open
 • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
emblem

Справа № 2-а-5567/2011 рік

ПОСТАНОВА

I М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

08 вересня 2011 року м.Долина

Долинський районний суд Івано-Франківської області в складі:

головуючого - судді Лицура І.М.,

секретаря - Бойків В.П.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м.Долині справу за адміністративним позовом ОСОБА_1 до управління праці та соціального захисту населення Долинської райдержадміністрації Івано-Франківської області про визнання бездіяльності протиправною та зобов’язання провести перерахунок і виплату недоплаченої разової грошової допомоги до 05 травня,-

в с т а н о в и в:

Позивачка звернулася до суду з позовом, в якому просить визнати протиправною бездіяльність управління праці та соціального захисту населення Долинської РДА Івано-Франківської області щодо невиплати їй щорічної разової грошової допомоги до 5 травня за 2011 рік, виплата якої передбачена ст. 14 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» в розмірі 3 мінімальних пенсій за віком, розмір якої визначається відповідно до ч.1 ст. 28 Закону України «Про загальнообов»язкове державне пенсійне страхування» та зобов»язати відповідача здійснити перерахунок та виплату вказаної допомоги за 2011 рік в розмірі 2172,00 грн. Свої вимоги мотивує тим, що вона народилася 19.07.1930 року і визнана учасником війни, що підтверджується відповідним посвідченням. Відповідно до вимог ч.5 ст. 14 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" їй, як учаснику війни, щорічно до 5-го травня повинна надаватися разова грошова допомога в розмірі трьох мінімальних пенсій за віком. Однак, призначена їй грошова допомога за 2011 рік виплачена не в повному обсязі. Її законні права було обмежено шляхом прийняття окремих положень, визнаних Конституційним Судом України неконституційними. На даний час їй було відомо, що управління праці та соціального захисту населення керується вимогами неконституційних положень, а не вимогами Конституції України, яка має найвищу юридичну силу та згідно якої закони та інші нормативно-правові акти приймаються та повинні відповідати їй. Відповідач за 2011 рік виплатив їй зазначену разову грошову допомогу в розмірі 120,00 грн., тобто не в повному обсязі. Тому вважає бездіяльність управління праці та соціального захисту населення Долинської РДА Івано-Франківської області щодо невиплати їй щорічної разової грошової допомоги до 05 травня за 2011 рік, виплата якої передбачена ст. 14 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» в розмірі 3 мінімальних пенсій за віком, розмір якої визначається відповідно до ч.1 ст. 28 Закону України «Про загальнообов»язкове державне пенсійне страхування», протиправною та просить зобов»язати відповідача здійснити перерахунок та виплату вказаної допомоги за 2011 рік у вищевказаному розмірі.

Позивачка в судове засідання не з»явилася, в позовній заяві просила розглянути справу в її відсутності, позов задоволити.

Представник відповідача в судове засідання також не з»явився, подав письмові заперечення на позов, де вказав, що позов не визнає та просить розглянути справу в його відсутності. Свої заперечення мотивував тим, що у відповідності до ст. 9 ЗУ «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» даний Закон застосовується виключно при розрахунку таких пенсійних виплат: 1) пенсія за віком; 2) пенсія по інвалідності внаслідок загального захворювання; 3) пенсія у зв’язку з втратою годувальника. Тому положення ст. 28 ЗУ «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» щодо мінімального розміру пенсії за віком не застосовуються при розрахунку розміру щорічної разової грошової допомоги як учаснику війни. Розмір одноразової щорічної допомоги ветеранам війни вираховується відповідно до п. 2 е) постанови Кабінету Міністрів України від 03.01.2002 року № 1 «Про підвищення розмірів пенсій та інших соціальних виплат окремих категорій пенсіонерів, фінансування яких здійснюється за рахунок коштів Державного бюджету України», тобто з суми 19,91 грн. Однак, у відповідності до Закону України «Про Державний бюджет України на 2011 рік» було доручено КМ України визначити розмір допомоги, що й було зроблено Постановою КМУ від 04.04.2011 року № 341, в якій законодавцем був чітко визначений розмір одноразової щорічної грошової допомоги ветеранам війни та дружинам (чоловікам) померлих ветеранів війни, яка і була виплачена позивачці. Законність виплати такої допомоги випливає зі змісту ст.ст. 4, 51 п.6, 4 п.2 Бюджетного кодексу України, а посилання позивачки на ст.ст. 15, 17 ЗУ «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» є вибірковим та упередженим підходом. Крім того, управління праці та соціального захисту населення Долинської райдержадміністрації Івано-Франківської області не є головним розпорядником коштів, тому що відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України № 177 від 18.02.2004 року «Про забезпечення щорічної виплати разової грошової допомоги, передбаченої законом України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» виділення коштів для виплати такої допомоги забезпечується Міністерством фінансів і державним казначейством України. Тому вважає вимоги позивачки стосовно недоплаченої одноразової щорічної допомоги їй як учаснику війни необґрунтованими і безпідставними та просить відмовити в задоволені позову.

Дослідивши та оцінивши здобуті й перевірені в судовому засіданні докази в їх сукупності, суд приходить до висновку, що даний позов належить до часткового задоволення з врахуванням наступних підстав.

Відповідно до ч.5 ст. 14 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» (в редакції від 25.12.1998 року), яка відновила свою дію з 22.05.2008 року - з дня прийняття Конституційним Судом України Рішення № 10-рп/2008, щорічно до 5 травня учасникам війни виплачується разова грошова допомога у розмірі 3 мінімальних пенсій за віком.

Згідно ст. 17-1 вказаного Закону щорічну виплату разової грошової допомоги до 5 травня в розмірах, передбачених статтями 12-16 цього Закону, здійснюють органи праці та соціального захисту населення.

Таким чином у спірних правовідносинах управління праці та соціального захисту населення Долинської райдержадміністрації Івано-Франківської області є державним органом, на якого чинним законодавством покладений обов’язок по здійсненню виплат, передбачених Законом України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", в тому числі разової грошової допомоги.

В ч.1 ст. 28 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» зазначено, що мінімальний розмір пенсії за віком за наявності у жінки 20 років страхового стажу встановлюється у розмірі прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, визначеного законом.

Частиною 2 статті 6 Закону України «Про статус гірських населених пунктів» встановлено, що розмір державних пенсій, стипендій, всіх передбачених чинним законодавством видів державної матеріальної допомоги громадянам, які одержали статус особи, що працює, проживає або навчається на території населеного пункту, якому надано статус гірського, збільшується на 20 відсотків

Відповідно до п.2 ч.1 ст. 2 Закону України «Про прожитковий мінімум», прожитковий мінімум застосовується для встановлення розмірів мінімальної заробітної плати та мінімальної пенсії за віком, визначення розмірів соціальної допомоги, допомоги сім'ям з дітьми, допомоги по безробіттю, а також стипендій та інших соціальних виплат, виходячи з вимог Конституції України та законів України.

Мінімальна пенсія за віком яка встановлена у розмірі прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, станом на 05 травня 2011 року відповідно до Закону України "Про Державний бюджет України на 2011 р." становила – 764,00 грн.

Згідно зі ст. 19 Конституції України органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов’язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

Таким чином, виходячи з загальних засад пріоритетності законів над урядовими нормативними актами, посилання відповідача на положення постанови Кабінету Міністрів України № 341 від 04.04.2011 року є безпідставним і таким, що звужує обсяг передбачених законом прав позивачки.

Суд вважає за необхідне при вирішенні даного спору застосувати положення ст. 14 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» та ст. 28 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», як нормативних актів, які мають вищу юридичну силу над підзаконними нормативними актами.

При цьому суд не приймає аргумент представника відповідача щодо обмеженості бюджетних асигнувань, оскільки органи державної влади не можуть посилатися на відсутність коштів як на причину невиконання своїх зобов’язань.

Таким чином, суд приходить до переконання, що оскільки позивачці надано статус учасника війни, вона має право на отримання пільг, визначених Законом України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», зокрема їй належить право на отримання щорічної разової грошової допомоги до 5-го травня.

Отже, виходячи з принципу пріоритету законів над підзаконними нормативними актами, суд приходить до висновку, що відповідача слід зобов’язати провести перерахунок призначеної позивачці у 2011 році разової щорічної грошової допомоги до 5-го травня відповідно до ст. 14 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» у розмірі 3 мінімальних пенсій за віком, визнавши його бездіяльність щодо невиплати їй цієї допомоги у вказаному розмірі протиправною. При визначенні розміру мінімальної пенсії за віком слід керуватися положеннями ч.1 ст. 28 Закону України «Про загальнообов'язкове соціальне страхування», оскільки наявність такої норми та відсутність іншого мінімального розміру пенсії за віком не є перешкодою для застосування даного розміру мінімальної пенсії за віком до обрахування інших видів пенсій чи допомог, пов’язаних з мінімальною пенсією за віком.

При цьому суд вважає, що позов в частині стягнення з відповідача недоплаченої щорічної разової грошової допомоги до 5-го травня у твердій грошовій сумі не підлягає до задоволення, оскільки управління праці та соціального захисту населення Долинської райдержадміністрації проявило бездіяльність щодо законодавчо визначеного обов'язку вчинити дії, пов'язані з перерахунком цієї допомоги, а тому слід зобов'язати його вчинити ці дії та здійснити перерахунок і виплату позивачці за 2011 рік недоплаченої разової щорічної грошової допомоги до 05-го травня відповідно до ч.5 ст. 14 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» у розмірі 3 мінімальних пенсій за віком, розмір яких визначається відповідно до ч.1 ст. 28 Закону України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування" з урахуванням виплачених сум.

На підставі ст.ст. 19, 22 Конституції України, ст. 17 п. 1 Закону України «Про виконання рішень та застосування практики Європейського Суду з прав людини», ст. 12 Європейської соціальної хартії (переглянутої) 1996 року, ст.ст. 12-14, 17-1 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», ст. 28 Закону України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування", Закону України «Про державний бюджет України на 2011 рік», ст. 2 Закону України «Про прожитковий мінімум», ст.ст. 5,6 Закону України "Про статус гірських населених пунктів в Україні", Постанови Кабінету Міністрів України № 341 від 04.04.2011 року, керуючись ст.ст. 2,9,11,71,99,100,161-163,183-2 Кодексу адміністративного судочинства України, суд, -

ПОСТАНОВИВ:

Позов задоволити частково.

Визнати протиправною бездіяльність управління праці та соціального захисту населення Долинської райдержадміністрації Івано-Франківської області щодо відмови провести перерахунок ОСОБА_1 виплаченої у 2011 році разової щорічної грошової допомоги до 05 травня відповідно до ст. 14 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту».

Зобов’язати управління праці та соціального захисту населення Долинської райдержадміністрації здійснити перерахунок та виплатити ОСОБА_1 за 2011 рік недоплачену разову щорічну грошову допомогу до 05-го травня відповідно до ч.5 ст. 14 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» у розмірі 3 мінімальних пенсій за віком, розмір яких визначається відповідно до ч.1 ст. 28 Закону України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування" з врахуванням надбавки відповідно до Закону України "Про статус гірських населених пунктів в Україні" та з урахуванням виплачених сум, відмовивши в решті позову.

Постанова може бути оскаржена до Львівського апеляційного адміністративного суду через Долинський районний суд протягом 10 днів з дня отримання її копії.

Суддя:

Джерело: ЄДРСР 55134894
Друкувати PDF DOC
Копіювати скопійовано
Надіслати
Шукати у документі
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено:

Зачекайте, будь ласка. Генеруються посилання на нормативну базу...

Посилання згенеровані. Перезавантажте сторінку