open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
emblem

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Держпром, 8-й під'їзд, майдан Свободи, 5, м. Харків, 61022,

тел. приймальня (057) 705-14-50, тел. канцелярія 705-14-41, факс 705-14-41

________________________________________________________________________

УХВАЛА

"10" лютого 2014 р.

Справа № 922/85/14

Господарський суд Харківської області у складі:

судді Калініченко Н.В.

при секретарі судового засідання Луніній О.В.

розглянувши матеріали справи

за позовом

Товариство з обмеженою відповідальністю "Порше Лізинг Україна", м. Київ

до

Дочірнього підприємства "Харпром" Акціонерного товариства "Харпром", м. Харків

про

стягнення коштів у сумі 237 019,47 грн.

за участю представників сторін:

позивача - Сулима К.Л., довіреність від 03 вересня 2013 року

відповідача - Скороходов Є.С., довіреність від 02 лютого 2014 року

ВСТАНОВИВ:

Позивач - Товариство з обмеженою відповідальністю "Порше Лізинг Україна", м. Київ, звернувся до господарського суду Харківської області з позовом, в якому просить суд стягнути з відповідача - Дочірнього підприємства "Харпром" Акціонерного товариства "Харпром", м. Харків, суму заборгованості за договором оперативного лізингу (найму) № 000004908 від 26 липня 2012 року у розмірі 10 204,10 грн., неустойку у розмірі 30 587,31 грн., збитки у розмірі 195 995,72 грн., 120,04 грн. пені, 3% річних у сумі 36,01 грн. та 76,29 грн. процентів за користування чужими грошовими коштами. Крім того, позивач просить суд зобов'язати відповідача виконати своє зобов'язання за договором оперативного лізингу (найму) № 000004908 від 26 липня 2012 року, а саме - повернути позивачу транспортний засіб типу VW Passat B7 18l TSI, 2012 року виробництва, шасі № WVWZZZ3CZDP012094, двигун № CDA 319042. Також до стягнення з відповідача заявлені судові витрати.

Свої вимоги позивач мотивує неналежним виконанням відповідачем зобов'язань за договором оперативного лізингу (найму) № 000004908 від 26 липня 2012 року в частині повної та своєчасної оплати орендних платежів у відповідності до пункту 6.5 договору, в зв'язку з чим позивачем, окрім суми основного боргу, на підставі пунктів 8.2, 12.8 договору, нараховано відповідачу неустойку у розмірі 30 587,31 грн., збитки у розмірі 195 995,72 грн., 120,04 грн. пені, а також проценти за користування чужими грошовими коштами у розмірі 76,29 грн. згідно ст. 536 ЦК України та 3% річних у сумі 36,01 грн. відповідно до норм ст. 625 ЦК України. В якості правових підстав позову вказує на приписи ст.ст. 8, 22, 526, 536, 549, 611, 625, 785, 806, 808, 1048,1214 ЦК України, ст. 232 ГК України.

Ухвалою господарського суду Харківської області від 16 січня 2014 року було прийнято позовну заяву до розгляду, порушено провадження у справі № 922/85/14 та призначено її розгляд у відкритому судовому засіданні на 03 лютого 2014 року.

03 лютого 2014 року до господарського суду Харківської області від позивача надійшло клопотання (вх. № 3389) про долучення до матеріалів справи копії Витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців на відповідача, яке долучено судом до матеріалів справи.

03 лютого 2014 року до господарського суду Харківської області від відповідача надійшло клопотання (вх. № 3452), в якому відповідач просить суд повернути позовну заяву ТОВ "Порше Лізинг Україна" без розгляду на підставі п. 6 ч. 1 ст. 63 ГПК України, оскільки, як стверджує відповідач, позивачем не було направлено примірник позовної заяви з відповідними додатками на його адресу.

В призначене судове засідання 03 лютого 2014 року представники сторін з'явились.

Відповідач підтримує надане ним до матеріалів справи клопотання про повернення позовної заяви ТОВ "Порше Лізинг Україна" без розгляду та вказує, що остання редакція позовної заяви не була отримана відповідачем.

Позивач вказує про те, що йому на даний час невідомо чи було змінено редакцію позовної заяви.

В судовому засіданні 03 лютого 2014 року, згідно ст. 77 ГПК України, було оголошено перерву до 10 лютого 2014 року, розгляд клопотання відповідача відкладено до наступного судового засідання.

08 лютого 2014 року до господарського суду Харківської області від відповідача надійшов відзив на позовну заяву (вх. № 4328), який долучено судом до матеріалів справи.

Після перерви 10 лютого 2014 року судове засідання було продовжено.

В судове засідання 10 лютого 2014 року сторони з'явились.

Позивач вказав, що 18 грудня 2013 року відповідачу було направлено примірник позовної заяви від 11 листопада 2013 року, яка є предметом розгляду у даній справі, з відповідними додатками, редакцію якої не було змінено.

Відповідач проти отримання зазначених документів не заперечує.

За таких підстав, враховуючи наявність в матеріалах справи поштового опису від 18 грудня 2013 року та з огляду на підтвердження відповідачем факту отримання примірника позовної заяви з додатком, суд відмовляє в задоволенні клопотання відповідача про повернення позовної заяви ТОВ "Порше Лізинг Україна" без розгляду як в безпідставно заявленому.

Позивач в засіданні суду 10 лютого 2014 року надав суду заяву (вх. № 4527) про уточнення позовних вимог та просить суд прийняти її до розгляду.

Відповідач проти прийняття до розгляду зазначених уточнень заперечує.

Суд, дослідивши заяву позивача про уточнення позовних вимог, вважає за необхідне повернути її позивачу без розгляду з огляду на наступне: позивачем не додержано правил вчинення відповідної процесуальної дії, встановлених ст. 54 ГПК України, оскільки за формою і змістом така заява має узгоджуватися із статтею 54 ГПК з доданням до неї документів, зазначених у статті 57 названого Кодексу, а саме: подана позивачем заява (вх. № 4527 від 10 лютого 2014 року) не містить підпису повноваженої посадової особи позивача або його представника; позивачем не надано доказів направлення заяви на адресу відповідача, що на підставі п. 1 та п. 6 ч. 1 ст. 63 ГПК України, та з урахуванням п.п. 3.10 - 3.12. Постанови Пленуму ВГСУ від 26 грудня 2011 року № 18, є підставою для повернення позивачу заяви про уточнення позовних вимог без розгляду.

Позивач підтримує заявлені позовні вимоги та наполягає на задоволенні позову.

Відповідач проти позову заперечує та просить суд у позові відмовити.

Відповідно до статті 77 ГПК України, господарський суд відкладає в межах строків, встановлених статтею 69 цього Кодексу, розгляд справи, коли за якихось обставин спір не може бути вирішено в даному засіданні. Такими обставинами, зокрема, є: 1) нез'явлення в засідання представників сторін, інших учасників судового процесу; 2) неподання витребуваних доказів; 3) необхідність витребування нових доказів; 4) залучення до участі в справі іншого відповідача, заміна неналежного відповідача; 5) необхідність заміни відведеного судді, судового експерта. Про відкладення розгляду справи виноситься ухвала, в якій вказуються час і місце проведення наступного засідання.

Приймаючи до уваги принцип змагальності сторін та те, що правосуддя у господарських судах здійснюється на засадах рівності всіх учасників процесу перед законом і судом, а також те, що сторонам у справі необхідно надати суду витребувані судом та додаткові докази, які мають суттєве значення для розгляду справи по суті, суд вважає за необхідне відкласти розгляд справи.

На підставі викладеного та керуючись статтями 22, 33, п.1 та п. 6 ст. 63, 69, 77, 86 Господарського процесуального кодексу України, суд, -

УХВАЛИВ:

Відмовити у задоволенні клопотання відповідача (вх. № 3452).

Повернути позивачу заяву про уточнення позовних вимог (вх. № 4527) із доданими документами без розгляду.

Розгляд справи відкласти на "26" лютого 2014 р. об 11:40

Зобов'язати сторони надати суду:

позивачу: належні розрахунки сум, заявлених до стягнення, по кожній сумі окремо та по кожному місяцю із зазначенням періоду нарахування; обґрунтування розміру та докази відносно судових витрат за юридичними послугами; оригінали документів, доданих до позовної заяви, надати для огляду в судовому засіданні;

додатково позивачу: докази в обґрунтування позовних вимог по кожній позовній вимозі виходячи зі змісту умов договору, докази направлення відповідачу вимоги № 00004908 від 05.08.2013 р. (поштовий касовий чек, опис, поштова квитанція).

відповідачу: докази в обґрунтування наданого відзиву на позовну заяву.

додатково сторонам: провести звіряння розрахунків між сторонами станом на 05 серпня 2013 року (дата складання вимоги № 00004908 від 05.08.2013 р.) для чого позивачу направити свого повноважного представника до відповідача, двосторонній підписаний та скріплений печатками акт звірки надати суду.

Усім учасникам судового процесу забезпечити явку своїх представників у судове засідання з належним чином оформленими повноваженнями.

Попередити учасників судового процесу, що у разі неявки їх представників у судове засідання та ненадання витребуваних судом документів, суд має право розглянути справу за наявними в ній матеріалами в порядку ст. 75 Господарського процесуального кодексу України або залишити позов без розгляду, а за ухилення від вчинення дій, покладених на них господарським судом, до них будуть застосовані санкції, передбачені ст. 83 ГПК України або буде винесена окрема ухвала керуючись ст. 90 ГПК України.

Суддя

Н.В. Калініченко

справа № 922/85/14

Джерело: ЄДРСР 49047678
Друкувати PDF DOCX
Копіювати скопійовано
Надіслати
Шукати у документі
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено:

Зачекайте, будь ласка. Генеруються посилання на нормативну базу...

Посилання згенеровані. Перезавантажте сторінку