open
 • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
emblem
5/3368-13/387А

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ


79014, м. Львів, вул. Личаківська, 128


ПОСТАНОВА

          

21.12.06                                                                                           Справа№ 5/3368-13/387А

Господарський суд Львівської області у складі головуючого судді Станька Л.Л.,   при секретарі Щигельській О.І., розглянув у відкритому судовому засіданні справу

за позовною заявою: ВАТ „Жидачівський целюлозно-паперовий комбінат”, м.Жидачів

до відповідача: ДПІ у Жидачівському районі, м.Жидачів

про визнання нечинними податкових повідомлень-рішень від 13.04.06р. №0000381701/0/89 та від 20.11.06р. №0002281701/0/8790


Представники сторін:

Від позивача: Зеленяк Є.С. –представник, Федиш В.Б. –ю/к

Від відповідача: Закорчемний І.Б. –нач.юр.від., Гнидка В.М. –ст..держ.под.рев-інсп. сектору документальних перевірок відділу оподаткування фізичних осіб


          Розглядається справа за позовом ВАТ „Жидачівський целюлозно-паперовий комбінат”, м.Жидачів до ДПІ у Жидачівському районі, м.Жидачів про визнання нечинними податкових повідомлень-рішень від 13.04.06р. №0000381701/0/89 та від 20.11.06р. №0002281701/0/8790.

          З”ясовано:

          згідно акту перевірки від 04.04.2006р. за №280/23-2/00278801 встановлено порушення ВАТ „ЖЦПК” п.п.9.10.3 п.9.10 ст.9 Закону України "Про податок з доходів фізичних осіб" від 22.05.2003р. №889 (із змінами та доповненнями) (далі - Закон №889) - підзвітні особи не повернули суму витрачених коштів протягом звітного місяця, на який припадає такий граничний строк на загальну суму 43 944,83грн.

За дане порушення ВАТ "ЖЦПК" донараховано податкові зобов'язання по податку з доходів фізичних осіб у сумі 5712,80грн.

На сплату позивачем податкових зобов'язань по податку з доходів фізичних осіб ДПІ складено податкове повідомлення-рішення №0000381701/0/89 від 13.04.2006р. на суму 12 304,65грн.

ДПА України, за результатами розгляду скарги ВАТ „ЖЦПК” прийнято податкове    повідомлення    -    рішення    №0002281701/0/8790    від    20.11.2006р.    на збільшення податкових зобов'язань по податку з доходів фізичних осіб у розмірі 13 979,29грн. (851,23грн. - за основним платежем; 13128,06грн. - за штрафними санкціями).

ВАТ "ЖЦПК" вважає, що податкове повідомлення-рішення №0000381701/0/89 від 13.04.2006р. винесено неправомірно в частині 6591,85грн., а №0002281701/0/8790 від 20.11.2006р. - в частині застосування штрафних санкцій у розмірі 13128,06грн., оскільки, на його думку:

    1. Щодо нарахування податкового зобов'язання у розмірі 6591,85грн.:

сума основного платежу відповідно до податкового повідомлення-рішення №0000381701/0/89 від 13.04.2006р. складає 12304,65 грн., що не відповідає сумі донарахованого податку з доходів фізичних осіб згідно акта перевірки, яка становить 5712,80грн. Лише зі змісту рішення ДПА України про результат розгляду скарги вбачається, що різницею у розмірі 6591,85грн. між вказаним податком у повідомленні-рішенні та зазначеним у акті перевірки є штраф, застосований відповідно до п.п.9.10.3 п.9.10 ст.9 Закону №889.

В акті перевірки ДПІ вказує, що підзвітні особи отримували готівку під звіт для вирішення виробничих (господарських) питань та подавали в бухгалтерію звіт про використання коштів з наданням документів, які б підтверджували факт продажу товарів чи надання послуг, але такі документи не відповідають вимогам п.3.2 Положення про форму та зміст розрахункових документів, затвердженого наказом ДПА України від 01.12.2000р. №614 на загальну суму 41 575,63грн. Також встановлено, що підзвітні особи подавали до бухгалтерії звіт про використання коштів без подання одержувачем коштів платіжного документа, який підтверджував би сплату готівкових коштів на суму 1 384грн. Відповідно до п.п.9.10.3 п.9.10 ст.9 Закону №889 якщо платник податку повертає суму надміру витрачених коштів пізніше граничного строку, встановленого підпунктом 9.10.2 цього пункту, але не пізніше звітного місяця, на який припадає останній день такого граничного строку, то такий платник податку сплачує штраф у розмірі 15 відсотків суми таких надміру витрачених коштів, який стягується за процедурою утримання податку, встановленою підпунктом 9.10.1 цього пункту.

Якщо платник податку не повертає суму надміру витрачених коштів протягом звітного місяця, на який припадає такий граничний строк, то така сума підлягає оподаткуванню за правилами, встановленими підпунктом 9.10.1 цього пункту, та платник податку сплачує штраф, встановлений абзацом першим цього підпункту.

Згідно п.п.9.10.1 п.9.10 ст.9 Закону №889 податковим агентом платника податку при оподаткуванні сум, отриманих на відрядження або під звіт, не повернутих таким платником податку протягом встановленого підпунктом 9.10.3 цього пункту строку, є особа, що надала такі суми.

Сума податку, нарахована на суму такого перевищення, утримується особою, що надала такі кошти, за рахунок будь-якого оподатковуваного доходу (після його оподаткування) платника податку за відповідний місяць, а при недостатності суми такого доходу - за рахунок оподатковуваних доходів наступних звітних місяців, до повної сплати суми такого податку.

Штраф у розмірі 15 відсотків накладається безпосередньо на платника податку (фізичну особу - працівника), а не на податкового агента (підприємства - роботодавця). В даному випадку ВАТ «ЖЦПК»є саме податковим агентом таких платників податків - фізичних осіб.

Штраф, який застосовується до платника податку на підставі п.п.9.10.3 п.9.10 ст.9 Закону №889 не відноситься до доходу з джерелом його походження з України.

Податковий агент (яким є ВАТ «ЖЦПК») не є відповідальною особою за сплату (перерахування) до бюджету штрафу у розмірі 15 відсотків суми надміру витрачених фізичними особами коштами і податковим органом неправомірно застосований до ВАТ «ЖЦПК»штраф, відповідно до п.п.9.10.3 п.9.10 ст.9 Закону №889, на суму 6591,85грн.

2.   Щодо застосування штрафних санкцій    у розмірі 13128,06грн. на підставі п.п.17.1.9 п.17.1 ст.17 Закону №2181.

Згідно п.п.17.1.9 п.17.1 ст.17 Закону №2181 у разі коли платник податків здійснює продаж (відчуження) товарів (продукції) або здійснює грошові виплати без попереднього нарахування та сплати податку, збору (обов'язкового платежу), якщо відповідно до законодавства таке нарахування та сплата є обов'язковою передумовою такого продажу (відчуження) або виплати, такий платник податків сплачує штраф у подвійному розмірі від суми зобов'язання з такого податку, збору (обов'язкового платежу).

З цієї статті виходить, що штраф у подвійному розмірі застосовується за здійснення грошових виплат без попереднього нарахування та сплати податку, у випадку коли дане нарахування та сплата є обов'язковою передумовою такої виплати.

Податок з суми надміру витрачених коштів, отриманих платником податку на відрядження або під звіт та не повернутих у встановлені законодавством строки, утримується особою, що надала такі кошти (податковим агентом), за рахунок будь-якого оподатковуваного доходу (після його оподаткування) платника податку за відповідний місяць, а при недостатності суми такого доходу - за рахунок оподатковуваних доходів наступних звітних місяців, до повної сплати суми такого податку (п.п.9.10.1 п.9.10 ст,9 Закону №889).

Так як утримання податку з суми надміру витрачених коштів не є відповідно до Закону №889  передумовою виплати таких коштів, то застосування до ВАТ „ЖЦПК” штрафу, передбаченого п.п.17.1.9 п.17.1 ст.17 ЗУ №2181, є неправомірним.

Відповідачем позовні вимоги заперечено з підстав, викладених у відзиві на позов.

Вивчивши матеріали справи, заслухавши пояснення представників сторін та оцінивши докази у їх сукупності господарський суд відзначає наступне:

під час перевірки встановлено порушення Відкритим акціонерним товариством «Жидачівський целюлозно-паперовий комбінат»п.п.9.10.3, п.9.10 ст.9 Закону України "Про податок з доходів фізичних осіб" від 22.05.2003 р. № 889-ГУ (із внесеними змінами та доповненнями), яким визначено, що якщо платник податку не повертає суму витрачених коштів протягом звітного місяця, на який припадає такий граничний строк,то така сума підлягає оподаткуванню за ставкою 13% від суми витрачених коштів. Внаслідок порушення донараховано податок з доходів фізичних осіб в сумі 5712,80 грн.

Згідно акту перевірки, за період з 01.10.2004 по 31.12.2005 підзвітні особи отримували готівку під звіт для вирішення виробничих (господарських) питань та подавали в бухгатерію звіти про використання коштів з наданням документів, які б підтверджували факт продажу товарів   чи   надання   послуг   (касових   і   товарних   чеків,   розрахункових квитанцій, тощо). Підтвержуючі документи, які подано разом зі звітами про використання коштів, не відповідають вимогам п.3.2 Положення про форму та зміст розрахункових документів, затвердженого наказом ДПА України від 01.12.2000 року № 614, що свідчить про порушення вимог п.2.3 "Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні", затвердженого постановою Правління НБУ № 72 від 19.02.2001р. (зі змінами і доповненнями) та п.3.1 Положення "Про ведення касових операцій у національній валюті в Україні", затвердженого Постановою правління НБУ від 15.12.2004 року №637, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 13.01.2005 року за № 40/10320, згідно представлених звітів, які вказані в акті перевірки від 04.04.2006 року № 280/23-2/00278801.

Також, в порушення вимог п.2.3 "Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні", затвердженого постановою Правління НБУ № 72 від 19.02.2001р. (зі змінами і доповненнями) та п.3.1 Положення "Про ведення касових операцій у національній валюті в Україні", затвердженого Постановою правління НБУ від 15.12.2004 року №637, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 13.01.2005 року за № 40/10320, підзвітні особи подавали до бухгалтерії звіт про використання коштів без подання одержувачем коштів платіжного документа, який підтверджував би сплату готівкових коштів згідно таких звітів про використання коштів: звіт про використання коштів № 275 від 22.11.2004 року - в сумі 1384,00 грн., звіт про використання коштів №196/1 від 22.08.2005 року - в сумі 985,20 грн. Загальна сума документально не підтверджених коштів становить 43944,83 грн.

ДПІ у Жидачівському районі було донараховано - 5712,80 грн. податку з доходів фізичних осіб та застосовано штраф у сумі - 6591.85 грн. відповідно до підпункту 9.10.3 пункту 9.10 статті 9 Закону України «Про податок з доходів фізичних осіб»від 22.05.2003 р. № 889-ІУ (із внесеними змінами та доповненнями).

Відповідно до п.п.4.2.3 п.4.2 ст.4 Закону України "Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами" № 2181 від 21.12.2000 (із внесеними змінами і доповненнями) обов'язок платника податків доведення того, що будь-яке нарахування, здійснене податковим органом є помилковим, покладається на платника податків;

В ході проведення планової перевірки ДПІ у Жидачівському райні був направлений запит від 25.05.2006р. № 1795/8/23-3 в ДПІ у Личаківському районі м.Львова по РРО (місце використання с.Підберізці, тр.Київ-ЧОП), який фігурував в представлених до перевірки первинних документах на підтвердження витрачання готівкових коштів. ДПІ у Личаківському районі м. Львова листом від 26.05.2006 №10005/23-3 повідомила, що РРО типу 8АМ81ЖС ЕК (заводський номер НГОР00514, реєстраційний номер 1306001329) використовувався ТзОВ „Капітал Бізнес Сервіс", ЄДРПОУ-2395395, даний апарат з 25.09.2003 був перереєстрований на с.Підгірне Пустомитівського району (АЗС), де використовувався до 23.03.2006р.

Статтею 12 Закону України "Про державну податкову службу в Україні" (із внесеними змінами та доповненнями) передбачено, що державні податкові адміністрації в областях мають право скасовувати рішення нижчестоящих державних податкових інспекцій у разі їх невідповідності актам законодавства.

На податкове повідомлення-рішення від 13.04.2006 року №0000381701/0/89 була подана скарга Відкритого акціонерного товариства «Жидачівський целюлозно-паперовий комбінат» до ДПІ у Жидачівському районі та ДПА у Львівській області.

При розгляді повторної скарги ДПА України було підтверджено правомірність застосування інспекцією до Відкритого акціонерного товариства «Жидачівський целюлозно-паперовий комбінат»податкового зобов'язання в сумі - 12304,65 грн. податку з доходів фізичних осіб та рішенням ДПА України від 10.11.2006 року №20965/7/25-0315 «Про результати розгляду повторної скарги»збільшено суму податку з доходів фізичних осіб на суму - 851,23 грн. і застосовано штрафну санкцію відповідно до п.п.17.1.9 п.17.1 ст.17 Закону України «Про порядок погашення зобов'язань платників податів перед бюджетами та державними цільовими фондами»у подвійному розмірі від суми донарахованого податку на суму - 13128,06 грн., внаслідок чого ДПІ у Жидачівському районі було винесено податкове повідомлення рішення в загальній сумі 13979,29 грн. у тому числі: основний платіж у сумі -851,23 грн. та штрафну фінансову санкцію в сумі - 13128,06 грн. (Копія рішення ДПА України від 10.11.2006 року №20965/7/25-0315 «Про результати розгляду повторної скарги»- додається).

Отже, за порушення Відкритим акціонерним товариством «Жидачівський целюлозно-паперовий комбінат»п.п.9.10.3, п.9.10 ст.9 Закону України "Про податок з доходів фізичних осіб" від 22.05.2003 р. № 889-ІУ (із внесеними змінами та доповненнями), на підставі акту перевірки та рішення ДПА України від 10.11.2006 року №20965/7/25-0315 «Про результати розгляду повторної скарги»ДПІ у Жидачівському районі правомірно винесено податкові повідомлення рішення №0000381701/0/89 від 13.04.2006 року та №0002281701/8790 від 20.11.2006 року.

Враховуючи вищевикладене, підстав для задоволення позову судом не вбачається.

Керуючись ст.ст.122-124,127,130,135,143,151-154,160,161,163,167 КАС України, суд, -                                     

                                                          

                                                   п о с т а н о в и в :


1.В позові відмовити повністю.

2.Строк і порядок набрання постановою законної сили та її оскарження здійснюються згідно вимог ст.ст.186 та 254 КАСУ.                   

Суддя                                                                                                       Станько Л.Л.                     


Джерело: ЄДРСР 334869
Друкувати PDF DOC
Копіювати скопійовано
Надіслати
Шукати у документі
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено:

Зачекайте, будь ласка. Генеруються посилання на нормативну базу...

Посилання згенеровані. Перезавантажте сторінку