open
 • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
emblem
Провадження № 2/748/145/15

Єдиний унікальний № 748/164/15-ц

З А О Ч Н Е Р І Ш Е Н Н Я

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

06 лютого 2015 року

м

. Чернігів

Чернігівський районний суд Чернігівської області у складі головуючого судді Криворученка Д.П., секретарі Сидор А.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Чернігові цивільну справу за позовом Публічного акціонерного товариства комерційний банк «ПриватБанк» до ОСОБА_1 про стягнення заборгованості за кредитним договором, -

ВСТАНОВИВ:

Падалка Оксана Вікторівна, діючи на підставі довіреності та в інтересах ПАТ КБ «ПриватБанк», у січні 2015 року звернулась до суду з позовом до ОСОБА_1 про стягнення заборгованості за кредитним договором б/н від 21 грудня 2010 року в сумі 12064,62 грн.

З позову виходить, що 21.12.2010 р. між ОСОБА_1 та ПАТ КБ «ПриватБанк» було укладено договір кредиту, згідно якого ОСОБА_1 отримала кредитні кошти в сумі 8000 грн, у вигляді встановленого кредитного ліміту на платіжну картку, зі сплатою відсотків за користування кредитом в розмірі 30 % на рік на суму залишку заборгованості, з кінцевим терміном повернення, що відповідає строку дії картки. Відповідно до умов укладеного договору, договір складається з заяви позичальника, умов надання банківських послуг та Правил користування платіжною карткою. У порушення умов договору відповідач свої зобов'язання належним чином не виконала, у зв'язку з чим у неї, станом на 31 жовтня 2014 року, виникла заборгованість у розмірі 12064,62 грн, яка складається з заборгованості за кредитом в сумі 5848,58 грн, заборгованості по процентах в сумі 4065,34 грн, заборгованості з комісії в сумі 1100 грн, штраф (фіксований) в сумі 500 грн, штраф (процентна складова) в сумі 550,70 грн.

У судове засідання представник позивача не з'явилась, оскільки подала до суду заяву про розгляд справи у її відсутність, з проханням задовольнити позовні вимоги та у випадку неявки відповідача у судове засідання провести заочний розгляд справи. /а.с.76/

Згідно положень ч.2 ст.158 ЦПК України, особа, яка бере участь у справі, має право заявити клопотання про розгляд справи за її відсутності.

Відповідач у судове засідання не з'явилась, про час та місце засідання повідомлена належним чином, причини не явки не повідомила. /а.с.75/

Участь у судових засіданнях є правом особи, яка бере участь у справі і ця особа зобов'язана добросовісно здійснювати свої процесуальні права і виконувати процесуальні обов'язки, що закріплено в статті 27 ЦПК України.

Відповідно до вимог ст.224 ЦПК України, у разі неявки в судове засідання відповідача, який належним чином повідомлений і від якого не надійшло заяви про розгляд справи за його відсутності або якщо повідомлені ним причини неявки визнані неповажними, суд може ухвалити заочне рішення на підставі наявних у справі доказів, якщо позивач не заперечує проти такого вирішення справи.

Враховуючи, що відповідач по справі у судове засідання не з'явилась, а сторона позивача не заперечує проти ухвалення заочного рішення по справі, суд дійшов висновку про можливість розгляду справи у відсутність відповідача, на підставі наявних у справі доказів.

Суд дослідивши усі наявні матеріали справи та докази, прийшов до наступного.

Відповідно до ст.1054 ЦК України, за кредитним договором банк або інша фінансова установа /кредитодавець/ зобов'язується надати грошові кошти /кредит/ позичальникові у розмірі та на умовах, встановлених договором, а позичальник зобов'язується повернути кредит та сплатити проценти. До відносин за кредитним договором застосовуються положення параграфа 1 цієї глави, якщо інше не встановлено цим параграфом і не випливає із суті кредитного договору.

Судом встановлено і цей факт підтверджується матеріалами справи, що 21.12.2010 р. між ОСОБА_1. та ПАТ КБ «ПриватБанк» було укладено договір кредиту, згідно якого ОСОБА_1 отримала кредитні кошти, у вигляді встановленого кредитного ліміту на платіжну картку, зі сплатою відсотків за користування кредитом в розмірі 2,5 % на місяць на суму залишку заборгованості, з кінцевим терміном повернення, що відповідає строку дії картки. Відповідно до умов та правил надання банківських послуг відповідач зобов'язувався погашати заборгованість по кредиту, процентам за його використання, сплачувати комісії. При порушенні клієнтом строків платежів по любому з грошових зобов'язань, клієнт зобов'язаний сплатити банку штраф в розмірі 500 грн + 5 % від суми позову. /а.с.10-59/

Згідно приписів ст.536 ЦК України, за користування чужими грошовими коштами боржник зобов'язаний сплачувати проценти, якщо інше не встановлено договором між фізичними особами. Розмір процентів за користування чужими грошовими коштами встановлюється договором, законом або іншим актом цивільного законодавства.

Відповідно до ст.549 ЦК України, неустойкою /штрафом, пенею/ є грошова сума або інше майно, які боржник повинен передати кредиторові у разі порушення боржником зобов'язання. На підставі ст.550 ЦК України, право на неустойку виникає незалежно від наявності у кредитора збитків, завданих невиконанням або неналежним виконанням зобов'язання.

У відповідності до вимог ст.625 ЦК України, боржник не звільняється від відповідальності за неможливість виконання ним грошового зобов'язання. Боржник, який прострочив виконання грошового зобов'язання, на вимогу кредитора зобов'язаний сплатити суму боргу з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь час прострочення, а також три проценти річних від простроченої суми, якщо інший розмір процентів не встановлений договором або законом.

На підставі ст.1049 ЦК України, позичальник зобов'язаний повернути позикодавцеві позику у строк та в порядку, що встановлені договором. Згідно положень ч.2 ст.1050 ЦК України, якщо договором встановлений обов'язок позичальника повернути позику частинами /з розстроченням/, то в разі прострочення повернення чергової частини позикодавець має право вимагати дострокового повернення частини позики, що залишилася, та сплати процентів, належних йому відповідно до статті 1048 ЦК України. Стаття 1048 ЦК України передбачає, що позикодавець має право на одержання від позичальника процентів від суми позики, якщо інше не встановлено договором або законом. Розмір і порядок одержання процентів встановлюються договором. Якщо договором не встановлений розмір процентів, їх розмір визначається на рівні облікової ставки Національного банку України. У разі відсутності іншої домовленості сторін проценти виплачуються щомісяця до дня повернення позики.

У відповідності до ст.1052 ЦК України, у разі невиконання позичальником обов'язків, встановлених договором позики, щодо забезпечення повернення позики, а також у разі втрати забезпечення виконання зобов'язання або погіршення його умов за обставин, за які позикодавець не несе відповідальності, позикодавець має право вимагати від позичальника дострокового повернення позики та сплати процентів, належних йому відповідно до статті 1048 цього Кодексу, якщо інше не встановлено договором.

З розрахунку заборгованості по кредитному договору ОСОБА_1 вбачається, що розмір заборгованості за кредитним договором, станом на 31.10.2014 р., складає всього 12064,61 грн, з яких заборгованість за кредитом - 5848,58 грн, заборгованість по процентах - 4065,34 грн, заборгованість з комісії 1100 грн, штраф (фіксований) - 500 грн, штраф (процентна складова) - 550,69 грн. /а.с.8-9/

З'ясувавши повно і всебічно обставини справи, перевіривши їх доказами, які були досліджені в судовому засіданні, суд дійшов висновку, що позовні вимоги ПАТ КБ «ПриватБанк» ґрунтуються на законі та укладеному договорі і висунуті позовні вимоги, підлягають частковому задоволенню в межах сум зазначених в розрахунку заборгованості по кредитному договору, оскільки відповідачем істотно порушено умови кредитного договору.

Стороною позивача при подачі позову до суду сплачено судовий збір в сумі 243,60 грн, який підлягає стягненню з відповідача, відповідно до приписів ст.88 ЦПК України.

Керуючись ст.ст.11, 16, 536, 549, 625, 1048-1050, 1052, 1054 ЦК України та на підставі ст.ст.10-11, 61, 74, 77, 88, 169, 209, 212-216, 224-227, 293-294 ЦПК України, суд, -

В И Р І Ш И В :

Позовну заяву Публічного акціонерного товариства комерційний банк «ПриватБанк» до ОСОБА_1 про стягнення заборгованості за кредитним договором - задовольнити частково.

Стягнути з ОСОБА_1 (ІІН НОМЕР_1) на користь Публічного акціонерного товариства комерційний банк «ПриватБанк» заборгованість, станом на 31.10.2014 року, за кредитним договором б/н від 21.12.2010 року в сумі 12064,61 грн (дванадцять тисяч шістдесят чотири гривні шістдесят одна копійка), з яких: заборгованість за кредитом - 5848,58 грн, заборгованість по процентах - 4065,34 грн, заборгованість з комісії 1100 грн, штраф (фіксований) - 500 грн, штраф (процентна складова) - 550,69 грн.

Стягнути з ОСОБА_1 на користь Публічного акціонерного товариства «ПриватБанк» 243,60 грн (двісті сорок три гривні шістдесят копійок) у відшкодування сплаченого судового збору.

Направити ОСОБА_1 рекомендованим листом з повідомленням, копію заочного рішення на протязі трьох днів з дня його проголошення і роз'яснити, що вона має право на протязі десяти днів з дня отримання його копії, подати до суду заяву про перегляд заочного рішення.

Заочне рішення може бути оскаржене в апеляційному порядку до апеляційного суду Чернігівської області через суд першої інстанції шляхом подачі апеляційної скарги в 10-денний строк з дня проголошення рішення. Особи, які брали участь у справі, але не були присутні у судовому засіданні під час проголошення судового рішення, можуть подати апеляційну скаргу протягом десяти днів з дня отримання копії цього рішення.

Суддя Криворученко Д.П.

Джерело: ЄДРСР 42607370
Друкувати PDF DOC
Копіювати скопійовано
Надіслати
Шукати у документі
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено:

Зачекайте, будь ласка. Генеруються посилання на нормативну базу...

Посилання згенеровані. Перезавантажте сторінку