open
 • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
emblem
номер провадження справи 24/127/15

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17.08.2015 Справа № 908/3356/15

за позовом: Публічного акціонерного товариства по газопостачанню та газифікації "Запоріжгаз" (69035, м. Запоріжжя, вул. Заводська, буд. 7, ідентифікаційний код 033345716)

до відповідача: Дніпровської загальноосвітньої школи I-III ступенів Вільнянської районної ради Запорізької області (70014, Запорізька область, Вільнянський район, с. Дніпровка, вул. 40 років ВЛКСМ, буд. 42-г, ідентифікаційний код 26337760)

про стягнення 92 018, 75 грн.

Суддя Азізбекян Т.А.

Представники сторін:

від позивача: Туркін О.С. довіреність № 19/3075 від 01.04.2015р.

від відповідача: Жук С.В., директор Дніпровської ЗОШ І-ІІІ ступенів, наказ № 409-к від 28.10.2011р.

СУТЬ СПОРУ:

25.05.2015р. на адресу господарського суду Запорізької області від публічного акціонерного товариства по газопостачанню та газифікації "Запоріжгаз" надійшла позовна заява № 19/5535 з вимогами до Дніпровської Загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Вільнянської районної ради Запорізької області про стягнення суми основного боргу у розмірі 78 554, 18 грн., суми пені у розмірі 4 886,88 грн., 3 % річних у розмірі 265,93 грн. та інфляційних витрат у розмірі 8 311,77 грн.

Ухвалою від 25.05.2015р. порушено провадження № 24/127/15, розгляд господарської справи № 908/3356/15 призначений на 25.06.2015р.

В судовому засіданні 25.06.2015р., згідно із положеннями статті 77 Господарського процесуального кодексу України, оголошувалась перерва до 28.07.2015р.

Ухвалою від 28.07.2015р. продовжено термін вирішення спору на 15 днів - до 17.08.2015р., призначити розгляд справи на 17.08.2015р.

Розгляд справи здійснювався без застосування засобів технічної фіксації судового процесу.

У засіданні суду 17.08.2015р. оголошено вступна та резолютивна частини рішення.

Позивач в обґрунтування вимог посилається на договір на постачання природного газу за регульованим тарифом № ТП-Б-32043, укладений між сторонами 26.12.2014р., на виконання умов якого протягом січня - березня 2015 року позивач поставив відповідачу природний газ загальною вартістю на суму 78 554,18 грн. Відповідач порушив своє грошове зобов'язання та станом на 14.03.2014 року сума боргу складала 78 554,18 грн. Після звернення з позовом до суду відповідач сплатив суму основного боргу в повному обсязі. З урахуванням викладеного, позивач просить суд стягнути з відповідача 4 886,88 грн. пені, 265,93 грн. 3% річних та 8 311,77 грн. інфляції.

Відповідач просить суд відмовити в позові в частині стягнення пені, 3% річних та інфляції з незалежних від нього причин та через відсутність коштів у кошторисі.

Дослідивши матеріали справи, вислухавши пояснення представників сторін, суд -

ВСТАНОВИВ:

26.12.2014р. між публічним акціонерним товариством по газопостачанню та газифікації "Запоріжгаз" (Постачальник) та Дніпровською загальноосвітньою школою I-III ступенів Вільнянської районної ради Запорізької області (Споживач) укладений Договір на постачання природного газу за регульованим тарифом № ТП-Б-32043 з додатковими угодами до нього, за умовами якого (п. 1.1.) Постачальник зобов'язався постачати природний газ (ДК 016-2010 код 06.20.1 "Газ природний, скраплений або в газоподібному стані") Споживачу в обсягах і порядку, передбачених договором для забезпечення потреб Споживача, а Споживач зобов'язався оплачувати Постачальнику вартість газу і наданих послуг у розмірах, строках, порядку та на умовах, передбачених Договором.

Пунктом 10.1 Договору сторони передбачили, що Договір набирає чинності з дати його підписання та укладається на строк з 01.01.2015р. до 31.12.2015р.

Відповідно до пункту 2.1. Договору, договірні обсяги постачання газу Споживачу наводяться в Додатку № 2 до Договору.

Умовами пунктів 2.6 - 2.9 Договору сторони обумовили, що послуги з постачання газу підтверджуються підписаним сторонами актом приймання-передачі газу, що оформлюється за даними вузлів обліку, визначених в Додатку 1 до Договору. Постачальник до 5-го числа, наступного за звітним місяцем, направляє Споживачу два примірники акта приймання-передачі газу за звітний місяць, підписані уповноваженим представником та скріплені печаткою Постачальника. Споживач протягом двох днів з дати одержання акта приймання-передачі газу зобов'язується повернути Постачальнику один примірник оригіналу акту приймання-передачі газу, підписаний уповноваженим представником та скріплений печаткою Споживача, або надати в письмовій формі мотивовану відмову від підписання акта приймання-передачі газу. У випадку відмови від підписання акта приймання-передачі газу розбіжності підлягають регулюванню відповідно до Договору або у судовому порядку. До прийняття рішення судом обсяг та вартість послуг з постачання газу встановлюються відповідно до даних позивача. Акти приймання-передачі газу є підставою для остаточних розрахунків відповідача з позивачем.

Згідно з п. 3.3 Договору кількість реалізованого газу Споживачу визначається на межі балансової належності об'єктів Споживача за допомогою вузлів обліку, визначених у додатку № 1 до Договору.

На підставі результатів вимірювання обсягу газу вузлами обліку складаються щомісячно акти приймання-передачі газу. (п. 3.5 Договору).

Розділом 4 "Визначення вартості послуг за Договором та порядок розрахунків" Договору сторони встановили, що розрахунки за реалізований відповідачеві газ здійснюються за цінами, що встановлюються Національною комісією, яка здійснює державне регулювання у сфері енергетики. У випадках, передбачених законодавством, до ціни на природний газ додається: збір у вигляді цільової надбавки до затвердженого тарифу на природний газ; податок на додану вартість за ставкою; тариф на транспортування природного газу магістральними трубопроводами; тариф на транспортування природного газу розподільними трубопроводами; тариф на постачання природного газу. Сторони домовилися, що ціна газу, розрахована відповідно до пунктів 4.1 і 4.2 Договору, є обов'язковою для сторін з дати набрання нею чинності. Визначена на її основі вартість газу буде застосовуватися сторонами при складанні актів приймання-передачі газу та розрахунках за газ, згідно умов Договору. Розрахунковий період за Договором становить один місяць. Місячна вартість газу визначається як добуток ціни газу на загальну кількість реалізованого газу, визначену згідно з розділом 3 Договору. Загальна сума вартості Договору складається з місячних сум вартості договірних обсягів постачання газу Споживачу.

Оплата вартості послуг з постачання газу здійснюється Споживачем авансовими та/або плановими платежами із розрахунку договірного обсягу постачання газу протягом періоду оплати відповідно до додатка № 2 до Договору. Споживач самостійно розраховує суму платежу, виходячи з ціни газу на наступний розрахунковий період та відповідної величини договірного обсягу газу, заявленого на наступний розрахунковий період. У випадку недоплати вартості послуг з постачання газу за розрахунковий період споживач проводить остаточний розрахунок не пізніше 10 числа місяця, наступного за розрахунковим. Оплата вартості послуг з постачання газу здійснюється Споживачем виключно грошовими коштами, що перераховуються на поточний рахунок із спеціальним режимом використання Постачальника (п. п. 4.1 - 4.7 Договору).

Пунктом 5.3.3. Договору Споживач прийняв на себе зобов'язання оплачувати Постачальнику вартість поставленого газу на умовах та в обсягах, визначених Договором.

Як вбачається з матеріалів справи, на виконання умов Договору № ТП-Б-32043 від 26.12.2014р. у період січень - березень 2015 року позивач поставив відповідачу природний газ на загальну суму 78 554,18 грн., про що свідчать Акти приймання - передачі природного газу, які підписані та скріплені печатками підприємств.

У відповідності до п. 5.1.2 Договору, Постачальник зобов'язується забезпечити постачання газу до пунктів призначення на умовах та в обсягах, визначених Договором.

Таким чином, позивач взяті на себе зобов'язання за Договором виконав належним чином і у повному обсязі.

Частинами 1, 2 ст. 712 ЦК України встановлено, що за договором поставки продавець (постачальник), який здійснює підприємницьку діяльність, зобов'язується передати у встановлений строк (строки) товар у власність покупця для використання його у підприємницькій діяльності або в інших цілях, не пов'язаних з особистим, сімейним, домашнім або іншим подібним використанням, а покупець зобов'язується прийняти товар і сплатити за нього певну грошову суму.

До договору поставки застосовуються загальні положення про купівлю-продаж, якщо інше не встановлено договором, законом або не випливає з характеру відносин сторін.

Статтею 655 ЦК України встановлено, що за договором купівлі-продажу одна сторона (продавець) передає або зобов'язується передати майно (товар) у власність другій стороні (покупцеві), а покупець приймає або зобов'язується прийняти майно (товар) і сплатити за нього певну грошову суму.

Відповідно до ст. 692 ЦК України, покупець зобов'язаний оплатити товар після його прийняття або прийняття товаророзпорядчих документів на нього, якщо договором або актами цивільного законодавства не встановлений інший строк оплати. Покупець зобов'язаний сплатити повну ціну переданого товару.

Згідно з ч. 1 ст. 530 ЦК України, якщо у зобов'язанні встановлений строк (термін) його виконання, то воно підлягає виконанню у цей строк (термін).

З матеріалів справи вбачається та сторонами не заперечується, що в порушення взятих на себе за умовами Договору зобов'язань відповідач у граничні строки оплату за природний газ не здійснив у повному обсязі. Внаслідок порушення взятих на себе зобов'язань, на час звернення з позовом до суду, у відповідача виникла заборгованості у розмірі 78 554,18 грн.

Отже, відповідач взяті на себе зобов'язання згідно умов Договору на постачання природного газу за регульованим тарифом №ТП-Б-32043 від 26.12.2014р. належним чином та в повному обсязі не виконав.

Статтею 193 ГК України встановлено, що суб'єкти господарювання та інші учасники господарських відносин повинні виконувати господарські зобов'язання належним чином відповідно до закону, інших правових актів, договору, а за відсутності конкретних вимог щодо виконання зобов'язання - відповідно до вимог, що у певних умовах звичайно ставляться.

Норми права аналогічного змісту містить ст. 526 ЦК України.

У відповідності до приписів ст. 525 ЦК України одностороння відмова від зобов'язання є недопустимою, якщо інше не встановлено договором або законом.

Приписами ст. 629 ЦК України встановлено, що договір є обов'язковим для виконання сторонами.

Глава 50 ЦК України передбачає підстави та умови припинення зобов'язання, зокрема, статтею 599 ЦК України встановлено, що зобов'язання припиняється виконанням, проведеним належним чином.

Встановлено, що після звернення з позовом до суду, відповідачем сплачено суму основного боргу за Договором на постачання природного газу за регульованим тарифом №ТП-Б-32043 від 26.12.2014р. у повному обсязі.

Таким чином, провадження у справі в частині стягнення 78 554,18 грн. основного боргу підлягає припиненню на підставі п. 1-1 ст. 80 ГПК України за відсутністю предмету спору.

Відповідно до ст. 611 ЦК України, у разі порушення зобов'язання настають правові наслідки, встановлені договором або законом, зокрема, сплата неустойки.

Згідно зі ст. 549 ЦК України неустойкою (штрафом, пенею) є грошова сума або інше майно, які боржник повинен передати кредиторові у разі порушення боржником зобов'язання. Пенею є неустойка, що обчислюється у відсотках від суми несвоєчасно виконаного грошового зобов'язання за кожен день прострочення виконання.

Законом України "Про відповідальність за несвоєчасне виконання грошових зобов'язань" № 543/96-ВР від 22.11.1996 р. (з наступними змінами та доповненнями) розмір пені не може перевищувати подвійної облікової ставки Національного банку України, що діяла на період, за який сплачується пеня (стаття 3).

Відповідно до п. 6 ст. 231 ГК України штрафні санкції за порушення грошових зобов'язань встановлюються у відсотках, розмір яких визначається обліковою ставкою НБУ, за весь час користування чужими коштами, якщо інший розмір відсотків не передбачено законом або договором.

Вимоги щодо стягнення пені позивач обґрунтовує п. 6.2.2 Договору, який передбачає, що у разі порушення Споживачем строків оплати, передбачених розділом 4 Договору, з Споживача стягується пеня в розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України, що діяла в період, за який сплачується пені, від суми простроченого платежу за кожен день прострочення платежу.

Позивач просить стягнути з відповідача пеню в сумі 4 886,88 грн. за загальний період з 11.02.2015р. по 15.04.2015р.

Факт прострочення матеріалами справи доведений, розрахунок пені судом перевірений та визнаний обґрунтованим, отже вимоги в частині стягнення пені в розмірі 4 886,88 грн. за загальний період з 11.02.2015р. по 15.04.2015р. з 21.07.2013р. по 22.07.2014р. є правомірними та такими, що підлягають задоволенню.

У відповідності до положень чинного законодавства захист цивільних прав здійснюється, зокрема, шляхом стягнення з особи, яка порушила право, завданих збитків, а у випадках передбачених законодавством або договором, неустойки (штрафу, пені), а також інших засобів передбачених законодавством.

До інших засобів захисту цивільних прав, у відповідності до ст. 625 ЦК України, відносяться втрати від інфляції та 3 % річних.

Статтю 625 ЦК України встановлено, що боржник, який прострочив виконання грошового зобов'язання, на вимогу кредитора зобов'язаний сплатити суму боргу з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь час прострочення, а також три проценти річних від простроченої суми, якщо інший розмір процентів не встановлений договором або законом.

Позивач просить стягнути з відповідача 8 311,77 грн. інфляції за період лютий - квітень 2015р. та 265,93 грн. 3 % річних за період з 11.02.2015р. по 15.04.2015р.

Порушення відповідачем грошового зобов'язання з оплати за договором № ТП-Б-32043 від 26.12.2014р. судом встановлений. Розрахунок втрат від інфляції та 3% річних судом перевірений та визнаний таким, що виконаний вірно, тому вимоги в цій частині підлягають задоволенню.

Статтею 33 ГПК України встановлено, що кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог і заперечень.

Стосовно доводів відповідача щодо нарахування пені, 3% річних та інфляційних нарахувань, суд зазначає, що у спорі про стягнення заборгованості питання вини не має значення, бо навіть за її відсутності заборгованість має бути погашена.

Крім того, згідно з ч.1 ст. 625 ЦК України, боржник не звільняється від відповідальності за неможливістю виконання ним грошового зобов'язання.

Суд звертає увагу, що розмір позовних вимог становить 92 018,75 грн. У відповідності до Закону України «Про судовий збір», у даному випадку, судовий збір повинен складати 1 840,38 грн. Однак, матеріали справи свідчать про оплату судового збору в сумі 1 827,00 грн. Таким чином, збір внесено в меншому розмірі, ніж передбачено чинним законодавством та підлягає стягненню з позивача в доход державного бюджету України в сумі 13,38 грн.

Відповідно до ст. 49 Господарського процесуального кодексу України, судовий збір у справі в сумі 1 840,38 грн. відноситься на відповідача, а в сумі 13,38 грн. підлягає стягненню з позивача.

Керуючись ст., ст. 44, 49, п. 1.1 ст. 80, ст. ст. 82-85 Господарського процесуального кодексу України, суд -

ВИРІШИВ:

Позов задовольнити частково.

Стягнути з Дніпровської Загальноосвітньої школа І-ІІІ ступенів Вільнянської районної ради Запорізької області (70014, Запорізька область, Вільнянський район, с. Дніпровка, вул. 40 років ВЛКСМ, буд. 42-Г, код ЄДРПОУ 26337760) на користь Публічного акціонерного товариства по газопостачанню та газифікації "Запоріжгаз", (69035, м. Запоріжжя, вул. Заводська, буд. 7, код ЄДРПОУ 03345716) - 4 886 (чотири тисячі вісімсот вісімдесят шість) грн. 88 коп. пені, 265 (двісті шістдесят п'ять) грн. 93 коп. 3% річних, 8 311 (вісім тисяч триста одинадцять) грн. 77 коп. втрат від інфляції та 1 840 (одна тисяча вісімсот сорок) грн. 38 коп. судового збору.

Видати наказ.

В частині стягнення суми основного боргу в розмірі 78 554,18 грн. провадження у справі припинити.

Стягнути з Публічного акціонерного товариства по газопостачанню та газифікації "Запоріжгаз", (69035, м. Запоріжжя, вул. Заводська, буд. 7, код ЄДРПОУ 03345716) в доход державного бюджету на користь Державного бюджету України (одержувач: УДКСУ у м. Запоріжжі (Орджонікідзевський район); банк одержувача: УДКСУ у м. Запоріжжі (Орджонікідзевський район); МФО 813015; ЄДРПОУ 38025409; р/р №31215206783007; код бюджетної класифікації 22030001, символ звітності банку - 206, з використанням параметру RR-83) - 13 (тринадцять) грн. 38 коп. судового збору.

Видати накази

Повне рішення оформлено і підписано 19 серпня 2015 р.

Суддя Т.А. Азізбекян

Джерело: ЄДРСР 49045032
Друкувати PDF DOC
Копіювати скопійовано
Надіслати
Шукати у документі
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено:

Зачекайте, будь ласка. Генеруються посилання на нормативну базу...

Посилання згенеровані. Перезавантажте сторінку