open
 • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
emblem
7/599/06

  

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

=======================================================================


ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

  

"11" грудня 2006 р.

12:10

Справа №  7/599/06

                                                                         

м. Миколаїв

    

Позивач: Приватне підприємство “Творча майстерня архітектора “Проект”, 54056, м.Миколаїв, вул.Космонавтів, 53, кв. 140

Відповідач: Управління архітектурної діяльності Миколаївської міської ради, 54027, м.Миколаїв, вул. Адміральська, 20

про: визнання бездіяльності такою, що порушила встановлений законодавством порядок і строки погодження ескізного проекту та стягнення 11000,00 грн. збитків і 10000,00 грн. моральної шкоди.

Суддя Семенчук Н.О.

Секретар судового засідання Дзюба Ю.Ф.


Представники:

Від позивача:

Дерменжи П.Н. –директор

Від відповідача:

Бондар О.В., дов. № 3405/20/15 від 26.10.2006р.

Дмитрієва О.М., дов. № 3578/20/15 від 14.11.2006р.


СУТЬ СПОРУ: позивач звернувся до господарського суду з позовними вимогами про визнання бездіяльності Управління архітектурної діяльності Миколаївської міської ради такою, що порушила встановлений законодавством порядок і строки погодження ескізного проекту та стягнення 11000,00 грн. збитків і 10000,00 грн. моральної шкоди.


          11.12.2006 р. в судовому засіданні позивач заявив клопотання про залучення в якості незалежних експертів по топографом геодезічним роботам -  Моор Т.А., приватного підприємця та по технічному обстеженню –Сикорського В.А. директора ТОВ фірма “Укренергоресурс ЛТД”.

          Відповідач проти клопотання позивача заперечує.

Клопотання позивача про залучення в якості незалежних експертів по топографом геодезичним роботам –Моор Т.А., приватного підприємця та по технічному обстеженню Сикорського В.А. директора ТОВ фірма “Укренергоресурс ЛТД” судом відхиляється оскільки воно є необґрунтованим  та не стосується предмету спору.

          В запереченнях на позов відповідач зазначає, що інформації про те, що ТМА “Проект” надавало 03.03.2005 року ескізний проект житлового будинку по проспекту Жовтневому ріг вул. Ватутіна для погодження в Управління архітектурної діяльності ні в головному управлінні містобудування, ні в управлінні архітектурної діяльності немає. Вказує, що позивач неодноразово звертався до головного управління містобудування та архітектури для розгляду та погодження ескізного проекту, при цьому документація подавалась не в повному обсязі, зазначає, що головним архітектором міста в січні –лютому 2005 року були вказані зауваження та пропозиції за наданими матеріалами та узгоджені ескізи фасадів і генплану до подальшої роботи та повернуті позивачу для подальшої роботи, яка передбачає розробку та подання документів, яких не доставало для остаточного погодження. Відповідач вказує на те, що судження позивача, що проект був погоджений О.В. Бондарем 17.04.2005 року є помилковим, оскільки Бондарем О.В. в період з січня по 28 березня 2005 року (до відпустки) були підписані тільки паспорт фасадів і схема генерального плану, які є складовою частиною ескізного проекту, дату 17.04. 2005 року поставив сам позивач згодом.

          Відповідач просить суд здійснити процесуальне правонаступництво у справі, та зазначає, що рішенням Миколаївської міської ради № 1/18 від 01 червня 2006 року ліквідовано управління архітектурної діяльності та створено головне управління містобудування і архітектури, яке є правонаступником управління архітектурної діяльності (п. 1.8 Положення про головне управління містобудування, затвердженого рішенням міської ради від 23 червня 2006 року № 2/4).

          Статтею 55 КАС України передбачено, що у разі вибуття або заміни сторони чи третьої особи у відносинах, щодо яких виник спір, суд допускає на будь-якій стадії адміністративного процесу заміну відповідної сторони чи третьої особи її правонаступником. Усі дії, вчинені в адміністративному процесі до вступу правонаступника, обов’язкові для нього в такій самій мірі, у якій вони були б обов’язкові для особи, яку він замінив.

          За таких обставин в разі вибуття однієї з сторін внаслідок реорганізації юридичної особи, необхідно здійснити заміну цієї сторони її правонаступником.

Відповідно до вимог ст. 150 КАС України в судових засіданнях 26.10.2006 року, 16.11.2006 року та 27.11.2006 року оголошувались перерви.

          Заслухавши представників сторін, вивчивши матеріали справи суд


встановив:


          Позивач як суб’єкт підприємницької діяльності зареєстрований виконавчим комітетом Миколаївської міської ради 23.02.1993 року № 4522, що підтверджується довідкою про включення до єдиного державного реєстру підприємств та організацій України.

          25.01.2005 року між позивачем та ВАТ “Миколаївпромсантехмонтаж” укладено договір про надання послуг № Д 425/49-2005 е.п. Згідно п. 1 договору № Д 425/49-2005 е.п.  ПП “Творча майстерня Архітектора “Проект” зобов’язується виконати ескізний проект коректування проекту МЖК з вбудованими приміщеннями по пр. Жовтневому кут вул.. Ватутіна в Корабельному  районі м. Миколаєва з погодженням даного проекту у Головному управлінні містобудування та архітектури при Миколаївській Раді, а ВАТ “Миколаївпромсантехмонтаж”  зобов’язується прийняти та оплатити такі послуги.

          Позивач зазначає, що виконуючи умови  договору № Д 425/49-2005 е.п., він підготував ескізний проект і 03.03.2005 року подав його для погодження в Управління архітектурної діяльності. Однак бездіяльність посадових осіб управління архітектурної діяльності призвела до того, що наданий проект не був зареєстрований і своєчасно погоджений і тільки після письмового звернення до міського голови проект 17.04.2005 року було погоджено начальником управління архітектурної діяльності Бондарем О.В.

          Позивач вказує на те, що бездіяльністю посадових осіб Управління архітектурної діяльності Миколаївської міської ради йому завдано матеріальну шкоду на суму 11 000 грн. –в результаті невиконання умов договору, та моральну шкоду в результаті часткової втрати іміджу та ділової репутації позивача, в розмірі 10 000 грн.

          Позовні вимоги задоволенню не підлягають виходячи з наступного.

          П.п. 2.1 п. 2 Державних будівельних норм України А. 2.2. –3 -  2004, затверджених наказом Держбуду України 20.01. 2004 року № 8 (далі ДБН А. 2.2.- 2004) встановлено, що проектні та вишукувальні роботи виконуються на підставі договорів (контрактів), укладених між замовниками та проектувальниками.

          Договір можна укладати на виконання передпроектних робіт, комплексу проектних робіт, вишукувальних робіт, окремих стадій та розділів проекту.

          Так згідно Договору про надання послуг № Д 425/49-20045 е.п. від 25.01.2005 року позивач зобов’язався виконати ескізний проект коректування проекту МЖК з вбудованими приміщеннями по пр. Жовтневому кут вул.. Ватутіна в Корабельному районі м. Миколаєва з погодженням даного проекту у Головному управлінні містобудування та архітектури при Миколаївській раді.

          П. п. 3.1 п. 3 ДБНА. 2.2 –3-2004 встановлено, що ескізний проект розробляється для принципового визначення вимог до містобудівних, архітектурних, художніх, екологічних та функціональних рішень об’єкта, підтвердження можливості створення об’єкта цивільного призначення.

          В п. п. 3. 2 п. 3 ДБНА. 2. 2 –3 –2004 зазначено, що при розробленні ескізного проекту та визначенні його складу належить керуватись Положенням про ескізний архітектурний проект, затвердженим наказом Держбуду України від 23.10.1991 року № 51/-839/1 (далі Положення № 51/-839/1).

П. 2 Положення № 51/-839/1 визначено, що склад ескізного проекту встановлюється виходячи із специфіки об’єкту проектування в об’ємі: необхідному і достатньому для затвердження і використання його в подальшому проектуванні.

          В пояснювальній записці ескізного проекту повинні бути відображені принципові рішення основних архітектурних містобудівних, художніх, екологічних і при необхідності з оговоркою в завданні на проектування, інженерно-технічних, техніко-економічних і інших завдань проектування.

Згідно п.п. 3.4.1 п. 3 Положення № 51/-839/1 ескізний проект погоджується з архітектурно-містобудівним органом, який видав архітектурно-планувальне завдання.

Згідно договору про надання послуг № Д 425/49-2005 е.п. від 25.01.2005 року  позивач зобов’язався погодити ескізний проект у Головному управлінні містобудування та архітектури при Миколаївській раді.

П.п. 9.11 п. 9 ДБНА. 2.2 –3-2004 встановлено, що погодження проектних рішень організаціями, визначеними законодавством, управліннями містобудування та архітектури і експлуатуючими службами здійснюється в одній інстанції зазначеного органу у термін до 15 днів, якщо законодавчими та іншими нормативними актами не передбачені інші строки.

          Як вбачається з матеріалів справи позивач звертався до головного управління містобудування та архітектури для погодження ескізного проекту, а саме генплану та фасаду. Дані креслення ескізного проекту були погоджені головним архітектором міста до подальшої роботи що не заперечується представниками сторін в судовому засіданні. Згідно пояснень головного архітектора міста за № 18-297 від08.12.2006 року подана автором частина креслень ескізного проекту (генплан, фасади комплексу) були погоджені в січні –лютому 2005 року головним архітектором до подальшої роботи з метою усунення зауважень та врахування пропозицій наданих автору в усному порядку. Узгоджені ескізи фасадів і генплану були повернуті позивачу для подальшої роботи, яка передбачала розробку та надання документів, яких не доставало для остаточного погодження.

          В запереченнях на позов відповідач зазначає, що на теперішній час позивач так і не надав повний пакет документів ескізного проекту для розгляду та погодження.

П.1 ст. 71 КАС України встановлено, що кожна сторона повинна довести ті обставини, на яких ґрунтуються її вимоги та заперечення, крім випадків, встановлених ст. 72 цього кодексу.

На вимогу суду, доказів щодо надання 03.03.2005 року ескізного проекту розробленого ПП “Творча майстерня архітектора “Проект” на погодження до Головного управління містобудування та архітектури позивачем не надано. В судовому засіданні позивач зазначив, що 03.03.2005 року звертався до управління архітектурної діяльності тільки з фасадами, для погодження подальших дій. Схему генерального плану подав на погодження пізніше, оскільки вона виконувалась на підставі відкорегованої топогеодезичної зйомки, яку ним було отримано 04.03.2005 року. Позивач зазначив, що пояснювальну записку ескізного проекту він не виконував, дату 17.04.2005 року під підписом  Бондаря О.В.  він поставив самостійно. Щодо погодження головним архітектором міста генплану та фасаду позивач зазначає, що дане погодження відбулось на початку квітня, оскільки схему генерального плану він не міг подати на погодження в лютому, так як вона виконувалась на підставі відкорегованої топогеодезичної зйомки, яку він отримав 04.03.2005 року.

          Як вбачається з поданої до позову схеми генерального плану, ескізний проект розроблений на матеріалах топогеодезичної зйомки виконаної Миколаївським філіалом інституту “НДІПРОЕКТРЕКОНСТРУКЦІЯ” в лютому 2005 року для подальшого коректування робочого проекту генплану розробленого ТАПМ “Николаевархпроект” у 1990 р.

          На запит суду від Миколаївського філіалу “НДІПРОЕКТРЕКОНСТРУКЦІЯ”  надійшов лист № 294 від 04.12.2006 р. в якому зазначено, що топогеодезична зйомка була виконана на підставі договору № 3 від 01.02.2005 року та передана замовнику ВАТ “Миколаївпромсантехмонтаж” 18.02.2005 року згідно акту здачі –приймання науково –технічної продукції та проектно-вишукувальних робіт. В подальшому топогеодезична зйомка не корегувалась.

          ВАТ “Миколаївпромсантехмонтаж” на запит суду повідомив, що 18.02.2005 року за вих. № 222 направив вихідні дані для виконання ескізного проекту багатоповерхового будинку по пр. Жовтневому – вул. Ватутіна до ПП “Творча майстерня архітектора “Проект” з додатком –топогеодезична зйомка. Повторно вихідні дані та топогеодезична зйомка на адресу ПП “Творча майстерня архітектора “Проект” не направлялись.

Як вбачається з матеріалів справи, лист № 222 від 18.02.2005 року разом з додатком отриманий позивачем без зауважень 21.02.2005 року. Що спростовує твердження позивача про отримання ним топогеодезичної зйомки 04.03.2005 року та неможливості подання на погодження схеми генерального плану в лютому 2005 року.

          Враховуючи вищевикладене, позивач не довів належними та допустимими доказами обставини на підставі яких ґрунтуються його вимоги, а саме не надав жодного доказу в підтвердження обставин, щодо надання 03.03.2005 року на погодження до Головного управління містобудування та архітектури повного пакету документів ескізного проекту, більш того в судовому засіданні позивач зазначив, що схему генерального плану подавав на погодження після 04.03.2005 року, точну дату зазначити не зміг та визнав, що дату 17.04.2005 під підписом Бондаря О.В. він поставив сам.

          За таких обставин позовні вимоги щодо визнання бездіяльності управління архітектурної діяльності, допущену при погодженні ескізного проекту коригування проекту недобудованого житлового будинку по пр. Жовтневому (ріг вул. Ватутіна) в Корабельному районі м. Миколаєва такою, що порушила встановлені законодавством порядок і строки погодження архітектурного проекту є необґрунтованими та задоволенню не підлягають, а звідси відсутні підстави для стягнення з Управління архітектурної діяльності Миколаївської міської ради збитків завданих його бездіяльністю позивачу у сумі 11 000 грн. та моральної шкоди в сумі 10 000 грн.

          Керуючись ст. ст. 55, 160-163, 167, 254 КАСУ господарський суд, -


ПОСТАНОВИВ:


Замінити відповідача Управління архітектурної діяльності Миколаївської міської ради на його правонаступника Головне управління містобудування та архітектури.

В позові відмовити повністю.Постанова у відповідності зі ст. 254 Кодексу адміністративного судочинства України набирає законної сили після закінчення строку подання заяви про апеляційне оскарження, якщо таку заяву не було подано.

Сторони, які беруть участь у справі, мають право оскаржити в апеляційному порядку постанову повністю або частково у порядку і строки встановлені ст. 186 Кодексу адміністративного судочинства України.Суддя

Н.О.Семенчук

                        

Джерело: ЄДРСР 335248
Друкувати PDF DOC
Копіювати скопійовано
Надіслати
Шукати у документі
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено:

Зачекайте, будь ласка. Генеруються посилання на нормативну базу...

Посилання згенеровані. Перезавантажте сторінку