open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
emblem

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Держпром, 8-й під'їзд, майдан Свободи, 5, м. Харків, 61022,

тел. приймальня (057) 705-14-50, тел. канцелярія 705-14-41, факс 705-14-41

________________________________________________________________________

РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"14" грудня 2015 р.

Справа № 922/6006/15

Господарський суд Харківської області у складі:

судді Кухар Н.М.

при секретарі судового засідання Руденко О.О.

розглянувши справу

за позовом

Товариства з обмеженою відповідальністю "Система прогресивної очистки", м.Харків,

до

Фізичної особи - підприємця ОСОБА_1, м.Харків,

про

стягнення 5490,64 грн.

за участю представників:

позивача - ОСОБА_2 (довіреність б/н від 10.11.2015р.);

відповідача - не з'явився;

ВСТАНОВИВ:

Товариство з обмеженою відповідальністю "Система прогресивної очистки" звернулось до господарського суду Харківської області з позовною заявою про стягнення з Фізичної особи - підприємця ОСОБА_1 на підставі Договору про заміну сторони у зобов'язанні (переведення боргу) № УТ571/336 від 01.11.2014р. заборгованості за Договором про надання послуг з утримання міських територій № УТ336 від 30.03.2012р. у загальному розмірі 5490,64 грн., у тому числі: 4915,60 грн. основного боргу; 327,52 грн. пені; 21,41 грн. - 3% річних; 226,11 грн. інфляційних втрат. Судовий збір позивач просить покласти на відповідача.

У судовому засіданні представник позивача підтримала заявлені позовні вимоги у повному обсязі.

Відповідач у судове засідання не з’явилась. Копія ухвали про порушення провадження у справі, надіслана на адресу відповідача: 61039, м.Харків, пров.Лінійний, 7 (згідно витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців), повернута до суду за закінченням терміну зберігання. Доказів отримання відповідачем копії ухвали про відкладення розгляду справи на час даного судового засідання до суду не надійшло.

Відповідно до п. 3.9.1. Постанови Пленуму Вищого господарського суду України № 18 від 26.12.2011р. "Про деякі питання практики застосування Господарського процесуального кодексу України судами першої інстанції", в разі якщо ухвалу про порушення провадження у справі було надіслано за належною адресою (тобто повідомленою суду стороною, а в разі ненадання суду відповідної інформації - адресою, зазначеною в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців), і не повернуто підприємством зв'язку або повернуто з посиланням на відсутність (вибуття) адресата, відмову від одержання, закінчення строку зберігання поштового відправлення тощо, то вважається, що адресат повідомлений про час і місце розгляду справи судом.

За таких обставин, приймаючи до уваги, що відповідач був належним чином повідомлений про час та місце судового засідання (за місцезнаходженням згідно відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців), проте не скористався наданими йому статтею 22 Господарського процесуального кодексу України правами на участь у судовому засіданні, а також не надав суду жодного доказу в обґрунтування заперечень проти позову або на підтвердження належного виконання договірних зобов'язань, суд визнав за можливе розглянути справу за наявними в ній матеріалами, відповідно до ст. 75 Господарського процесуального кодексу України.

Розглянувши матеріали справи, вислухавши пояснення представника позивача, суд встановив наступне.

30.03.2012р. між Фізичною особою - підприємцем ОСОБА_1 (відповідачем) та Товариством з обмеженою відповідальністю "Компанія СПО" було укладено Договір про надання послуг з утримання міських територій № УТ336, згідно п. 1.1. якого ТОВ "Компанія СПО" (виконавець) зобов'язалось згідно з графіком надавати послуги з утримання міських територій, частина яких є прилеглою до об'єкту відповідача (замовника), а відповідач зобов'язалась своєчасно оплачувати послуги за встановленими тарифами у строки і на умовах, передбачених цим Договором в п. 1.2.

01.11.2014р. між Товариством з обмеженою відповідальністю "Компанія "СПО" (первісний боржник), Товариством з обмеженою відповідальністю "Системи прогресивної очистки" (новий боржник) та Фізичною особою - підприємцем ОСОБА_1 (кредитор) було укладено Договір № УТ571/336 про заміну сторони у зобов'язанні (переведення боргу).

Відповідно до п. 1 вищезазначеного Договору, в порядку і на умовах, визначених цим Договором, первісний боржник переводить свій борг на нового боржника, внаслідок чого новий боржник заміняє первісного боржника, як зобов'язану сторону, у Договорі про надання послуг з утримання міських територій № УТ336 від 30.03.2012p., укладеному між первісним боржником і кредитором (Основний договір).

Згідно п. 2 Договору № УТ571/336, новий боржник стає зобов'язаним здійснити замість первісного боржника наступні обов'язки останнього: надати послуги з утриманням міських територій.

У п. 3 Договору визначено, що кредитор не заперечує проти заміни первісного боржника новим боржником в Основному договорі і, підписуючи зі своєї сторони цей Договір, дає згоду на відповідне переведення боргу в порядку та на умовах, визначених цим Договором.

Відповідно до п. 6 Договору, переведення боргу за цим Договором не тягне за собою жодних інших змін умов Основного договору, окрім тих, що пов'язані із заміною первісного боржника за Основним Договором.

Згідно п. 4.1. Договору № УТ336 про надання послуг з утримання міських територій від 30.03.2012р., вартість послуг за даним Договором складає: 3318,24 грн., у т.ч. ПДВ 20% - 553,08 грн. Середньомісячна вартість послуг становить 276,52 грн., у т.ч. ПДВ 20% - 46,09 грн. (п. 4.1.1. Договору).

Пунктом 4.2. вищевказаного Договору встановлено, що оплата за надані послуги здійснюється шляхом попередньої оплати суми, визначеної у п. 4.1.1. Договору, до 25 числа місяця, що передує місяцю надання послуг.

За умовами п. 4.4. Договору, після надання послуг виконавець надає замовнику акт здачі-приймання виконаних послуг за розрахунковий період.

З матеріалів справи вбачається, що з боку позивача були виконані всі умови Договору № УТ571/336 про заміну сторони у зобов'язанні (переведенні боргу) від 01.11.2014р., проте ФОП ОСОБА_1 не розрахувалась з TOB "Системи прогресивної очистки" у строки, визначені п. 5 Договору № УТ336 про надання послуг з утримання міських територій від 30.03.2012р.

Згідно двостороннє підписаного акту звірки взаємних розрахунків за період з 01.11.2014р. по 27.09.2015р., остання оплата за реалізовані послуги була здійснена відповідачем 14.09.2015р.; заборгованість ФОП ОСОБА_1 перед TOB "Системи прогресивної очистки" станом 28.09.2015р. становить 4915,60 грн.

Відповідно до ст. 526 Цивільного кодексу України, зобов’язання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору та вимог цього Кодексу.

Частиною 1 ст. 530 Цивільного кодексу України передбачено, якщо у зобов’язанні встановлений строк (термін) його виконання, то воно підлягає виконанню у цей строк (термін).

Стаття 525 Цивільного кодексу України встановлює, що одностороння відмова від зобов'язання або одностороння зміна його умов не допускається, якщо інше не встановлено договором або законом.

Згідно ч. 1 ст. 193 Господарського кодексу України, суб'єкти господарювання та інші учасники господарських відносин повинні виконувати господарські зобов'язання належним чином відповідно до закону, інших правових актів, договору, а за відсутності конкретних вимог щодо виконання зобов'язання - відповідно до вимог, що у певних умовах звичайно ставляться.

Частиною 7 цієї статті передбачено, що одностороння відмова від виконання зобов'язань, передбачених законом, а також відмова від виконання або відстрочка виконання з мотиву, що зобов'язання другої сторони за іншим договором не було виконано належним чином, не допускаються.

Відповідно до ст.ст. 610, 611 Цивільного кодексу України, порушенням зобов'язання є його невиконання або виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов'язання (неналежне виконання), а у разі порушення зобов'язання, настають правові наслідки, встановлені договором або законом.

Згідно ч. 1 ст. 612 Цивільного кодексу України, боржник вважається таким, що прострочив, якщо він не приступив до виконання зобов'язання або не виконав його у строк, встановлений договором або законом.

Частиною 1 ст. 624 ЦК України встановлено: якщо за порушення зобов'язання встановлено неустойку, то вона підлягає стягненню у повному розмірі, незалежно від відшкодування збитків.

У п. 8.1.1. Договору № УТ 571/336 від 01.11.2014р. сторони визначили, що за несвоєчасне виконання грошових зобов'язань по дійсному Договору, замовник виплачує виконавцю пеню у розмірі подвійної облікової ставки НБУ за кожен день прострочення від суми заборгованості.

Відповідно до ч. 1 ст. 625 ЦК України, боржник не звільняється від відповідальності за неможливість виконання ним грошового зобов'язання.

Згідно частини 2 даної статті, боржник, який прострочив виконання грошового зобов'язання, на вимогу кредитора зобов'язаний сплатити суму боргу з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь час прострочення, а також три проценти річних від простроченої суми, якщо інший розмір процентів не встановлений договором або законом.

Перевіривши здійснені позивачем розрахунки, суд визнав вимоги про стягнення з відповідача 327,52 грн. пені, 21,41 грн. - 3% річних та 226,11 грн. інфляційних втрат законними та обґрунтованими.

Таким чином, загальний розмір заборгованості відповідача перед позивачем склав 5490,64 грн., у тому числі: 4915,60 грн. основного боргу, 327,52 грн. пені, 21,41 грн. - 3% річних та 226,11 грн. інфляційних втрат.

Відповідно до ст. 33 Господарського процесуального кодексу України, кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог і заперечень.

Згідно ст. 34 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд приймає тільки ті докази, які мають значення для справи.

Відповідно до ст. 43 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному і об’єктивному розгляді в судовому процесі всіх обставин справи в їх сукупності, керуючись законом.

На підставі викладеного, враховуючи, що відповідач не надав суду доказів сплати заборгованості або обґрунтованих заперечень проти позову, суд дійшов висновку, що позовні вимоги Товариства з обмеженою відповідальністю "Система прогресивної очистки" обґрунтовані, підтверджуються наявними у матеріалах справи доказами та підлягають задоволенню у повному обсязі.

Відповідно до ст.ст. 44, 49 Господарського процесуального кодексу України, судові витрати покладаються на відповідача.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 6, 8, 19, 124, 129 Конституції України, ст.ст. 525, 526, 530, 610, 611, 612, 624, 625 Цивільного кодексу України, ст. 193 Господарського кодексу України, ст.ст. 1, 4, 12, 33, 34, 43, 49, 75, 82-85 Господарського процесуального кодексу України, суд -

ВИРІШИВ:

Позовні вимоги задовольнити повністю.

Стягнути з Фізичної особи - підприємця ОСОБА_1 (61039, м.Харків, пров. Лінійний, буд. 7; ідентифікаційний номер: НОМЕР_1) на користь Товариства з обмеженою відповідальністю "Система прогресивної очистки" (61052, м.Харків, вул.Карла Маркса, буд. 24; п/р 26003052323030 в ПАТ "Приватбанк", МФО 351533; код ЄДРПОУ: 37365048) - заборгованість за Договором № УТ571/336 від 01.11.2014р. в загальному розмірі 5490,64 грн. (у тому числі: 4915,60 грн. основного боргу; 327,52 грн. пені; 21,41 грн. - 3% річних; 226,11 грн. інфляційних втрат); а також витрати з оплати судового збору в розмірі 1218,00 грн.

Видати наказ після набрання рішенням законної сили.

Повне рішення складено 16.12.2015 р.

Суддя

ОСОБА_3

Джерело: ЄДРСР 54392311
Друкувати PDF DOCX
Копіювати скопійовано
Надіслати
Шукати у документі
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено:

Зачекайте, будь ласка. Генеруються посилання на нормативну базу...

Посилання згенеровані. Перезавантажте сторінку