open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
emblem
Копія

Справа № 822/2790/15

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 серпня 2015 року

м. Хмельницький

          Хмельницький окружний адміністративний суд в особі судді Касапа В.М. розглянувши у скороченому провадженні адміністративну справу за позовом Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Хмельницькій області до товариства з обмеженою відповідальністю "АЙАС" про застосування заходів реагування, -

ВСТАНОВИВ :

Головне управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Хмельницькій області звернулося до суду з адміністративним позовом до ТОВ "АЙАС" в якому просить застосувати заходи реагування у вигляді припинення експлуатації автозаправної станції відповідача, що розташована за адресою: вул. Західно-Окружна, м.Хмельницький, Хмельницька область, до повного усунення порушень законодавства у сфері пожежної та техногенної безпеки.

В обґрунтування позовних вимог зазначає, що за наслідками планової перевірки стану пожежної та техногенної безпеки автозаправної станції ТОВ "АЙАС", виявлено ряд порушень вимог галузевих нормативно-правових актів, які зафіксовані в акті перевірки №286 від 26.06.2015 року. Вказує, що окремі порушення, а саме: сигнали від приймально-контрольного приладу автоматичної пожежної сигналізації не виведено на пульт централізованого пожежного спостерігання; не забезпечено працівників підприємства засобами індивідуального захисту органів дихання, які відповідають всім небезпекам підприємства (протигази типу - А); пожежні щити (стенди) не дозабезпечені первинними засобами пожежогасіння; не обладнано об'єкт системою раннього виявлення надзвичайних ситуацій та оповіщення людей у разі їх виникнення унеможливлюють подальшу експлуатацію автозаправної станції та створюють загрозу життю та/або здоров'ю людей, а тому просить позов задоволити.

Відповідачу надсилалась копія ухвали про відкриття скороченого провадження від 20.07.2015 року, яка ним отримана 21.07.2015 року, про що свідчить рекомендоване повідомлення про вручення поштового відправлення, виплату поштового переказу. У строк, передбачений нормами КАС України, заперечень та/або клопотань на адресу суду не надходило.

Дослідивши докази, які знаходяться в матеріалах справи, оцінивши їх в сукупності, суд дійшов наступних висновків.

Судом встановлено, що на підставі наказу про вжиття заходів контролю у червні 2015 року №5 від 20.05.2015 року та посвідчення на проведення перевірки №272 від 22.06.2015 року, у період з 22.06.2015 року по 26.06.2015 року, посадовими особами позивача проведено планову перевірку додержання (виконання) вимог законодавства у сферах пожежної та техногенної безпеки, контролю за діяльністю аварійно-рятувальних служб автозаправної станції товариства з обмеженою відповідальністю "АЙАС", що розташована за адресою: вул. Західно-Окружна, м. Хмельницький, Хмельницька область.

За результатами проведеної перевірки складено акт перевірки додержання (виконання) вимог законодавства у сферах пожежної і техногенної безпеки, контролю за діяльністю аварійно-рятувальних служб №286 від 26.06.2015 року, яким зафіксовані наступні порушення:

- початок використання АЗС не здійснено на підставі поданої декларації відповідності матеріально-технічної бази суб'єкта господарювання вимогам законодавства з питань пожежної безпеки, а для суб'єктів господарювання з високим ступенем ризику також за наявності позитивного висновку за результатами оцінки (експертизи) протипожежного стану, об'єкта чи приміщення;

- не розроблено план локалізації та ліквідації аварійних ситуацій і аварій;

- не погоджено план локалізації та ліквідації аварійних ситуацій і аварій;

- сигнали від приймально-контрольного приладу автоматичної пожежної сигналізації не виведено на пульт централізованого пожежного спостерігання;

- не пройдено посадовими особами та працівниками навчання та перевірку знань з питань пожежної безпеки у порядку, встановленому постановою Кабінету Міністрів України від 26.06.2013 року №444 "Про затвердження Порядку здійснення навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях";

- не забезпечено працівників підприємства засобами індивідуального захисту органів дихання, які відповідають всім небезпекам підприємства (протигази типу - А);

- не забезпечено електрощити автономними системами пожежегасіння та не оснащено схемою підключення споживачів з пояснювальними написами і вказаним значенням номінального струму апарата захисту;

- не розроблено та не затверджено керівником об'єкта положення про об'єктову комісію з питань надзвичайних ситуацій;

- керівниками, заступниками, відповідальним за цивільну оборону, керівниками формувань цивільної оборони, головами комісій з надзвичайних ситуацій та евакокомісії, відповідальним за техногенну безпеку та цивільний захист не пройдено функціональне навчання в Інституті державного управління у сфері цивільного захисту та на територіальних курсах цивільної оборони (учбово-методичних центрах);

- пожежні щити (стенди) не дозабезпечені первинними засобами пожежогасіння;

- наявні переносні вогнегасники не розміщені шляхом навішування на вертикальні конструкції на висоті не більше 1,5 метра від рівня підлоги до нижнього торця вогнегасника;

- не розроблено технічне завдання для обладнання об'єкту системою раннього виявлення надзвичайних ситуацій та оповіщення людей у разі їх виникнення;

- не розроблено проектну документації для обладнання об'єкту системою раннього виявлення надзвичайних ситуацій та оповіщення людей у разі їх виникнення;

- не обладнано об'єкт системою раннього виявлення надзвичайних ситуацій та оповіщення людей у разі їх виникнення;

- не влаштовано на в'їзді та виїзді з території АЗС пологі підвищення висотою не менше 0,2 м. або дренажні лотки, які відводять забруднені нафтопродуктами атмосферні опади в очисні споруди АЗС;

- не забезпечено АЗС переносним газоаналізатором у вибухозахищеному виконанні;

- не надаються звіти про проведення навчання згідно затвердженого графіку проведення тренувань та навчань з питань цивільного захисту.

25.06.2015 року позивачем винесений припис про усунення порушень вимог законодавства у сферах пожежної, техногенної безпеки №61.

Як встановлено судом та підтверджується матеріалами справи, припис та акт перевірки направлялися позивачем ТОВ "АЙАС" рекомендованою кореспонденцією з повідомленням про вручення, заперечення та зауваження від відповідача не надходили.

Надаючи оцінку спірним правовідносинам, суд зазначає наступне.

Правила пожежної безпеки в Україні, затверджені наказом МНС України №1417 від 30.12.2014 року, зареєстровані у Міністерстві юстиції України 05.03.2015 року за №252/26697 (далі - Правила) є обов'язковими для виконання суб'єктами господарювання, органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування (далі - підприємства), громадянами України, іноземцями та особами без громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах.

Пожежна безпека повинна забезпечуватися шляхом проведення організаційних заходів та технічних засобів, спрямованих на запобігання пожежам, забезпечення безпеки людей, зниження можливих майнових втрат і зменшення негативних екологічних наслідків у разі їх виникнення, створення умов для успішного гасіння пожеж (п.4 розділу 1 Правил).

Відповідно до ч.7 ст.7 Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності" №877-V, на підставі акта, складеного за результатами здійснення заходу, в ході якого виявлено порушення вимог законодавства, орган державного нагляду (контролю) за наявності підстав для повного або часткового зупинення виробництва (виготовлення), реалізації продукції, виконання робіт, надання послуг звертається у порядку та строки, встановлені законом, з відповідним позовом до адміністративного суду.

Згідно ч.2 ст.68 Кодексу цивільного захисту України від 2 жовтня 2012 року № 5403-VI (далі - Кодексу), у разі встановлення порушення вимог законодавства у сфері техногенної та пожежної безпеки, що створює загрозу життю та здоров'ю людей, посадові особи центрального органу виконавчої влади, який здійснює державний нагляд у сферах техногенної та пожежної безпеки, звертаються до адміністративного суду щодо застосування заходів реагування у вигляді повного або часткового зупинення роботи підприємств, окремих виробництв, виробничих дільниць, агрегатів, експлуатації будівель, споруд, окремих приміщень, випуску та реалізації пожежонебезпечної продукції, систем та засобів протипожежного захисту у порядку, встановленому законом.

Відповідно до ст.70 Кодексу підставою для звернення центрального органу виконавчої влади, який здійснює державний нагляд у сфері техногенної та пожежної безпеки, до адміністративного суду щодо застосування заходів реагування у вигляді повного або часткового зупинення роботи підприємств, об'єктів, окремих виробництв, цехів, дільниць, експлуатації машин, механізмів, устаткування, транспортних засобів є, зокрема, недотримання вимог пожежної безпеки, визначених цим Кодексом, іншими нормативно-правовими актами, стандартами, нормами і правилами; порушення вимог пожежної безпеки, передбачених стандартами, нормами і правилами, під час будівництва приміщень, будівель та споруд виробничого призначення; нездійснення заходів щодо захисту персоналу від шкідливого впливу ймовірних надзвичайних ситуацій.

Повне або часткове зупинення роботи підприємств, об'єктів, окремих виробництв, цехів, дільниць, експлуатації машин, механізмів, устаткування, транспортних засобів, виконання робіт, надання послуг здійснюється виключно за рішенням адміністративного суду.

Під час проведення позивачем планової перевірки автозаправної станції ТОВ "АЙАС", за адресою: м. Хмельницький, вул. Західно-Окружна, встановлено та зафіксовано порушення вимог законодавства у сфері пожежної безпеки, що створюють загрозу життю та здоров'ю людей.

Відповідно до ст.3 Конституції України людина, її життя і здоров'я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю.

Згідно з ч.5 ст.4 Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності" виробництво (виготовлення) або реалізація продукції, виконання робіт, надання послуг суб'єктами господарювання можуть бути призупинені виключно за рішенням суду.

Відновлення виробництва (виготовлення) або реалізації продукції, виконання робіт, надання послуг суб'єктами господарювання після призупинення можливе з моменту отримання органом державного нагляду (контролю), який ініціював призупинення, повідомлення суб'єкта господарювання про усунення ним усіх встановлених судом порушень.

Відповідно до статей 11, 71 Кодексу адміністративного судочинства України (далі - КАС України), кожна сторона повинна довести ті обставини, на яких ґрунтуються її вимоги та заперечення, а суд згідно ст. 86 цього Кодексу, оцінює докази, які є у справі, за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на їх безпосередньому, всебічному, повному та об'єктивному дослідженні.

Враховуючи викладене, суд приходить до висновку, що позовні вимоги про застосування заходів реагування у сфері державного нагляду є обґрунтованими та підлягають задоволенню.

Згідно п.10 ч.1 ст.256 КАС України негайно виконуються постанови суду про повне або часткове зупинення роботи підприємств, окремих виробництв, виробничих дільниць, експлуатації будівель, об'єктів, споруд, цехів, дільниць, а також машин, механізмів, устаткування, транспортних засобів, проведення робіт, у тому числі будівельно-монтажних, випуску і реалізації пожежонебезпечної продукції, систем та засобів протипожежного захисту, надання послуг, якщо це загрожує життю та/або здоров'ю людей.

Керуючись ст. ст. 11, 71, 158 - 163, 167, 183-2, 254, 256 КАС України, суд, -

ПОСТАНОВИВ :

адміністративний позов Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Хмельницькій області до товариства з обмеженою відповідальністю "АЙАС" про застосування заходів реагування - задоволити.

Застосувати заходи реагування у вигляді припинення експлуатації автозаправної станції товариства з обмеженою відповідальністю "АЙАС" (вул. Західно-Окружна, м.Хмельницький, Хмельницька область, 29000, код ЄДРПОУ 39466857), до повного усунення порушень законодавства у сфері пожежної та техногенної безпеки.

На підставі п.5 ч.1 ст.183-2, п.10 ч.1 ст.256 КАС України, постанова підлягає негайному виконанню.

Постанова суду може бути оскаржена до Вінницького апеляційного адміністративного суду через Хмельницький окружний адміністративний суд протягом десяти днів з дня її отримання.

Постанова набирає законної сили в порядку статті 254 КАС України.

Суддя

/підпис/

ОСОБА_1

"Згідно з оригіналом" Суддя

Джерело: ЄДРСР 48057669
Друкувати PDF DOCX
Копіювати скопійовано
Надіслати
Шукати у документі
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено:

Зачекайте, будь ласка. Генеруються посилання на нормативну базу...

Посилання згенеровані. Перезавантажте сторінку