ст.ст. 526, 527, 530 ЦК України зобов’язання повинні виконуватись належним чином і в установлений строк відповідно до умов договору та вимог закону.

Згідно зі ст. 1050 та ч. 1 ст. 1054 ЦК України, за кредитним договором банк зобов’язується надати грошові кошти (кредит) позичальникові у розмірі та на умовах, встановлених договором, а позичальник зобов’язується повернути кредит та сплатити відсотки. Якщо договором встановлений обов’язок позичальника повернути позику частинами, то в разі прострочення повернення чергової частини позикодавець має право вимагати дострокового повернення частини позики, що залишилася, та сплати процентів, належних йому відповідно до ст. 1048 цього Кодексу України.

Статтею 610 Цивільного кодексу України встановлено, що порушенням зобов’язання є його невиконання або виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов’язання.

Згідно ст. 611 Цивільного кодексу України однією з форм відповідальності за порушення зобов’язання є сплата неустойки, у вигляді штрафу або пені.

Частина 1 ст. 625 Цивільного кодексу України передбачає, що боржник не звільняється від відповідальності за неможливість виконання ним грошового зобов’язання.

ПАТ “Державний експортно-імпортний банк України” свої зобов'язання за Договором виконав в повному обсязі, а саме надав відповідачу ОСОБА_1 кредит у зазначеному розмірі.

Судом встановлено, що відповідач ОСОБА_1 отримав кредит, але належним чином він не виконував зобов'язання щодо погашення заборгованості за кредитом, відсотками, а також іншими витратами відповідно до умов Договору, що має відображення у Розрахунку заборгованості відповідача за Договором про відкриття у рамках зарплатного проекту карткового рахунка та кредитної лінії № 8012531516ГМ/2014-01 від 24.01.2014 року, згідно з яким заборгованість ОСОБА_1 станом на 01.09.2015 року становить 5667,99 грн., яка складається з наступного: 3507,57 грн. – заборгованість за кредитом; 845,03 грн. - заборгованість по процентам за користування кредитом, 1126,75 грн. – заборгованість по сплаті пені за основним боргом; 188,64 грн. – заборгованість по сплаті пені за процентами.

Відповідачем сума заборгованості не спростована.

Таким чином, з огляду на наведене, суд приходить до висновку про задоволення позовних вимог у повному обсязі та стягнення з відповідача на користь позивача заборгованості за Договором про відкриття у рамках зарплатного проекту карткового рахунка та кредитної лінії № 8012531516ГМ/2014-01 від 24.01.2014 року в сумі 5667,99 грн.

Відповідно до ст. 88 ЦПК України з відповідача ОСОБА_1 має бути стягнуто на користь позивача судові витрати у справі.

Керуючись ст. ст. 8, 10, 11, 57-60, 88, 169, 209, 212-215, 223-226, 232 ЦПК України, суд -

ВИРІШИВ:

Позов Публічного акціонерного товариства Публічного акціонерного товариства “Державний експортно-імпортний банк України” до ОСОБА_1 про стягнення заборгованості - задовольнити.

Стягнути з ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, ІПН НОМЕР_1, що зареєстрований та мешкає за адресою: АДРЕСА_1, на користь Публічного акціонерного товариства Публічного акціонерного товариства “Державний експортно-імпортний банк України”, код ЄДРПОУ 00032112, заборгованість за Договором про відкриття у рамках зарплатного проекту карткового рахунка та кредитної лінії № 8012531516ГМ/2014-01 від 24.01.2014 року в розмірі 5667,99 грн., яка виникла станом на 01.09.2015 року та складається з: 3507,57 грн. – заборгованість за кредитом; 845,03 грн. - заборгованість по процентам за користування кредитом, 1126,75 грн. – заборгованість по сплаті пені за основним боргом; 188,64 грн. – заборгованість по сплаті пені за процентами, а всього 5667 (п’ять тисяч шістсот шістдесят сім) гривень 99 копійок.

Стягнути з ОСОБА_1 (ідентифікаційний номер НОМЕР_1) на користь Публічного акціонерного товариства Публічного акціонерного товариства “Державний експортно-імпортний банк України” судовий збір у розмірі 1218 (одна тисяча двісті вісімнадцять) грн. 00 коп.

Заочне рішення суду набирає законної сили в порядку передбаченому  ст.ст. 223, 232 ЦПК України.

Заочне рішення може бути переглянуто судом, що його ухвалив, за письмовою заявою відповідача про перегляд заочного рішення, яка може бути подана відповідачем протягом десяти днів з дня отримання копії рішення.

Заочне рішення суду може бути оскаржене позивачем протягом десяти днів з дня проголошення рішення шляхом подання апеляційної скарги  до Апеляційного суду Дніпропетровської області через Дніпровський районний суд м. Дніпродзержинська.

Суддя Т.О. Решетник

Джерело: ЄДРСР 55391700
Друкувати PDF DOC
Копіювати скопійовано
Надіслати
Шукати у документі
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено:

Зачекайте, будь ласка. Генеруються посилання на нормативну базу...

Посилання згенеровані. Перезавантажте сторінку