open
 • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
emblem
Єдиний унікальний номер 340/127/14-ц Номер провадження № 2/340/89/14

Р І Ш Е Н Н Я

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

/заочне/

09 квітня 2014 року селище Верховина

Верховинський районний суд Івано-Франківської області

в складі: головуючого-судді: Атаманюка Р.І.,

з участю: секретаря: Ласкурійчук С.І.,

розглянувши у відкритому заочному судовому засіданні в залі суду в селищі Верховина цивільну справу за позовом ПАТ АБ "Укргазбанк" від імені якої діє Івано-Франківська обласна дирекція АБ " Укргазбанк" до ОСОБА_1 про стягнення заборгованості за кредитним договором,-

В С Т А Н О В И В:

ПАТ АБ "Укргазбанк" від імені якої діє Івано-Франківська обласна дирекція АБ " Укргазбанк" звернувся до суду із позовом до ОСОБА_1 про стягнення заборгованості за кредитним договором. Позовні вимоги мотивовано тим, що 15.06.2006 року між ПАТ АБ "Укргазбанк" та ОСОБА_1 був укладений договір №177-Ф/06 на відкриття карткового рахунку та обслуговування банківської платіжної картки ВАТ АБ "Укргазбанк". Відповідно до договору банк встановив на картковому рахунку відповідача дозволений овердрафт у розмірі 3900,00 грн. строком дії з 15.06.2006 року по 14.06.2007 року. Умовами договору встановлено, що він набуває чинності з дня підписання його обома сторонами та діє на протязі строку дії банківської платіжної картки та виконання сторонами всіх належних за даним договором зобов'язань.

Відповідач зобов'язався в повному обсязі повернути Банку отримані кредитні кошти(дозволений овердрафт) та за фактичне користування ними сплатити відсотки згідно Тарифів на послуги, однак порушив строки виконання грошового зобов'язання по вищевказаному договору, в зв'язку з чим станом на 11.12.2013 року його заборгованість становить 3131,68 грн. В добровільному порядку відповідач не бажає погасити вказану суму заборгованості, а тому, просить стягнути з нього 3131,68 грн. заборгованості за договором, тому числі: 825,60 грн.- заборгованості за офердрафтом; 2306,08 грн.- заборгованості за нарахованими відсотками за користування овердрафтом та судовий збір.

Представник позивача подав до суду заяву в якій просить справу розглянути у його відсутності, позовні вимоги підтримує в повному обсязі та просить їх задоволити. Не заперечив проти заочного розгляду справи.

Відповідач в судове засідання не з'явився, хоча про час та місце рогляду справи був повідомлений у встановленому законом порядку, про що свідчить оголошення в газеті "Галичина" від 01.04.2014 року №48(4801). Про причини неявки суд не повідомивта від нього не надійшло клопотання про розгляд справи за його відсутності.

Суд, вивчивши та дослідивши матеріали справи, вважає, що позов підлягає задоволенню з наступних підстав.

В судовому засіданні встановлено, що 15.06.2006 року між ПАТ АБ "Укргазбанк" та ОСОБА_1 був укладений договір №177-Ф/06 на відкриття карткового рахунку та обслуговування банківської платіжної картки ВАТ АБ "Укргазбанк". Відповідно до договору банк встановив на картковому рахунку відповідача дозволений овердрафт у розмірі 3900,00 грн. строком дії з 15.06.2006 року по 14.06.2007 року (а.с. 4-10).

Згідно п.п. 3.4.6, 3.4.7 договору відповідач зобо'язаний щомісячно не пізніше останнього банківського дня звітного місяця сплачувати заборгованість по недозволеному овердрафту. Зобов'язання клієнта щодо повернення заборгованості за овердрафтом та сплатою відсотків за користуванням кредитом забезпечується всім належним йому майном та коштами , на які може бути звернено стягнення в порядку, встановленому чинним законодавством України. У випадку невиконання чи неналежного виконання клієнтом зобов'язань за дійсним договором стягнення заборгованості здійснюється банком в порядку встановленому чинним законодавством України.

Згідно п.2.5.7 договору відповідач зобов'язався сплачувати процентну ставку за користування дозволеним овердрафтом, що нараховується у валюті овердрафту за фактичний строк використання кредитних коштів, виходячи із щоденного підсумкового залишку заборованості на картковому рахунку. Відсотки нараховуються в розмірі, визначеному Тарифами, починаючи з дня виникнення зазначеної заборгованості, застосовуючи метод "факт/факт". За користування неповернутим в строк дозволеним овердрафтом та користування недозволеним овердрафтом Банк нараховує відсотки в розмірі, визначеному у Тарифах в розмірі 5-кратної облікової ставки НБУ.

У відповідності до п. 6.9 договору - він набуває чинності з дня підписання його обома сторонами і діє на протязі строку дії банківської платіжної картки та виконання всіх належних за договором зобоав'язань (а.с. 4-9).

Як вбачається з матеріалів справи відповідач порушив строки виконання грошового зобов'язання по вищевказаному кредитному договору, в зв'язку з чим станом на 11.12.2013 року утворилась заборгованість в розмірі 3131,68 грн., яка складається з 825,60 грн. - заборгованості за офердрафтом; 2306,08 грн.- заборгованості за нарахованими відсотками за користування овердрафтом та просроченими відсотками за користування дозволеним овердрафтом (а.с. 11-25).

Згідно ст. 509 ЦК України зобов'язання виникають з підстав, перерахованих в ст.11 ЦК України і повинні виконуватися належним чином і в установлений строк відповідно до закону, договору, а при відсутності таких вказівок -відповідно до вимог, що звичайно ставляться.

Згідно зі ст.ст.525, 526, 530 ЦК України зобов'язання мають виконуватись належним чином та у встановлений строк. Одностороння відмова від виконання зобов`язання не допускається.

Згідно ст.1054 ЦК України за кредитним договором банк або інша фінансова установа (кредитодавець) зобов'язується надати грошові кошти (кредит) позичальникові у розмірі та на умовах, встановлених договором, а позичальник зобов'язується повернути кредит та сплатити проценти.

Відповідно до ст.610 ЦК України порушенням зобов`язання є його невиконання або виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов`язання (неналежне виконання).

Відповідно до ст.599 ЦК України зобов`язання припиняється виконанням, проведеним належним чином.

Згідно ст.611 ЦК України у разі порушення зобов'язання настають правові наслідки, встановлені договором або законом, зокрема: припинення зобов'язання внаслідок односторонньої відмови від зобов'язання, якщо це встановлено договором або законом, або розірвання договору; зміна умов зобов'язання; сплата неустойки; відшкодування збитків та моральної шкоди.

Відповідно до ч.1 ст.625 ЦК України боржник не звільняється від відповідальності за неможливість виконання ним грошового зобов'язання.

Відповідно до ч.2 ст.625 ЦК України боржник, який прострочив виконання грошового зобов`язання, на вимогу кредитора зобов`язаний сплатити суму боргу з урахуванням встановленого індексу простроченої суми, якщо інший розмір процентів не встановлений договором або законом.

Відповідно до ст.88 ЦПК України, стороні, на користь якої ухвалено рішення, суд присуджує з другої сторони понесені нею і документально підтверджені судові витрати. Таким чином з відповідача в користь позивача слід стягнути заборгованість за договором №177-Ф/06м від 15.06.2006 року в сумі 3131,68 грн. та судовий збір в розмірі 243,60 грн.

На підставі наведеного, ст.ст. 526, 527, 530, 612, 625, 629, 1050 ЦК України та керуючись ст.ст. 214 215, 224-226 ЦПК України, суд,-

В И Р І Ш И В:

Позов задовольнити.

Стягнути з ОСОБА_1, ІПН:НОМЕР_1, паспорт серії НОМЕР_2, виданий Верховинським РВ УМВС України в Івано-Франківській області 23.05.2002 року на користь ПАТ АБ "Укргазбанк" заборгованість за договором №177-Ф/06 на відкриття карткового рахунку та обслуговування банківської платіжної картки ВАТ АБ "Укргазбанк" від 15.06.2006 року в розмірі 3131,68 грн. (три тисячі сто тридцять одна грн. 68 коп.), в тому числі: 825,60 грн.- заборгованості за офердрафтом; 2306,08 грн.- заборгованості за нарахованими відсотками за користування овердрафтом та судовий збір у розмірі 243,60 грн. (двісті сорок три грн. 60 коп.) на рахунок № 3739599, код ЄДРПОУ 23697280, МФО 320478 в АБ "Укргазбанк".

Рішення суду набирає законної сили після закінчення строку для подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано.

У разі подання апеляційної скарги, рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після розгляду справи апеляційним судом.

Апеляційна скарга на рішення суду подається протягом 10 днів з дня його проголошення до апеляційного суду Івано-Франківської області через Верховинський районний суд.

Особи, які брали участь у справі, але не були присутні у судовому засіданні під час проголошення судового рішення, можуть подати апеляційну скаргу протягом десяти днів з дня отримання копії цього рішення.

Заочне рішення може бути переглянуте судом, що його ухвалив, за письмовою заявою відповідача, поданою протягом десяти днів з дня отримання його копії.

Головуючий : ___________________ Атаманюк Р.І.

Джерело: ЄДРСР 38144232
Друкувати PDF DOC
Копіювати скопійовано
Надіслати
Шукати у документі
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено:

Зачекайте, будь ласка. Генеруються посилання на нормативну базу...

Посилання згенеровані. Перезавантажте сторінку