open
 • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
emblem

Справа № 357/3245/15-ц

2/357/1634/15

Категорія 26

Р І Ш Е Н Н Я

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

(ЗАОЧНЕ)

05 травня 2015 року Білоцерківський міськрайонний суд Київської області у складі:

головуючого судді - Жарікова О. В. ,

при секретарі - Гавриш О. П.,

розглянувши в відкритому судовому засіданні в місті Білій Церкві, в залі суду № 3 справу за позовом Публічного акціонерного товариства Комерційний банк «Приватбанк» до ОСОБА_1 про стягнення заборгованості за кредитним договором,-

В С Т А Н О В И В :

Позивач звернувся до суду з вказаним позовом мотивуючи тим, що 21.01.2011 року між Публічним акціонерним товариством Комерційний банк «Приватбанк» та відповідачем було укладено договір № б/н, на підставі якого позичальнику було надано кредит у розмірі 8000,00 грн. у вигляді встановленого кредитного ліміту на платіжну картку, зі сплатою відсотків за користування кредитом у розмірі 30,00 % на рік, на суму залишку заборгованості за кредитом,з кінцевим терміном повернення, що відповідає строку дії картки. Відповідач підтвердила свою згоду на те, що підписана заява разом з Умовами та правилами надання банківських послуг, правилами користування платіжною карткою та тарифами банку, складає між нею і банком договір, про що свідчить підпис відповідача у заяві. Позивач виконав умови договору. Відповідно до умов договору позичальник зобов'язувалася сплачувати кредит, відсотки, нараховані за обслуговування кредиту, однак, позичальник умови договору не виконала, і загальна сума заборгованості відповідача перед банком з нарахуванням процентів, штрафів становить, станом на 31.10.2014 року 14466 грн. 86 коп.. Оскільки боржник не виконала свої зобов'язання за договором, то позивач просив суд стягнути з відповідача на користь позивача суму заборгованості за кредитним договором в розмірі 14466 грн. 86 коп. та судові витрати по справі в розмірі 243 грн. 60 коп..

Представник позивача в судове засідання не з'явився, про час розгляду справи повідомлені належним чином, представник позивача, подав до суду, через канцелярію суду, письмову заяву, в якій просив суд розглянути справу у відсутність представника позивача, позовні вимоги підтримує в повному обсязі, та просив суд стягнути з відповідача на користь позивача додаткові судові витрати, пов'язані з викликом відповідача до суду, не заперечував проти ухвалення заочного рішення.

Відповідач про день, час і місце розгляду справи була повідомлена належним чином, через оголошення в пресі, причини неявки суду не повідомила, заяв про відкладення розгляду справи або про розгляд справи у її відсутність на адресу суду не надходило, і тому суд, на підставі ст. 224, 225 ЦПК України, вважає за можливе провести заочний розгляд справи.

Дослідивши матеріали справи та наявні в ній докази, суд приходить до висновків, які мотивує наступним чином.

Так, судом встановлено, що 21.01.2011 року між Публічним акціонерним товариством «Приватбанк» та відповідачем ОСОБА_1 було укладено договір № б/н, на підставі якого позичальнику було надано кредит у розмірі 8 000,00 грн., у вигляді встановленого кредитного ліміту на платіжну картку, зі сплатою відсотків за користування кредитом у розмірі 30,00 % на рік, на суму залишку заборгованості за кредитом з кінцевим терміном повернення, що відповідає строку дії картки. Відповідно до умов договору, договір складається з заяви позичальника, умов та правил надання банківських послуг, правил користування платіжною карткою та тарифів банку. Відповідач підтвердила свою згоду на те, що підписана заява разом з Умовами та правилами надання банківських послуг, правилами користування платіжною карткою та тарифами банку складає між нею і банком договір, про що свідчить підпис відповідача у заяві. За умовами кредитного договору позивач виконав умови договору, що підтверджується копією заяви.

Відповідно до заяви позичальника, банком перерахована відповідна сума кредитного ліміту, з базовою відсотковою ставкою 30 відсотків з розрахунку 360 днів у році.

Відповідно до п. 1.1.3.2.3 умов та правил надання банківських послуг, банк має право здійснювати зміну тарифів, а також інших умов обслуговування рахунків.

Відповідно до п. 2.1.1.2.1 умов та правил надання банківських послуг, для надання послуг банк видає клієнту карту, її вид вказаний в пам'ятці клієнта про умови кредитування і заяві, підписанням якого клієнт і банк заключають договір про надання банківських послуг. Датою заключення договору являється дата отримання карти, вказана в заяві.

Відповідно до п. 2.1.1.2.4 умов та правил надання банківських послуг, підписання даного договору являється прямою та безумовною згодою держателя відносно прийняття любого розміру кредитного ліміту, встановленого банком.

Відповідно до п. 2.1.1.2.6 умов та правил надання банківських послуг, карта може бути використана держателем для оплати товарів та послуг, отримання/внесення готівкових грошових засобів в банківських установах та через банкомат, для здійснення інших банківських операцій, передбачених договором. З використанням карти клієнт отримує можливість здійснювати операції через видалені канали обслуговування.

Відповідно до п. 2.1.1.2.12 умов та правил надання банківських послуг, по закінченню терміну дії відповідна картка продовжується банком на новий термін (шляхом надання клієнту карти з новим терміном дії), по зверненню клієнта в банк, згідно діючим тарифам. Перевипуск карти на новий термін здійснюється банком при дотриманні клієнтом умов обслуговування картки, передбачених договором.

Відповідно до п. 2.1.1.3.5 умов та правил надання банківських послуг, клієнт доручає банку здійснювати списання грошових коштів з рахунків клієнта, відкритих у валюті кредитного ліміту, в межах сум, підлягаючих сплаті банку за даним договором, при настанні строків платежів, а також списання грошових коштів з картрахунку у разі настання строків платежів за іншими договорами клієнта в межах сум, встановлених договором.

Відповідно до п. 2.1.1.5.5 умов та правил надання банківських послуг, позичальник зобов'язується погашати заборгованість за кредитом, відсотками за його використання, за перевитрати платіжного ліміту, а також оплачувати комісії на умовах, передбачених цим договором.

Відповідно до п. 2.1.1.5.6 умов та правил надання банківських послуг, позичальник зобов»зується, у разі невиконання зобов'язань за договором, на вимогу банку виконати зобов'язання з повернення кредиту (у тому числі простроченого кредиту та овердрафту), оплата винагороди банку.

Відповідно до п. 2.1.1.7.6 умов та правил надання банківських послуг, при порушенні позичальником строків платежів по якомусь з грошових зобов'язань, передбачених цим договором більш ніж на 30 днів, позичальник зобов'язаний сплатити банку штраф у розмірі 500 грн. + 5% від суми заборгованості.

Відповідно до п. 2.1.1.12.9 умов та правил надання банківських послуг, боржник доручає списувати з будь-якого рахунку відкритого в банку, в тому числі з картрахунку грошові кошти для здійснення платежу з ціллю повного або часткового погашення боргових зобов'язань.

Відповідно до п. 2.1.1.12.11 умов та правил надання банківських послуг, банк має право вимагати дострокового виконання боргових зобов'язань в цілому або у встановленої банком долі в разі невиконання боржником своїх боргових та інших обов'язків за договором.

Відповідно до п. 2.1.1.12.12 умов та правил надання банківських послуг, процентна ставка по кредиту на місяць, наступний за звітним, вказується банком в щомісячній виписці по картрахунку за звітний місяць.

Позичальник зобов'язувалася повернути в повному обсязі одержаний кредит та сплатити проценти, та інші платежі, нараховані за обслуговування кредиту.

В суді також було встановлено, що відповідач не виконала умови договору щодо своєчасного повернення основного кредиту та сплати відсотків за користування кредитом.

Наведене підтверджується розрахунком кредиторської заборгованості, який проведено позивачем.

Позивач просить суд стягнути суму заборгованості за договором з боржника.

Згідно ч.1 ст. 509 ЦК України зобов'язанням є правовідношення, в якому одна сторона /боржник/ зобов"язана вчинити на користь другої сторони /кредитора/ певну дію/передати майно, виконати роботу, надати послугу, сплатити гроші тощо/ або утриматися від певної дії, а кредитор має право вимагати від боржника виконання його обов'язку.

За ст. 526 ЦК України зобов'язання має виконуватись належним чином відповідно до умов договору та вимог цього Кодексу.

В ст. 610 ЦК України передбачено, що порушенням зобов'язання є його невиконання або виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов'язання /неналежне виконання/.

Відповідно до ст. 611 ЦК України, у разі порушення зобов'язання настають правові наслідки, встановлені договором або законом, зокрема: припинення зобов'язання внаслідок односторонньої відмови від зобов'язання або розірвання договору; зміна умов зобов'язання; сплата неустойки; відшкодування збитків та моральної шкоди.

Відповідно ст. 625 ЦК України боржник, який прострочив виконання грошового зобов'язання, на вимогу кредитора зобов'язаний сплатити суму боргу з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь час прострочення, а також три проценти річних від простроченої суми, якщо інший розмір процентів не встановлений договором або законом.

Відповідно до ст. 1054 ЦК України за кредитним договором банк або інша фінансова установа (кредитодавець) зобов'язується надати грошові кошти (кредит) позичальникові у розмірі та на умовах, встановлених договором, а позичальник зобов'язується повернути кредит та сплатити проценти.

Відповідно до ч. 2 ст. 1050 ЦК України, якщо договором встановлений обов'язок позичальника повернути позику частинами (з розстроченням), то в разі прострочення повернення чергової частини позикодавець має право вимагати дострокового повернення частини позики, що залишилася, та сплати процентів, належних йому відповідно до статті 1048 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 1 ст. 1048 ЦК України позикодавець має право на одержання від позичальника процентів від суми позики, якщо інше не встановлено договором або законом. Розмір і порядок одержання процентів встановлюються договором. Якщо договором не встановлений розмір процентів, їх розмір визначається на рівні облікової ставки Національного банку України.

Отже, з врахуванням всього наведеного, суд вважає за можливе позов задовольнити і стягнути з відповідача заборгованість за договором.

Позивач просить стягнути з відповідача на свою користь заборгованість за договором станом на 31.10.2014 року в розмірі 14466 грн. 86 коп., яка згідно розрахунку заборгованості складається з: заборгованість за кредитом -7577 грн. 30 коп.; заборгованість за відсотками за користування кредитом -5 387 грн. 73 коп.; заборгованість по комісії за користування кредитом - 336 грн. 74 коп.; штрафи, відповідно до п. 2.1.1.7.6 Умов та правил надання банківських послуг: штраф (фіксована частина) - 500 грн. 00 коп., штраф (процентна складова) - 665 грн. 09 коп.).

На підставі ст.ст. 79, 88 ЦПК України підлягають відшкодуванню за рахунок відповідача судові витрати по справі, а саме: сплачений судовий збір в сумі 243 грн. 60 коп., та 400 грн. 00 коп. додаткових судових витрат, і тому суд вважає за необхідне стягнути з відповідача вказані судові витрати.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 509, 526, 610, 611, 625, 1048, 1050, 1054 ЦК України, ст.ст. 10, 11, 60, 61, 79, 88, 209, 213-215, 224, 225, 226, 294, 296 ЦПК України, суд,-

В И Р І Ш И В :

Позов задовольнити.

Стягнути з ОСОБА_1 на користь Публічного акціонерного товариства Комерційний банк «Приватбанк» загальну суму заборгованості за кредитним договором № б/н від 21.01.2011 року в розмірі 14466 гривень 86 копійок.

Стягнути з ОСОБА_1 на користь Публічного акціонерного товариства Комерційний банк «Приватбанк» судові витрати у розмірі 643 грн. 60 коп..

Рішення може бути переглянуте Білоцерківським міськрайонним судом Київської області за письмовою заявою відповідача про перегляд заочного рішення, яка може бути подана до суду протягом десяти днів з дня отримання копії рішення.

У разі залишення заяви про перегляд заочного рішення без задоволення заочне рішення може бути оскаржене в загальному порядку, встановленому Цивільним процесуальним кодексом України.

Позивач має право оскаржити заочне рішення в загальному порядку, встановленому Цивільним процесуальним кодексом України.

Суддя

О. В. Жарікова

Джерело: ЄДРСР 44132833
Друкувати PDF DOC
Копіювати скопійовано
Надіслати
Шукати у документі
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено:

Зачекайте, будь ласка. Генеруються посилання на нормативну базу...

Посилання згенеровані. Перезавантажте сторінку