open
 • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
emblem
4/2239-15/352

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ


79014, м. Львів, вул. Личаківська, 128


РІШЕННЯ

          

05.12.06                                                                                           Справа№ 4/2239-15/352


за позовом: товариства з обмеженою відповідальністю “Кроно-Україна”, м.Кам’янка - Бузька, Львівська область

до відповідача: державного підприємства "Золочівське лісове господарство", с.Струтин, Львівська область

про примусове виконання обов’язку в натурі та стягнення штрафу в сумі 108085,79 грн.


Суддя Т. Костів

За участю представників сторін:

позивача –Тимочко О.В. –представник

відповідача –не з’явився


Суть спору: Позовну заяву подано товариством з обмеженою відповідальністю “Кроно - Україна", м.Кам’янка-Бузька, Львівська область до державного підприємства "Золочівське лісове господарство", с.Струтин про примусове виконання обов’язку в натурі, а саме передати позивачу: дрова технологічних хвойних порід в кількості 733,97 куб.м.; дрова технологічних т/листяних порід в кількості 5244,37 куб.м.; дрова технологічних м/листяних порід в кількості 293,66 куб.м.; та стягнення штрафу за прострочення зобов’язання в сумі 108085,79 грн.

Провадження у справі було порушене 25.10.2006р. та призначено розгляд справи на 09.11.2006 р. Розгляд справи неодноразово відкладався з мотивів, викладених в ухвалах суду від 09.11.2006 р., 28.11.2006 р.

Судом роз’яснювались права згідно ст.22 ГПК України. У відповідності до ст. 75 ГПК України справа слухається за наявними у ній матеріалами.

В судових засіданнях представник позивача позов підтримав з мотивів, зазначених у позовній заяві. Ствердив, зокрема, що 23.12.2005р. між сторонами укладено договір купівлі-продажу №45/12/05, за яким позивач придбає лісопродукцію на загальну суму 600000 грн. Однак, відповідач порушив умови договору, поставивши продукцію лише на суму 59571,07 грн. Сума недопоставленої лісопродукції становить 540428,93 грн. Відповідно до п.6.3. договору №45/12/05 за прострочення у поставці продукції відповідач зобов’язався сплатити штраф у розмір 20%, що становить 108085,79 грн. Просить позов задовольнити.

Відповідач вимог ухвал суду не виконав, участь уповноваженого представника у судових засіданнях не забезпечив, відзиву по справі не подав. Представниками сторін підписувались клопотання про відкладення розгляду справи у зв’язку із можливістю підписання мирової угоди.

Розглянувши матеріали справи та оцінивши докази в їх сукупності, заслухавши пояснення представників сторін, суд встановив наступне.

23.12.2005р. між позивачем (покупець) та відповідачем (продавець) укладено договір купівлі-продажу №45/12/05, згідно із п.1.1. якого продавець зобов’язався продати покупцю у першому кварталі 2006 р. лісоматеріали на загальну суму 300000 грн., а саме дрова технологічні: хвойних порід - 500 куб.м.; т/листяних порід - 2800 куб.м.; м/листяних порід - 200 куб.м. за відповідними цінами. Згідно із п.3.1. договору, продавець зобов’язаний здійснити поставку продукції в терміни і по цінах, які є предметом цього договору, до місця вказаного покупцем. Вартість послуг з перевезення зазначена у п. 3.7.2. договору. Згідо із п. 4.2. договору, датою передачі продукції покупцю вважається відмітка покупця у товарно-транспортній накладній при доставці автотранспортом. Пунктом 6.3. договору передбачено, що у випадку невчасної поставки продукції в терміни, визначені цим договором, продавець зобов’язаний сплатити покупцю штраф в розмірі 20% від вартості непоставленої продукції.

Додатком до договору - А купівлі-продажу №45/12/05 від 23.12.2005 р., який вступає в силу 03.04.2006 р., сторони домовились про додаткову поставку у другому кварталі 2006 р. лісопродукції - технологічних дров: хвойних порід - 500 куб.м.; т/листяних порід - 2800 куб.м.; м/листяних порід - 200 куб.м., усього на загальну суму 300000 грн.

Як вбачається з товарно-транспортних накладних, за період з березня по червень включно 2006 р. відповідач поставив позивачу лісопродукцію лише частково, а саме: дрова технологічні хвойних порід - 266,03 куб.м.; дрова технологічні т/листяних порід - 355,63 куб.м.; дрова технологічні м/листяних порід - 106,34 куб.м., усього на загальну суму 59571,07 грн. Доказів поставки лісоматеріалів у більшій кількості, їх неоплати позивачем тощо суду не надано, сторони на ці обставини не посилались. Таким чином, відповідачем недопоставлено лісоматеріалів на загальну суму 540428,93 грн., а саме: дрова технологічних хвойних порід в кількості 733,97 куб.м.; дрова технологічних т/листяних порід в кількості 5244,37 куб.м.; дрова технологічних м/листяних порід в кількості 293,66 куб.м..

Згідно із ст.193 ГК України, суб'єкти господарювання та інші учасники господарських відносин повинні виконувати господарські зобов'язання належним чином відповідно до закону, інших правових актів, договору, а за відсутності конкретних вимог щодо виконання зобов'язання - відповідно до вимог, що у певних умовах звичайно ставляться. Кожна сторона повинна вжити усіх заходів, необхідних для належного виконання нею зобов'язання, враховуючи інтереси другої сторони та забезпечення загальногосподарського інтересу. Порушення зобов'язань є підставою для застосування господарських санкцій, передбачених цим Кодексом, іншими законами або договором. Застосування господарських санкцій до суб'єкта, який порушив зобов'язання, не звільняє цього суб'єкта від обов'язку виконати зобов'язання в натурі, крім випадків, коли інше передбачено законом або договором, або управнена сторона відмовилася від прийняття виконання зобов'язання. До виконання господарських договорів застосовуються відповідні положення Цивільного кодексу України з урахуванням особливостей, передбачених цим Кодексом. Згідно із ст. 629 ЦК України, договір є обов’язковим для виконання сторонами.

Відповідно до ч. 1 ст. 530 ЦК України, якщо у зобов'язанні встановлений строк (термін) його виконання, то воно підлягає виконанню у цей строк (термін). Враховуючи, що лісоматеріали не були в повному осбязі поставлені не протягом першого, ні протягом другого кварталу 2006 р. відповідно до умов договору не зважаючи на претензію позивача, позовні вимоги в частині спонукання відповідача виконати умови договору в натурі підлягають задоволенню.

Згідно зі ст. 611 ЦК України, у разі порушення зобов'язання настають правові наслідки, встановлені договором або законом. Пунктом 6.3. договору купівлі-продажу від 23.12.2005 р. №45/12/05 передбачено відповідальність продавця у випадку невчасної поставки продукції в терміни, визначені цим договором, в розмірі 20% штрафу від вартості непоставленої продукції, що з розрахунку вартості непоставленої продукції становить 108085,79 грн.

Згідно з ч. 3 ст. 22 ГПК України сторони зобов’язані добросовісно користуватися належними їм процесуальними правами, виявляти взаємну повагу до прав та охоронюваних законом інтересів другої сторони, вживати заходів до всебічного, повного та об’єктивного дослідження всіх обставин справи. Згідно із ч. 1 ст. 33 ГПК України кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог та заперечень. Таким чином, суд приходить до висновку, що позов слід задовольнити. За таких обставин судові витрати покладаються на позивача.

Для надання правової допомоги при розгляді справ в судах на Україні діє адвокатура. Конституція України в ст.59 закріпила право кожного на правову допомогу. Стаття 44 ГПК України відносить до складу судових витрат оплату послуг адвоката. Ст.48 ГПК України вказує, що витрати за послуги адвоката, визначаються у порядку, встановленому Законом України "Про адвокатуру”. У названому законі  вказується, що оплата адвокатові проводиться на підставі договору між юридичною особою і адвокатом (ст.12). Закон не містить іншого порядку визначення розміру коштів за послуги адвоката.

В силу майнових відносин між адвокатом і клієнтом, при їх встановленні і виконанні повинні застосовуватись норми цивільного законодавства. Цивільний кодекс надає свободу сторонам у визначенні умов договору. Сума в договорі визначається за згодою сторін.

Таким чином укладення договору і оплата адвокату проводяться тільки за волею клієнта, а не в силу припису закону чи суду, і суми оплати адвокату повинні стягуватись з винної сторони не залежно від необхідності та обов’язковості участі адвоката при розгляді справи.

Внаслідок невиконання боржником грошового зобов’язання позивач був вимушений звернутись за правовою допомогою до адвоката. Таким чином укладення з адвокатом договору про надання юридичних послуг була зумовлене неналежним виконанням відповідачем своїх зобов’язань за укладеним договором.

Як вбачається з п. 1.1.1. зазначеного договору, адвокатська компанія "Стаценко, Павленко і Осінчук" зобов’язалась надати позивачу правову допомогу, зокрема, в якості представництва у господарському суді Львівської області, Львівському апеляційному господарському суді, Вищому господарському суді України, Верховному суді України по даній справі. Позивачем було сплачено вказаній адвокатській компанії суму 24000,00 грн., передбачену договором, за представництво інтересів позивача у господарському суді Львівської області, що підтверджено платіжним дорученням № 8720 від 10.10.2006р. та актом прийому-здачі виконах робіт.

Враховуючи вищенаведене, керуючись ст. 12, 33-35, 45, 49, 80, 81, 82, 84, 85 ГПК України, суд,-

ВИРІШИВ:

1.          Позов задоволити повністю.

2.          Зобов’язати державне підприємство "Золочівське лісове господарство" (код ЄДРПОУ 00992467, с.Струтин), передати товариству з обмеженою відповідальністю "Кроно-Україна" (код ЄДРПОУ 31147999, м.Кам’янка-Бузька, вул.Мудрого,62) лісопродукцію: дрова технологічних хвойних порід в кількості 733,97 куб.м.; дрова технологічних т/листяних порід в кількості 5244,37 куб.м.; дрова технологічних м/листяних порід в кількості 293,66 куб.м.

3.          Стягнути з державного підприємства "Золочівське лісове господарство" (код ЄДРПОУ 00992467, с.Струтин, Львівська область), на користь товариства з обмеженою відповідальністю "Кроно-Україна" (код ЄДРПОУ 31147999, м.Кам’янка-Бузька, вул.Мудрого, 62) 108085,79 грн. штрафу, 6486 грн. державного мита та 118 грн. витрат на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу, 24000,00 грн. витрат на оплату послуг адвоката.

4.          Накази видати відповідно до ст. 116 ГПК України.Суддя                                                                                                       Костів Т.С.

Джерело: ЄДРСР 334614
Друкувати PDF DOC
Копіювати скопійовано
Надіслати
Шукати у документі
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено:

Зачекайте будь-ласка. Генеруються посилання на нормативну базу...

Посилання згенеровані. Перезавантажте сторінку