open
 • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
emblem
5/2910-8/281А

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ


79014, м. Львів, вул. Личаківська, 128


ПОСТАНОВА

          

21.12.06                                                                                           Справа№ 5/2910-8/281А

за позовом:   ТзОВ «Всесвіт ЛТД», м. Львів

до  відповідача:     ДПІ у Личаківському  районі м. Львова


про    скасування  рішення  податкового органу

                                                                                                                     

                                                                                                           Суддя Довга О. І.

                                                                                             Секретарі Скремета О.О.

                                                                                                                                                                                             

Представники:    

Від позивача:       Шатула  О.Г. –представник  Музика В.М. –директор товариства

Від відповідача:   Саковець  В.П. -   представник  по дорученню


          В зв’язку  із закінчення  повноважень  судді Гутьєвої В.В., розпорядженням  Заступника Голови  господарського суду Львівської області  від 13.12.2006 року,  справу  передано  для розгляду судді Довгій О.І.

          

Представникам роз’яснені права та обов’язки передбачені ст. ст. 49-59 КАС України, підстави та право відводу судді ст. 27 КАС України, та секретаря судового засідання ст. 29 КАС України.

Заяв та клопотань про відвід судді та секретаря судового засідання не подано. Представники подали клопотання про відмову від технічного запису судового процесу.


Суть спору:  На розгляді господарського суду Львівської  області знаходиться справа  за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю „Всесвіт ЛТД” м. Львів до ДПІ у Личаківському районі  м.Львова про  скасування  рішень  податкового органу.

Розгляд справи відкладався з підстав, викладених в попередніх ухвалах суду.

Представники позивача у судовому засіданні позовні вимоги підтримали повністю та  вважають, що штрафна санкція за проведення готівки через касу підприємства без застосування реєстраторів розрахункових операцій не відноситься до штрафних санкцій, які застосовуються за порушення законодавства про оподаткування і на порядок її застосування не поширюється дія Закону України „Про порядок погашення зобов’язань платник податків перед бюджетом та державними цільовими фондами”. Також вважають, що оскаржуване рішення ДШ у Личаківському районі м. Львова винесене із порушенням строків його застосування, встановлених ст. 250 Господарського кодексу України

У доповненні до позовної заяви позивач вказує на неправильне, на його думку, обрахування відповідачем суми готівки, прийнятої до каси підприємства, на яку відповідачем застосовано штраф у п'ятикратному розмірі.

Відповідач проти позову заперечив з підстав ,викладених у запереченні на позові заяву та письмовому додатковому поясненні до нього.

Розглянувши матеріали справи, заслухавши пояснення представників сторін, дослідивши надані по справі докази, суд прийшов до висновку, що позов  підлягає до задоволення, виходячи з наступного:


За результатами комплексної планової виїзної документальної перевірки дотриманя вимог податкового та валютного законодавства ТзОВ „Всесвіт ЛТД” за період з 01.01.2003 року по 31.12.2005 року, ДШ у Личаківському районі м. Львова складено Акт про результати перевірки № 72/23-0/19166884 від 24.03.2006 року.

На підставі вищевказаного Акту, відповідачем 31.03.2006 року винесене рішення № 0001042330/0/6072   форми   „С”   про   застосування   штрафних   (фінансових)   санкцій, подальшому –„рішення”).

Як   вбачається  з  п.   4.3.   Акту  перевірки,  згідно  представлених   касових   книг прибуткових касових ордерів за період що перевірявся, в касу позивача надійшла виручка в реалізації квитків на продаж легкових автомобілів, мікроавтобусів та вантажних автомобілі запасних частин та паркування в сумі 173317,00 гри., згідно договору оренди –736,2.( тому числі ринковий збір становив 62206,25 гри., податок з паркування -   12110.46 грн.) Позивач   здійснював   реалізацію   квитків   без   застосування   реєстраторів   розрахункові операцій   (розрахункових   книжок),   являючись   підприємством   торгівлі.    В   результаті перевірки виявлено не проведення через РРО - 97736,49 грн.

Обов'язок   позивача,   щодо   застосування   реєстраторів   розрахункових    операцій, передбачений ст. З Закону України „Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у  сфері  торгівлі,   громадського  харчування  та  послуг”  №   1776-Ш   від  01.06.2000р.(в  подальшому „Закон”), що не заперечувалось позивачем під час розгляду справи,

У відповідності до п.  1 ст. 17 вищевказаного Закону, до Товариства з обмеженою відповідальністю „Всесвіт ЛТД” за непроведення розрахункових операцій через реєстратори розрахункових операцій застосовано штрафну (фінансову) санкцію у п'ятикратному розмірі вартості   проданих  товарів   (наданих   послуг),   на  які   виявлено   невідповідність,   в   сумі 488682,45 грн.

У відповідності до ст.З Закону реєстратори розрахункових операцій застосовуються суб'єктами підприємницької діяльності, які здійснюють розрахункові операції в готівковій  та/або в безготівковій формі (із застосуванням платіжних карток, платіжних чеків, жетонів, тощо) при продажу товарів (наданні послуг) у сфері торгівлі, громадського харчування послуг.

Вищевказаним    підтверджується    правомірність    вирахування    відповідачем сум ринкового збору та податку з паркування зі складу суми  готівки, що надійшла до каси позивача за період, що перевірявся, оскільки, вказані суми не пов'язані  із операціями продажу товарів чи надання послуг, а є сумами місцевих податків (зборів), що приймаються  позивачем    при    здійсненні    господарської    діяльності    та  в    наступному,    підлягають  перерахуванню до бюджетів відповідних рівнів.

          Проте, у відповідності  до п. 1.5. ст. 1 Закону України „Про порядок погашення  зобов’язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими  фондами” - «штрафна санкція (штраф) - плата у фіксованій сумі або у вигляді відсотків від суми податкового зобов'язання (без урахування пені та штрафних санкцій), яка справляється з платника податків у зв'язку з порушенням ним правил оподаткування, визначених відповідними законами”. Штрафні санкції, передбачені ст.17 розділу V Закону встановлені не за порушення суб'єктами підприємницької діяльності правил оподаткування, а за порушення вимог цього Закону щодо порядку (правил) здійснення підприємницької діяльності.

Таким чином, на підстави, порядок та строки застосування таких санкцій не поширюється дія Закону України „Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами”.

За своєю юридичною природою, штрафні санкції не пов'язані із порушенням правил оподаткування відносяться до адміністративно-господарських санкцій, порядок та умови застосування яких встановлено Главою 27 Господарського кодексу України.

У відповідності до ст. 241 Господарського кодексу України –„Адміністративно-господарський штраф „ - це грошова сума, що сплачується суб'єктом господарювання до відповідного бюджету у разі порушення ним встановлених правил здійснення господарської діяльності. Перелік порушень, за які з суб'єкта господарювання стягується штраф, розмір і порядок його стягнення визначаються законами, що регулюють податкові та інші відносини, в яких допущено правопорушення.

У відповідності до ст. 250 Господарського кодексу України –„Адміністративно-господарські санкції можуть бути застосовані до суб'єкта господарювання протягом шести місяців з дня виявлення порушення, але не пізніше як через один рік з дня порушення цим суб'єктом встановлених законодавчими актами правил здійснення господарської діяльності, крім випадків, передбачених законом”.

Як випливає з акту перевірки від 24.03.2006 року та оскаржуваного рішення №0001042330/0/6072 від 31.03.2006 року, штрафна санкція застосована 31 березня 2006 року (дата винесення оскаржуваного рішення відповідача) за порушення правил застосування реєстраторів розрахункових операцій, які відбувались за період перевірки, а саме -  з 01.01.2003р. по 31.12.2005 року.

Заперечення відповідача щодо неможливості застосування до спірних правовідносин норм Господарського кодексу України, через відсутність у податкового органу, в даних правовідносинах, господарської компетенції, з посиланням на ст.. 4 Господарського кодексу України, судом відхиляються у зв'язку із наступним.

Згідно ст.4 ГК України, не є предметом регулювання цього кодексу: -„адміністративні та інші відносини управління за участі суб'єктів господарювання, в яких орган державної влади або місцевого самоврядування не є суб'єктом, наділеним господарською компетенцією, і безпосередньо не здійснює організаційно-господарських повноважень щодо суб'єкта господарювання”.

Згідно ч. 1 ст. 9 ГК України –„У сфері господарювання держава здійснює довгострокову (стратегічну) і поточну (тактичну) економічну і соціальну політику, спрямовану на реалізацію та оптимальне узгодження інтересів суб'єктів господарювання і споживачів, різних суспільних верств і населення в цілому”.

Напрями економічної політики держави закріплені у ст. 10 вказаного Кодексу, одним з яких , згідно абзацу 10 є: „грошово-кредитна політика, спрямована на забезпечення народного господарства економічно необхідним обсягом грошової маси, досягнення ефективного готівкового обігу, залучення коштів суб'єктів господарювання та населення до банківської системи, стимулювання використання кредитних ресурсів на потреби функціонування і розвитку економіки”.

Статтею 19 Господарського кодексу України визначено повноваження з контролю державних органів за виконанням вищевказаного напряму економічної політики, зокрема, у сфері –„збереження та витрачання коштів і матеріальних цінностей суб'єктами господарських відносин - за станом і достовірністю бухгалтерського обліку та звітності”.

У зв'язку із вищенаведеним, контроль податкового органу за правилами здійснення готівкових операцій, а отже і застосування санкцій за їх порушення належить до господарської компетенції такого державного органу.

Таким чином, відповідачем, при застосуванні штрафної (фінансової) санкції за період з 01.01.2003 року по 30.03.2005 року перевищено річний термін для застосування адміністративно-господарської санкції, встановлений ст. 250 Господарського кодексу України.

Проте, з оскаржуваного рішення, що підтверджується і поясненнями відповідача по справі, неможливо встановити суму готівки, що надійшла до каси позивача за період з 30.03.2005 року по 31.12.2005 року (кінцевий термін періоду, що перевірявся).

У відповідності до пункту 1 ч. 2 ст. 162 Кодексу адміністративного судочинства України –„У разі задоволення адміністративного позову суд може прийняти постанову про визнання протиправними рішення суб'єкта владних повноважень чи окремих його положень, дій чи бездіяльності і про скасування або визнання нечинним рішення чи окремих його положень, про поворот виконання цього рішення чи окремих його положень із зазначенням способу його здійснення”.

Враховуючи те, що оскаржуване рішення не містить положень про застосування штрафу за окремі періоди (помісячно, поквартально, тощо), а суд не наділений повноваженнями щодо встановлення розміру штрафу за окремі періоди перевірки, оскаржуване рішення ДШ у Личаківському районі м. Львова підлягає скасуванню повністю.

Враховуючи вищенаведене, керуючись ст.ст. 4, 241, 250 Господарського кодексу України, ст.ст. 17, 105, 107, 110, 162 Кодексу адміністративного судочинства України, суд                                  П О С Т А Н О В И В :1.          Позов задоволити повністю.

2.          Скасувати  рішення № 0001042330/0/6072  від 31.03.2006 року, форми „С” про застосування штрафних  ( фінансових) санкцій  в сумі 488682,45 грн.

3.          Стягнути з  ДПІ у Личаківському районі м. Львова (  м. Львів, вул. Стрийська,35 ) на користь  Товариства з обмеженою відповідальністю „Всесвіт ЛТД” ( м.Львів  9 вул. Богданівська,44 , м. Львів ЄДРПОУ  19166884 )  3,40  грн. судового збору.Суддя                                                                                                       Довга О.І.                     

Джерело: ЄДРСР 334633
Друкувати PDF DOC
Копіювати скопійовано
Надіслати
Шукати у документі
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено:

Зачекайте, будь ласка. Генеруються посилання на нормативну базу...

Посилання згенеровані. Перезавантажте сторінку