open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
emblem

Справа № 2а-769/2008 року

П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

09 грудня 2008 року

Ялтинський міський суд Автономної Республіки Крим у складі:

судді - Білюнас В.Ю.,

при секретарі - Іваненкової К.В.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Ялта адміністративну справу за позовом ОСОБА_1до Ялтинської міської ради про визнання бездіяльності противоправною та про зобов'язання до виконання певних дій,

В С Т А Н О В И В :

ОСОБА_1 звернулася до суду з адміністративним позовом, у якому просить визнати бездіяльність Ялтинської міської ради противоправною та зобов'язати її у місячний термін на найближчий сесії розглянути питання, щодо надання у власність у порядку безоплатної приватизації, земельну ділянку, орієнтовною площею 0,010 га, у районі будинку № АДРЕСА_1 для будівництва і обслуговування індивідуального гаражу, та надання дозволу на розробку проекту відведення вказаної земельної ділянки.

Позов мотивований тим, що, дотримуючись вимог законодавства України та реалізуючі своє законне право безоплатної приватизації земельної ділянки, позивач звернуся з заявою до Ялтинської міської ради про надання у власність у порядку безплатної приватизації земельної ділянки та надання дозволу про складання проекту землеустрою по її відведенню, проте до теперішнього часу відповідачем вказану заяву не розглянуто.

У судовому засіданні представник позивача підтримав позовні вимоги з тих самих підстав.

Представник відповідача, 13.11.08 року у судовому засіданні позовні вимоги не визнав, та пояснив що на заяву позивача від 09.07.08 р. є відповідь за підписом начальника відділу з питань регулювання земельних відносин, вих. № 4652/08 від 13.11.08 р. надавши її суду, в якій роз'яснено, що для вирішення питання позивача необхідно додати додатково документи.

Суд, заслухавши пояснення сторін, дослідивши письмові докази по справі, прийшов до висновку, що позов підлягає задоволенню у повному обсязі з наступних підстав.

Стаття 14 Конституції України передбачає, що право власності на землю гарантується. Це право набувається і реалізується громадянами, юридичними особами та державою виключно відповідно до закону.

Відповідно до ч. 2 ст. 19 Конституції України, органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

Частини 2, 3 ст. 55 Конституції України гарантують, що права та свободи громадянина захищаються судом, кожному гарантується право на оскарження в суд рішень, дій чи бездіяльності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, посадових і службових осіб.

Відповідно до статей 26, 33 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» виключною компетенцією сільських, селищних та міських рад є врегулювання земельних правовідносин, зокрема, до яких відноситься надання під забудову та для інших потреб земель, що перебувають у власності територіальних громад.

Згідно зі ст. 46 ЗУ «Про місцеве самоврядування в Україні» сесія ради скликається в міру необхідності, але не менше одного разу на квартал, а з питань відведення земельних ділянок - не рідше ніж один раз на місяць.

Частина 3 ст. 2 Кодексу адміністративного судочинства України передбачає у справах щодо оскарження рішень, дій чи бездіяльності суб'єктів владних повноважень адміністративні суди перевіряють, чи прийняті (вчинені) вони: на підставі, у межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України; з використанням повноваження з метою, з якою це повноваження надано; обґрунтовано, тобто з урахуванням усіх обставин, що мають значення для прийняття рішення (вчинення дії); безсторонньо (неупереджено); добросовісно; розсудливо; з дотриманням принципу рівності перед законом, запобігаючи несправедливій дискримінації; пропорційно, зокрема з дотриманням необхідного балансу між будь-якими несприятливими наслідками для прав, свобод та інтересів особи і цілями, на досягнення яких спрямоване це рішення (дія); з урахуванням права особи на участь у процесі прийняття рішення; своєчасно, тобто протягом розумного строку.

Так, згідно зі ст. 12 Земельного Кодексу України, до повноважень міських рад у галузі земельних відносин на території міст належить право розпорядження землями територіальних громад передача земельних ділянок комунальної власності у власність громадян та юридичних осіб відповідно до цього Кодексу.

Відповідно до ч. 2 ст. 118 Земельного Кодексу України рішення органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування щодо приватизації земельних ділянок приймається у місячний строк на підставі технічних матеріалів та документів, що підтверджують розмір земельної ділянки.

Частина 6 ст. 118 Земельного Кодексу України передбачає, громадяни зацікавлені в одержанні безоплатно у власність земельної ділянки із земель державної або комунальної власності для будівництва індивідуальних гаражів у межах норм безоплатної приватизації, подають заяву до відповідної міської ради за місцезнаходженням земельної ділянки. До заяви додаються матеріали, передбачені ч. 5 ст. 151 цього Кодексу,

Так згідно ч. 5 ст. 151 Земельного Кодексу України до заяви (клопотання) додаються: обґрунтування необхідності вилучення (викупу) та/або відведення земельної ділянки; позначене на відповідному графічному матеріалі бажане місце розташування земельної ділянки з її орієнтовними розмірами; засвідчена нотаріально письмова згода землекористувача (землевласника) на вилучення (викуп) земельної ділянки (її частини) із зазначенням розмірів передбаченої для вилучення (викупу) земельної ділянки та умов її вилучення (викупу); копія установчих документів для юридичних осіб, а для громадянина - копія документа, що посвідчує особу.

Відповідно до вимог ст. 138 Кодексу адміністративного судочинства України суд досліджує докази так, зі змісту заяви позивача (а.с. 21) від 09.07.08 р., вбачається, що позивач звернувся до Ялтинської міської ради обґрунтувавши необхідність вилучення та відведення земельної ділянки в межах ч. 6 ст. 118 Земельного Кодексу України, а додатки до заяви відповідають вимогам чинного земельного законодавства, а саме ч. 5 ст. 151 Земельного Кодексу України, та враховуючи, що відповідно повідомлення (а.с. 10) про вручення поштового рекомендованого відправлення відповідач отримав заяву з додатками 10.07.08 р. а відповідь (а.с. 27) на цю заяву датована 13.11.08 р., та цей факт представник відповідача не заперечував у судовому засіданні, оскільки саме представник відповідач надав суду цю відповідь яка датована днем розгляду справи у суді, в зв'язку з чим Ялтинська міська рада розглядала заяву позивача на протязі чотири місяці, однак ст. 20 Закону України «Про звернення громадян» встановлено, що звернення громадян розглядаються і вирішуються у термін не більше одного місяця від дня їх надходження, також положення цієї статі закріплено: п. 3.9., 8.6. «Регламенту роботи Ялтинської міської Ради 5-го скликання» Затвердженого рішенням № 30 від 21.04.06 р. 1-ою сесією 5-го скликання Ялтинської міської ради; п. 12 «Порядку розгляду Ялтинською міською радою заяв громадян і клопотань юридичних осіб по земельних питаннях» затвердженого рішенням № 47 Х1 сесії ЯМР 5-го скликання від 20.07.07 р.

11.09.08 р. ухвалою суду відкрито провадження по даній адміністративній справі, а відповідь відповідача від 13.11.08 р. отже після відкриття провадження по даній адміністративній справі, але у відповідності зі ст. 15 Закону України «Про звернення громадян» заяви громадян повинні бути розглянуті об'єктивно і вчасно, за результатами розгляду прийняте рішення, по результатах розгляду заявник повинний бути сповіщений письмово, в зв'язку з чим належним чином відповідь відправлена не була.

Суд вважає, що неправормірно був зобов'язан позивач виконати п. 3 (А, Б) «Порядку розгляду Ялтинською міською радою заяв громадян і клопотань юридичних осіб по земельних питаннях», тому, що ситуаційний план з визначенням розміру і форми прошеної земельної ділянки відповідно до вимог ч. 5 ст. 151 Земельного Кодексу України, був наданий відповідачеві (додаток до заяви позивача від 09.07.08 р.), а вимоги позивача стосовно п. 3 (Б) - копія паспорта і ідентифікаційного номера, не відповідає дійсності, так як відповідно п. 3 (Б) вищенаведеного Порядку (а.с. 24, 25) викладені вимоги стосовно викопіювання.

Відповідь відповідача від 13.11.08 р., за підписом начальника відділу з питань регулювання земельних відносин, однак відповідно до «Порядку розгляду Ялтинською міською радою заяв громадян і клопотань юридичних осіб по земельних питаннях», а саме п. 10.4. відповідь повинна бути тільки за підписом секретаря міської ради.

Стаття 71 Кодексу адміністративного судочинства України передбачає, кожна сторона повинна довести ті обставини, на яких ґрунтуються її вимоги та заперечення. В адміністративних справах про протиправність рішень, дій чи бездіяльності суб'єкта владних повноважень обов'язок щодо доказування правомірності свого рішення, дії чи бездіяльності покладається на відповідача, якщо він заперечує проти адміністративного позову. Суб'єкт владних повноважень повинен подати суду всі наявні у нього документи та матеріали, які можуть бути використані як докази у справі.

Суд приймає до уваги, що на час подання позову до суду, так само як на момент винесення судом рішення у справі, доказів того факту, що заява позивача була розглянута та по ній прийнято рішення Ялтинської міської ради, суду не надано, однак відповідно до п. 34 ч. 1 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» виключно на пленарних засіданнях міської ради вирішуються питання щодо регулювання земельних відносин, а ст. 59 цього ж Закону передбачає, що рада в межах своїх повноважень приймає нормативні та інші акти у формі рішень..

Таким чином, з'ясувавши всі обставини та докази, оцінивши їх у сукупності, суд дійшов висновку, що позовні вимоги необхідно задовольнити, оскільки тільки таким чином може бути поновлені порушені права позивачів.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.14,19,55 Конституції України, ст.ст. 46 ЗУ «Про місцеве самоврядування в Україні» ст. ст. 9, 69, 71, 158-160 Кодексу адміністративного судочинства України, суд

П О С Т А Н О В И В:

Адміністративний позов ОСОБА_1до Ялтинської міської ради про визнання бездіяльності протиправною та про зобов'язання до виконання певних дій - задовольнити.

Визнати бездіяльність Ялтинської міської ради противоправною та зобов'язати на найближчий сесії розглянути питання, щодо надання ОСОБА_1у власність у порядку безоплатної приватизації земельної ділянки орієнтовною площею 0,010 га, у районі будинку № АДРЕСА_1 для будівництва і обслуговування індивідуального гаражу, та надання дозволу на розробку проекту відведення вказаної земельної ділянки.

Постанова суду може бути оскаржено у порядку і строки, встановлені ст.ст.184, 186 КАС України.

Суддя

Джерело: ЄДРСР 4073628
Друкувати PDF DOCX
Копіювати скопійовано
Надіслати
Шукати у документі
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено:

Зачекайте, будь ласка. Генеруються посилання на нормативну базу...

Посилання згенеровані. Перезавантажте сторінку