open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
emblem

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ

Справа №552/6489/13-ц

Провадження № 2/552/2282/13

З А О Ч Н Е Р І Ш Е Н Н Я

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

29.10.2013 року Київський районний суд м. Полтави в складі:

головуючого-судді Шаповал Т.В.

при секретарі Лавріненко О.А.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Полтава цивільну справу за позовом ТОВ «Вердикт Фінанс» до ОСОБА_1 про стягнення заборгованості за кредитним договором, -

В С Т А Н О В И В:

ТОВ «Вердикт Фінанс» звернувся до Київського районного суду м. Полтави з позовом до ОСОБА_1 про стягнення заборгованості за кредитним договором.

В позовній заяві посилавсь на те, що 05.06.2008 року між ВАТ Банк «РНС» та ОСОБА_1 укладено Кредитний договір № R 031.0002537 про надання відповідачу кредиту в розмірі 15 000, 00 грн. з строком користування кредитом 48 місяців терміном до 05.06.2012 року. Свої договірні зобов»язання банк виконав у повному обсязі. 31.07.2009 року ТОВ «Траст Фінанс» укладено Договір придбання майнових прав з первісним кредитором - ВАТ Банк «Траст». 24.10.2012 року між ТОВ «Траст Фінанс» та ТОВ «Вердикт Фінанс» укладено Договір відступлення права вимоги № 240412, за Кредитними договорами укладеними ВАТ Банк «Траст Фінанс» передає ТОВ «Вердикт Фінанс» право вимоги за Кредитними договорами укладеними між ВАТ Банк «Траст» за позичальниками, зазначеними в Додаткових угодах від 24.04.2012 р., в тому числі і права грошової вимоги до відповідача, як боржника за кредитним договором в зв»язку з невиконанням ним в повному обсязі своїх зобов»язань перед продавцем, зокрема, повернення кредиту. Відповідача як боржника повідомлено про заміну кредитора у зобов»язанні листом, надісланим йому поштовим відправленням.

Просить суд стягнути з відповідача на користь позивача заборгованість на загальну суму 63 496 грн. 47 гоп. та судові витрати.

В судове засідання представник позивача не з»явився, але надав заяву про розгляд справи без його участі, позовні вимоги підтримує в повному обсязі. Проти заочного рішення не заперечує.

Відповідач в судове засідання не з'явився, будучи у встановленому законом порядку повідомлений про час та місце розгляду справи, про причини неявки суду не повідомив, клопотання про відкладення розгляду справи до суду не подавав.

До висновку про належне повідомлення відповідача про час та місце розгляду справи суд приходить, виходячи з наступного.

Судові повістки-виклики в судове засідання на ім'я відповідача направлялись судом за зареєстрованим у встановленому законом подяку місцем його проживання, але повернулись до суду без вручення відповідачу за закінченням терміну зберігання.

Відповідно до п.99 Правил надання послуг поштового зв'язку, затверджених Постановою Кабінету Міністрів України від 05 березня 2009 року №270, рекомендовані поштові відправлення, у тому числі рекомендовані листи з позначкою "Судова повістка", рекомендовані повідомлення про вручення поштових відправлень, які не були вручені під час доставки, повторні повідомлення про надходження реєстрованих поштових відправлень поштових переказів, адресовані фізичним особам, під час доставки за зазначеною адресою або під час вручення в об'єкті поштового зв'язку вручаються адресату, а у разі його відсутності - повнолітньому члену сім'ї за умови пред'явлення документа, що посвідчує особу, а також документа, що посвідчує родинні зв'язки з адресатом (свідоцтво про народження, свідоцтво про шлюб тощо), чи рішення органу опіки і піклування про призначення їх опікунами чи піклувальниками.

У разі відсутності адресата або повнолітніх членів його сім'ї до абонентської поштової скриньки адресата вкладається повідомлення про надходження зазначеного реєстрованого поштового відправлення, поштового переказу, рекомендованого повідомлення про вручення поштового відправлення, поштового переказу.

Пунктом 117 Правил передбачено, що поштові відправлення, поштові перекази повертаються об'єктом поштового зв'язку відправнику у разі його письмової заяви, письмової відмови адресата від одержання чи закінчення встановленого строку зберігання.

Відповідно до ч.5 ст.74 ЦК України в разі відсутності осіб, які беруть участь у справі, за адресою, зареєстрованою у встановленому законом порядку, вважається, що судовий виклик або судове повідомлення вручене їй належним чином.

Оскільки відповідачем судові повістки, направлені судом на його ім'я за адресою, за якою зареєстровано його місце проживання, не одержані, повернуті суду за закінченням терміну зберігання через відсутність адресата, суд вважає відповідача таким, що був належним чином повідомленим по час та місце судового розгляду.

Тому суд, враховуючи наявність в справі достатніх матеріалів про права та правовідносини сторін, приймаючи до уваги відсутність підстав, передбачених ст.169 ЦПК України для відкладення розгляду справи, вважає за можливе розглянути справу за відсутності осіб, що в судове засідання не з'явились, з ухваленням заочного рішення.

Суд, вивчивши та проаналізувавши письмові докази по даній справі, приходить до висновку, що позовні вимоги ТОВ «Вердикт Фінанс» підлягають задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст.3 ЦПК України кожна особа має право в порядку, встановленому цим Кодексом, звернутися до суду за захистом своїх порушених, невизнаних або оспорюваних прав, свобод чи інтересів.

Частиною 3 ст. 10 ЦПК України визначено, що кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, крім випадків, встановлених цим Кодексом.

Відповідно до ст. 60 ЦПК України кожна сторона зобов'язана довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог і заперечень. Доказуванню підлягають обставини, які мають значення для ухвалення рішення у справі і щодо яких у сторін та інших осіб, які беруть участь у справі, виникає спір.

Судом встановлено, що між сторонами по справі 05.06.2008 року укладений договір № R 031.0002537 згідно якого ВАТ Банк «РНС» надав кредит в розмірі 15 000,00 грн.

31.07.2009 р. ТОВ «Траст Фінанс» укладено Договір придбання майнових прав з первісним кредитором - ВАТ Банк «ТРАСТ».

24.04.2012 року між ТОВ «Траст Фінанс» та ТОВ «Вердикт Фінанс» укладено Договір відступлення права вимоги № 240412, за Кредитними договорами укладеними ВАТ Банк «ТРАСТ» та переданими ТОВ «Траст Фінанс». Згідно вказаного договору, ТОВ «Траст Фінанс» передає ТОВ «Вердикт Фінанс» право вимоги за кредитними договорами укладеними між ВАТ Банк «ТРАСТ» за позичальниками.

Відповідно до розрахунку станом на 12.08.2013 року, заборгованість за договором № R 031.0002537 від 05.06.2008 року складає 63 496 грн. 47 коп., яка включає заборгованість за тілом кредиту - 9 496 грн. 29 коп., нарахованих процентів за користування кредиту - 342 грн. 04 грн., комісійної винагороди (комісії) за обслуговування кредитної заборгованості - 4 603 грн. 50 коп., неустойки за несвоєчасне виконання зобов»язання (пеня) - 48 769 грн. 72 коп., три проценти річних від простроченої суми - 284 грн. 92 коп.

Відповідно до ст.526 ЦК України, зобов'язання має виконуватись належним чином.

Згідно до ст.. 610 ЦК України, порушенням зобов'язання є його невиконання або виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов'язання.

Відповідно до ч.2 ст.651 ЦК України Договір може бути змінено або розірвано за рішенням суду на вимогу однієї із сторін у разі істотного порушення договору другою стороною та в інших випадках, встановлених договором або законом.

Оскільки встановлено, що умови договору відповідачем ОСОБА_1 виконано не було, кредитні ресурси згідно умов договору не повернуті, суд приходить до висновку, що позовні вимоги ТОВ «Вердикт Фінанс» підлягають задоволенню, а саме стягнути з відповідача суму заборгованості за договором в розмірі 63 496 грн. 47 коп., та понесені позивачем судові витрати в розмірі 634 грн. 96 коп..

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.526, 527,610 ЦК України ст.ст. 3,10, 11, 57, 60, 61,79, 88, 174, 212-215, 224 ЦПК України, суд, -

В И Р І Ш И В:

Позовні вимоги ТОВ «Вердикт Фінанс» до ОСОБА_1 про стягнення заборгованості за кредитним договором - задовольнити.

Стягнути з ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, ідентифікаційний номер № НОМЕР_1 на користь ТОВ «Вердикт Фінанс» (оф. 502, корп.. 4А, БЦ «Форум Парк Плаза», Московський проспект, 9, м. Київ, 04073, ідентифікаційний код 36698193, п/р 2600038668301 в ПАТ «Енергобанк», МФО 300272) заборгованість за договором № R 031.0002537 від 05.06.2008 року в сумі 63 496 грн. 47 коп.

Стягнути з ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, ідентифікаційний код № НОМЕР_1 витрати по сплаті судового збору 634 грн. 96 коп.

Рішення суду може бути оскаржено до апеляційного суду Полтавської області через Київський районний суд м. Полтави шляхом подачі апеляційної скарги на рішення суду протягом десяти днів з дня проголошення рішення.

Відповідачем може бути подана заява про перегляд заочного рішення протягом 10 днів з дня отримання його копії.

Головуючий Т.В. Шаповал

Джерело: ЄДРСР 53569447
Друкувати PDF DOCX
Копіювати скопійовано
Надіслати
Шукати у документі
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено:

Зачекайте, будь ласка. Генеруються посилання на нормативну базу...

Посилання згенеровані. Перезавантажте сторінку