open
 • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
emblem

ЧЕРНІВЕЦЬКИЙ ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 травня 2015 р. м. Чернівці справа № 824/556/15-а

Чернівецький окружний адміністративний суд у складі:

головуючого судді - Анісімов О.В.,

за участю:

секретаря судового засідання - Кордобан А.В.,

представника позивача - Кривохижи В.М.,

представника відповідача - Мокій Н.В.

розглянувши у відкритому судовому засіданні справу за адміністративним позовом Управління Пенсійного фонду України в Заставнівському районі Чернівецької області до Першотравневого відділу державної виконавчої служби Чернівецького міського управління юстиції про визнання бездіяльності протиправною,-

В С Т А Н О В И В:

Управління Пенсійного фонду України в Заставнівському районі Чернівецької області (далі - позивач або УПФУ) звернулось до суду з адміністративним позовом (з урахуванням заяви про уточнення позовних вимог) до Першотравневого відділу державної виконавчої служби Чернівецького міського управління юстиції (далі - відповідач або ВДВС) про визнання протиправною бездіяльність при поверненні виконавчого документа стягувачу, що призвело до порушення строків направлення постанови про повернення виконавчого документа стягувачеві ВП №43022745 від 03.11.2014 р., встановлених Законом України "Про виконавче провадження".

Позовні вимоги обґрунтовані тим, що державний виконавець Першотравневого відділу державної виконавчої служби Чернівецького міського управління юстиції Мокій Н.В., діяла всупереч положень Закону України "Про виконавче провадження", що призвело до порушення строків направлення постанови про повернення виконавчого документа стягувачеві ВП №43022745 від 03.11.2014 р.

Відповідач позовні вимоги не визнав.

У судовому засіданні представник УПФУ позовні вимоги підтримав повністю, суду пояснив наступне.

До управління Пенсійного фонду України Заставнівському районі 01.04.2015 (вх.№ 1226/4-9) надійшла постанова ВП №43022745 державного виконавця Першотравневого ВДВС Чернівецького МУЮ Мокій Н.В. про повернення виконавчого документу стягувачу, щодо стягнення заборгованості з фізичної особи - підприємця ОСОБА_3 (проживає АДРЕСА_1) по виконавчому листу Чернівецького окружного адміністративного суду від 12.08.2013 р. №824/1419/13-а в сумі 3300,63 грн.

Постанову про повернення виконавчого документа стягувачеві державним виконавцем винесено 03.11.2014 р. Зареєстровано постанову 27.01.2015 р. за вих.№441/05-36/11.

Відповідно до вимог ч.3 ст.48 Закону України „Про виконавче провадження" від 21.04.1999 р., N606-ХІV (далі - Закон №606) про повернення виконавчого документа державний виконавець виносить постанову, яка затверджується начальником відділу, якому він безпосередньо підпорядкований. Копія постанови у триденний строк надсилається сторонам і може бути оскаржена в десятиденний строк у порядку, встановленим цим Законом.

Порушення строків повернення виконавчого документу призвело до того, що протягом п'яти місяців, виконавчий документ перебував у ДВС без виконання, що у свою чергу унеможливлювало повторне звернення до ДВС із заявою про відкриття виконавчого провадження по боржнику та відповідно проведення виконавчих дій, які в свою чергу могли б призвести до погашення (часткового погашення) заборгованості.

Таким чином, управління Пенсійного фонду України в Заставнівському районі вважає, що державним виконавцем при прийнятті та направленні постанови про повернення виконавчого документу порушено норми Закону №606.

У зв'язку із зазначеним просить суд позов задовольнити у повному обсязі.

Представник відповідача щодо задоволення позову заперечив, суду пояснив наступне.

Так, 03.11.2014 р. державний виконавець в рамках ВП №43022745 винесено постанову про повернення виконавчого документа стягувачеві, на підставі п.2 ч. 1 ст.47, ст.50 Закону №606.

У зв'язку з тим, що відповідач не має належного матеріального та фінансового забезпечення, на момент винесення постанови про закінчення виконавчого провадження №43022745 по стягненню заборгованості 3300,63 грн. з ОСОБА_3 на користь Управління Пенсійного фонду України в Заставнівському районі Чернівецької області у Першотравневого відділу ДВС Чернівецького МУЮ не було фактичної можливості відправити зазначену постанову з виконавчим документом стягувачу, оскільки відділ не мав поштових марок для відправки належних документів та кореспонденції.

Крім цього, представник відповідача вважає, що позивач повторно може звернутись до органів ДВС із виконавчим документом, оскільки строки його пред'явлення до виконання не сплили.

За таких обставин просить суд у задоволені позову відмовити у повному обсязі.

Розглянувши подані документи і матеріали, всебічно і повно з'ясувавши фактичні обставини, на яких ґрунтується позов, об'єктивно оцінивши докази, які мають юридичне значення для розгляду справи і вирішення спору по суті, суд прийшов до висновку, що позов підлягає задоволенню, виходячи із наступного.

Так, при перевірці на предмет законності діяння (дії, бездіяльність) відповідача суд виходить із того, що його діяння мають бути прийняті на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Законом №606.

Відповідно до ч.2 ст.4 Закону України "Про державну виконавчу службу" від 24.03.1998 р., №202/98-ВР (далі - Закон №202), державний виконавець є представником влади і здійснює примусове виконання судових рішень, постановлених іменем України, та рішень інших органів (посадових осіб), виконання яких покладено на державну виконавчу службу, у порядку, передбаченому законом, а згідно ст.1 цього ж Закону завданням державної виконавчої служби є своєчасне, примусове повне і неупереджене виконання рішень, передбачених законом.

Згідно, ст.2 Закону №202 правову основу діяльності державної виконавчої служби становлять Конституція України, цей Закон, інші закони та нормативно-правові акти, що прийняті на їх виконання.

Основним нормативно-правовим актом, який визначає умови і порядок виконання рішень судів та інших органів (посадових осіб), що відповідно до закону підлягають примусовому виконанню у разі невиконання їх у добровільному порядку є Закон №606, на виконання якого, наказом Міністерства юстиції України від 02.04.2012 року, №512/5 (зареєстровано у Мінюсті 02.04.2012 р., №489/20802) затверджено Інструкцію з організації примусового виконання рішень.

Крім цього, державний виконавець будучи у розумінні Кодексу адміністративного судочинства України (далі - КАС України) суб'єктом владних повноважень, відповідно до ч.2 ст.19 Конституції України зобов'язаний діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

При вчиненні виконавчих дій державний виконавець зобов'язати дотримуватись нормативно-визначеного Законом №606 алгоритму дій. Відхилення від цього алгоритму дій є порушенням вимог Закону №606.

Відповідно до ч.1 ст.6 Закону №606, державний виконавець зобов'язаний використовувати надані йому права відповідно до закону і не допускати у своїй діяльності порушення прав та законних інтересів фізичних і юридичних осіб.

У ч.1 ст.11 Закону №606 закріплено, що державний виконавець зобов'язаний вживати передбачених цим Законом заходів примусового виконання рішень, неупереджено, своєчасно і в повному обсязі вчиняти виконавчі дії.

Згідно із приписами ч.2 наведеної статті Закону №606, державний виконавець здійснює заходи, необхідні для своєчасного і в повному обсязі виконання рішення, зазначеного в документі на примусове виконання рішення (далі - виконавчий документ), у спосіб та в порядку, встановленому виконавчим документом і цим Законом.

Частинами 1,4 статті 31 Закону № 606-XIV передбачено, що копії постанов державного виконавця та інші документи виконавчого провадження (далі - документи виконавчого провадження), що державний виконавець зобов'язаний довести до відома сторін та інших учасників виконавчого провадження, надсилаються адресатам із супровідними листами простою кореспонденцією, крім постанов про відкриття виконавчого провадження або відмову у відкритті виконавчого провадження, про повернення виконавчого документа стягувачу відповідно до статті 47 цього Закону, що надсилаються рекомендованим листом з повідомленням про вручення. Боржник вважається повідомленим про відкриття виконавчого провадження, якщо йому надіслано постанову про відкриття виконавчого провадження за адресою, зазначеною у виконавчому документі. Державний виконавець або уповноважена ним особа може особисто вручити документи виконавчого провадження сторонам або іншим учасникам виконавчого провадження під розписку.

Про повернення стягувачу виконавчого документа та авансового внеску державний виконавець виносить постанову з обов'язковим мотивуванням підстав її винесення, яка затверджується начальником відділу, якому він безпосередньо підпорядкований. Копія постанови у триденний строк надсилається сторонам і може бути оскаржена в десятиденний строк у порядку, встановленому цим Законом (ч. 4 ст. 47 Закону № 606-XIV).

Згідно ч.3 ст.48 Закону №606 про повернення виконавчого документа державний виконавець виносить постанову, яка затверджується начальником відділу, якому він безпосередньо підпорядкований. Копія постанови у триденний строк надсилається сторонам і може бути оскаржена в десятиденний строк у порядку, встановленим цим Законом.

Дослідженням матеріалів справи встановлено, що 03.11.2014 р. державним виконавцем Першотравневого відділу державної виконавчої служби Чернівецького міського управління юстиції Мокій Н.В. у рамках виконавчого провадження ВП №43022745, щодо стягнення заборгованості з фізичної особи - підприємця ОСОБА_3 по виконавчому листу Чернівецького окружного адміністративного суду від 12.08.2013 р. №824/1419/13-а в сумі 3300,63 грн., винесено постанову про повернення виконавчого документа стягувачеві, яку зареєстровано 27.01.2015 р. за вих. №441/05-36/11,

Вказану постанову представник УПФУ отримав нарочно 01.04.2015 р., що підтверджується штемпелем на супровідному листі відповідача від 03.11.2014 р. Представник відповідача зазначене визнав у судовому засіданні.

Отже, всупереч вищезазначеним нормам Закону №606, зокрема його ч.4 ст.47, ч.3 ст.48, державним виконавцем не надіслано (вручено) позивачу у триденний строк копію постанови про повернення виконавчого документа стягувачеві від 03.11.2014 р. (ВП № 43022745), чим порушено право позивача на своєчасне отримання зазначеної постанови державного виконавця, що унеможливило своєчасно вирішити питання про примусове стягнення з фізичної особи - підприємця ОСОБА_3 заборгованості.

Тобто, у даному разі відповідач діяв всупереч положень Закону №606, внаслідок чого вчинив протиправну бездіяльність.

Відсутність у ВДВС коштів на відправку поштової кореспонденції, не звільняє його від обов'язку виконувати положення Закону №606 та не може впливати на права та обов'язки сторін виконавчого провадження.

Частиною 1 ст.71 КАС України передбачено, що кожна сторона повинна довести ті обставини, на яких ґрунтуються її вимоги та заперечення, крім випадків, встановлених статтею 72 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 1 ст. 69 КАС України, доказами в адміністративному судочинстві є будь-які фактичні дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин, що обґрунтовують вимоги і заперечення осіб, які беруть участь у справі, та інші обставини, що мають значення для правильного вирішення справи. Ці дані встановлюються судом на підставі пояснень сторін, третіх осіб та їхніх представників, показань свідків, письмових і речових доказів, висновків експертів.

Згідно із положеннями статті 86 КАС України, суд оцінює докази, які є у справі, за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на їх безпосередньому, всебічному, повному та об'єктивному дослідженні. Суд оцінює належність, допустимість, достовірність кожного доказу окремо, а також достатність і взаємний зв'язок доказів у їх сукупності.

Відповідачем належних доказів на спростування вищевказаних обставин суду надано не було.

За таких обставин, суд вважає, що адміністративний позов Управління Пенсійного фонду України в Заставнівському районі Чернівецької області до Першотравневого відділу державної виконавчої служби Чернівецького міського управління юстиції про визнання протиправною бездіяльність при поверненні виконавчого документа стягувачу, що призвело до порушення строків направлення постанови про повернення виконавчого документа стягувачеві ВП №43022745 від 03.11.2014 р., встановлених Законом України "Про виконавче провадження" - підлягає задоволенню у повному обсязі.

У судовому засіданні оголошено вступну та резолютивну частину.

Керуючись ст.ст. 158 - 163, 167 КАС України, суд -

П О С Т А Н О В И В:

Адміністративний позов Управління Пенсійного фонду України в Заставнівському районі Чернівецької області до Першотравневого відділу державної виконавчої служби Чернівецького міського управління юстиції про визнання бездіяльності протиправною - задовольнити у повному обсязі.

Визнати протиправною бездіяльність Першотравневого відділу державної виконавчої служби Чернівецького міського управління юстиції при поверненні виконавчого документа стягувачу, що призвело до порушення строків направлення постанови про повернення виконавчого документа стягувачеві ВП №43022745 від 03.11.2014 р., встановлених Законом України "Про виконавче провадження".

У відповідності до ст.ст. 185-186 КАС України апеляційна скарга на постанову суду першої інстанції подається протягом десяти днів з дня її проголошення до Вінницького апеляційного адміністративного суду через Чернівецький окружний адміністративний суд. У разі застосування судом частини третьої статті 160 цього Кодексу, проголошення вступної та резолютивної частини рішення, а також прийняття постанови у письмовому провадженні апеляційна скарга подається протягом десяти днів з дні отримання копії постанови.

Згідно статті 254 Кодексу адміністративного судочинства України постанова, набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, встановленого цим Кодексом, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмовити у відкритті апеляційного провадження або набрання законної сили рішенням за наслідками апеляційного провадження.

Суддя О.В. Анісімов

Постанова в повному обсязі складена 12 травня 2015 р.

Джерело: ЄДРСР 44122001
Друкувати PDF DOC
Копіювати скопійовано
Надіслати
Шукати у документі
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено:

Зачекайте, будь ласка. Генеруються посилання на нормативну базу...

Посилання згенеровані. Перезавантажте сторінку