open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
emblem

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД

УХВАЛА

20 квітня 2015 р.

Справа № 804/3631/15

Дніпропетровський окружний адміністративний суд у складі:

головуючого судді при секретарі за участю: представників позивача представника відповідача

Степаненко В.В. Новченко Є.Ю. Чорного М.І., Скирди В.І. Керечанина Є.В.

розглянувши у відкритому судовому засіданні у місті Дніпропетровську адміністративну справу за адміністративним позовом фермерського господарства «Максимум-2007» до Юр`ївської районної державної адміністрації Дніпропетровської області про визнання дій протиправними та зобов'язання вчинити дії, -

ВСТАНОВИВ:

Фермерське господарство «Максимум-2007» звернулось до Дніпропетровського окружного адміністративного суду з адміністративним позовом до Юр`ївської районної державної адміністрації Дніпропетровської області, в якому просить:

- визнати протиправним рішення Юр`ївської райдержадміністрації про відмову у поновленні договорів оренди землі від 25.11.2011 року №122590004000150 та від 25.11.2011 року №122590004000151;

- зобов'язати Юр`ївську райдержадміністрацію вчинити дії щодо прийняття розпорядження про поновлення договорів оренди землі від 25.11.2011 року №122590004000150 та від 25.11.2011 року №122590004000151 строком на 5 років;

- зобов'язати Юр`ївську райдержадміністрацію в місячний строк надати до суду звіт про виконання судового рішення.

В обґрунтування позовних вимог зазначено, що відповідачем протиправно відмовлено у поновленні договорів оренди, про що фермерське господарство «Максимум-2007» повідомлено листом від 22.12.2014 року №01-27-3588/0/36-14. Позивач вважає таке рішення незаконним, у зв'язку з чим просить його скасувати.

Відповідачем було подано клопотання про закриття провадження у справі з підстав того, що даний спір не відноситься до підсудності адміністративного суду. У судовому засіданні представник відповідача підтримав заявлене клопотання та просив задовольнити його.

Представник позивача заперечив проти задоволення клопотання та просив відмовити у його задоволенні.

Заслухавши пояснення та дослідивши матеріали справи, суд встановив наступне.

Розпорядженням голови Юр`ївської районної державної адміністрації від 19.07.2011 року №359-р-11 фермерському господарству «Максимум -2007» передано в оренду земельну ділянку загальною площею 4,5140 га, кадастровий номер 1225955100:04:02:0650, за рахунок нерозподіленої земельної частки (паю) №432 для ведення товарного сільськогосподарського виробництва на території Юр`ївської селищної ради строком на 1 рік.

Між сторонами укладено договір оренди землі від 25.11.2011 року, зареєстрований у відділі Держкомзему у Юр`ївському районі 25.11.2011 року за №122590004000150. Додатковими угодами від 27.12.2012 року та від 06.12.2013 року договір оренди від 25.11.2011 року №122590004000150 поновлювався строком на 1 рік.

Розпорядженням голови Юр`ївської райдержадміністрації від 19.07.2011 року №359-р-11 фермерському господарству «Максимум 2007» передано в оренду земельну ділянку загальною площею 8,8620 га, кадастровий номер 1225955100:04:02:0651, за рахунок нерозподіленої земельної частки (паю) №135 для ведення товарного сільськогосподарського виробництва на території Юр`ївської селищної ради строком на 1 рік та укладено договір оренди землі від 25.11.2011 року, який зареєстрований у відділі Держкомзему у Юр`ївському районі 25.11.2011 року за №122590004000151.

Додатковою угодою від 27.12.2012 року поновлено договір оренди від 25.11.2011 року №122590004000151 строком на 1 рік.

11 листопада 2014 року позивач звернувся до Юр`ївської районної державної адміністрації Дніпропетровської області із заявами про продовження дії договорів оренди.

Листом від 22.12.2014 року №01-27-3588/0/36-14 відповідач повідомив фермерське господарство «Максимум 2007», що комісією вирішено не продовжувати термін дії договорів оренди.

Відповідно до частини першої, другої статті 2 Земельного кодексу України земельні відносини - це суспільні відносини щодо володіння, користування і розпорядження землею. Суб'єктами земельних відносин є громадяни, юридичні особи, органи місцевого самоврядування та органи державної влади.

Суб'єктами права власності на землю є, зокрема, держава, яка реалізує це право через відповідні органи державної влади, - на землі державної власності (ст. 80 Земельного кодексу України).

За приписами частини 4 статті 122 Земельного кодексу України Центральний орган виконавчої влади з питань земельних ресурсів у галузі земельних відносин та його територіальні органи передають земельні ділянки сільськогосподарського призначення державної власності, крім випадків, визначених частиною восьмою цієї статті, у власність або у користування для всіх потреб.

За змістом статті 2 Закону України «Про оренду землі» відносини, пов'язані з орендою землі, регулюються Земельним кодексом України, Цивільним кодексом України, цим Законом, законами України, іншими нормативно-правовими актами, прийнятими відповідно до них, а також договором оренди землі.

Згідно статті 6 Закону України «Про оренду землі» орендарі набувають права оренди земельної ділянки на підставах і в порядку, передбачених Земельним кодексом України, Цивільним кодексом України, цим та іншими законами України і договором оренди землі.

Як передбачено частинами 1, 2 статті 33 Закону України «Про оренду землі», по закінченню строку, на який було укладено договір оренди землі, орендар, який належно виконував обов'язки за умовами договору, має переважне право перед іншими особами на укладення договору оренди землі на новий строк (поновлення договору оренди землі). Орендар, який має намір скористатися переважним правом на укладення договору оренди землі на новий строк, зобов'язаний повідомити про це орендодавця до спливу строку договору оренди землі у строк, встановлений цим договором, але не пізніше ніж за місяць до спливу строку договору оренди землі.

У відповідності до частини 5 статті 33 Закону України «Про оренду землі» орендодавець у місячний термін розглядає надісланий орендарем лист-повідомлення з проектом додаткової угоди, перевіряє його на відповідність вимогам закону, узгоджує з орендарем (за необхідності) істотні умови договору і, за відсутності заперечень, приймає рішення про поновлення договору оренди землі (щодо земель державної та комунальної власності), укладає з орендарем додаткову угоду про поновлення договору оренди землі. За наявності заперечень орендодавця щодо поновлення договору оренди землі орендарю направляється лист-повідомлення про прийняте орендодавцем рішення.

Статтею 3 Кодексу адміністративного судочинства України закріплено, що справа адміністративної юрисдикції - переданий на вирішення адміністративного суду публічно-правовий спір, у якому хоча б однією зі сторін є орган виконавчої влади, орган місцевого самоврядування, їхня посадова чи службова особа або інший суб'єкт, який здійснює владні управлінські функції на основі законодавства, в тому числі на виконання делегованих повноважень.

Відповідно до частини 2 статті 2 Кодексу адміністративного судочинства України до адміністративних судів можуть бути оскаржені будь-які рішення, дії чи бездіяльність суб'єктів владних повноважень, крім випадків, коли щодо таких рішень, дій чи бездіяльності Конституцією чи законами України встановлено інший порядок судового провадження.

Згідно частини 2 статті 4 Кодексу адміністративного судочинства України юрисдикція адміністративних судів поширюється на всі публічно-правові спори, крім спорів, для яких законом встановлений інший порядок судового вирішення.

В силу пункту 1 частини 2 статті 17 Кодексу адміністративного судочинства України юрисдикція адміністративних судів поширюється на публічно-правові спори, зокрема: спори фізичних чи юридичних осіб із суб'єктом владних повноважень щодо оскарження його рішень (нормативно-правових актів чи правових актів індивідуальної дії), дій чи бездіяльності.

Суд зазначає, що у даній справі районна державна адміністрація, реалізуючи право розпорядження земельною ділянкою, відповідно до статті 5 Земельного кодексу України має рівні права з громадянами та юридичними особами, з якими вона вступає у відносини щодо володіння, користування і розпорядження землею, тобто є рівноправним суб'єктом земельних відносин. У цьому спорі учасники земельних правовідносин не підпорядковані один одному, а, отже, суб'єкт владних повноважень - районна державна адміністрація - владних управлінських функцій не здійснювала.

За таких обставин суд приходить висновку, що даний спір не підпадає під юрисдикцію адміністративних судів.

В силу приписів статті 1 Господарського процесуального кодексу України підприємства, установи, організації, інші юридичні особи (у тому числі іноземні), громадяни, які здійснюють підприємницьку діяльність без створення юридичної особи і в установленому порядку набули статусу суб'єкта підприємницької діяльності (далі - підприємства та організації), мають право звертатися до господарського суду згідно з встановленою підвідомчістю господарських справ за захистом своїх порушених або оспорюваних прав і охоронюваних законом інтересів, а також для вжиття передбачених цим Кодексом заходів, спрямованих на запобігання правопорушенням.

Таким чином, за суб'єктним складом сторін та сутністю спору дана справа підлягає розгляду господарськими судами у порядку, визначеному нормами Господарського процесуального кодексу України.

Згідно пункту 1 частини 1 статті 157 Кодексу адміністративного судочинства України суд закриває провадження у справі: якщо справу не належить розглядати в порядку адміністративного судочинства.

З урахуванням викладеного суд дійшов висновку, що провадження у даній справі слід закрити.

Керуючись статтями 157, 160, 165 Кодексу адміністративного судочинства України, суд, -

УХВАЛИВ:

Закрити провадження у справі №804/3631/15 за адміністративним позовом фермерського господарства «Максимум-2007» до Юр`ївської районної державної адміністрації Дніпропетровської області про визнання дій протиправними та зобов'язання вчинити дії.

Роз'яснити позивачу, що згідно частини 3 статті 157 Кодексу адміністративного судочинства України, повторне звернення тієї ж особи до адміністративного суду з таким самим адміністративним позовом, щодо якого постановлено ухвалу про закриття провадження у справі, не допускається.

Ухвала набирає законної сили відповідно до статті 254 Кодексу адміністративного судочинства України та може бути оскаржена до Дніпропетровського апеляційного адміністративного суду у порядку та строки, встановлені статтею 186 Кодексу адміністративного судочинства України.

Повний текст ухвали складено 24.04.2015 року.

Суддя

В.В. Степаненко

Джерело: ЄДРСР 44120621
Друкувати PDF DOCX
Копіювати скопійовано
Надіслати
Шукати у документі
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено:

Зачекайте, будь ласка. Генеруються посилання на нормативну базу...

Посилання згенеровані. Перезавантажте сторінку