open
 • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
emblem
Номер провадження: 22-ц/785/3988/14

Номер справи місцевого суду: 1522/28669/12

Головуючий у першій інстанції Івченко В.Б.

Доповідач Журавльов О. Г.

АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 травня 2014 року м. Одеса

Колегія суддів судової палати у цивільних справах апеляційного суду Одеської області в складі:

головуючого - Журавльова О.Г.,

суддів: Кравця Ю.І., Оверіної О.В.,

при секретарі: Счастлівцевої Л.В.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Одесі цивільну справу за позовною заявою ОСОБА_3 до ДП «Професіонал - Міський» ТОВ «Комерційний центр «Професіонал», Української державної корпорації «Укрзакордоннафтогазбуд», ОСОБА_4 та ОСОБА_5 про стягнення коштів, за апеляційною скаргою заступника прокурора Одеської області на ухвалу Приморського районного суду м. Одеса від 02 січня 2013 року,

встановила:

У грудні 2012 року ОСОБА_3 звернувся до суду з позовом до ДП «Професіонал-Міський» ТОВ «Комерційний центр «Професіонал», Української державної корпорації «Укрзакордоннафтогазбуд», ОСОБА_4 та ОСОБА_5 про стягнення коштів сплачених на прилюдних торгах в сумі 1 005 742, 13 грн.

27.12.2012 року в судовому засіданні сторони з метою врегулювання спору звернулися до суду з письмовою спільною заявою про затвердження мирової угоди.

Ухвалою Приморського районного суду м. Одеси від 02 січня 2013 року було визнано укладену 27 грудня 2012 року мирову угоду за умовами якої:

Дочірнє підприємство «Професіонал - Міський» Комерційного Центру «Професіонал», код ЄДРПОУ 31428332 (надалі Сторона - 1) в особі директора ОСОБА_6, що діє на підставі Статуту, з однієї сторони, та ОСОБА_3 (надалі Сторона -2), ОСОБА_4 (надалі Сторона-3), ОСОБА_5 (надалі Сторона -4) з другої сторони, (сумісно надалі пойменовані - Сторони), приймаючи до уваги домовленість Сторін у мирному вирішенні спору у справі № 1522/28669/12 з неналежним виконанням і неповним виконанням Сторонами усіх договірних зобов'язань, з урахуванням існуючих у Сторін невиконаних зобов'язань по раніш укладеним і частково виконаним договорам: угоди про надання брокерських послуг від 17 квітня 2007 року між Українською державною корпорацією «Укрзакордоннафтогазбуд» і ДП «Професіонал-Міський» Комерційного Центру «Професіонал», біржового договору купівлі-продажу №02/06-07В від 19 червня 2007 року укладений між ДП «Професіонал-Міський» Комерційного Центру «Професіонал» і ОСОБА_5, біржового договору купівлі-продажу №05/06-07 В від 19 червня 2007 року укладений між ДП «Професіонал-Міський» Комерційного Центру «Професіонал» і ОСОБА_5, біржового договору купівлі-продажу №03/06-07 В від 19 червня 2007 року укладений між ДП «Професіонал-Міський» Комерційного Центру «Професіонал» і ОСОБА_4, біржового договору купівлі-продажу №04/06-07 В від 19 червня 2007 року укладений між ДП «Професіонал-Міський» Комерційного Центру «Професіонал» і ОСОБА_4, договору цільової позики від 14 травня 2007 року, укладений між ОСОБА_3 і ОСОБА_4, інвестиційного договору від 05.07.2007 року, укладеного між ОСОБА_3 і ОСОБА_4, договору цільової позики №2 від 14 травня 2007 року, укладений між ОСОБА_3 і ОСОБА_5, а також з урахуванням здійснених витрат на поліпшення об'єктів нерухомості, розмір яких встановлений висновком експертизи №52/09 від 03.12.2009 року Сторони уклали дану мирову угоду про нижчевикладене:

1. Сторони погодили, що сума грошових зобов'язань за позовом складає: Сторони-1 перед Стороною-3 і Стороною-4 становить 421596 гривень 13 коп., з яких 358356,60 перераховано УДК «Укрзакордоннафтогазбуд».

Сторони-3 і Сторони-4 перед Стороною-2 становить сума основного боргу - 421 596,00 гривен. Сума індексу інфляції 260 124,73 гривен. Сума 3% річних 63 239, 40 гривен. Вартість зробленого поліпшення майна відповідача в сумі 260 782,00 гривен, а всього 1005742,13 гривен.

2. Сторона-1 внаслідок неповного виконання зобов'язань за біржовими договорами в частині нотаріального посвідчення біржових правочинів компенсує Стороні-2 витрати по зверненню до суду зі сплатою судового збору у сумі 3 219 гривень, квитанція про сплату якого залучена до позовної заяви, на підставі якої відкрито провадження по справі № 1522/28669/12.

3. Загальна сума грошових зобов'язань Сторони-1 перед Стороною-2, Стороною 3, Стороною 4, за цією мировою угодою (включаючи суму основного боргу, суми індексу інфляції, суми трьох відсотків річних, які нараховуються у відповідності положень ст. 625 ЦК України за несвоєчасне повернення грошових коштів в разі невиконання договірних зобов'язань про нотаріальне оформлення передачі нерухомого майна, а також суми компенсації судового збору), відповідно до пунктів 1 та 2 цієї мирової угоди, становить 1008961 (один мільйон вісім тисяч дев'ятсот шістдесят одна) гривня 13 коп.

4. Сторона-1 за згодою Сторони 3 і Сторони 4 зобов'язується в рахунок погашення грошових зобов'язань по сплаті вартості об'єктів нерухомості за біржовими договорами і в порядку компенсації зроблених поліпшень з урахуванням нарахованих сум індексу інфляції і 3% річних передати у власність Сторони - 2 наступне майно, що було відчужене на Одеській аграрній біржі, а саме: корпус №8- будівля очисних споруд, який має самостійну поштову адресу: АДРЕСА_1 корпус № 10- будівля очисних споруд, який має самостійну поштову адресу: АДРЕСА_1 корпус № 4 будівлю актового залу, який має самостійну поштову адресу: АДРЕСА_1, будівлю їдальні корпус № 6, загальною площею 3816 кв. м, розташовану за адресою: АДРЕСА_1 площа забудови - 972 кв. м., будівлю трансформаторної підстанції корпус № 7, загальною площею 159,8 кв. м, розташовану за адресою: АДРЕСА_1 площа забудови - 230 кв. м.

5. Вищевказане майно було передано Стороні-1 на виконання угоди про надання брокерських послуг від 17 квітня 2007 року між Українською державною корпорацією «Укрзакордоннафтогазбуд» і ДП «Професіонал-Міський» Комерційного Центру «Професіонал», і було реалізовано на Одеській аграрній біржі на конкурентних засадах, шляхом проведення публічних торгів.

6. Сторона-2 зобов'язується прийняти у власність від Сторони-1 вищевказане нерухоме майно, в рахунок погашення грошового зобов'язання, вказаного в пункті 3 даної мирової угоди.

7. За умови повного виконання Стороною-1 грошового зобов'язання перед Стороною-2, відповідно до пунктів 4 та 6 даної мирової угоди, Сторона-2 не матиме до Сторони-1, Сторони 3 і Сторони 4, жодних претензій, як майнового, так і немайнового характеру.

8. Дана мирова угода набирає сили з моменту скріплення підписами та печатками Сторін і є дійсною до повного виконання Сторонами її умов.

9. Дана мирова угода набирає чинності з моменту затвердження її Приморським районним судом міста Одеси і є виконавчим документом для реєстрації права власності на об'єкти нерухомості органами державної реєстрації нерухомого майна у відповідності діючого законодавства

10. У випадку невиконання Стороною -1 умов даної мирової угоди, Сторона-2 звертається до Відділу державної виконавчої служби, дім примусового стягнення суми визнаної Стороною-1 даної мирової угоди.

11. Мирова угода складена в 5-тьох примірниках: по одному для кожної із Сторін та 1 для суду і є обов'язковою для Сторін з моменту підписання її Сторонами.

Закрито провадження у цій справі.

Вказане судове рішення оскаржує в апеляційному порядку заступник прокурора Одеської області.

В скарзі з посиланням на порушення судом норм процесуального права ставиться питання про скасування оскаржуваної ухвали та передачі справи на новий розгляд до суду першої інстанції.

Вивчивши матеріали справи, заслухавши суддю - доповідача, перевіривши законність і обґрунтованість судового рішення, доводів апеляційної скарги, судова колегія вважає, що апеляційна скарга підлягає задоволенню частково, з наступних підстав.

Відповідно до ч. 2 ст. 41 Конституції України, право приватної власності набувається в порядку, визначеному законом.

Згідно ст. 182 ЦК України, право власності та інші речові права на нерухомі речі, обтяження цих прав, їх виникнення, перехід і припинення підлягають державній реєстрації. Державна реєстрація прав на нерухомість є публічною, здійснюється відповідним органом, який зобов'язаний надавати інформацію про реєстрацію та зареєстровані права в порядку, встановленому законом.

Відповідно до ст. 182 ЦК України, право власності набувається на підставах, що не заборонені законом, зокрема із правочинів. Право власності вважається набутим правомірно, якщо інше прямо не випливає із закону або незаконність набуття права власності не встановлена судом.

Згідно із ч. 1 ст. 639 ЦК України договір може бути укладений у будь - якій формі, якщо вимоги щодо форми договору не встановлені законом.

Відповідно до ч. 3 ст. 640 ЦК України (у редакції яка діяла на час укладання біржових договорів купівлі - продажу майна за якими укладено мирову угоду) договір, який підлягає нотаріальному посвідченню або державній реєстрації, є укладеним з моменту його нотаріального посвідчення або державної реєстрації, а в разі необхідності і нотаріального посвідчення, і державної реєстрації - з моменту державної реєстрації.

Згідно із ч. 1 ст. 657 ЦК України (у редакції, що була чинною на момент укладання біржових договорів купівлі - продажу), договір купівлі - продажу земельної ділянки, єдиного майнового комплексу, житлового будинку (квартири) або іншого нерухомого майна укладається у письмовій формі і підлягає нотаріальному посвідченню та державній реєстрації.

Проте, укладені між ДП «Професіонал-Міський» Комерційного центру «Професіонал» та СПД ОСОБА_5, договір купівлі - продажу № 02/06 - 07В від 19.06.2007 року, між ДП «Професіонал - Міський» Комерційного Центру «Професіонал» та СПД ОСОБА_4, договір купівлі - продажу № 03/06 - 07В від 19.06.2007 року, між ДП «Професіонал - Міський» Комерційного Центру «Професіонал» та СПД ОСОБА_4, договір купівлі - продажу № 04/06 - 07В від 19.06.2007 року, між ДП «Професіонал - Міський» Комерційного Центру «Професіонал» та СПД ОСОБА_5, договір купівлі - продажу № 05/06 - 07В від 19.06.2007 року нотаріально не посвідчено та не зареєстровано.

При цьому судом першої інстанції не з'ясовано, яким чином відповідач ухилявся від нотаріального посвідчення договору; чи мало місце визначення відповідного нотаріусу, який повинен був посвідчити даний договір (прізвище, ім'я по - батькові нотаріуса та його нотаріальний округ); чи призначено дату нотаріального посвідчення договору; квитанція та інші докази, що посвідчують сплату нотаріальних послуг (консультації тощо); чи взагалі мало місце порушення прав та інтересів позивача; чи існують взагалі спірні правовідносини між сторонами.

Разом з тим, відповідно до угоди про надання брокерських послуг, укладеної між Українською державною корпорацією «Укрзакордоннафтогозбуд» та ДП «Професіонал - Міський» Комерційного Центру «Професіонал» від 17.04.2007 року вбачається, що спірне майно останньому на праві власності не належало, а було передано лише для продажу на цільових аукціонах.

Окрім того, судом не з'ясовано в рахунок яких саме грошових зобов'язань ДП «Професіонал - Міський» Комерційного Центру «Професіонал» передавав позивачу вказане майно.

У листі Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 28.01.2013 року «Про практику застосування судами законодавства під час розгляду цивільних справ про захист права власності та інших речових прав» зазначено, що мають місце випадки недотримання механізму, за яким особа набуває права власності на придбане майно з прилюдних торгів, а тому вона змушена звертатись до суду. Однак при цьому у позовних заявах нерідко відсутнє обґрунтування щодо причин звернення до суду, не зазначається, яким чином та ким саме порушено права позивача, а тому правові підстави позову не зрозумілі. Суди на це не звертають уваги, не визначаються з матеріальним законом по цій категорії справ, у той час як пунктами 6.1, 6.2, 6.4 наказу Міністерства юстиції України від 27 жовтня 1999 року № 68/5 «Про затвердження Тимчасового положення про порядок проведення торгів та реалізації арештованого нерухомого майна» передбачено, що після повного розрахунку покупців за придбане майно на підставі протоколу про проведення прилюдних торгів та копії документів, що підтверджують розрахунок за придбане майно, державний виконавець складає акт про проведені прилюдні торги та подає його на затвердження начальникові відповідного органу державної виконавчої служби. Затверджений акт державний виконавець видає покупцеві. На підставі цього акту нотаріус видає свідоцтво про придбання нерухомого майна з прилюдних торгів. А тому судам слід перевіряти, чи звертався позивач до нотаріуса за отриманням зазначеного свідоцтва, якщо ні, то чому не звертався або чому нотаріус відмовив у його видачі.

Однак матеріали справи не містять свідоцтва на право власності на придбане майно, а саме корпус № 8 - будівлю очисних споруд, корпус № 10 - будівлю очисних споруд, корпус № 4 - будівлю актового залу, корпус № 6 - будівлю їдальні, корпус № 7 - будівлю трансформаторної підстанції та відсутні правовстановлюючі документи на земельні ділянки та саме майно, що за умовами мирової угоди передано у власність ОСОБА_3, які б надавали право розпорядження відповідачам вказаним майном.

Із відповіді КП «Ізмаїльського міжміського бюро технічної інвентаризації» від 20.08.2013 року № 991 вбачається, що право власності на об'єкти нерухомого майна, розташованого на об'єкти нерухомого майна, розташовані по АДРЕСА_1 не оформлено.

Згідно листа відділу Держземагенства у м. Ізмаїлі від 18.09.2013 року № 28 - 01 - 10/2243вбачається, що право власності або користування на об'єкти нерухомого майна, розташованого на об'єкти нерухомого майна, розташовані по АДРЕСА_1 не оформлено.

Тобто, судом першої інстанції не враховано, що за умовами мирової угоди ДП «Професіонал - Міський» Комерційного Центру «Професіонал» за згоди ОСОБА_4 та ОСОБА_5 передав позивачу нерухоме майно, яке фактично не належало відповідачу на праві власності, оскільки в порушення ст. 182 ЦПК України, право власності на зазначене майно не було належним чином зареєстроване, внаслідок чого об'єкти нерухомості на які визнано право власності не могли передаватися у рахунок погашення грошових зобов'язань.

Згідно п. 5.1. Договору безвідсоткової цільової позики від 14.05.2007 року що був укладений між ОСОБА_4 (позичальник) та ОСОБА_3 (кредитор), строк надання позики становить з моменту отримання коштів один рік з моменту отримання коштів. Відповідно до розписки про отримання грошових коштів за договором займу ОСОБА_4 отримав означену у договорі суму коштів 28.05.2007 року.

Таким чином, за захистом порушеного права ОСОБА_3 звернувся з пропуском строку встановленого ст. 257 ЦК України, у межах якого особа може звернутися до суду з вимогою про захист свого цивільного права або інтересу.

Окрім того, із положень Інвестиційного договору реконструкції об'єкту нерухомості від 05.07.2007 вбачається, що вказаний договір укладено між ОСОБА_4, як набувачем майна та ОСОБА_3, як інвестором, який виявив бажання здійснити інвестиції у вигляді реконструкції об'єкту нерухомості придбаного на прилюдних торгах об'єкту нерухомості на умовах виникнення спільної власності.

Разом з тим, відповідно до п.1.1 Договору у термінології договору під терміном «нерухоме майно» розуміється торгово - складський комплекс за адресою: АДРЕСА_1, однак, відповідно до п. 1.1.- Договору купівлі продажу № 04/06 - 07В предметом договору за вказаною адресою була будівля очисних споруд.

Згідно із п. 2.2. інвестиційного договору від 05.07.2007 будівництво об'єкту здійснюється поетапно згідно з п. 1.1 Договору, зі здачею в експлуатацію результату кожного етапу будівництва, отримання документів про право загальної пайової власності Сторін.

Відповідно до п. 2.3. договору, набувач майна зобов'язується оформити у встановленому порядку землекористування і забезпечує вільний доступ до будівництва комплексу необхідних спеціалістів.

Однак, документи що посвідчують готовність об'єкту до експлуатації та оформлення землекористування у матеріалах справи відсутні, а судом не перевірено наявність вищевказаних документів.

Відповідно до п. 29 Порядку державної реєстрації прав власності на нерухоме майно та їх обтяжень (затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 703 від 22.06.2011) для проведення державної реєстрації права власності на новозбудований чи реконструйований об'єкт нерухомого майна заявник, крім документів, що зазначені у пунктах 27 і 28 цього Порядку, подає органові державної реєстрації прав технічний паспорт на такий об'єкт.

Тобто, оскаржуваною ухвалою фактично визнано право власності на об'єкти нерухомості, право власності на які за відповідачами, на момент розгляду справи судом, зареєстровано не було.

За таких обставин, судом першої інстанції під час винесення ухвали про закриття провадження по справі у зв'язку з затвердженням мирової угоди порушено вимоги ч. 5 ст. 175 ЦПК України, відповідно до якої, у випадку якщо умови мирової угоди суперечать закону чи порушують права, свободи чи інтереси інших осіб, суд постановляє ухвалу про відмову у визнанні мирової угоди і продовжує судовий розгляд.

За таких обставин постановлена ухвала суду першої інстанції є передчасною.

Ураховуючи викладене, колегія суддів вважає, що районний суд порушив вимоги норм цивільного процесуального права й це є підставою для скасування постановленої у справі ухвали з направленням справи для продовження розгляду до суду першої інстанції за вимогами ч. 1 п. 4 ст. 311 ЦПК України.

Керуючись ст. ст. 175, 311, 314, 315, 319, 324 ЦПК України, колегія суддів,

ухвалила:

Апеляційну скаргу заступника прокурора Одеської області задовольнити частково.

Ухвалу Приморського районного суду м. Одеси від 02 січня 2013 року скасувати, справу направити для продовження розгляду до того ж суду першої інстанції.

Ухвала апеляційного суду набирає законної сили з моменту її проголошення, але може бути оскаржена протягом двадцяти днів безпосередньо до суду касаційної інстанції з дня набрання нею законної сили.

Головуючий О.Г.Журавльов

Судді

Ю.І.Кравець

О.В.Оверіна

Джерело: ЄДРСР 38674410
Друкувати PDF DOC
Копіювати скопійовано
Надіслати
Шукати у документі
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено:

Зачекайте, будь ласка. Генеруються посилання на нормативну базу...

Посилання згенеровані. Перезавантажте сторінку