open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
emblem

Справа № 523/1083/14-ц

Р І Ш Е Н Н Я

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"14" квітня 2014 р.

Суворовський районний суд міста Одеси в складі:

головуючого - одноособово судді Зудіхіна О.В.

при секретарі - Мовчан Ю.М.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Одесі справу за позовною заявою Публічного акціонерного товариства Комерційний банк «ПРИВАТБАНК» до ОСОБА_1, ОСОБА_2, ОСОБА_3 про стягнення заборгованості,-

ВСТАНОВИВ:

Позивач ПАТ Комерційний банк «ПРИВАТБАНК» звернувся до суду з позовною заявою, в якій просить стягнути солідарно з ОСОБА_1, ОСОБА_2, ОСОБА_3 на користь Публічного акціонерного товариства Комерційний банк «ПРИВАТБАНК» заборгованість за кредитним договором № ODН0АЕ00001316 від 12.05.2006 року в сумі 32 814 (тридцять дві тисячі вісімсот чотирнадцять) дол. США 47 центи, (що еквівалентно 262187 (двісті шістдесят дві тисячі сто вісімдесят сім) грн. 62 коп., за курсом 7,99 відповідно до службового розпорядження НБУ від 02.09.2013 року), яка складається із заборгованості за кредитом 5077 (п'ять тисяч сімдесят сім) дол. США 40 центи, заборгованості по процентам за користування кредитом 10828 (десять тисяч вісімсот двадцять вісім) дол. США 02 центи, заборгованості по комісії за користування кредитом 817 (вісімсот сімнадцять) дол. США 00 центів, пені за несвоєчасність виконання зобов'язань за договором 16092 (шістнадцять тисяч дев'яносто два) дол. США 05 центи, а також понесені судові витрати.

Свої вимоги представник позивача обґрунтовує тим, що відповідачі не виконали прийняті на себе зобов'язання по кредитному договору, внаслідок чого у них перед позивачем виникла заборгованість у зазначеному вище розмірі. Наведені обставини стали підставою для звернення до суду.

Від представника позивача надійшла заява про розгляд справи без її участі, позовні вимоги підтримує в повному обсязі, не заперечує проти винесення заочного рішення по справі.

Відповідачі до судового засідання не з'явилися, про час та місце розгляду справи повідомлені належним чином, причини неявки суду невідомі. Заяви про розгляд справи за їх відсутності від відповідачів не надходило.

Вивчивши матеріали справи, дослідивши письмові докази, встановивши факти та відповідні до них правовідносини, суд дійшов до висновку, що позовна заява підлягає задоволенню за наступних підстав.

Судом встановлено, що між Публічним акціонерним товариством Комерційний банк «ПРИВАТБАНК» та відповідачем ОСОБА_1, був укладений кредитний договір за №ODН0АЕ00001316 від 12.05.2006 року, згідно з умовами якого Банк надав Позичальнику кредитні кошти у розмірі 10531 дол. США на наступні цілі: споживчі цілі в сумі 7600 дол. США, а також 2931 дол. США на оплату страхових платежів у випадку та в порядку передбаченому п.п. 2.1.3, 2.2.7 Договору, зі сплатою за користування Кредитом процентів в розмірі 0.88% в місяць на суму залишку заборгованості по Кредиту і винагороду за надання фінансового інструменту в розмірі 0.25% від суми виданого Кредиту на строк до 11.05.2011 року (а.с. 13).

Відповідно до п. 1.1. Кредитного договору, погашення заборгованості здійснюється в наступному порядку: щомісяця в період сплати боржник повинен надати банку грошові кошти (щомісячний платіж) в сумі 183 дол. США 13 центів, для погашення заборгованості за кредитним договором, яка складається з заборгованості по кредиту, процентам, комісії. (а.с. 13).

В якості забезпечення виконання зобов'язань за кредитним договором №ODН0АЕ00001316 від 12.05.2006 року між Публічним акціонерним товариством Комерційний банк «ПРИВАТБАНК» та відповідачем ОСОБА_1 було укладено договір застави автомобіля Mitsubishi Carisma, 1998 року випуску, реєстраційний номер ВН 0229АР, кузов №XNCSNDA2AWF070929, а також договір поруки від 12 травня 2006 року за №1316/Р укладений між Публічним акціонерним товариством Комерційний банк «ПРИВАТБАНК» та відповідачем ОСОБА_2 і договір поруки від 12 травня 2006 року за №1316/Р2 укладений між Публічним акціонерним товариством Комерційний банк «ПРИВАТБАНК» та відповідачем ОСОБА_3 (а.с.13, 16-17).

Відповідно п. 2 Договору поруки поручитель відповідає перед Кредитором за виконання зобов'язань по Кредитному договору у тому ж обсязі, що і Боржник, включаючи сплату кредиту, сплату процентів за користування кредитом, комісій, винагород, штрафів, сплату пені та інших платежів, відшкодування збитків.

Відповідно до п. 4 Договору поруки, у випадку невиконання боржником зобов'язань по Кредитному договору, боржник і поручитель відповідають перед кредитором як солідарні боржники (а.с. 16, 17).

Згідно з п. 5 Договору поруки, у випадку невиконання боржником будь-якого зобов'язання, передбаченого п.1 цього договору, кредитор надсилає на адресу поручителя письмову вимогу із зазначенням невиконаних зобов'язань.

Відповідно з п. 6 Договору поруки, поручитель зобов'язаний виконати зобов'язання, зазначені в письмовій вимозі кредитора протягом п'яти календарних днів з моменту її отримання (а.с.16,17).

Відповідно до п. 9 Договору поруки, у випадку невиконання поручителем зобов'язань боржника за Кредитним договором на протязі п'яти календарних днів з моменту отримання письмової вимоги кредитора, поручитель сплачує на користь кредитора пеню в розмірі 0,15% в день, але не більше подвійної облікової ставки НБУ, яка діяла в період, за який сплачується пеня, за кожний календарний день протрочки (а.с.16,17).

На адресу боржника та поручителів було направлено повідомлення від 02.08.2013 року із зазначення невиконаних зобов'язань, але в передбачений строк вимога кредитора виконана не була (а.с. 10).

В порушення умов Договору кредитні зобов'язання не виконані, у зв'язку з чим у відповідачів перед банком виникла заборгованість на загальну суму 32 814 (тридцять дві тисячі вісімсот чотирнадцять) дол. США 47 центи, (що еквівалентно 262187 (двісті шістдесят дві тисячі сто вісімдесят сім) грн. 62 коп., за курсом 7,99 відповідно до службового розпорядження НБУ від 02.09.2013 року), яка складається із заборгованості за кредитом 5077 (п'ять тисяч сімдесят сім) дол. США 40 центи, заборгованості по процентам за користування кредитом 10828 (десять тисяч вісімсот двадцять вісім) дол. США 02 центи, заборгованості по комісії за користування кредитом 817 (вісімсот сімнадцять) дол. США 00 центів, пені за несвоєчасність виконання зобов'язань за договором 16092 (шістнадцять тисяч дев'яносто два) дол. США 05 центи (а.с. 6-8).

Згідно ст. 1054 ЦК України за кредитним договором банк або інша фінансова установа (кредитодавець) зобов'язується надати грошові кошти (кредит) позичальникові у розмірі та на умовах, встановлених договором, а позичальник зобов'язується повернути кредит та сплатити проценти. Одностороння відмова від виконання договірного зобов'язання не допускається (ст. 525 ЦК України).

Відповідно до ст. 526 ЦК України, зобов'язання має виконуватись належним чином відповідно до умов договору та вимог цього кодексу, інших актів цивільного законодавства, а за відсутності таких умов - відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно ставляться.

Згідно з ч.1 ст. 530 ЦК України, якщо у зобов'язанні встановлений строк (термін) його виконання, то воно підлягає виконанню у цей строк (термін).

Відповідно до ст. 553 ЦК України, за договором поруки поручитель поручається перед кредитором боржника за виконання ним свого обов'язку. Поручитель відповідає перед кредитором за порушення зобов'язання боржником.

Згідно зі ст. 553 ЦК України у разі порушення боржником зобов'язання, забезпеченого порукою, боржник і поручитель відповідають перед кредитором як солідарні боржники, якщо договором поруки не встановлено додаткову (субсидіарну) відповідальність поручителя. Поручитель відповідає перед кредитором у тому ж обсязі, що і боржник, включаючи сплату основного боргу, процентів, неустойки, відшкодування збитків, якщо інше не встановлено договором поруки.

За положеннями ч.1 ст. 549 ЦК України неустойкою (штрафом, пенею) є грошова сума, яку боржник повинен передати кредиторові у разі порушення боржником зобов'язання. Відповідно до ч. 3 цієї же статті, пенею є неустойка, що обчислюється у відсотках від суми несвоєчасного виконання грошового зобов'язання за кожен день прострочення виконання.

Відповідно до вимог ст. 610 ЦК України порушенням зобов'язання є його невиконання або виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов'язання.

Статтею 625 ч. 1 ЦК України передбачено, що боржник не звільняється від відповідальності за неможливість виконання ним грошового зобов'язання.

На підставі викладеного, оцінюючі зібрані по справі докази в їх сукупності, виходячи з встановленого у судовому засіданні неналежного виконання відповідачем кредитних зобов'язань, суд дійшов висновку, що пред'явлені позовні вимоги в частині стягнення всієї суми заборгованості з урахуванням штрафних санкцій, є законними, обґрунтованими та підлягають задоволенню в повному обсязі.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 549 ч.1, 625, 1054 ЦК України, ст.ст. 10, 11, 58, 64, 88, 209, 212-215, 218 ЦПК України, суд, -

ВИРІШИВ:

Позовну заяву Публічного акціонерного товариства Комерційний банк «ПРИВАТБАНК» до ОСОБА_1, ОСОБА_2, ОСОБА_3 про стягнення заборгованості - задовольнити.

Стягнути солідарно з ОСОБА_1 (дата народження ІНФОРМАЦІЯ_1, адреса реєстрації: АДРЕСА_1, ідентифікаційний номер НОМЕР_1, НОМЕР_2 виданий Суворовським РВ ОМУ УМВС України в Одеській області 18.10.2000 року), ОСОБА_2 (дата народження ІНФОРМАЦІЯ_2, адреса реєстрації: АДРЕСА_1, ідентифікаційний номер НОМЕР_3, НОМЕР_4 виданий Суворовським РВ ОМУ УМВС України в Одеській області 30.03.2000 року), ОСОБА_3 (дата народження ІНФОРМАЦІЯ_3, адреса реєстрації: АДРЕСА_1, ідентифікаційний номер НОМЕР_5, НОМЕР_6 виданий Суворовським РВ ОМУ УМВС України в Одеській області 23.09.2002 року) на користь Публічного акціонерного товариства Комерційний банк «ПРИВАТБАНК» (скорочена назва - ПриватБанк), (49094, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50, рах. № 29092829003111, код ЄДРПОУ 14360570, МФО 305299) заборгованість за кредитним договором № ODН0АЕ00001316 від 12.05.2006 року в сумі 262187 (двісті шістдесят дві тисячі сто вісімдесят сім) грн. 62 коп., що еквівалентно 32814,47 доларів США яка складається із заборгованості за кредитом 5077 (п'ять тисяч сімдесят сім) дол. США 40 центи, заборгованості по процентам за користування кредитом 10828 (десять тисяч вісімсот двадцять вісім) дол. США 02 центи, заборгованості по комісії за користування кредитом 817 (вісімсот сімнадцять) дол. США 00 центів, пені за несвоєчасність виконання зобов'язань за договором 16092 (шістнадцять тисяч дев'яносто два) дол. США 05 центи.

Стягнути в рівних частках з ОСОБА_1 (дата народження ІНФОРМАЦІЯ_1, адреса реєстрації: АДРЕСА_1, ідентифікаційний номер НОМЕР_1, НОМЕР_2 виданий Суворовським РВ ОМУ УМВС України в Одеській області 18.10.2000 року), ОСОБА_2 (дата народження ІНФОРМАЦІЯ_2, адреса реєстрації: АДРЕСА_1, ідентифікаційний номер НОМЕР_3, НОМЕР_4 виданий Суворовським РВ ОМУ УМВС України в Одеській області 30.03.2000 року), ОСОБА_3 (дата народження ІНФОРМАЦІЯ_3, адреса реєстрації: АДРЕСА_1, ідентифікаційний номер НОМЕР_5, НОМЕР_6 виданий Суворовським РВ ОМУ УМВС України в Одеській області 23.09.2002 року) на користь Публічного акціонерного товариства Комерційний банк «ПРИВАТБАНК» (скорочена назва - ПриватБанк), (49094, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50, рах. № 64993919400001, код ЄДРПОУ 14360570, МФО 305299) судовий збір в розмірі 2621 грн. 88 коп.

Рішення може бути оскаржено до апеляційного суду Одеської області через Суворовський районний суд міста Одеси протягом десяти днів з дня його проголошення.

Суддя:

Джерело: ЄДРСР 38305034
Друкувати PDF DOCX
Копіювати скопійовано
Надіслати
Шукати у документі
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено:

Зачекайте, будь ласка. Генеруються посилання на нормативну базу...

Посилання згенеровані. Перезавантажте сторінку