open
 • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
emblem

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

__________________________________________________________________________________________________________________________________________

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

РІШЕННЯ

"23" вересня 2013 р.

Справа № 916/2047/13

За позовом: Товариства з обмеженою відповідальністю "САВСЕРВІС СХІД";

До відповідача: Фізичної особи-підприємця ОСОБА_1;

про стягнення

Суддя Меденцев П.А.

Представники :

Від позивача: Бобу О.В. (за довіреністю).

Від відповідача: не з'явився.

СУТЬ СПОРУ: 01.08.2013р. за вх. №3182/13 Товариство з обмеженою відповідальністю "САВСЕРВІС СХІД" (далі - позивач) звернулось до господарського суду Одеської області з позовною заявою про стягнення з Фізичної особи-підприємця ОСОБА_1 (далі - відповідач) заборгованості за договором поставки у розмірі 27 445,01 грн.

Позивач на позовних вимогах наполягає.

Судом встановлено, що усі надіслані процесуальні документи на адресу відповідача (65012, АДРЕСА_1), що приймалися та виносилися за момент розгляду справи, поверталися до суду з відміткою „за зазначеною адресою не знайдено".

Тому, згідно з п. 4 Інформаційного листа Вищого господарською суду України від 02.06.2006 р. № 01-8/1228 і п. 11 Інформаційного листа Вищого господарського суду України від 15.03.2007 р. № 01-8/123 „Про деякі питання практики застосування норм Господарського процесуального кодексу України, порушені у доповідних записках про роботу господарських судів у 2005 і 2006 роках": до повноважень господарських судів не віднесено установлення фактичного місцезнаходження юридичних осіб або місця проживання фізичних осіб-учасників судового процесу на час вчинення тих чи інших процесуальних дій.

Тому відповідні процесуальні документи надсилаються господарським судом згідно з поштовими реквізитами учасників судового процесу, наявними в матеріалах справи, а примірники повідомлень про вручення рекомендованої кореспонденції, повернуті органами зв'язку з позначками "за значеною адресою не проживає", і т.п., з урахуванням конкретних обставин справи можуть вважатися належними доказами виконання господарським судом обов'язку щодо повідомлення учасників судового процесу про вчинення ним судом певних процесуальних дій.

З наведеного випливає, що Фізична особа-підприємець ОСОБА_1 належним чином була повідомлена про час та місце розгляду справи.

Окрім вищезазначеного, в матеріалах справи міститься Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців щодо відповідача, де зазначено місцепроживання Фізичної особи-підприємця ОСОБА_1, а саме: 65012, АДРЕСА_1.

Відповідач відзив на позов не надав, у зв'язку з чим справу розглянуто за наявними в ній матеріалами, у відповідності до ст.75 ГПК України.

Розглянувши матеріали справи, заслухавши пояснення представника позивача, суд встановив наступне:

Між Товариством з обмеженою відповідальністю "САВСЕРВІС СХІД" та Фізичною особою-підприємцем ОСОБА_1 було укладено Договір поставки №ОД21 від 07.12.2012 року, згідно якого позивач зобов'язався поставляти товар, а відповідач - приймати та оплачувати його вартість.

На виконання умов договору, позивачем було здійснено поставку товару на суму у розмірі 21 916,29 грн. Частково було повернено товару на суму 804,74 грн.

В результаті вищезазначеного, Товариство з обмеженою відповідальністю "САВСЕРВІС СХІД" просить суд стягнути з Фізичної особи-підприємця ОСОБА_1 21 111,55 грн. - основного боргу; 6 333,46 грн. - штрафу.

Досліджуючи матеріали справи, аналізуючи норми чинного законодавства, що стосується суті спору, суд дійшов наступних висновків.

Відповідно до ч.1 ст.509 ЦК України, зобов'язанням є правовідношення в якому одна сторона (боржник) зобов'язаний вчинити на користь другої сторони (кредитора) певну дію (передати майно, виконати роботу, надати послуги, сплатити гроші тощо) або утриматися від певної дії, а кредитор має право вимагати від боржника виконання його обов'язку. Згідно з ч.2 ст.509 ЦК України зобов'язання виникають з підстав, встановлених статтею 11 цього кодексу.

У п.1 ч.2 ст.11 ЦК України встановлено, що однією із підстав виникнення цивільних прав та обов'язків є договір, який в силу вимог ч.1 ст.629 ЦК України є обов'язковим для виконання сторонами.

Згідно з вимогами ч.1 ст.712 ЦК України за договором поставки продавець (постачальник), який здійснює підприємницьку діяльність, зобов'язується передати у встановлений строк (строки) товар у власність покупця для використання його у підприємницькій діяльності або в інших цілях, не пов'язаних з особистим, сімейним, домашнім або іншим подібним використанням, а покупець зобов'язується прийняти товар і сплатити за нього певну грошову суму, а відповідно до ч.2 ст.712 ЦК України до договору поставки застосовуються загальні положення про купівлю-продаж, якщо інше не встановлено договором, законом або не випливає з характеру відносин сторін.

Як вище встановлено господарським судом, 07 грудня 2012 року між позивачем - Товариством з обмеженою відповідальністю "САВСЕРВІС СХІД" (Продавець) та відповідачем - Фізичною особою-підприємцем ОСОБА_1 (Покупець) було укладено Договір поставки № ОД21.

Згідно п. 1.1. Договору, Продавець передає у власність, а Покупець приймає та оплачує товар на умовах визначених у даному Договорі.

На виконання умов Договору, позивачем було здійснено поставку товару на суму у розмірі 21 916,29 гривень.

Факт приймання товару відповідачем підтверджується наступними видатковими накладними: №2871700 від 17.12.2012 року на суму 1 437,49 грн.; №2863026 від 17.12.2012 року на суму 3 708,11 грн.; №2902468 від 27.12.2012 року на суму 258,94 грн.; №2902470 від 27.12.2012 року на суму 7 746,79 грн.; №2894915 від 27.12.2012 року на суму 6 205,32 грн.; №2912939 від 27.12.2012 року на суму 2 559,64 грн.; що підписані обома сторонами та скріплені печатками (аркуш справи 15-21).

Відповідач, в свою чергу, неналежним чином виконував умови Договору, повернувши частину товару у сумі 804,74 грн., та не сплативши поставлений товар.

Так у відповідності до умов Додатку № 1Б (ОРТМ і МІХ) Договору - термін

відтермінування платежу, в залежності від торгівельної марки поставленого Товару, становить 45 (сорок п'ять) і 60 (шістдесят) календарних днів.

Відповідно до п. 5.2 Договору: моментом виконання покупцем своїх зобов'язань по здійсненню розрахунків за Товар є дата надходження відповідної суми на банківський рахунок або до каси продавця.

Станом на дату подання цієї позовної заяви заборгованість Фізичної особи-підприємця ОСОБА_1 перед за поставлений Товар складає 21 111,55 (двадцять одна тисяча сто одинадцять гривень 55 копійок) гривень, що підтверджується вищезазначеними первинними документами.

Згідно ст. 530 ЦК України якщо у зобов'язанні встановлений строк (термін) його виконання, то воно підлягає виконанню у цей строк (терміни).

Стаття 193 Господарського кодексу України зазначає, що суб'єкти господарювання та інші учасники господарських відносин повинні виконувати господарські зобов'язання належним чином відповідно до закону, інших правових актів, договору, а за відсутності конкретних вимог щодо виконання зобов'язання - відповідно до вимог, що у певних умовах звичайно ставляться.

Відповідно ст. 526 ЦК України зобов'язання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору та вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства, а за відсутності таких умов та вимог - відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно ставляться.

Положеннями ст. 611 ЦК України встановлено, що у разі порушення зобов'язання настають правові наслідки, встановлені договором або законом, зокрема, сплата неустойки.

Статтею 625 Цивільного Кодексу України визначено, що боржник не звільняється від відповідальності за неможливість виконання ним грошового зобов'язання.

Згідно з розділом 7, відповідальність, Договору, у випадку порушення строків оплати за поставлений Товар, відповідач зобов'язаний додатково сплатити позивачу штраф за ухилення від оплати у розмірі 30 % від вартості отриманого та неоплаченого в строк Товару (п. 7.4. Договору).

Розрахунок 30 % штрафу, який здійснений позивачем у позовній заяві, та згідно з яким, розмір 30% штрафу, що нарахований відповідачу становить 6 333,46 грн., перевірений господарським судом та встановлено його відповідність обставинам справи щодо прострочення відповідача.

Відповідно до ч. 1 ст. 32 Господарського процесуального кодексу України доказами у справі є будь-які фактичні дані, на підставі яких господарський суд у визначеному законом порядку встановлює наявність чи відсутність обставин, на яких ґрунтуються вимоги і заперечення сторін, а також інші обставини, які мають значення для правильного вирішення господарського спору.

Згідно ст. 33 Господарського процесуального кодексу України кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог і заперечень.

Враховуючи вищевикладене, оцінюючи докази у справі в їх сукупності, законодавство, що регулює спірні правовідносини, суд дійшов висновку, що позовні вимоги підлягають задоволенню.

Керуючись ст.ст. 44, 49, 82-85 Господарського процесуального кодексу України, суд -

ВИРІШИВ:

1. Позов задовольнити у повному обсязі.

2. Стягнути з Фізичної особи-підприємця ОСОБА_1 (65012, АДРЕСА_1, код ІПН НОМЕР_1) на користь Товариства з обмеженою відповідальністю "САВСЕРВІС СХІД" (69084, Запорізька область, м. Запоріжжя, Шевченківський район, вул. Карпенка-Карого, буд. 60, код ЄДРПОУ 37276571, р/р 26003003160000 в ПАТ „ІНГ Банк Україна", МФО 300539) заборгованість за поставлений товар у розмірі 21 111,55 грн., штраф у розмірі 6 333,46 грн., та суму судового збору у розмірі 1 720,50 грн.

Копію даного рішення надіслати відповідачу.

Рішення господарського суду може бути оскаржене шляхом подання апеляційної скарги до Одеського апеляційного господарського суду, яка подається через місцевий господарський суд протягом 10-денного строку з моменту складення та підписання повного тексту рішення.

Рішення господарського суду набирає законної сили після закінчення строку на подання апеляційної скарги, якщо не буде подано апеляційну скаргу. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після розгляду справи апеляційним господарським судом.

Повний текст рішення складено 25 вересня 2013 року.

Суддя Меденцев П.А.

Джерело: ЄДРСР 33693938
Друкувати PDF DOC
Копіювати скопійовано
Надіслати
Шукати у документі
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено:

Зачекайте, будь ласка. Генеруються посилання на нормативну базу...

Посилання згенеровані. Перезавантажте сторінку