open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
emblem

Справа № 740/2878/15

Провадження № 2/740/925/15

Р І Ш Е Н Н Я

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

13 липня 2015 року м.Ніжин

Ніжинський міськрайонний суд в складі:

головуючого судді СКАЛОЗУБА О .М.,

при секретарі Полєтавкіній М.О.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м.Ніжина цивільну справу за позовом Публічного акціонерного товариства “Дельта Банк” до ОСОБА_1 про стягнення заборгованості за кредитним договором, -

в с т а н о в и в:

Позивач в заяві просить стягнути з ОСОБА_1 заборгованість по кредитному договору на загальну суму 23830,55 грн., посилаючись на слідуючі обставини: виконавчою дирекцією Фонду гарантування вкладів фізичних осіб прийнято рішення від 02.03.2015 № 51 Про запровадження тимчасової адміністрації у Публічному акціонерному товаристві «Дельта Банк», згідно з яким з 03.03.2015 року запроваджено тимчасову адміністрацію та призначено уповноважену особу Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на здійснення тимчасової адміністрації у публічному акціонерному товаристві «Дельта Банк», далі - АТ «Дельта Банк».

Уповноваженою особою Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на здійснення тимчасової адміністрації в АТ «Дельта Банк» призначено провідного професіонала з питань врегулювання неплатоспроможності банків відділу запровадження процедури тимчасової адміністрації та ліквідації департаменту врегулювання неплатоспроможності банків ОСОБА_2

Тимчасову адміністрацію в АТ «Дельта Банк» запроваджено строком на три місяці з 03.03.2015 по 02.06.2015 року включно. Виконавчою дирекцією Фонду гарантування вкладів фізичних осіб прийнято рішення від 08.04.2015 № 71 "Про внесення змін до рішення виконавчої дирекції Фонду від 02.03.2015 р. №51 «Про запровадження тимчасової адміністрації у Публічному акціонерному товаристві «Дельта Банк», яким тимчасову адміністрацію в АТ "Дельта Банк" запроваджено строком на шість місяців з 03.03.2015р. по 02.09.2015р. включно.

20.07.2011 року ПАТ «Дельта Банк» та фізична особа - резидент України ОСОБА_1 20.09.1967 р. н. , уклали кредитний договір № 001-24901-200711, надалі за текстом - договір.

Відповідно до пункту 1.2. вищевказаного договору, позивач відкриває відповідачеві картковий рахунок № 26250904865889 в національній валюті України - гривн, випускає та надає держателю платіжну картку, а також ПІН-код до картки; здійснює обслуговування держателя на умовах, викладених в тарифному пакеті Visa Класичний, що міститься в додатку № 1 до договору, та умовах викладених в правилах здійснення операцій за картковими рахунками, надалі за текстом - правила.

Відповідно до п. 5.2. договір набуває чинності з дати його укладання та діє до повного х виконання зобов'язань за цим договором.

Банк надає держателю кредит шляхом відкриття відновлюваної відкличної кредитної лінії, що передбачена п. 1.3 кредитного договору. Відповідно до вказаного пункту банк відкриває держателю кредитну лінію на загальну суму 100 000,00 грн. та на день укладання кредитного договору встановлює ліміт кредитної лінії на рахунку в сумі 8 000,00 грн. Банк самостійно один н раз на місяць може змінювати розмір ліміту кредитної лінії в межах кредитної лінії, при цьому сторони погодили, що у даному випадку додаткова угода не складається.

Відповідно до умов кредитного договору кредитні кошти та власні кошти держателя використовуються для розрахунків за товари чи послуги, які придбані держателем у суб'єктів господарювання, зняття готівки, виконання держателем своїх зобов'язань перед банком за договором, та вчинення інших операцій передбачених договором.

У відповідності до договору, держатель картки зобов'язаний щомісяця в строки, визначені правилами, здійснювати погашення частини суми заборгованості за кредитною лінією, яка виникла за попередній звітний місяць, а також здійснювати погашення в повному обсязі заборгованості за овердрафтом, яка виникла за попередній звітний місяць, сплачувати всю суму процентів, нарахованих за користування кредитною лінією та/або овердрафтом за попередній звітний місяць, та всю суму пені, яка нарахована за попередній звітний місяць у разі порушення строків сплати заборгованості за кредитною лінією та/або овердрафтом та процентів за користування кредитною лінією та/або овердрафтом.

Також, відповідно до п. 3.4 держатель доручає банку здійснювати з рахунку договірне списання грошових коштів.

Станом на 28.05.2015 року відповідач не виконує належним чином зобов'язання за кредитним договором, в результаті чого виникла прострочена заборгованість.

Таким чином, станом на 28.05.2015 року за відповідачем по укладеному з Публічним Акціонерним ОСОБА_3 Банк» кредитному договору № 001-24901-200711 від 20.07.2011 року рахується заборгованість на загальну суму 23830,55 грн.. яка складається з: тіло кредиту 12122.28 грн.; прострочене тіло кредиту: 4268,35 грн.; заборгованість за відсотками: 7439,92 грн.; заборгованість за комісіями: 0,00 грн.

В судове засідання представник позивача не з'явився, в позові просить розгляди справу без його участі, позовні вимоги підтримує в повному обсязі та не заперечує проти ухвалення заочного рішення.  

Відповідач ОСОБА_1 в судове засідання не з’явилася, надала суду письмову заяву ,в якій позов визнала та просить справу розглядати за її відсутності.

Дослідивши матеріали справи суд вважає, що при таких обставинах позов підлягає задоволенню, т.я. викладені в позовній заяві доводи знайшли своє підтвердження дослідженими в суді доказами.

Відповідно до ч. 2 ст. 197 ЦПК України фіксування судового процесу за допомогою звукозаписувального технічного засобу не здійснювалось, оскільки всі особи, які беруть участь у справі, в судове засідання не з”явились.

Судом встановлено, що виконавчою дирекцією Фонду гарантування вкладів фізичних осіб прийнято рішення від 02.03.2015 № 51 Про запровадження тимчасової адміністрації у Публічному акціонерному товаристві «Дельта Банк», згідно з яким з 03.03.2015 року запроваджено тимчасову адміністрацію та призначено уповноважену особу Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на здійснення тимчасової адміністрації у публічному акціонерному товаристві «Дельта Банк».

Тимчасову адміністрацію в АТ «Дельта Банк» запроваджено строком на три місяці з 03.03.2015 року по 02.06.2015 року включно. Виконавчою дирекцією Фонду гарантування вкладів фізичних осіб прийнято рішення від 08.04.2015 № 71 "Про внесення змін до рішення виконавчої дирекції Фонду від 02.03.2015 р. №51 «Про запровадження тимчасової адміністрації у Публічному акціонерному товаристві «Дельта Банк», яким тимчасову адміністрацію в АТ "Дельта Банк" запроваджено строком на шість місяців з 03.03.2015р. по 02.09.2015р. включно.

20.07.2011 року ПАТ «Дельта Банк» та фізична особа - резидент України ОСОБА_1 20.09.1967 р. н. уклали кредитний договір № 001-24901-200711 .

Станом на 28.05.2015 року відповідач не виконує належним чином зобов'язання за кредитним договором, в результаті чого виникла прострочена заборгованість.

Станом на 28.05.2015 року за відповідачем по укладеному з Публічним Акціонерним ОСОБА_3 Банк» кредитному договору № 001-24901-200711 від 20.07.2011 року рахується заборгованість на загальну суму 23830,55 грн.. яка складається з: тіло кредиту 12122.28 грн.; прострочене тіло кредиту: 4268,35 грн.; заборгованість за відсотками: 7439,92 грн.; заборгованість за комісіями: 0,00 грн.

Згідно ст. 610 ЦК України, порушенням зобов'язання є його невиконання або виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов'язання (неналежне виконання).

Стаття 611 ЦК України передбачає, що у разі порушення зобов'язання настають правові наслідки, встановлені договором або законом, зокрема, припинення зобов'язання внаслідок односторонньої відмови від зобов'язання, якщо це встановлено законом або договором, або розірвання договору, сплата неустойки.

Відповідно до ст. 1054 ЦК України за кредитним договором банк або інша фінансова установа (кредитодавець) зобов'язується надати грошові кошти (кредит) позичальникові у розмірі та на умовах, встановлених договором, а позичальник зобов’язується повернути кредит та сплатити проценти.

Таким чином,в судовому засіданні дослідженими доказами повно і достовірно доведено, що ОСОБА_1А не виконує належним чином свої зобов’язання по укладеному кредитному договору, в результаті чого з її вини утворилась зазначена позивачем заборгованість ,а тому позовні вимоги позивача є законними, обґрунтованими і такими,що підлягають задоволенню в повному обсязі.

Відповідно до ст. ст. 79 ,88 ЦПК України підлягають стягненню судові витрати.

Керуючись ст. 509,526,611,612,625, 1054 ЦК України , ст.ст.10,11,60, 79, 88, 212-215,218 ЦПК України , -

в и р і ш и в :

Стягнути з ОСОБА_1 ІНФОРМАЦІЯ_1., ідентифікаційний номер НОМЕР_1 на користь Публічного акціонерного товариства «Дельта Банк» (р/р №26250904865889, МФО 380236, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 34047020) заборгованість по кредитному договору № 001-24901-200711на загальну суму 23830, 55 (Двадцять три тисячі вісімсот тридцять гривень 55 копійок) грн., яка складається з: тіло кредиту: 12122,28 грн., прострочене тіло кредиту: 4268,35 грн., заборгованість за відсотками: 7439,92 грн., заборгованість за комісіями: 0,00 грн.

Стягнути з ОСОБА_1 на користь держави судовий збір у розмірі 243,60 грн.

На рішення може бути подана до апеляційного суду Чернігівської області через Ніжинський міськрайсуд апеляційна скарга протягом десяти днів з дня його проголошення. Особи, які брали участь у справі, але не були присутні у судовому засіданні під час проголошення судового рішення, можуть подати апеляційну скаргу протягом десяти днів з дня отримання копії цього рішення.

Суддя Скалозуб О.М.

Джерело: ЄДРСР 46627091
Друкувати PDF DOCX
Копіювати скопійовано
Надіслати
Шукати у документі
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено:

Зачекайте, будь ласка. Генеруються посилання на нормативну базу...

Посилання згенеровані. Перезавантажте сторінку